Alte adevăruri ascunse…

Din Sfânta Evanghelie după Ioan se știe că Iisus Hristos în fața lui Pilat din Pont a răspuns:„Împărăția Mea nu este din lumea aceasta. Dacă împărăția Mea ar fi din lumea aceasta, slujitorii Mei s’ar fi luptat ca să nu le fiu predat Iudeilor. Dar, acum, împărăția Mea nu este de aici”. Atunci Pilat I-a zis: „Așadar, ești tu împărat?” Răspuns-a Iisus:„Tu o spui, că Eu sunt împărat. Eu pentru aceasta M’am născut, și pentru aceasta am venit în lume: să mărturisesc pentru adevăr; tot cel ce este dintru adevăr ascultă glasul Meu”. (Ioan 18,36,37). Despre Adevăr, Părintele Arsenie Boca, Sfântul Ardealului și al României, ne-a îndrumat astfel: „Inițiativa omului spre adevăr tot Dumnezeu o trezește. Cel mai greu păcat, veșnic fără iertare, este starea omului împotriva adevărului”. (Cartea „Cuvinte Vii”).

Numeroasele Adevăruri descoperite de „haiducii științifici” și rostite la cele XVI Congrese Internaționale de Dacologie nu au fost, în mod intenționat, publicate în cărți pentru a nu fi cunoscute de românii din Țara-Mamă și de pretutindeni. Dar, Adevărul nu poate fi învins și așa cum a spus Iisus Hristos:„… veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi”. (Ioan 8, 32).

În primăvara anului 2015 mi-a fost trezită inițiativa pentru aflarea Adevărului privind Biografia Fiului lui Dumnezeu și cele descoperite atunci le-am prezentat la Congresul Internațional de Dacologie – 2015, ediția a XVI-a, desfășurată la Buzău. După acest Congres am continuat cercetările și am aflat multe Adevăruri privind Biografia Fiului lui Dumnezeu și despre Istoria Poporului Primordial al Geto-Dacilor, strămoșii Poporului Român, Adevăratul Popor Ales de Dumnezeu și care trăiește continuu de peste 12.000 de ani în Grădina Maicii Domnului. Poporul Geto-Dac și urmașul său Poporul Român a fost creat de Dumnezeu, a fost și este un Popor Sfânt, care are o Limbă Sfântă în care vlahi înseamnă „Fiii lui Dumnezeu”.

Dintre aceste Adevăruri am să prezint, în sinteză, următoarele:

– Iisus Hristos S-a Născut când încă trăia regele Irod cel Mare, Marele Rabin și Marele Criminal al poporului iudeu. Irod cel Mare a murit în luna aprilie, anul 4 î.e.n. Călugărul Dionisie Exiguul, din neamul sciților, adică al geților, a greșit la calcule anul Nașterii lui Iisus Hristos, pornind de la anul eronat al înființării Romei. Calendarul lumii este greșit și trebuie corectat cu patru ani, prin adăugarea lor la anul în care ne aflăm.

-Iisus Hristos S-a Născut în alt Betleem decât cel cunoscut până acum. Fiul lui Dumnezeu S-a Născut în Betleemul de lângă Nazaret, în Betleemul Galileei și nu în cel de lângă Ierusalim. În Sfintele Evanghelii după Matei, Marcu, Luca și Ioan scrie despre Iisus Galileanul, Iisus Nazarineanul și niciodată nu s-a scris despre Iisus Iudeanul sau Iisus Ierusalineanul. Sfinții Evangheliști au scris că Maica Domnului cu Pruncul Iisus și dreptul Iosif s-au întors din Egipt în Galileea natală, adică unde S-a Născut Fiul lui Dumnezeu. În Enciclopedia iudaică scrie că Iisus Hristos S-a Născut în Galileea, la Nazaret. Multe colinde românești spun că Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos S-a Născut în Țara Galileii, la Viflaim, lângă Nazaret.

-Iisus Hristos S-a Născut la 25 martie și nu la 25 decembrie, dată ce este sărbătorită numai de câteva secole. Fiul Domnului S-a Născut atunci când renaște natura, primăvara. Acest Adevăr este înscris în Sfânta Evanghelie după Luca: „Și în ținutul acela erau păstori care stăteau pe câmp și-și păzeau turma făcând noaptea de strajă”. (Luca 2,8). Același Adevăr se regăsește în colindele românești.

-Până acum, se știe că Fiul lui Dumnezeu împreună cu Maica Domnului și logodnicul Iosif au locuit în Nazaret. De ce timp de aproape 2.000 de ani, nu a fost căutat și găsit atelierul de tâmplărie al lui Iosif și nu există o casă memorială în Nazaret pentru Maica Domnului și Iisus Hristos?

