Recunoștință pedagogilor din Basarabia Interbelică și Postbelică! (Discurs difuzat la lansarea Antologiei Pedagogice, autor Virgil Mândâcanu)

Din prima clipă aș dori să vă felicit cu începutul unui nou an de studii și cu evenimentul de astăzi, care va fi un nou prilej pentru noi discuții, schimb de opinii, cooperare în a dezvolta cât mai bine sistemul de învățământ național în corelație cu cel mondial. Totodată, vă mulțumesc mult și sunt onorată pentru faptul că mi s-a oferit ocazia și mi-ați rezervat spațiul necesar pentru a fi parte componentă a acestui eveniment cultural din istoria națiunii și a pedagogiei române.

Stimată asistență, astăzi participăm la o acțiune nobilă, la o acțiune extrem de importantă pentru poporul român, pentru întregul sistem de învățământ național din țara noastră și, în special, pentru cadrele didactice ce au menirea să educe omul și societatea acestuia. În acest context aș dori să menționez, că o societate devine civilizată și dezvoltată doar dacă are la baza ei un sistem de învățământ național performant. De aceea, sistemul de învățământ, care este produs și valoare a dezvoltării sociale, trebuie să fie promovat și susținut de către stat și întreaga societate cu toată stima și responsabilitatea. Aceste cuvinte rostite nu trebuie să mai pară doar niște exclamații frumoase, ci să fie reproduse în practică și teorie cu adevărat, astfel participând în mod direct la educarea, instruirea și dezvoltarea unei personalități autentice, parte a unei societăți autentice. Când vorbim despre dezvoltarea personalității, aceasta înseamnă că este vorba despre fiecare individ al țării și fiecare copil-elev din unitatea de învățământ.

Elevul de astăzi este capitalul uman al țării, capitalul de producție și de bunuri materiale, capitalul uman care dezvoltă societatea de azi și de mâine. De aceea, în procesul de instruire a copilului urmează a fi aplicate cele mai noi tehnici de educație bazate pe formarea personalității și identității omului, iar cadrul didactic trebuie să fie persoana cu cea mai bună pregatire profesională. Cadrul didactic și managerul școlar trebuie să se prezinte ca un adevărat factor de producție al programelor școlare, trebuie să cunoască explicit și clar noțiunea reală a instruirii și a administrării, astfel fiind un model al cunoașterii atât pentru sine cât și pentru elevi. Cadrul didactic trebuie să fie persoana cu un intelect ridicat și cu cunoștințe vaste în diverse materii și domenii de activitate, astfel contribuind substanțial la formarea unei culturi instituționale și la formarea unui echilibru intelectual care să motiveze și să dezvolte randamentul școlar prin toate formele și acțiunile realizate. Prin manifestarea pozitivă a tuturor activităților școlare, astfel se va forma rezultatul care va determina capacitatea intelectuală a unitatii de învățământ și dezvoltarea personalității individului în parametri de echitate socială. În așa mod, elevul ca și profesorul și managerul școlar, parte componentă a instituției școlare, va fi privit ca un partener strategic în acțiunea de dezvoltare a școlii și a societății. Iar prin relația respectuoasă și reală dintre managerul școlar, cadrul didactic și elev se vor sincroniza toate acțiunile care vor deveni o condiție indispensabilă pentru a influența pozitiv la formarea unei personalități și societăți adevărate. În obținerea unor asemenea acțiuni cu efecte pozitive în dezvoltarea omului și a societății este prezent cadrul didactic, care, cu intelectul său, tinde mereu spre desăvârșire și promovare a succeselor respective.

Națiunea română, ca și alte popoare, își are meritele ei. Apariția Antologiei Pedagogice “PEDAGOGI ROMÂNI NOTORII din Basarabia Interbelică și Postbelică, volumul II”, autor Virgil Mândâcanu, demonstrează acest lucru și este o contribuție de o valoare aparte pentru creația și literatura română, pentru patrimoniul național român și pentru întregul sistem de învățământ   național. Editarea și lansarea acestei antologiei este o realizare substanțială pentru țară, societate și națiune. Succesele respective în publicarea acestui volum de carte este contribuția Domnului Virgil Mândâcanu – doctor habilitat în științe pedagogice, profesor universitar, pedagog și maestru cu renume în arta de a fi Om și Pedagog, scriitor, jurnalist și autorul cărții în cauză. Dl Mândâcanu de o competență excelentă, valorizează cu multă atenție importanța profesiei de pedagog la cel mai înalt nivel. Voi fi onorată să menționez încă odata, că dl Virgil Mândâcanu este pedagogul, personalitatea și identitatea pedagogică autentică a națiunii române.

