O strategie anti-națională! (adevăruri nerostite…)

În timp ce se dă mare patriot, Gabriel Oprea a pregătit la ministerul pe care îl conduce STRATEGIA NAŢIONALĂ PRIVIND IMIGRAŢIA pentru perioada 2015-2018 prin care vrea să le ofere imigranților musulmani locuri de muncă, pensii, locuri în universități și toate facilitățile, cică „în beneficiul societății românești”! Iată ce scrie în strategie:

Obiective strategice generale şi specifice:

I. Obiectiv strategic general – Promovarea migraţiei legale în beneficiul tuturor părţilor: societatea românească, imigranţi şi statele lor de origine.

Obiective specifice:

I.1. Facilitarea accesului pe teritoriul României a cetăţenilor terţi care răspund nevoilor de ocupare a forţei de muncă (crearea cadrului juridic pentru atragerea şi menţinerea forţei de muncă potrivit nevoilor identificate) Acest obiectiv are drept scop asigurarea coerenţei între migraţie şi ocuparea forţei de muncă, educaţie, dezvoltare şi politicile comerciale şi reglementarea admiterii cetăţenilor statelor terţe pe teritoriul României în funcţie de cerinţele pieţei muncii din România. Pentru a identifica mai bine sectoarele economice şi profesiile care se confruntă cu dificultăţi în ceea ce priveşte recrutarea de personal sau lipsa personalului calificat, ar trebui efectuată o evaluare comună a cerinţelor prin consultarea patronatelor şi a sindicatelor cu privire la posibilitatea acoperirii acestui necesar cu lucrători migranţi şi la mobilitatea legată de comerţ. Migranţii vor fi informaţi cu privire la formarea profesională şi recunoaşterea calificărilor pe teritoriul României.

Iniţiativele antreprenoriale ale migranţilor ar trebui facilitate prin asigurarea continuitatii şederii pe teritoriul României şi prin facilitarea accesului la informaţii şi la oportunităţi de participare la reţele profesionale. Vor fi întreprinse acţiuni suplimentare privind transferul drepturilor de pensie şi al drepturilor sociale pentru perioadele lucrate în România, de exemplu, pentru a permite lucrătorilor migranţi să-şi transfere drepturile de pensie ocupaţională dintr-un sector în altul şi dintr-o ţară în alta, inclusiv din ţări terţe, în aceeaşi măsură ca şi cetăţenii Uniunii Europene.

Direcţii de acţiune:

Monitorizarea pieţei muncii autohtone, de către instituţiile cu competenţe în domeniu, pentru identificarea deficitelor de forţă de muncă; Stabilirea contingentelor anuale anuale de lucrători nou admişi pe piaţa forţei de muncă din România; Stabilirea unor mecanisme de facilitare a admiterii pe piaţa forţei de muncă din România a cetăţenilor statelor terţe în domenii în care există deficit de forţă de muncă; Revizuirea/modificarea condiţiilor de angajare în muncă în profesii liberale reglementate prin legi speciale, astfel încât să poată fi aplicabile şi cetăţenilor statelor terţe; Negocierea/încheierea unor acorduri bilaterale cu ţări terţe interesate în admiterea propriilor cetăţeni pe piaţa forţei de muncă din România.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*