-În Sfânta Evanghelie după Marcu scrie:„Iisus a venit în Galileea, propovăduind Evanghelia împărăției lui Dumnezeu”. (Marcu 1,14). În Raportul lui Pilat din Pont, din 28 martie anul 33 d.Hr.,  trimis împăratului Tiberius scrie că Iisus Hristos „a apărut în Galileea”. De unde a venit în Galileea Fiul lui Dumnezeu? Răspunsul este înscris pe plăcile de aur și de plumb din Tezaurul găsit la Sinaia, în anul 1875. „Marele Preot Ili a plecat, împreună cu ceata de geți, în Galileea”. În Limba Geto-Dacă, Ili înseamnă Îi Sus, cel ce vine de sus.

-Numele Galileea vine de la gali. Romanii le-au spus gali la sciți. În Antichitate, strămoșii noștri Geți erau cunoscuți și sub numele de goți sau sciți. Numele de gali l-au avut pe teritoriul Geto-Daciei locuitorii din zona Galațiului. Ei au migrat, în jurul anului 4.000 î.Hr., în nordul Palestinei, în Galileea, inclusiv la Centrul esenian sau al galilor cei roșcați de la Qumran. Papa Benedict al XVI-lea, în Cartea „Iisus din Nazaret” a scris că Sfântul Ioan Botezătorul a fost la Qumran și, se pare că, Iisus Hristos a ajuns la galii cei roșcați din acest Centru al esenienilor, care i-au avut ca ascendenți pe Geți. Esenienii au fost originari din Geția și au dus cu ei Aflabetul Getic și Religia Poporului Primordial, a Adevăratului Popor Ales de Dumnezeu, un popor de origine pastorală la care Păstorul a fost și este Domnul nostru Iisus Hristos.

-Din Sfintele Evanghelii după Matei, Marcu, Luca și Ioan au aflat credincioșii că limba maternă a Maicii Domnului și a Fiului lui Dumnezeua fost limba aramaică și nu limba iudaică sau limba ebraică. Limba aramaică are la bază Alfabetul Primordial al Geților și a fost limba oficială în Imperiul Persan, timp de circa 1.000 de ani. Iisus Hristos Le-a vorbit locuitorilor din Galileea, Samaria și Iudeea în limba aramaică. În limba aramaică a scris Domnul nostru Iisus Hristos, folosind Alfabetul Getic. Învățătorul i-a învățat pe Apostoli și pe cei 70 de ucenici să scrie și să citească în limba aramaică. În Antichitate, Dacia Bactrica cuprindea și Sumerul. Locuitorii din Mesopotamia, Palestina și Siria vorbeau limba aramaică, limba înrudită cu Limba Sacră, Limba bătrână, Limba Primordială a Geților. În scrierile din vremea Domnului nostru Iisus Hristos în limba aramaică s-a folosit Alfabetul Geto-Dac, care se găsește pe plăcile de aur și de plumb de la Sinaia, turnate în perioada 2.500 î.Hr – 106 d.Hr. În scrierile sanscrite, Geto-Dacii sunt numiți fiii lui Dumnezeu și fii ai luminii, care fac parte din Adevăratul Popor Ales de Dumnezeu.

-Sfintele Evanghelii din Noul Testament au fost scrise în limba aramaică, folosind Alfabetul Getic. Manuscrisele de la Qumran sunt scrise în limba aramaică. Nu a existat și nu s-a găsit niciun exemplar original al Sfintelor Evanghelii după Matei, Marcu, Luca și Ioan scris, între anii 50-100 d.Hr., în limba iudaică, ivrită sau ebraică. Evangheliile în limba ebraică sunt copii după cele originale din limba aramaică. După aceste exemplare originale, scrise cu litere din Alfabetul Getic, s-au făcut traduceri în limbile koine, greacă, ebraică și latină, până în anul 400 d.Hr. Călugărul Ieronim, de origine Geto-Dac, a tradus Noul Testament în limba latină pe baza manuscrisului original de la Vatican. Pe coperta manuscrisului respectiv scrie „Biblia Sacra Vul Gata”, în traducere românească „Biblia Sacră a Geților Sfinți”.

