Apel – protest al mai multor asociaţii româneşti, reunite la Mureşenii de Câmpie, judeţul Cluj, faţă de pretenţiile ungurilor!

Federaţia Naţională a Românilor Persecutaţi Etnic „Pro Memoria 1940-1945”, împreună cu Forumul Civic al Românilor din Judeţele Covasna, Harghita  şi Mureş, Asociaţia Cultural Patriotică „Virtus Romana Rediviva”, Asociaţia Mareşalii României din Cluj-Napoca, Despărţământul ASTRA din Cluj-Napoca au adresat un apel – protest către Parlament, Preşedintele şi Guvernul României.

Ȋn numele zecilor de mii de români persecutaţi, refugiaţi, expulzaţi sau deportaţi etnic din Transilvania de Nord, cedată Ungariei horthyiste după Dictatul de la Viena, din 30 august 1940 şi a celor de după decembrie 1989, membrii FNRPE, FCRCHM, ASTREI şi ai celorlalte asociaţii participante la Sesiunea de comunicări cu tema „Istoria şi sociologia refugiului românesc”, desfăşurată la Muzeul Naţional al Refugiaţilor din Mureşenii de Câmpie, comuna Palatca, judeţul Cluj, în 29 august 2015, vă adresăm următorul

APEL – PROTEST

  1. Condamnăm cu fermitate escaladarea ofenselor aduse poporului român de către oficiali ai Ungariei şi reprezentanţi ai etniei maghiare din Romȃnia, care susţin în mod deschis şi tot mai vehement pretenţiile de autonomie teritorială pe criteriul etnic în aşa-zisul „ţinut secuiesc” şi cerem impunerea respectării normelor internaţionale şi a Constituţiei României, tuturor celor care ȋncalcă aceste norme. Membrii FNRPE, FCRHCM, ASTREI şi ai celorlalte asociaţii semnatare a prezentului APEL, cunoscând experienţa tragică a administraţiei ungare în urma Dictatului de la Viena şi a comportării unor maghiari după 30 august 1940 şi după decembrie 1989, (cu atrocităti cumplite asupra românilor, cu expulzări masive pentru purificarea etnică a zonei, cu tragice refugieri ale românilor din faţa urii dezlănţuite), văd în „autonomiile” pretinse de extremiştii şi iredentiştii din Ungaria şi România o situaţie ameninţătoare pentru securitatea şi libertatea lor, nu cred în „generozitatea” şi „cavalerismul” administraţiei „autonome” ungare şi n-o mai doresc niciodată pe teritoriul Transilvaniei, indiferent care ar fi numărul şi locul minoritarilor în numele cărora se cere această autonomie teritorială.
  2. Suntem, de asemenea, profund indignaţi de escaladarea ofensatoarei afişării de către oficiali români de etnie maghiară din zona Harghita-Covasna-Mureş (primari, preşedinţi de consilii judeţene etc) a unor simboluri ungare pe instituţii de stat româneşti, ca o impunere a unui statut de co-statalitate. Solicităm organelor competente romȃneşti să asigure respectatrea Constituţiei şi a legalităţii în zonă şi să asigure încetarea jignirii sentimentului naţional al celor aproape 40% români din totalul populaţiei celor trei judeţe, învrăjbirea şi discriminarea populaţiei şi marginalizării românilor din aceste judeţe.
  3. Suntem profund îngrijoraţi de faptul că o serie de privatizări şi retrocedări (reîmpropietăriri) făcute de justiţia română, de către guvernele care s-au succedat, au fost adevărate jafuri şi sursă de nedreptate. Regretăm că toate acestea încă nu sunt analizate şi încă nu triumfă dreptatea, onestitatea şi bunul simţ. Ce s-a plătit de către statul romȃn optanţilor nu mai trebuia retrocedat nimănui. De asemenea confiscările de averi pe seama criminalilor condamnaţi de justiţie. Unde sunt şi ce fac funcţionarii statului care trebuie să apere aceste interese ȋn justiţie. De ce nu sunt traşi la răspundere pentru neglijenţele sau relele lor intenţii?
  4. Solicităm parlamentului, guvernului şi preşedintelui României să restabilească rolul statului în societate pentru garantarea respectării Constituţiei şi a întregii legislaţii, inclusiv în judeţele Covasna, Harghita şi Mureş, pentru a nu se escalada extremismul şi separatismul pe motive etnice, iar cei responsabili de asemenea acte antiromâneşti şi anticonstituţionale să fie traşi la răspundere conform legii. De asemenea solicităm ca viitoarea regionalizare a ţării, dacă se va mai face, să nu se facă pe criterii etnice, pentru a evita reînfiinţarea unei noi Regiuni Autonome Maghiare.
  5. Cerem guvernului, ministerelor şi justiţiei să apere interesele naţionale, să nu mai dea mână liberă jefuirii şi distrugerii unui patrimoniu naţional uriaş (păduri, zăcământe de metale preţioase şi valori arheologice de nepreţuit ale istoriei noastre). Cerem Parlamentului României să voteze legi aspre pentru astfel de răufăcători.
  6. Solicităm autorităţilor centrale şi locale să ia măsuri care să prevină producerea de manifestări antiromȃneşti, de răspȃndire a propagandei şovine, istorico-revanşarde sau de comemorare a foştilor criminali de război, cum a fost manifestarea recentă de la Cluj-Napoca unde s-au adus elogii lui Horthy Miklos şi altele asemenea.
  7. Cerem autorităţilor şi specialiştilor ȋn istorie mai multă implicare şi o atitudine mai fermă de susţinere a idealurilor naţionale romȃneşti.

Mureşenii de Câmpie, 29 august 2015

În numele tuturor celor amintiţi ȋn preambul prezentului APEL-PROTEST semnează:

Prof.univ.dr.ing. Barbu I. Bălan – preşedinte executiv al FNRPE
Prof.dr. Ioan Lăcătuşu – din partea FCRCHM
Prof.univ.dr. Mircea Popa –  Preşedintele Despărţământului ASTRA din Cluj-Napoca
Col. (r.) prof. dr. Vasile Tutula – din partea Asociaţiei Mareşalii României Cluj-Napoca
Ing. Valerii Toderici – preşedintele Asociaţiei „Virtus Romana Rediviva”
Radu Ştefan

Lasă un răspuns