Semnal editorial şi publicistic: Eugen Petrescu: Gherasim Cristea (1914 – 2014). Documentar biobibliografic

Eugen Petrescu s-a născut la data de 12 noiembrie 1959, în localitatea Mreneşti, comuna Creţeni, judeţul Vâlcea; este licenţiat în istorie, cercetător istoric, cronicar, eseist, publicist, editor, preşedinte al Filialei Judeţene “„Matei Basarab” – Vâlcea a Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria”, din anul 2009 până în present; este fondator şi director al Centrului de Cercetări Istorice “Pr. Dumitru Bălaşa” din anul 2010 până în present; este colaborator al Institutului de Cercetări Socio – Umane „C.S. Nicolăescu Plopşor” Craiova al Academiei Române, pentru realizarea unor lucrări cu caracter istoric şi omagial (2008 – 2012); colaborator al Centrului de Studii Medievale şi Premoderne „Antim Ivireanul” – Râmnicu Vâlcea (2012 – 2014).

De asemenea, este autor, coautor şi îngrijitor a peste 35 de volume, autor a peste 115 articole, reportaje, studii şi comunicări ştiinţifice; animator cultural, ctitor al unor opere commemorative de război, initiator şi organizator de programe pentru cinstirea, valorizarea şi eternizarea memoriei eroilor şi martirilor neamului, veteranilor de război, personalităţilor militare, bisericeşti şi laice, din lumea tehnicii, artelor şi culturii autentice româneşti, prin ridicarea unor opere de artă plastică şi de arhitectură, prin atribuirea numelor acestora unor instituţii şi obiective publice, prin realizarea, editarea şi publicarea unor articole sau volume omagiale.

Aşadar, un scriitor consacrat, cu peste treizeci de ani de activitate, culturală, ştiinţifică, publicistică şi editorialistică, răsplătită cu foarte multe premii. Cartea de faţă – scrisă, elaborată, redactată şi întocmită cu multă dragoste, abnegaţie şi conştiinţă istorică, documentaristică, apologetică şi misionară, de către Eugen Petrescu, având binecuvântarea ÎPS Părinte Dr. Varsanufie Gogescu – Arhiepiscopul (actual al) Râmnicului, conţine, cuprinde şi transmite principiul şi învăţătura potrivit căreia „istoria o fac oamenii, iar oamenii rămân în istorie prin faptele lor”.

Valorizarea și eternizarea unor oameni valoroși – adevărate repere pentru generațiile ce ne vor urma, trebuie să fie o prioritate și o datorie a noastră, a celor ce i-am cunoscut și le-am fost aproape în anumite perioade ale vieții, pentru că nimeni nu poate defini mai bine pe cineva decât aproapele său. Un astfel de om, care a făcut istorie și va rămâne în istorie, prin faptele sale, este și înaltul ierarh, vrednic de pomenire, Părintele Arhiepiscop Gherasim al Râmnicului, cinstitor al sfinților străromâni și români, protector și ctitor de lăcaşuri sfinte şi de edificii sociale, cercetător istoric și publicist, autor de volume, articole și studii de istorie bisericească și laică de aleasă ținută științifică, cel căruia, pentru toate acestea, trebuie să-i păstrăm o vie amintire.

„Monah râvnitor, stareţ harnic şi chivernisitor, arhiereu vicar ascultător şi întru toate binevoitor, Episcop şi Arhiepiscop plin de zel pastoral-misionar şi cultural-filantropic, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Gherasim şi-a pus amprenta credinţei, nădejdii şi dragostei în toate locurile unde a slujit şi a lucrat spre slava lui Dumnezeu, a Bisericii Sale şi bucuria păstoriţilor”. Iată ce simplu, dar ce frumos și cuprinzător îl definește Preasfințitul Părinte Emilian Lovișteanul – Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului, cel ce i-a fost dăruit de Dumnezeu înaltului ierarh, în ultimii ani de viață, ca ajutor în slujire și în administrație, ca sprijin al bătrâneții și nevonţelor sale.

Trecând peste impresionanta activitate pastoral-misionară și administrativ-bisericească, peste bogata și valoroasa operă ctitoricească, de cercetare științifică și publicistică, la care voi face referire într-o formă restrânsă în cuprinsul volumului, folosesc ca prim argument pentru acest demers al meu, de valorizare și eternizare a personalității înaltului ierarh, acea latură care l-a definit ca un bun iubitor și cinstitor al sfinților străromâni și români, contribuind astfel, prin faptele sale, la formarea conștiinței istorice și religioase a neamului românesc”.

Drept urmare, „Așa s-a născut și așa se argumentează apariția acestui nou volum comemorativ – omagial, intitulat Gherasim Cristea (1914 – 2014). Documentar biobibliografic, publicat în anul 2015 la Editura Antim Ivireanul din Râmnicu-Vâlcea, sub egida Centrului de Cercetări Istorice „Pr. Dumitru Bălașa” al Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria”, organizație de utilitate publică ale cărui președinte de onoare a fost distinsul și venerabilul ierarh, la un an de la plecarea sa dintre noi.

Documentarul are ca principal scop valorizarea și eternizarea personalității înaltului prelat, a realizărilor sale cele mai importante, lăsate nouă și generațiilor viitoare în mulțimea anilor trăiți intens și rodnic de acesta; este un mod de a păstra vie amintirea unui om „trecut de pragul vizibil al vieții”, care în cei 100 de ani de viață pământeană a marcat istoria Bisericii Ortodoxe Române timp de 80 de ani ca monah (1934 – 2014), din care 62 de ani în diferite trepte: 18 ani ca stareț, 14 ani ca arhiereu-vicar, 25 de ani ca episcop și 5 ani ca arhiepiscop.

Lunga perioadă, în care a slujit cu devotament Biserica neamului, viața înaltului ierarh a fost presărată cu necazuri dar și cu realizări și împliniri greu de egalat, de aceea este bine să-i păstrăm vie amintirea așa cum și acesta a păstrat vie amintirea înaintașilor săi, cărora li s-a adăugat cu cinste, hărnicie și dragoste față de Dumnezeu.

Acest nou volum comemorativ – omagial prezintă succint și într-un mod accesibil oricărui cititor, viața celui care, așa cum spuneam, timp de 80 de ani a pus cărămidă cu cărămidă pe zidul nemuririi noastre ca neam, creștin-ortodox, din care aproape 40 de ani în cetatea Râmnicului (Noul Severin) atestată documentar la anul 1503, moștenitoare a Mitropoliei Severinului înființată la anul 1370, unde a continuat cu o hărnicie greu de egalat zidirea seculară a vrednicilor ierarhi râmniceni, peste 50 de episcopi sau locțiitori menționați de documentele vremii, între care un loc aparte îl au Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul, Damaschin, Climent, Grigorie Socoteanu, Chesarie, Filaret, Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica, Ghenadie Enăceanu, Athanasie Mironescu, Vartolomeu Stănescu și Iosif Gafton.

De remarcat că lucrarea dispune de o listă de cuvinte mai puțin cunoscute, cu explicațiile necesare cititorului neinstruit în domeniul teologic și de o anexă foto-documentară, care prezintă câteva secvențe din viața înaltului ierarh.

Lasă un răspuns