Înaltpreasfinţitul Părinte Ioan Selejan – al III-lea Mitropolit al Banatului

Înaltpreasfinţitul Părinte Ioan Selejan a fost întronizat duminică, 28 decembrie 2014, în demnitatea de Arhiepiscop al Timişoarei şi Mitropolit al Banatului. Ceremonia de întronizare a avut loc la Catedrala Mitropolitană „Sfinţii Trei Ierarhi” din Timişoara şi a fost oficiată de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, alături de un sobor de 17 ierarhi. 

Mii de credincioşi din întreg Banatul şi nu numai, monahi şi monahii, preoţi, profesori şi studenţi de la facultăţile şi seminariile teologice din Timişoara, Arad şi Caransebeş şi numeroase oficialităţi locale, judeţene şi centrale, au luat parte duminică la ceremonia de instalare a celui de-al III-lea Mitropolit al Banatului, în persoana Înaltpreasfinţitului Părinte Ioan Selejan. Alături de aceştia au participat reprezentanţi ai Bisericilor Ortodoxe surori şi ai celorlalte culte şi confesiuni din urbea de pe Bega, dar şi o delegaţie din partea Episcopiei Covasnei şi Harghitei.

Potrivit rânduielii bisericeşti, instalarea noului mitropolit a fost precedată de săvârşirea Sfintei şi Dumnezeieştii Liturghii în Catedrala “Sfinţii Trei Ierarhi” din Timişoara de către Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române, alături de un sobor de ierarhi alcătuit din:

Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei; Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului; Înaltpreasfinţitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului; Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei; Înaltpreasfinţitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului; Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului; Înaltpreasfinţitul Părinte Ioan, Arhiepiscop ales al Timişoarei şi Mitropolit al Banatului; Preasfinţitul Părinte Lukian, Episcopul ortodox sârb al Ungariei şi administrator al eparhiei ortodoxe sârbe din Timişoara; Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul ortodox român al Oradiei; Preasfinţitul Părinte Nicodim, Episcopul Sverinului şi Strehaiei; Preasfinţitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului; Preasfinţitul Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului; Preasfinţitul Părinte Gurie, Episcopul Devei şi Hunedoarei; Preasfinţitul Părinte Daniil, Episcopul Daciei Felix; Preasfinţitul Părinte Siluan, Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria; Preasfinţitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei şi Preasfinţitul Părinte Emilian, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului.

“Binecuvântarea lui Dumnezeu se manifestă acolo unde familia este unită”

În cuvântul de învăţătură rostit după citirea Sfintei Evanghelii, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a subliniat câteva din învăţăturile desprinse din pericopa evanghelică duminicală de la Matei 2, 13-23, ce istoriseşte Fuga în Egipt a Mântuitorului Hristos. “Lectura evanghelică de azi subliniază că Dumnezeu prin îngerii Săi ajută pe oameni când aceştia sunt smeriţi şi singuri şi că dreptul Iosif a fost binecuvântat de Dumnezeu să poarte grijă de copilul Iisus ca un tată adoptiv. De aici învăţăm că întotdeauna copiii au nevoie, atât de afecţiunea mamei, cât şi de afecţiunea tatălui, chiar dacă acesta este adoptiv. Nu era suficientă afecţiunea mamei, prin aceasta Dumnezeu ne arată binecuvântarea Lui asupra familiei. După cum la început prin familie a intrat păcatul în lume, întrucât Adam şi Eva formau prima familie umană, tot aşa, Mântuitorul lumii, noul Adam, vine într-o familie ca să vindece lumea de păcatul neascultării de Dumnezeu şi de moartea despărţirii de El. Astăzi familia creştină tradiţională este din ce în ce mai ameninţată deoarece trăieşte într-o lume secularizată şi confuză din punct de vedere spiritual şi este confruntată adesea cu sărăcia, nesiguranţa zilei de mâine, şomajul, migraţia, instabilitatea şi dezorientarea. Evaghelia de astăzi de mai învaţă că fiecare copil trebuie ocrotit, trebuie păzit, el nu trebuie lăsat pradă frigului şi foamei, neştiinţei şi nesiguranţei, violenţei şi morţii. Într-o vreme în care unii părinţi îşi abandonează copiii, iar unii copii uită de părinţii lor, lumina evangheliei lui Hristos ne arată că binecuvântarea lui Dumnezeu se manifestă acolo unde familia este unită şi luptă împotriva relelor şi primejdiilor din viaţa ei, pentru a păstra şi cultiva darul sfânt al vieţii pământeşti dăruite de Dumnezeu spre a se pregăti în această viaţă pentru dobândirea Vieţii veşnice cereşti” a arătat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Acordarea însemnelor mitropolitane

După Sfânta Liturghie, un prim moment din cadrul ceremoniei a fost citirea gramatei patriarhale de instalare de către Preasfinţitul Părinte Paisie Lugojanul, semnată de Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, din care redăm următoarele.