Deci, să-i aducem mulțumirile noastre dlui Virgil Mândâcanu pentru efortul realizat în publicarea acestei antologii pedagogice și pentru activitatea pe care a realizat-o timp de o viață în domeniul educației și instruirii. Această lucrare cu o asemenea tematică este prima în cadrul țării, care pune în valoare locul și rolul cadrului didactic într-o societate. În același timp, aș dori să-i felicit pe toți pedagogii (E.Alistar, C.Vnorovschi, N.Matcaș, A.Silvestru, I.Bostan, Gh.Ghidirim, V.Caraganciu, I.Buga, N.Bucun, G.Furdui, A.Moraru, V. Mândâcanu, E.Botezatu, Gh.Baciu, I.Melniciuc, V.Căpățână, etc.) care au fost nominalizați în această antologie în calitate de Personalități și Pedagogi Români Notorii din Basarabia Interbelică și Postbelică pentru contribuția în dezvoltarea învățământului românesc. Totodată, cu o stimă deosebită, le doresc la toți pedagogii din țară și din tot cuprinsul românesc multă sănătate și bunăstare, realizări cât mai frumoase pentru un viitor cât mai senin. Sunt sigură, că numai astfel poporul basarabean, poporul român va promova și în continuare valorile autentice naționale, valorile în a dezvolta omul și identitatea acestuia. Totul depinde de noi, totul depinde de cultura noastră și de crezul națiunii. Urmând această devisă, să sperăm în bine la ziua de azi și de mâine, și să ne păstrăm cu demnitate identitatea națională în toate acțiunile realizate.

Cu o stimă și un respect aparte, doresc să-i mulțumesc încă odata Dlui Virgil Mândâcanu pentru publicarea acestei lucrări și, în mod special, pentru faptul că și eu fac parte din această antologie pedagogică, fiind considerată în calitate de pedagog notoriu din Basarabia prin cuvântul și opinia mai multor savanți și personalități academice. Deci, încă odată felicitări și mulțumiri! Iar Dlui Vasile Căpățână (pedagog, scriitor, poet, artist plastic) să-i aducem mulțumirile de rigoare pentru organizarea acestui eveniment cultural destul de important pentru națiunea română, care este demnă de a fi apreciată la justa valoare.

Dacă îmi permiteți, cu această ocazie aș dori să menționez, că prin monografia mea “Sistemul de învățământ – promotor al identității naționale”, editată recent, sper să aduc și eu o mică contribuție in dezvoltarea sistemului de învățământ național. La fel, dacă se poate, aș dori cu această ocazie să dau citire unei poezii proprii din volumul meu de poezii “Durere Tricoloră”, care este dedicată cadrului didactic și, în special, o dedicație în memoria părinților foști pedagogi – Sârbu Vladimir și Xenia.

Deci, poezia:

DASCĂLUL SATULUI

Ţi-a-ncărunţit averea peste vreme,/ Fiind supusă serilor târzii,/ De-a lungul anilor au ştiut să-ţi cheme/ Numele doar nişte copii.// Şi te-ai simţit cu ei atât de bine,/ Fiind atât de sinceri precum tu,/ Supus ai fost şi credincios în sine/ Când steaua în părul tău căzu.// Nu ai ştiut nicicând ce-i nepăsarea,/ Mereu în gânduri multe-ai adunat,/ În al tău sat ţi-ai presărat sudoarea,/ Cu ai ţăranilor copii ai existat.// Le-ai pus în mână tocul şi curajul/ Să ştie preţul pâinii strâns cu greu,/ Ţi-ai revărsat durerea şi amarul/ Şi ei te-au înţeles cu tâlc mereu.// Dar multă vreme a trecut de-acuma,/ Îmbătrânit la drum priveşti, decazi,/ Şi-acei copii de ieri naivi cu gluma,/ Îşi duc povara zilelor de azi.// Iar tu cu-o carte-n mână la fereastră/ Mai treci cu ochii nişte povestiri,/ Tăcut frămânţi prin lacrima albastră/ Comoara vieţii plină de-amintiri.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*