Vinovat în fața Crucii…

Isuse, sunt Baraba!

 

Eu, șeful ucigașilor, ales

Să fiu eliberat în zi de Paște,

Sunt vinovat, popor de ne-nțeles,

Sunt vinovat și n-am să pot renaște!

 

Doamne al Slavei, azi am priceput

Că trebuia să fiu zidit pe cruce

Și-s vinovat c-atunci nu m-a durut

Murirea ta murirea ce-mi aduce!

 

Sunt vinovat că m-am temut să mor,

Uitînd că slava mea-i Mîntuitorul

Și-am jubilat, iubit de-al meu popor,

Căruia-i căsăpisem Viitorul.

 

Sunt laș fiindcă te-au dus în locul meu

La Golgota, ca să te răstignească

Pe Tine, carele ești Dumnezeu

Peste întreaga stirpe creștinească.

 

Clondir cu sînge de-mpărat băui

Și fără de Christos trăii degeaba

Și-abia acum, rămas al nimănui,

Ca un ateu, cu Moartea-n fața lui,

Strig: „Răstigniți-mă! Eu sunt Baraba!”

 

Satana în Altar

 

A-ntrat Satana în Altar

Să-și ia iertarea de păcate.

El nu stă-n rînd, el este rar,

El e Mesia în cetate.

 

Și în sutană clerici vin

Să-i dea ploconul de mărire,

Blagoslovind orice declin

Și jaf, și moft, și pustiire.

 

Și e atîta iad în hoți

Și-atîta-n preoți pîngărire

Că evadează-altare-n bolți,

Dezveșmîntate de murire.

Lasă un răspuns