Republica Moldova – 25 de ani…

Experiența  dezastrului Moldovei de Est în ultimul sfert de veac ne permite deducerea unor concluzii. Iată concluziile mele:

Schimbări favorabile: 1. sporirea numărului de persoane cu autoindentificarea de român moldovean; 2. o anumită ameliorare a vorbirii limbii române; 3. dispariția îngrădirii circulației oamenilor de rând, a cărților, artiștilor peste hotarul de pe Prut; 4. apariția posibilității și creșterea numărului de studenți moldoveni care fac o facultate în România; 5. translarea posturilor Tv românești în Moldova de Est; 6. creșterea numărului de persoane care îmbracă costume naționale; 7.ridicarea calității muzicii populare românești din Moldova de Est la nivel superior celei din prezent în România; 8. slobozire la gură – vorbește/scrie ce vrei, cum vrei; 9. slobozire la manifestările de protest – se acumulează tot mai multe pricini de a protesta…; 10. intrarea tehnologiilor informaționale în comunicații, activitățile profesionale și în cotidian; 11. însușirea unor tehnici calitative în construcții; 12. întreținerea mai bună a drumurilor.

Schimbări nefavorabile-dezastruoase: 1. dezideologizarea și pierderea reperelor politico-filosofice; 2. dezindustrializarea, transformarea Moldovei din republică indusrial-agrară în una agrară; 3. ruinarea gospodăriei sătești; 4. fărămițarea suprafețelor agricole în loturi individuale mici, cu rentabilitate redusă; 5. privatizarea hoțească a proprietăților poporului gestionate anterior de stat; 6. formarea burgheziei mari – a unei clase dominante exploatatoare; 7. impunerea unui stat antinațional, care stă la straja intereselor clanurilor dominante, stat  devorat de mafii și aservit de  neocolonialism; 8. scăderea natalității; 9. depopularea amenințătoare nemaivăzută a satelor prin emigrarea economică; 10. impunerea medicinii cu plată; 11. impunerea studiilor superioare cu plată; 12. degradarea sistemului de învățământ preuniversitar; 13. stricarea pregătirii profesionale a pedagogilor; 14. deplasarea întreprinderilor importante (rămase în viață) și a băncilor în măini străine, care scot veniturile peste hotare; 15. trecerea majorității păturii intelectuale în serviciul deservirii regimului și a clanurilor politico-oligarhice; 16. dispariția optimismului social la majoritatea populației; 17. vasalizarea conducerii statului față de structurile financiare apusene și față de centrele de putere transnaționale și supranaționale; 18. lărgirea puterii și a rolului antinațional al mafiilor; 19. apariția organizațiilor secrete transnaționale masonice – structuri necontrolate nici de stat, nici de electorat; 20. lansarea schemelor de fraudare a banului public (spălarea de bani, scoaterea banilor  în bănci off-shore, crearea și funcționarea firmelor intermediare-căpușă, trucarea licitațiilor); 21. apariția practicii răketului; 22. sustragerea banilor populației cu metoda prețurilor înalte la mărfuri și medicamente, gaze și electricitate; 23. creșterea traficului și consumului de narcotice; 24. apariția fenomenului vânzării organelor corpului uman; 25. apariția sclaviei sexuale și a exportului de femei pentru  prostituție; 26. apariția fenomenului declasării sociale a unor segmente largi de populație (trecerea intelectualilor și a unor muncitori calificați la activități de muncă necalificată și neprestigioasă); 27. sporirea corupției aparatului administrativ; 28. dezlânarea considerabilă social-politicăa societății și Incapacitatea de creare a unei forțe politice pro-naționale de centru-stânga; 29. instalarea fenomenului poluării culturale masive cu produse sub-culturale; 30. scoaterea arbitrară, la insistența diriginților de peste hotare, a homosexualității din psihiatrie în normalitate demonstrativă; 31. impunerea din afară a „educației sexuale ” a copiilor de la vârstă fragedă; 32. dispariția practicii revocării deputaților autocompromiși de nelegiuiri; 33. destrămarea familiilor, unde măcar un membru este plecat la munci peste hotare; 34. tulburări emoționale și stricarea educației copiilor din familiile cu părinți plecați la slugărit peste hotare; 35. degradarea artei teatrale, coborârea nivelului etic și artistic pănă la vulgar și trivial; 36. dispariția cinematografiei artistice moldovenești; 37. închiderea librăriilor sătești „Luminița” și transformarea lor în „alcoolițe ”- crâșme și baruri; 38. „secetă” în literatura artistică; 39.reducerea numărului școlilor; 40. micșorarea numărului de persoane cititoare de cărți; 41. sporirea mentalității consumiste și filistine; 42. instalarea proprietății private asupra mijloacelor de producere; 43. instalarea exploatării omului de către om; 44. divizarea pe verticală a societății, împărțirea în clase antagoniste: avuți-dominanți și neavuți-exploatați; 45. degenerarea oportunistă și burgheză a partidului comunist – unicul partid a cărui ideologie ar fi putut  întemeia apărarea intereselor oamenilor muncii în lupta cu clasa dominantă; 46. apariția fenomenului șomajului; 47. sporirea supravegherii cetățenilor de către structurile statale; 48. o nouă divizare a societății: în pro-Imperiul Rus și pro-Imperiul UE; 49. instalarea dependenței funcționării statului de remitențele moldovenilor din străinătate și de împrumuturile externe de la băncile mondiale;  48.falimentul statalității R. Moldova.

Care sunt adevărurile necesare elaborării strategiei ieșirii din  dezastru?

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*