-Iisus Hristos nu a fost și nu este iudeu sau evreu! Pentru aflarea Adevărului despre Biografia Fiului lui Dumnezeu și pentru a-i ajuta pe mulți preoți și credincioși să înțeleagă că Iisus Hristos nu a fost iudeu sau evreu este necesar să-L privim pe Fiul lui Dumnezeu nu numai la timpul trecut ci și la cel prezent pentru că Fiul Omului a Înviat! Îmi îngădui să formulez câteva întrebări pentru cei derutați de interpretarea eronată a unor versete din Sfintele Evanghelii după Matei, Marcu, Luca și Ioan: Face parte Iisus Hristos din poporul evreu, un popor fără Cruce, fără Dumnezeu și împotriva lui Dumnezeu? Este Iisus Hristos evreu și face parte dintr-un neam de ucigași, un neam necredincios, viclean, îndărătnic, desfrânat și mincinos? Face parte Iisus Hristos din poporul evreu, cel care nu recunoaște și nu sărbătorește Nașterea și Învierea Sa? Poate fi evreu Iisus Hristos din moment ce evreii (iudeii) nu sunt de la Dumnezeu? (Ioan 8,47)? După ce Fiul lui Dumnezeu a fost respins de iudei, este acum Iisus Hristos acceptat de poporul evreu? Iisus Hristos cel mai îngrozitor coșmar al iudeilor și evreilor este evreu? A fost și este Iisus Hristos Păstorul poporului evreu care s-a lepădat de El, l-a Batjocorit, l-a Bătut bestial și l-a Răstignit? A făcut și face parte Iisus Hristos din poporul iudeu sau evreu care, de 2.000 de ani, blochează pe toate căile și prin toate mijloacele aflarea Adevărului Istoric și Biblic? A făcut și face parte Iisus Hristos din poporul evreu care nu se roagă la Dumnezeu și care nu are rugăciunea „Tatăl nostru”?

La toate aceste întrebări răspunsul este nu. Iisus Hristos nu a fost și nu este evreu! Cine se încăpățânează împotriva Adevărului săvârșește un mare păcat, veșnic fără iertate. La ce-i folosește?

-Nefiind evreu, la Iisus Hristos după Răstignire și înaintea înmormântării Sale nu i-au fost zdrobite oasele mari de la mâini și de la picioare, așa cum este tradiția și ritualul la iudei și evrei.

-Trupul lui Iisus Hristos, după Răstignire, nu a fost învelit în fașe sau benzi de pânză așa cum este tradiția la iudei și evrei, ci a fost înfășurat în Giulgiu, care există la Torino.

-Iisus Hristos nu a fost și nu este Mesia cel așteptat de către iudei și evrei, de aproape 3.000 de ani, ca să-i ajute să devină stăpânii popoarelor și bogățiilor lumii prin crime și teroare, așa cum i-a învățat și-i dirijează Antihrist.

-În încercarea de a ascunde Adevărul, după înlăturarea domnitorului Alexandru Ioan Cuza de către Alianța Israelită Universală (condusă de Adolphe Cremieux și Moses Montefiori, care au venit în România pentru a înființa statul Jidania pe teritoriul întregii Moldove) cu sprijinul „monstruoasei coaliții” formată din liberali și conservatori, evreul prusac Carol Eitel de Hohenzollern – Sigmaringen (în vârstă de 27 de ani și cu patru clase primare?) pe numele adevărat Karol Eitel Friedrich Zephyrnus Ludwig von Hohenzollern – Sigmaringen (nume ascuns de „științificii oficiali”), pus domnitor al României, la 10 mai 1866, a semnat mai multe acte normative care sunt ascunse de Academia Română și „științificii oficiali”. Prin acele acte:

-S-a interzis folosirea Scrierii Primordiale și a Alfabetului Geto-Dac, utilizat timp de aproape 8.000 de ani, de la scrierea de la Tărtăria până în anul 1870. După interzicerea Aflabetului chirilic românesc s-a trecut la alfabetul latin începând cu anul 1870 d.Hr. Acest document confirmă Adevărul că până în anul 1870 pe teritoriul Geto-Daciei a existat Limba Geto-Dacilor, Limba Bătrână și în scris s-a folosit Alfabetul moștenit de la Geto-Daci, Alfabetul chirilic românesc. Nu a existat limba latină și nici alfabetul latin în România până în anul 1870. Teza falsă a latinității Poporului Român și a Limbii Române a fost spulberată de Adevăr! Sfintele Evanghelii după Matei, Marcu, Luca și Ioan au fost traduse abia în anul 404 d.Hr. în limba latină. „Faptele Sfinților Apostoli”, „Epistolele Sfântului Apostol Pavel”, „Epistolele Sobornicești” și „Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul” au fost scrise în limba greacă sau koine, între anii 40-100 d.Hr. Aceste argumente biblice spun Adevărul: limba latină nu era cunoscută și răspândită în Imperiul Roman în primii 400 de ani după Hristos! „Epistola Sfântului Apostol Pavel către Romani” a fost scrisă în limba greacă, în iarna anilor 57-58 d.Hr.! Romanii nu cunoșteau limba latină în primul secol după Hristos! Atunci, cum i-au latinizat pe Geto-Dacii liberi, din 83% din teritoriul Daciei? Este evident că această limbă latină necunoscută la Roma și care are peste 1.000 de dialecte nu a putut logic și practic să latinizeze Limba Primordială a Geto-Dacilor. În plus, trebuie știut și mediatizat Adevărul că niciodată o minoritate nu a reușit, ca de bună voie și fără nici o constrângere, să determine un popor să renunțe la limba sa, la alfabetul său, la Religia sa, la tradițiile sale și în locul lor să nu pună nimic!