Facem cunoscut tuturor această gramată patriarhală şi dăm alesului arhiepiscop şi mitropolit, IPS Parinte Mitropolit Ioan, împuternicirea canonică de păstorire ca arhiepiscop al de Dumnezeu păzitei Arhiepiscopii a Timişoarei cu toate oraşele şi satele care ţin astăzi şi vor ţine şi în viitor de această Sfânta Arhiepiscopie. IPS Sa are dreptul şi puterea de a aşeza, după rânduielile Bisericii noastre Ortodoxe şi după legile ţării: citeti, cântăreţi, ipodiaconi, diaconi, preoţi şi protopopi în toate bisericile din Arhiepiscopia IPS Sale, iar stareţi şi stareţe, egumeni şi egumene la mănăstirile şi schiturile, şi de a rândui toate câte i se cuvin ca ierarh spre folosul duhovnicesc al eparhiei pe care o păstoreşte pe calea mântuirii…”.

După citirea gramatei sinodale, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a dăruit Înaltpreasfinţitului Părinte Ioan Selejan însemnele mitropolitane: Mantia Arhierească, Crucea pectorală, Engolpionul, Camilafca cu cruce şi Cârja mitropolitană, iar apoi l-a condus pe noul mitropolit în tronul arhieresc, întronizându-l ca Arhiepiscop al Timişoarei şi Mitropolit al Banatului. A urmat apoi cuvântul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, care s-a referit la misiunea Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Ioan.

La cele spuse astăzi în gramata patriarhală pentru întronizarea Înaltpreasfinţitului Părinte Ioan, ca Arhiepiscop al Timişoarei şi Mitropolit al Banatului, adăugăm câteva observaţii şi îndemnuri pastorale. Dacă privim astăzi Banatul din punct de vedere spiritual, pastoral şi misionar, constatăm aici, ca şi în alte zone ale ţării, că libertatea pe care a dobândit-o Biserica noastră după căderea regimului comunist din decembrie 1989 a fost folosită cu prioritate pentru a revigora viaţa spirituală, activitatea culturală socială şi misionară a Bisericii. Au fost construite biserici noi, create noi şcoli de teologie ortodoxă, noi parohii, noi mănăstiri, multe centre culturale educaţionale şi social-filantropice. A fost dezvoltată o amplă ativitate a Bisericii cu tinerii.  Cu toate acestea, activităţile actuale ale Bisericii din această zonă trebuie intensificate şi multiplicate în faţa mai multor fenomene ce slăbesc viaţa creştină eclesială şi personală. Aceste fenomene sunt secularismul materialist consumist  şi  individualismul indiferentist, care erodează viaţa spirituală a familiei şi a comunităţii, precum şi simţul solidarităţii şi al întrajutorării. (…).

Înaltpreasfinţite Părinte Ioan, unele din aceste aspecte pastorale, prezentate succint aici, le-aţi împlinit în cei 20 de ani de activitate pastorală într-o zonă a României în care românii sunt minoritari, însă, înţelepciunea şi curajul, dragostea de Biserică şi de neam , hărnicia şi dărnicia pe care le-aţi cultivat  şi le-aţi fructificat până acum vă vor fi de mare folos în noua slujire pastorală din Banat în care intraţi acum. Experienţa unei convieţuiri paşnice cu alte etnii şi ale confesiuni religioase din Harghita şi Covasna va fi de mare folos în promovarea relaţiilor de bună convieţuire cu alte etnii şi confesiuni din Banat, unde alături de români, trăiesc de secole germani, şvabi, sârbi, maghiari, evrei, iar mai recent mulţi italieni. Toţi aceştia s-au bucurat de-a lungul timpului de ospitalitatea şi respectul românilor bănăţeni, care la rândul lor, au avut de învăţat adesea de la alte etnii, multe lucruri practice privind modul de organizare a activităţiilor de familie şi ale comunităţii. Timişoara, cel mai important centru uiversitar din Vestul României, oraş multi-etnic şi multi-confesional, este o punte de legătură între România şi Europa Occidentală, fără însă a uita identitatea şi vocaţia sa românească, legătura sa cu Transilvania, Ţara Românească şi Moldova”.

