Un cetățean căpos vă anunță că nu va vota decât în următoarele condiții…

Alegerile sunt exercitări ale dreptului civic de proiectare a viitorului personal, de grup, de popor și nu un exercițiu de creare a unei structuri elitiste. „Aleșii”, indiferent de locul și funcția pentru care au candidat, au obligația să reprezinte interesele electoratului și nu cele ale persoanei, grupului sau partidului din care fac parte. Regula transparenței trebuie să fie un principiu de activitate oricând amendabilă de veto-ul public. Va fi interzisă (atât în campanie cât și în activitate) subiectivarea de obiective, proiecte, etc. Acestea nu sunt ale unui primar sau președinte de CJ sau prim-ministru, ci obiective, proiecte, strategii ale comunității mici sau largi, realizate cu banii contribuabililor și nu din buzunarul unei persoane pe funcție temporară! Totodată se interzice participarea în campania electorală a candidaților care au avut funcții în structurile PCR, UTC sau care și-au făcut publice opțiunile naziste, legionare.

Candidații pentru locuri eligibile (primării, CJ, Parlament) își asumă ca obligații asumate pentru exercitarea mandatului acordat de grupul electoral (de circumscripție, la locale și parlamentare), punerea în practică a următoarelor texte, pentru a fi incluse în legile emise în noua legislatură:

La alegerile locale, parlamentare și prezidențiale este interzisă calitatea de candidat celui care a fost dovedit sau este în curs de cercetare juridică pentru fapte de corupție, fals în acte, fals intelectual sau a ispășit o condamnare pentru aceasta. Sunt vizate, prioritar, persoanele care, în mod necuvenit, fac încă parte din Parlamentul României sau din structurile administrației publice centrale sau locale;

Candidaturile vor fi prezentate pe un SITE PUBLIC „ALEGERI 2016” deschis intervenției publice sub obligația asumării oricărei intervenții (și sub rezerva urmărilor juridice în cazul unor învinovățiri nefondate). Dacă vor fi prezentate acte doveditoare ale relei intenții la o candidatură, BEJ va putea anunța public anularea candidaturii respective și măsurile penale;

Asumarea și susținerea prin acte de interes public a faptului că România trebuie să fie o voce unică, personală, demnă și respectată în activitatea tuturor organismelor Comunității Europene și în formele internaționale de colaborare (ex. NATO). Orice subiect de dezbatere, ca interes european, trebui pus în acord cu datele, condițiile și prioritățile naționale!

Punerea în dezbatere de urgență a legii și normelor existente privind materializarea Directivei Parlamentului European din 25 februarie 2014, cu privire la PUNEREA SUB SECHESTRU, CONFISCAREA BUNURILOR OBȚINUTE PRIN INFRACȚIUNI , recuperarea valorică și vărsarea la bugetul public a sumelor fraudate. Se va face publică lista la zi a fraudatorilor, cuantumul fraudelor și data precisă a recuperării.

În ceea ce privește ALOCAREA COTELOR DE REFUGIAȚI. Parlamentul, Președenția și Guvernul voriniția PROGRAMUL NAȚIONAL DE INSERȚIE SOCIALĂ a grupurilor defavorizate din România („refugiații istoriei” de până acum: romii) care va fi asumat și susținut inclusiv din fondurile europene constituite pentru refugiații alocați altor țări ale Comunității Europene. Se va urmări, în principal, găsirea formelor și suportului material pentru întârziata împroprietărire a gripurilor defavorizate și, sub coordonarea propriilor organizații, constituirea de asociații agricole ale proprietarilor romi. Guvernul va susține fiabilitatea acestora prin specialiști, mijloace de producție, formare profesională și acces la fondurile europene.

Se va revedea și emite, inclusă în legile existente, obligația materializării Art. 354 din Tratatul de funcționare a Uniunii Europene, interzicând vinderea de terenuri către străini și sancțiunile date pentru încălcarea acestei prevederi. Totodată, printr-o comisie de specialitate a Guvernului se va acționa pentru recuperarea prin compensație financiară a terenurilor deja înstrăinate sau decelarea unor modalități conexe de rezolvare a prejudiciului.

Anularea tuturor contractelor de exploatare minieră (indiferent de formă și componență) careprevăd UTILIZAREA CIANURILOR și, în plan lărgit, sancționarea tuturor producătorilor care aduc pe piața românească produse incompatibile normelor europene de sănătate. Se va acționa, acolo unde se impune, pentru interzicerea prezenței unor producători care încalcă prevederile pe piețile de desfacere din România pentru o perioadă sine die.

Revederea hotărârilor proprii ale Parlamentului și abrogarea imediată a hotărârilor și deciziilor care, dincolo de etica obligatorie, au condus la instituirea unor bonificații necuvenite și în afara aprobării plătitorului de fond, populația României. Se va reveni asupra unor posibile sporuri în momentul când venitul mediu din România va egaliza venitul mediu din țările dezvoltate ale Uniunii Europene.

Având în vedere că Legea 217 a creat distorsiuni în societatea civilă, cu răspunsuri inadecvate intenției autorilor, se va anula respectiva lege iar pe lângă Academia României se va înființa Institutul Martirajului din România unde se vor continua cercetările inițiate de fostele instituții: Institutul de investigare a crimelor comunismului, Institutul Național pentru studierea holocaustului. Se vor face întâmpinările de rigoare pentru ridicarea unui MEMORIAL AL MARTIRAJULUI DIN ROMÂNIA. Noul institut va absorbi și cercetători din fostele institute de pe lângă Guvern.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*