Toate popoarele latine au religie catolică. Poporul Român este ortodox. Acesta este un alt argument că Poporul Român nu a fost și nu este latin. În cei 150-165 de ani de ocupație pe 17 la sută din teritoriul Daciei, romanii nu au reușit să-și impună în Dacia zeii lor, portul și tradițiilor lor. Geto-Dacii și-au păstrat Religia monoteistă, portul popular și tradițiile strămoșești.

Teza falsă a latinității lansată de evrei și susținută de ucenicii lui Iuda pe teritoriul României și-a dat obștescul sfârșit! În veci să nu mai fie pomenită!

-A fost schimbată denumirea Insulei Albe sau Leuce în Insula Șerpilor în încercarea de a ascunde Adevărul privind Atlantida, care a existat în această zonă.  Această insulă care apare pe hartă în timpul regelui Burebista al Geto-Daciei. Regimul evreilor români Emil Constantinescu, Adrian Severin și Bogdan Aurescu au donat Insula Șerpilor către Ucraina, în baza Tratatului dintre România și Ucraina. Pentru a bloca revenirea Insulei Șerpilor în teritoriul României, Regimul Băsescu, prin secretarul de stat Bogdan Aurescu de la Ministerul Afacerilor Externe, a solicitat Curții Internaționale de Justiție de la Haga să ia act printr-o Hotărâre (adoptată la 3 februarie 2009) că ei cedează Insula Șerpilor către Ucraina. În jurul Insulei Șerpilor, după anul 1990, arheologi subacvatici americani, români și unguri au găsit vestigiile Atlantidei.

-A fost modificat Drapelul Național al României și culorile albastru, galben și roșu dispuse pe orizontală pe Drapelul Primordial al Geto-Daciei și României (până în anul 1868) au fost puse pe verticală. Această falsificare a Adevărului privind Drapelul Național al României a costat Poporul Român 200 milioane de dolari, reprezentând amenda plătită, în timpul Regimului Băsescu, către statul Ciad, pentru că le-am furat drapelul lor, adoptat în anul 1959. În plus, România a fost obligată să-și schimbe drapelul. Propun ca la revizuirea Constituției României să se adopte Drapelul Primordial al Geto-Dacilor și românilor de până la anul 1868, cu cele trei culori dispuse pe orizontală și la mijlocul lui să fie o Cruce pusă în cerc, pentru a spune Adevărul că pe teritoriul moștenit de la Geto-Daci a existat Religia Crucii, Religia Primordială și că Poporul Român este creștin.

Propun Congresului Civilizației Traco-Geto-Dacice, ediția a XVII-a, să adreseze o Scrisoare deschisă către Academia Română și să solicite să motiveze, în scris și prin mass-media, de ce nici după 137 de ani de la înființare nu este preocupată de aflarea Adevărului privind:

-Istoria Poporului Primordial al Geto-Dacilor, Părinții Europei;

-Limba Sfântă a strămoșilor noștri Geto-Daci din care se trag toate limbile europene. Originea Geto-Dacă a Limbii Române;

-Alfabetul Primordial al Geto-Dacilor și Alfabetul chirilic românesc;

-Religia Primordială a Geto-Dacilor;

-Drapelul Național și Stema Geto-Daciei pe care există o piramidă și doi lei;

-Atlantida, care a existat în Marea Neagră, în zona Insulei Albe, botezată de evrei în Insula Șerpilor, pentru a-i speria pe cercetători;

-Capitala Geto-Daciei, Sarmizegetusa, care a existat lângă Hațeg, la Subcetate. Sarmizegetusa Regia este o născocire a evreului român Constantin Daicoviciu făcută cu scopul de a nu fi căutată și restaurată prima Capitală din lume, Sarmizegetusa și orașul subteran.

-Plăcile de aur și cele de plumb din Tezaurul de la Sinaia pe care este scrisă Istoria Geto-Daciei folosind Aflabetul Primordial al strămoșilor Poporului Român din Grădina Maicii Domnului.

-Monarhia ereditară din România impusă de evrei și familiile regale formate numai din evrei care au acționat împotriva Poporului Român și a României.

Se apropie Centenarul Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918. Generația actuală de patrioți români are datoria, printr-o Hotărâre a Congresului de la Buzău, să solicite conducătorilor Bisericii Ortodoxe Române și Bisericii Greco-Catolice să acționeze rapid pentru unificarea celor două Biserici ale Poporului Român în Grădina Maicii Domnului, așa cum a spus și cum impune Domnul nostru Iisus Hristos la toți credincioșii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*