O etapă nouă în istoria Bisericii Bănăţene

În numele monahilor, clericilor şi credincioşilor Arhiepiscopiei Timişoarei, pr. Ionel Popescu, vicar eparhial, a adresat un cuvânt de felicitare noului arhipăstor.

Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Timișoarei și Mitropolia Banatului au trecut, în toamna acestui an, prin momentul greu al despărțirii de vrednicul arhiepiscop și mitropolit Nicolae Corneanu, care ne-a arhipăstorit vreme de 52 de ani. După aceste clipe de profundă durere, bunul Dumnezeu ne învrednicește acum, la sărbătoarea Nașterii Fiului Său și în pragul anului nou 2015, de bucurii negrăite, prin chemarea la cârma Bisericii bănățene a noului nostru arhipăstor, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Ioan Selejan, fost Arhiepiscop onorific și întâistătător al Episcopiei Covasnei și Harghitei. De aceea, 28 decembrie 2014 este pentru noi, clericii, monahii și credincioșii bănățeni, „ziua pe care a făcut-o Domnul ca să ne bucurăm și să ne veselim întru ea”.

Începem acum, cu Înaltpreasfinția Voastră, Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Ioan, o etapă nouă în istoria Bisericii de pe aceste meleaguri binecuvântate de Dumnezeu, așa după cum, în decembrie 1989, am început, prin jertfa eroilor martiri și a luptătorilor din Timișoara și din toată țara, o viață nouă, izvorâtă din credința celor care au înfruntat cu pieptul gol gloanțele trase din armele criminalilor și care au fost considerați vinovați că au avut puterea să strige: „Există Dumnezeu”, „Dumnezeu este cu noi”… și să învoce ajutorul ajutorul Părintelui ceresc, rostind „Tatăl nostru…” și „Crezul” (…) După acești 20 de ani de aspre nevoințe, multe numai de Dumnezeu știute, încununate de rodnice împliniri, bunul Dumnezeu, prin rugăciunile Sfântului Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș și ale multor preoți, monahi și credincioși bănățeni, V-a ales, V-a chemat și V-a rânduit să deveniți arhipăstorul unei eparhii cu o istorie bogată și prea de multe ori greu încercată, eparhie unde Evanghelia a fost adusă de negustorii, soldații și funcționarii romani și despre care grăiesc peste veacuri, piesele paleo-creștine din secolele III-IV, descoperite aici de către arheologi. (…) Astăzi, mai mult decât oricând, avem nevoie, așadar, de spiritualitate, de armonie și de bună înțelegere, de stabilitate și de unitate, așa cum spunea Sfântul Ioan Gură de Aur: «Căci în Biserică trebuie să trăim ca într-o casă, adică trebuie să ne găsim cu toții ca și cum am fi un singur trup, după cum și Botezul este unul și masa este una și izvorul este unul și zidirea este una și Tatăl este unul…»”, a precizat pr. Ionel Popescu. Apoi, dl. Victor Opaski, secretar de stat pentru culte a adresat de asemenea, un mesaj de felicitare pentru Mitropolitul Banatului, asigurându-l de tot spirjinul în lucrarea de păstorire a Bisericii din Banat.

“Banatul va fi pentru mine pridvorul Raiului”

În continuare, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Ioan a rostit un emoţionant cuvânt cu prilejul primirii înaltei slujiri de arhipăstor al clericilor şi credincioşilor din Banat, care a fost primit cu lacrimi şi aplauze, atât de fiii Mitropoliei Banatului, cât şi de delegaţia monahilor, clericilor şi credincioşilor veniţi din Episcopia Covasnei şi Harghitei.

