Readucerea stării Grupului statuar Matei Corvin la situația anterioară restaurării din anii 2010-2011

PlângerePenală împotriva Ordonaței de clasare din 2 februarie 2015 dată de către domnul procuror Mihai Dorin Birtoc în dosarul nr.5274/P/2014 (despre care am fost înștiințat la domiciliu în ziua de 11 februarie a.c. și pe care am ridicat-o de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca în ziua de 16 februarie a.c.), solicitându-vă respectuos să procedați la admiterea plângerii cu consecința readucerii Grupului statuar Matei Corvin din Piața Unirii din municipiul Cluj-Napoca la situația anterioară desfășurării lucrărilor de restaurare din anii 2010-2011, în sensul reamplasării pe soclul statuii a plăcii de bronz cu textul lui Nicolae Iorga, care a fost reamplasată pe monument la data de 1 Decembrie 1992 (după înlăturarea ei ilegală în urma Diktatului de la Viena din 30 august 1940), având în vedere următoarele

ARGUMENTE

1. După lucrările de restaurare, recepționate la 1 aprilie 2011, pe soclul Grupului statuar Matei Corvin nu a fost repusă placa de bronz cu textul scris de marele istoric Nicolae Iorga, în anul 1921, referitor la steagul Moldovei care este culcat la picioarele românului Matei Corvin, care a fost cel mai mare rege al Ungariei.

În mod deliberat și cu încălcarea Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, atunci când s-a întocmit documentația pentru eliberarea autorizației de construire nr.1237 din 12 august 2008, de către Asociația Part of Art, în proiectul de autorizare a lucrărilor NU a fost prezentată, în planșele vizate spre neschimbare, situația reală a acestui Grup statuar, cunoscută de peste 15 ani, cu placa de bronz având textul lui Nicolae Iorga.

Domnul procuror Mihai Dorin Birtoc nu a întreprins nicio cercetare penală pe această temă, nu a stabilit motivele și autorii încălcării dispozițiilor Legii nr.422/2001. Nu a avut curiozitatea să-i citeze pe aceștia ca martori și să-i întrebe de ce au uitat ca pe planșele anexe la autorizația de construire să înscrie realitatea faptică, respectiv existența plăcii de bronz cu textul lui Nicolae Iorga. Martorul Kolozsi Tiberiu a recunoscut că a îndepărtat, fără niciun temei legal, placa de bronz cu textul lui Nicolae Iorga și că aceasta a rămas în custodia S.C. Concela S.A. Sibiu, la sediul sucursalei sale din municipiul Cluj-Napoca, str.București nr.6. Domnul procuror nu a avut curiozitatea să afle de la martori, angajați ai Primăriei municipiului Cluj-Napoca, de ce nu au manifestat niciun interes în legătură cu dispariția ilegală a plăcii de bronz cu textul lui Nicolae Iorga de pe soclul monumentului care aparține municipiului Cluj-Napoca. Martorul Laszlo Attila, la vremea respectivă viceprimar și președinte al Comisiei de recepție, a recunoscut că a constatat lipsa plăcii din bronz cu textul lui Nicolae Iorga, precum și amplasarea ilegală a unor noi plăcuțe, după recepția lucrărilor. Dar, acest martor nu a fost întrebat de către procuror de ce a refuzat înscrierea acestor ilegalități în procesul verbal de recepție încheiat la 1 aprilie 2011. Martorul Horvath Leonard a constatat, la recepția lucrărilor de restaurare, că lipsește placa de bronz cu textul lui Nicolae Iorga și a refuzat să semneze procesul verbal. După circa o săptămână, s-au făcut presiuni asupra lui pentru a semna procesul verbal de recepție și cu această ocazie domnul Horvath Leonard a precizat, în dreptul semnăturii sale următoarele: „lipsă plăcuță inscripție Nicolae Iorga.”

Martorul Pop Ionel Virgil a recunoscut în fața procurorului că s-au încălcat prevederile Legii nr.422/2001 cu ocazia restaurării Grupului statuar Matei Corvin și faptul că placa cu textul lui Nicolae Iorga nu a fost inclusă în proiectul autorizat. Același martor Pop Ionel Virgil, specialist în domeniul monumentelor, a recunoscut că cele două plăcuțe din bronz adăugate la Grupul statuar Matei Corvin, una cu ocazia restaurării și a doua după recepția lucrărilor, nu au obținut aprobările legale, nu există autorizație de construire, dar consideră că modificările aduse monumentului sunt de mică importanță. Martora Ciuban Elena Corina a recunoscut că cele două plăcuțe informative noi apărute cu ocazia restaurării și amplasate în incinta Grupului statuar Matei Corvin nu au o bază legală, că în această acțiune a fost implicat proiectantul și pentru ele nu există autorizație de construire. Mai mult, conținutul unei plăcuțe informative nu a fost stabilit și aprobat legal, ci acesta a fost doar înscris pe o coală A4 pe care nu a semnat-o nimeni și care nu are avizul Comisiei de monumente istorice. Domnul procuror nu a cercetat și nu a aflat cine a săvârșit aceste ilegalități dar nici nu i-a întrebat pe membrii Comisiei de recepție de ce au înscris în procesul verbal o plăcuță de bronz amplasată ilegal lângă monument.

