Promovarea valorilor culturale românești

Vineri, 9 septembrie 2016, la Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”, din Sfântu Gheorghe, în organizarea Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita și Mureș, cu sprijinul Episcopiei Ortodoxe a Covasnei și Harghitei, a avut loc Întâlnirea cu primarii, viceprimarii și consilierii români, din localitățile județului Covasna. Întâlnirea și-a propus să identifice oportunitățile și soluțiile menite să păstreze și să promoveze valorile culturale românești și să realizeze un schimb de bune practici privind îmbunătățirea funcționării principalelor instituții identitare: biserica, școala, așezămintele culturale și a colaborării dintre acestea.

La eveniment au participat peste 50 de persoane, primari, viceprimari și consilieri români din localitățile județului Covasna, conducători ai unor instituții descentralizate, ai principalelor partide politice, instituții și asociații culturale românești din județ. De asemenea, la întâlnire au participat: Preasfinţitul Părinte Episcop Andrei – episcopul Covasnei şi Harghitei, prof. univ. dr. Ioan Sabău – Pop, președintele FCRCHM, domnii Codrin Munteanu – secretar general al Ministerului Apărării, Marius Obreja senator, Horia Grama deputat, Nicolae Radocea, subprefectul județului Covasna, reprezentanţi ai mass-media.

În cuvântul rostit la începutul întrunirii, Preasfințitul Părinte Episcop Andrei i-a felicitat pe toți cei prezenți, pentru mandatul obținut din partea alegătorilor, și le-a urat succes în nobila și responsabila misiune de a gospodări treburile publice ale localităților, spre binele tuturor cetățenilor, îndemnându-i să sprijine buna funcționare a bisericilor, școlilor și așezămintelor culturale, ca principali stâlpi ai păstrării identității naționale.

Participanții la discuții au abordat o gamă largă de probleme privind: activitatea asociaților culturale și de tineret, lipsa de perspectivă a tinerilor în cadrul județului și plecarea lor în străinătate, disfuncționalități în finanțarea proiectelor culturale românești, retrocedările „problematice” ale unor mari suprafețe de terenuri agricole și păduri, implicarea insuficientă a componentei politice locale, în soluționarea problemelor comunității românești din județ, urgentarea efectuării lucrărilor de restaurare la bisericile ortodoxe, monument istoric din Brețcu și Vârghiș, finanțarea amenajării Muzeului în aer liber de la Voinești-Covasna, din cadrul Muzeului Național al Carpaților Răsăriteni și a cercetărilor arheologice de la Cetatea dacică de la Valea Zânelor din Covasna, modernizarea drumurile Întorsura Buzăului – Valea Mare și Chichiș – Băcel, problema traducerii defectuoase a dezbaterilor din cadrul ședințelor Consiliului Județean Covasna ș.a.

Pentru început, majoritatea intervențiilor s-au referit la greutățile cu care se confruntă învățământul românesc din județul Covasna: scăderea populației școlare, existența învățământului simultan, lipsa cadrelor didactice calificate, necesitatea efectuării lucrărilor de reabilitare a unor școli, implicarea consiliilor locale în decontarea navetei școlare a elevilor, problema abandonului școlar etc.

În vederea soluționării gravelor probleme cu care se confruntă învățământul românesc din județul Covasna, s-a convenit să se constituie un grup de lucru care să formuleze propuneri, într-o abordare strategică, care să vizeze îmbunătățirea cadrului legislativ, perspectiva școlilor și secțiilor românești din localitățile etnic-mixte etc.

Prin grija conducerii FCRCHM toate problemele ridicate, în cadrul dezbaterii, vor fi grupate tematic și trimise spre soluționare, instituțiilor abilitate, din cadrul administrației publice centrale și locale.

S-a subliniat, din nou, necesitatea înființării în toate localitățile a unor asociații culturale, comunitare și de tineret și a elaborării și finanțării proiectelor vizând promovarea identităţii naţionale, respectiv îmbunătăţirea vieţii comunitare, culturale, spirituale şi economice a românilor din localitățile covăsnene. S-a propus înființarea Asociației meșteșugarilor, meseriașilor și artizanilor români din județul Covasna, în scopul cunoașterii, păstrării și promovării ocupațiilor și îndeletnicirilor tradiționale. S-a solicitat Consiliului județul Covasna și, instituțiilor subordonate acestuia, ca împreună cu acțiunile de promovare a „identității secuiești”, să editeze lucrări privind istoria, cultura și tradițiile românești din zonă, eliminând practica păguboasă, neconformă cu adevărul istoric și cu realitățile demografice actuale, prin prezentarea unui ”ținut secuiesc”, din care românii lipsesc.

S-a reiterat dezideratul elaborării, la nivelul fiecărei localități, și la nivelul județului, a unor programe care să cuprindă proiectele vizând aniversarea Centenarului Marii Uniri, de la 1 Decembrie 1918, care să cuprindă elaborare a lucrărilor de istorie locală, a monografiilor, precum și modalitățile de cinstire a personalităților locale, care au contribuit la înfăptuirea și consolidarea Marii Uniri, inclusiv prin înălțarea unor statui, busturi, plăci comemorative, în spațiul public al localităților în care s-au născut, sau au activat.

S-a convenit ca, prin grija Consiliului Director al FCRCHM, să se elaboreze un Program cuprinzând măsuri și soluții economice, culturale și sociale menite să asigure consolidarea și promovarea identității naționale a românilor din județul Covasna, program ce va fi transmis partidelor politice din județ, în vederea realizării prevederilor sale, prin demersurile primarilor, consilierilor locali și județeni și a parlamentarilor. Modul în care partidele politice vor acționa pentru realizarea obiectivelor care vizează dăinuirea identitară românească în județul Covasna, va constitui baza de susținere de către societatea civilă românească, a fiecărui partid în parte. S-a evidențiat importanța înfrățirii localităților românești din județul Covasna cu localități din alte țări, în mod deosebit cu cele din Republica Moldova.

Participanții au luat la cunoștință, cu surprindere, despre unele atacuri, din presa de limbă maghiară din județ, la adresa prefectului județului Covasna Sebastian Cucu. dezavuând asemenea practici manipulatorii. S-a afirmat, din nou, susținerea față de prefectul Sebastian Cucu care, din decembrie 2014, de când a fost numit în funcţia de prefect al judeţului Covasna, a devenit recunoscut pentru competenţa sa profesională, dar şi pentru expertiza şi exigenţa dovedite în controlul asigurării respectării prevederilor legale, de către toate instituţiile administraţiei publice locale.

În final, s-a apreciat oportunitatea și utilitatea întâlnirii și s-a convenit organizarea în viitor a unor asemenea manifestări, atât în acest format, cât și pe grupuri de lucru, pe probleme de: învățământ, cultură, administrație locală ș.a.

 Sf. Gheorghe, 10 septembrie 2016,

Biroul de presă al FCRCHM

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*