Republica Moldova – 25 de ani…

Experiența  dezastrului Moldovei de Est în ultimul sfert de veac ne permite deducerea unor concluzii. Iată concluziile mele:

Schimbări favorabile: 1. sporirea numărului de persoane cu autoindentificarea de român moldovean; 2. o anumită ameliorare a vorbirii limbii române; 3. dispariția îngrădirii circulației oamenilor de rând, a cărților, artiștilor peste hotarul de pe Prut; 4. apariția posibilității și creșterea numărului de studenți moldoveni care fac o facultate în România; 5. translarea posturilor Tv românești în Moldova de Est; 6. creșterea numărului de persoane care îmbracă costume naționale; 7.ridicarea calității muzicii populare românești din Moldova de Est la nivel superior celei din prezent în România; 8. slobozire la gură – vorbește/scrie ce vrei, cum vrei; 9. slobozire la manifestările de protest – se acumulează tot mai multe pricini de a protesta…; 10. intrarea tehnologiilor informaționale în comunicații, activitățile profesionale și în cotidian; 11. însușirea unor tehnici calitative în construcții; 12. întreținerea mai bună a drumurilor.

Schimbări nefavorabile-dezastruoase: 1. dezideologizarea și pierderea reperelor politico-filosofice; 2. dezindustrializarea, transformarea Moldovei din republică indusrial-agrară în una agrară; 3. ruinarea gospodăriei sătești; 4. fărămițarea suprafețelor agricole în loturi individuale mici, cu rentabilitate redusă; 5. privatizarea hoțească a proprietăților poporului gestionate anterior de stat; 6. formarea burgheziei mari – a unei clase dominante exploatatoare; 7. impunerea unui stat antinațional, care stă la straja intereselor clanurilor dominante, stat  devorat de mafii și aservit de  neocolonialism; 8. scăderea natalității; 9. depopularea amenințătoare nemaivăzută a satelor prin emigrarea economică; 10. impunerea medicinii cu plată; 11. impunerea studiilor superioare cu plată; 12. degradarea sistemului de învățământ preuniversitar; 13. stricarea pregătirii profesionale a pedagogilor; 14. deplasarea întreprinderilor importante (rămase în viață) și a băncilor în măini străine, care scot veniturile peste hotare; 15. trecerea majorității păturii intelectuale în serviciul deservirii regimului și a clanurilor politico-oligarhice; 16. dispariția optimismului social la majoritatea populației; 17. vasalizarea conducerii statului față de structurile financiare apusene și față de centrele de putere transnaționale și supranaționale; 18. lărgirea puterii și a rolului antinațional al mafiilor; 19. apariția organizațiilor secrete transnaționale masonice – structuri necontrolate nici de stat, nici de electorat; 20. lansarea schemelor de fraudare a banului public (spălarea de bani, scoaterea banilor  în bănci off-shore, crearea și funcționarea firmelor intermediare-căpușă, trucarea licitațiilor); 21. apariția practicii răketului; 22. sustragerea banilor populației cu metoda prețurilor înalte la mărfuri și medicamente, gaze și electricitate; 23. creșterea traficului și consumului de narcotice; 24. apariția fenomenului vânzării organelor corpului uman; 25. apariția sclaviei sexuale și a exportului de femei pentru  prostituție; 26. apariția fenomenului declasării sociale a unor segmente largi de populație (trecerea intelectualilor și a unor muncitori calificați la activități de muncă necalificată și neprestigioasă); 27. sporirea corupției aparatului administrativ; 28. dezlânarea considerabilă social-politicăa societății și Incapacitatea de creare a unei forțe politice pro-naționale de centru-stânga; 29. instalarea fenomenului poluării culturale masive cu produse sub-culturale; 30. scoaterea arbitrară, la insistența diriginților de peste hotare, a homosexualității din psihiatrie în normalitate demonstrativă; 31. impunerea din afară a „educației sexuale ” a copiilor de la vârstă fragedă; 32. dispariția practicii revocării deputaților autocompromiși de nelegiuiri; 33. destrămarea familiilor, unde măcar un membru este plecat la munci peste hotare; 34. tulburări emoționale și stricarea educației copiilor din familiile cu părinți plecați la slugărit peste hotare; 35. degradarea artei teatrale, coborârea nivelului etic și artistic pănă la vulgar și trivial; 36. dispariția cinematografiei artistice moldovenești; 37. închiderea librăriilor sătești „Luminița” și transformarea lor în „alcoolițe ”- crâșme și baruri; 38. „secetă” în literatura artistică; 39.reducerea numărului școlilor; 40. micșorarea numărului de persoane cititoare de cărți; 41. sporirea mentalității consumiste și filistine; 42. instalarea proprietății private asupra mijloacelor de producere; 43. instalarea exploatării omului de către om; 44. divizarea pe verticală a societății, împărțirea în clase antagoniste: avuți-dominanți și neavuți-exploatați; 45. degenerarea oportunistă și burgheză a partidului comunist – unicul partid a cărui ideologie ar fi putut  întemeia apărarea intereselor oamenilor muncii în lupta cu clasa dominantă; 46. apariția fenomenului șomajului; 47. sporirea supravegherii cetățenilor de către structurile statale; 48. o nouă divizare a societății: în pro-Imperiul Rus și pro-Imperiul UE; 49. instalarea dependenței funcționării statului de remitențele moldovenilor din străinătate și de împrumuturile externe de la băncile mondiale;  48.falimentul statalității R. Moldova.

Care sunt adevărurile necesare elaborării strategiei ieșirii din  dezastru?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*