2. Cele două plăcuțe de bronz adăugate ilegal Grupului statuar Matei Corvin și amplasate ilegal la nivelul solului, fără niciun proiect avizat de organele competente și fără a exista autorizație de construire. Domnul procuror nu a reușit să identifice persoanele vinovate de șirul de ilegalități și, în plus, s-a lăsat păcălit de către cei care i-au declarat că în mod misterios, în nopțile când au fost amplasate acele plăcuțe s-au defectat camerele de supraveghere amplasate în zonă.

3. Predarea lucrărilor după restaurare și recepționarea lor de către Comisa de recepție, s-a făcut fără placa de bronz cu textul lui Nicolae Iorga, fiind încălcate astfel prevederile Legii nr.422/2001.

Domnul procuror nu a avut curiozitatea și nici nu și-a îndeplinit obligația profesională de a afla de la martori de ce au fost predate ilegal lucrările de restaurare, fără placa de bronz cu textul lui Nicolae Iorga, respectiv de ce au fost recepționate lucrările fără ca pe soclul monumentului să fie reamplasată placa respectivă. De asemenea, domnul procuror nu le-a solicitat martorilor, membri ai Comisiei de recepție a lucrărilor de restaurare a monumentului, să precizeze de ce au încălcat prevederile Legii nr.422/2001 și de ce au procedat la recepția lucrărilor fără ca pe soclul statuii să fie reamplasată placa de bronz cu textul lui Nicolae Iorga și fără ca noua placă de bronz care a fost atașată Grupului statuar să fi obținut aprobările legale. Astfel, membrii Comisiei de recepție au încălcat de două ori dispozițiile Legii nr.422/2001 și a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, fără ca domnul procuror să fie preocupat pentru stabilirea persoanelor vinovate și a sancțiunilor legale ce se impuneau a fi luate în speță.

4. Ministrul Culturii și Patrimoniului Național, domnul Kelemen Hunor, a depus un denunț penal în 23 mai 2011, cu privire la amplasarea ilegală a unei plăci de bronz în fața Grupului statuar Matei Corvin, prin care a solicitat identificarea și pedepsirea vinovaților, precum și înlăturarea plăcii respective. Domnul procuror a aflat de la câțiva martori că de această treabă ar trebui să se ocupe Poliția locală. Mai departe și pe această temă nu s-au continuat cercetările penale și cele două mici plăci de bronz amplasate ilegal în apropierea monumentului sunt tot acolo și azi. Același procuror nu a acționat pentru respectarea prevederilor Legii nr.422/2001 și readucerea Grupului statuar Matei Corvin la starea existentă înaintea restaurării și montarea la locul ei a plăcii de bronz cu textul lui Nicolae Iorga.

5. Nu numai fostul primar Sorin Apostu, așa cum a stabilit domnul procuror, a săvârșit fapte penale în legătură cu restaurarea Grupului statuar Matei Corvin. În opinia mea, se impune și solicit continuarea cercetărilor penale față de:

a) Persoanele care au pregătit și aprobat planșele, fără placa de bronz, care a existat de la 1 Decembrie 1992, pe soclul acestui Grup statuar. Martorul Koloszi Tiberiu a recunoscut că prin Asociația Part of Art, care a realizat proiectul de restaurare a monumentului s-a urmărit și s-a reușit înlăturarea ilegală a plăcii cu textul lui Nicolae Iorga și, totodată, s-au adus ilegal modificări la Grupul statuar Matei Corvin, după bunul plac al acestei Asociații, care a ținut cont de pretențiile Ungariei și U.D.M.R. Martorul Koloszi Tiberiu a recunoscut că, în timpul și cu ocazia lucrărilor de restaurare a fost îndepărtată ilegal placa de bronz cu textul lui Nicolae Iorga. Domnul procuror nu și-a manifestat curiozitatea profesională pentru aflarea adevărului, stabilirea vinovaților și sancționarea lor.

b) Persoanele care au pregătit, turnat și amplasat ilegal o placă de bronz după recepția lucrărilor de restaurare, respectiv în noaptea de 22 spre 23 mai 2011, fără să existe autorizație de construire.

c) Membrii Comisiei de recepție a lucrărilor de restaurare care, în data de 1 aprilie 2011 au semnat procesul verbal fără obiecțiuni cu toate că toți știau și au constatat că nu a fost adusă și montată la locul ei placa de bronz cu textul lui Nicolae Iorga. Singurul care a semnalat această gravă încălcare a prevederilor Legii nr.422/2001 a fost martorul Horvath Leonard, directorul D.I.C.P.N. Cluj.