Doamne, ia-mă Tu de mână şi mă învaţă să fac primii paşi în aceste locuri binecuvântate de Tine, în care au trăit şi Ţi-au slujit Ţie şi neamului nostru strămoşii noştri sfinţi din Banat, aşa cum maica mea m-a învăţat să fac primii paşi în vatra casei părinteşti. De azi, Banatul va fi pentru mine pridvorul Raiului, de unde, Doamne, primeşti pe toţi cei ce vom mărturisi credinţa în Preasfânta Treime – Dumnezeu, şi ne vom face tuturor toate. Doamne, dă-mi cheile acestui sfânt tezaur al Bisericii, al neamului nostru din Banat şi ajută-mă ca împreună cu cinstitul cler şi cu bunii credincioşi să îl păstrăm în sfinţenie şi să mai adăugăm la el lacrimile credinţei şi ale pocăinţei noastre. În Sfânta Biserică îl vom cunoaşte pe Dumnzeu-Tatăl, vom trăi viaţa în Hristos şi îl vom dobândi pe Duhul Sfânt. Sfântul Ignatie Theoforul zice : «unde este Hristos,acolo este şi Biserica Universală». Azi, când trăim într-o lume din care se doreşte a fi izgonit Hristos, ierarhii preoţii şi credincioşii sunt chemaţi, mai mult ca oricând, să rămână neclintiţi în Trupul viu al Bisericii (…).

Cinstiţi părinţi, să ne rugăm Bunului Dumnezeu să ne ajute ca împreună lucrând, să primim răsplate celui care a ştiut să-şi înmulţească talanţii. Parohia pe care o păstoriţi este locul în care împărtăşiţi credincioşilor cuvântul, Trupul şi Sângele lui Hristos. Azi se produc mutaţii demografice în parohii, iar în cele de la sate, au o populaţie din ce în ce mai îmbătrânită. Suntem provocaţi azi să răspundem problemelor noi care apar într-o societate tot mai secularizată. Azi, preotul numai poate sluji la un singur altar, ci el trebuie să slujească şi la altarul milei şi al întrajutorării celor în nevoi şi în necazuri. Bătrânii nu sunt  la marginea lumii, ci ei trăiesc în pridvorul Împărăţiei lui Dumnezeu. Tinerele vlăstare ale Banatului trebuie să fie o prioritate a misiunii noastre pastorale, ei sunt viitorul Bisericii din Banat şi a neamului nostru(..). Biserica şi şcoala trebuie să conlucreze cât mai strâns pentru a lăsa Bisericii şi neamului fii de nădejde, buni creştini şi buni români, iubitori de Dumnezeu, de neam şi de ţară. De semenea, şcoala teologică are menirea să formeze tineri binepregătiţi cu o trăire aleasă pentru sfintele altare.

Vieţuitorilor din mănăstiri, vă îndemn să trăiţi după rânduieleile Sfinţilor Părinţi şi ale marilor duhovnici, făcând din mănăstire o oază duhovnicească spre mângâierea celor ce vin cu evlavie spre aceste vetre vechi de spiritualitate românească.

Iubiţi fii duhovniceşti ai Banatului, am răspuns astăzi chemării frăţiilor voastre şi a Sfântului Sinod de a veni aici pe aceste locuri binecuvântate de Dumnezeu în care au slujit atâţia ierarhi sfinţi, printre care şi Sfântul Iosif de la Partoş. Vin cu dorinţa sinceră şi sfântă de a fi slujitorul lui Dumnezeu şi al frăţiilor voastre. Aveţi aici un distins corp universitar care a pregătit atâţia fii ai neamului nostru românesc, iată una din bogăţiile Banatului. Împreună cu cei care slujesc la altarul şcolii, cu preoţii din parohii, cu autorităţile locale, aş dori să-mi unesc truda mea spre binele Bisericii şi al neamului”, a menţionat Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Ioan.

După ceremonia de întronizare, a urmat un schimb de daruri. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, a dăruit noului mitropolit mai multe volume editate de Patriarhia Română şi o cruce de binecuvântare. La rândul său, Înaltpreasfinţitul Părinte Ioan a oferit Întâistătorului Sfintei noastre Biserici o icoană a Sfântului Proroc Daniel. În final, soborul arhiereilor, împreună cu Preafericitul Părinte Patriarh Daniel şi Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Ioan, au ieşit pe esplanada Catedralei Mitropolitane, iar noul mitropolit al bănăţenilor i-a binecuvântat pe toţi cei prezenţi.

Biroul de presă al Mitropoliei Banatului

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*