Restituiri arhivă: 14 octombrie 1942

Protest al şefului M.St.M., adresat şefului Misiunii Militare Germane în România, gene­ralul Arthur Hauffe, asupra modului în care comandamentele germane au angajat în luptele din Cuban Diviziile 3 Munte şi 19 Infanterie

Din ordinul domnului mareşal Antonescu, aduc la cunoştinţa Domniei Voastre următoarele:

Divizia 3 Munte a fost angajată de către Corpul 5 Armată german în condiţiuni cu totul grele şi care depăşeau posibilităţile ei operative.

Ea a primit misiunea să cucerească, simultan, două obiective depărtate frontal la 12-14 km şi în adâncime la 12 km într-un teren foarte frământat şi acoperit, care nu permitea obţinerea unui randament maxim al focului artileriei, dar care, în schimb, permitea reacţiunile inamicului pe flancurile şi în spatele bata­lioanelor.

Divizia a fost lăsată să opereze singură, deşi fusese iniţial anunţată că ambii vecini vor ataca simultan.

În cursul atacului divizia a rămas fără absolut nici o bombă de aruncătoare de 60, 81 şi 120 mm, precum şi fără nici un proiectil de tun sau obuzier timp de 2 zile, deşi comandantul diviziei a cerut, la timp şi în nenumărate rânduri, insistent şi stăruitor, muniţia necesară.

Divizia 19 Infanterie a fost şi ea angajată, după experienţa nefastă făcută cu Divizia 3 Munte, tot în condiţiuni care depăşeau posibilităţile ei operative.

Divizia a primit misiunea de a ataca un inamic care era cunoscut ca puternic din operaţiunile anterioare, să cucerească un obiectiv de o dezvoltare frontală de 8 km şi la 11 km depărtare de baza de plecare.

Şi de această dată divizia a fost lăsată să opereze singură, deşi prin planul de manevră al Corpului 5 Armată german s-a prevăzut să atace şi vecinii.

Divizia s-a luptat foarte bine şi totuşi, din cauza unor informaţiuni neverificate, transmise până la OKH, a fost învinuită de: „refuz de atac şi părăsirea poziţiei în faţa unor slabe atacuri”, defecţiuni datorate, după cum s-a raportat, faptului că divizia este compusă din ardeleni care nu vor să se lupte decât în Ardeal şi pentru eliberarea Ardealului de Nord.

Din cercetarea întreprinsă de mine personal s-a dovedit completa netemeinicie a tuturor acuzaţiilor.

Domnul Mareşal Antonescu a aprobat totuşi măsura luată de Corpul de Cavalerie, la cererea comandamentului german, de a ridica comanda generalului /Radu/ Fâlfănescu de la Divizia 3 Munte.

În ceea ce priveşte pe comandantul Corpului de Cavalerie /generalul Mihail Racoviţă – n.n./ domnul mareşal Antonescu îşi rezervă hotărârea, după ce va vedea din ce cauză nu a intervenit la timp pentru a se stabili adevărul în ceea ce priveşte acuzaţiile aduse Diviziei 3 Munte şi Diviziei 19 Infanterie.

Domnul mareşal Antonescu cere ca Diviziile 3 Munte şi 19 Infanterie să treacă sub ordinele Corpului 7 Armată.

Şeful Marelui Cartier General General /de divizie/

ILIE ŞTEFLEA

Arh. M.Ap.N., Fond Marele Cartier General, dosar nr. 53, f. 1-3

AMAE, Fond România, vol. 82

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*