Membrii Comisiei de recepție, mai puțin domnul Horvath Leonard, au refuzat să consemneze în procesul verbal faptul că a fost înlăturată ilegal placa de bronz cu textul lui Nicolae Iorga. Dacă ar fi respectat prevederile Legii nr.422/2001, membrii Comisiei de recepție ar fi trebuit să oblige restauratorul să amplaseze la locul ei placa de bronz care a fost înlăturată ilegal și abia ulterior să procedeze la recepția lucrărilor.

Încălcând dispozițiile legale, membrii Comisiei de recepție s-au asociat cu alte persoane, unele identificate de către domnul procuror, în vederea săvârșirii de infracțiuni.

6. Ministrul Culturii și Patrimoniului Național a solicitat, printr-o adresă, primarului Sorin Apostu să aducă monumentul închinat lui Matei Corvin la starea inițială, anterioară restaurării, ceea ce nu s-a respectat nici până acum, în februarie 2015. Domnul procuror nu a cercetat și nu a aflat persoanele vinovate de refuzul de a aduce Grupul statuar Matei Corvin la starea inițială anterioară restaurării, inclusiv prin scoaterea din custodie și amplasarea la locul ei a plăcii de bronz cu textul lui Nicolae Iorga, așa cum a solicitat ministrul Kelemen Hunor, în vederea respectării dispozițiilor Legii nr.422/2001. Mai mult, domnul procuror Mihai Dorin Birtoc avea posibilitatea și obligația ca printr-o ordonanță să dispună primarului municipiului Cluj-Napoca să acționeze, într-un timp scurt, pentru aducerea Grupului statuar Matei Corvin la starea dinaintea începerii lucrărilor de restaurare, respectiv să fie amplasată, în câteva zile, pe soclul statuii placa de bronz cu textul lui Nicolae Iorga.

7. Domnul procuror a recunoscut, în Ordonanța de clasare, că:

a) Nu a putut stabili cu certitudine autorii faptelor cercetate;

b) În declarațiile martorilor a fost prezentată o succesiune diferită a evenimentelor;

c) Primăria municipiului Cluj-Napoca a acceptat situația de ilegalitate creată prin înlăturarea plăcii de bronz cu textul lui Nicolae Iorga și apariția a două noi plăcuțe, fără autorizație de construire;

d) Noua plăcuță de bronz a fost amplasată ilegal la baza monumentului și nu a putut identifica făptuitorii;

e) Nu a putut stabili cine au fost inițiatorii plăcuței nou apărute, cine a stabilit textul plăcuței, cine a finanțat turnarea ei, cine a pus la cale și realizat montarea ei în perioada în care, în mod întâmplător, s-au defectat camerele de supraveghere din zona acestui monument.

8. Domnul procuror nu l-a citat ca martor și nu l-a audiat pe primarul Emil Boc, care știe că în primul său mandat din perioada 2004-2008 a existat placa de bronz cu textul lui Nicolae Iorga pe soclul Grupului statuar Matei Corvin. La începutul celui de-al doilea mandat al său de primar s-a pregătit documentația pentru restaurarea Grupului statuar Matei Corvin. După ce a fost reales primar, în vara anului 2012, domnul Emil Boc a depus jurământul în fața Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca și s-a angajat să respecte Constituția și legile țării. Domnia sa știe multe în legătură cu demersul liderilor U.D.M.R. vizând înlăturarea ilegală a textului în limba română, aparținând lui Nicolae Iorga, respectiv a plăcii de bronz. Cu toate că știe că a fost înlăturată ilegal placa de pe soclul Grupului statuar Matei Corvin, domnul primar Emil Boc a refuzat să acționeze pentru respectarea Legii nr.422/2001 și reamplasarea plăcii de bronz înlăturată ilegal de către extremiștii unguri. În opinia mea, ca primar al municipiului Cluj-Napoca, domnul Emil Boc avea și are obligația să acționeze pentru readucerea acestui monument la starea existentă de dinaintea începerii lucrărilor de restaurare, în anul 2010. Mai mult, domnul primar Emil Boc știe că lucrările de restaurare a monumentului lui Matei Corvin au fost finanțate de către Guvernul Ungariei, Guvernul României și Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca.

Raportat la argumentele mai sus expuse vă solicit admiterea plângerii așa cum a fost formulată, stabilirea persoanelor vinovate și tragerea lor la răspundere penală, alături de numitul Sorin Apostu, singura persoană pe care a găsit-o vinovată domnul procuror de numeroasele fapte penale săvârșite de mulți alții în legătură cu lucrările de restaurare a Grupului statuar Matei Corvin, anul 2010-2011. De asemenea, vă solicit să dispuneți prin ordonanță, conform prevederilor legale, readucerea Grupului statuar Matei Corvin la starea inițială existentă înaintea desfășurării lucrărilor de restaurare, respectiv scoaterea din custodie a plăcii din bronz cu textul lui Nicolae Iorga și montarea acesteia, în cel mai scurt timp posibil, la locul ei, pe soclul statuii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*