Document: Hotărârea nobililor din Turda de a-i izgoni pe români din oraș (1711)

Pe 17 iulie 1711, Congregația tuturor nobililor din Turda ia hotărârea de a-i izgoni pe români din oras, nobilii fiind deranjati de faptul că se modifică procentul demografic în defavoarea maghiarilor și sașilor: „Aflăm ca românii se înmulțesc foarte tare printre noi, în paguba noastră. Orașele și satele vechi, frumoase și locuite de maghiari și sași, intru atât sunt pustiite de locuitori, prin inmulțirea românilor, ca acum nu mai auzim de ele.” Documentul este publicat de Orbán Balázs în lucrarea „Torda város és környéke” („Orașul Turda și împrejurimile”) Budapesta, 1889. Traducerea propusă de Arnold Platon (îmbunătățită de dr. Vasile Lechințan):

„Cu mari pagube și cu prejudiciul adus Libertăților Noastre nobiliare observăm că s-a înmulțit foarte tare printre noi valahimea/românimea, care mai degrabă se compune din persoane ce ocolesc datoria lor față de domni și Patrie. Și datorită tâlhăriilor și vărsărilor de sânge, neputând trăi în locurile lor, făcându-și cuib în vremurile acestea nefericite și schimbătoare îşi bat/ascut securile, s-au apucat și aici de vărsări de sânge, unii dintre ei au bătând, rănind pe onorabili membri ai Nobilimii, pe unii din noi chiar ucigându-ne.

Pentru că oraşul Turda împreună cu locuitorii săi a fost innobilat de către Nobila Țară, prin voia Milostivului Domnitor de Fericită Amintire, este evident pentru noi, că vechile și frumoasele noastre orașe și sate, care înainte de asta erau stăpânite de unguri și sași, datorită înmulțirii valahilor, întru atâta fură pustiite de locuitori, că acuma nici veste, nici amintire nu se mai aude de ele. Pentru motivul amintit mai sus hotărâm, în comun acord, ca fiecare gospodar, sau văduvă din oraș, sunt îndatorţi să alunge din casele şi pământurile  lor, în timp de 8 zile, pe toți valahii din case și de pe pământurile lor, iar dacă nu voiesc să plece, să fie izgoniți. Dacă va fi un gospodar, ori văduvă, atât de neajutorată, încât să nu-i poată izgoni cu forța, hotnogul orașului e obligat să le dea ajutor. Dacă se va afla un gospodar, sau văduvă, care nu va îndeplini ordinul, să fie pedepsit pe loc și fără preaviz cu până la 12 florini amendă și hotnogul luând cu sine destule braţe înarmate, e dator să alunge pe valahii refractari și pe vitele lor, din hotarele orașului.

([Nota lui Orbán Balázs care a publicat documentul:] Hotărârea spune mai departe, că dacă nu se găsește cioban maghiar, se permite ca Turda Veche să primească 4, Turda Nouă 3 păstori valahi, dar aceștia să nu aducă la păscut mai mult de 120 de oi (proprii) printre oile orașului, oi străine să nu primească, etc. și apoi continuă așa [spune tot Orbán Balázs]):

Tot în acestă adunare se hotărăște, ca pe viitor, nimeni dintre locuitorii Turzii Vechi sau Noi să nu poate vinde, ori înstrăina, unui valah nici casa sa, nici teren de casă, nici moştenirea sa, nici pentru locuire să nu-i ofere cazare. Celui care va încerca, aceluia, oricine va fi el, obiectul vândut pe loc să-i fie confiscat întru folosul orașului, iar cumpărătorul să fie dat afară din oraș.

Pentru menținearea hotărârii noastre și de acum încolo prin legământ, și pentru a ne aminti pe viitor, ne-am iscălit numele prin notarul jurat al oraşului. Și de se va găsi printre noi unul care va ajunge la alta părere față de hotărârea de mai sus, neținându-se de ea, se va exclude dintre noi, pe loc fiind pedepsit cu 24 de florini [amendă], și de va fi în continuare refractar, să fie lipsit de onoare. (Urmează 135 de semnături)”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*