Câinii şi stâna…

Încă faţă-n faţă, aparent diferenţiate prin ideologii, programe, proiecte (ieşite totaldin perioada de perisabilitate), „stânga” şi „dreapta”, mădulare ale aceluiaşi trup politic viciat, bolnav, externalizat interesului naţional în bună măsură, îşi studiază confuz caietele de regie, mizând la nesfârşit pe cumsecădenia plătitorului, electoratul. Nu se înţelege că scenariul cu titlul „Proiectul România” îşi refuză, prin marele public, actorii cabotini, îmbogăţiţii unui război de aparente idei dar comuni în interese care continuă să victimizeze ţara.

În 16 noiembrie, zi aparţinând unui protest de factură naţionalistă, recuperatorie, li s-a anunţat politicienilor un termen: ″ imediat″ şi sarcina obligatorie de a se întoarce cu faţa la ţară, obligaţie faultată grosolan, iresponsabil (termen blând) prin ultimele decizii ale unui parlament îngroşat inutil şi contra-productiv obligaţiilor ce-i revin în fapt. Mai mult de atât, interzicerea votului electronic, ca suport al asigurării unui drept fundamental cetăţenesc, încăpăţânata creştere a volumului de avantaje prin nesimţita propunere de pensii speciale, vor determina electoratul să se derobeze de actuala compoziţie parlamentară mult înainte de 2016.

Extrag dintr-un imens volum de propuneri de ecologizare a castei politice (indiferent de apartenenţele clamate), câteva:

  1. Vacantarea/suspendarea fără nici o condiţionare a membrilor de partidsancţionaţi penal, începând cu cei aflaţi în structurile parlamentare (unde cei fărădelege nu au dreptul de a propune sau sprijini emiterea de legi);
  1. Suspendarea persoanelor din structurile administraţiei publice centrale,judeţene, din instituţiile statului aflate în cercetare juridică;
  1. Mediatizarea modului de recuperarea a sumelor însuşite ilegal de persoanelecorupte pe fondul introducerii regimului de urgenţă în anchetarea şi emiterea de condamnări de către instanţele judecătoreşti;
  1. Includerea stării zero în compoziţia parlamentului şi impunerea obligatorie ascoaterii din compoziţia acestuia a persoanelor care îşi modifică apartenenţa de partid, alianţă, grup. Este o măsură de minim respect faţă de relaţia iniţială, din momentul votării, în respectarea opţiunilor electoratului. În acest sens se va păstra şi regimul asumat de către parlamentarii independenţi ( regim asumat în cadrul exerciţiului electoral);
  1. Guvernul va avea obligaţia de a prezenta, prin parlament, minimum treiobiective strategice de prioritate naţională (conform anagajamentelor luate atât de guvern cât şi de noul preşedinte în a asigura baza dezvoltării de locuri de muncă). Între aceste obiective strategice prioritare, alături de cele legate de infrastructura transportului (în relaţie directă cu marile căi de comunicare internaţională) se vor reconsidera domeniile de utilitate imediată (spre exemplu refacerea activităţii miniere la zăcămintele aurifere prin metodologii nepoluante) pe baza unor determinări coerente a efectelor de habitat, protecţia zonelor de interes istoric, concomitent cu refacerea rezervei de aur. Pot fi luate în considerare, în lipsa fondurilor necesare în buget participarea publică prin acţiuni. În acelaşi context, susţinut şi prin programele prezentate în camopania electorală pentru alegerea preşedintelui se vor constitui într-un corp clarificat de lege modalităţile şi căile de sprijinire a fermierilor din agricultură prin refacerea sectorului de producţie al maşinilor şi agregatelor agricole, facilităţi bancare de achiziţionare, dimensionarea exactă a fermelor (suprafaţă, minim de personal) pe fondul asigurării unui suport legal de constituire şi funcţionare a contractelor fermelor cu instituţiile, firmele cu consumuri colective. Statul, prin guvern, ăşi va redimensiona obligaţia garantării funcţionării tuturor elementelor de redresare a agriculturii naţionale;
  1. Pentru a diminua efectele unor impozitări excesive pentru acoperirea unorcheltuieli în sarcina statului, spre exemplu cele de la nivelul penitenciarelor, se vor revizui articolele de lege în sensul creşterii surselor de finanţare prin utilizarea în condiţii clar stabilite a forţei de muncă a deţinuţilor (concomitent cu reconversia profesională în vederea integrării sociale). În acelaşi context se va revedea raportul dintre ajutoarele sociale-starea de sănătate şi formele de reducere a efortului financiar prin determinarea domeniilor de activitate pentru o parte din aceste persoane.
  1. La nivelul comunităţilor rurale se va asigura introducerea treptată şiobligatorie a asistenţei didactice permanente (program de studiu, meditaţii şi hrana necesară) , (re)apariţia cantinelor şcolare oferind suportul necesar eliminării abandonului şcolar şi absenteismul. Modificările din sistem vor crea şi o bază clarificată de creştere a veniturilor cadrelor didactice pe fondul unei îmbunătăţiri a profesionalităţii în domeniu;
  1. Pentru creşterea respectului public faţă de funcţiile de (înalţi) demnitari se vacrea baza juridică clarificată de atribuţii, intervenţii şi efect al deciziilor acestora în forme coerent mediatizate în marele public; Pe baza consultării publice se va asigura fondul de amendamente şi modificări necesare regimului de lucru al parlamentarilor, astfel încât indemnizaţiile acestora să corespundă volumului real de activitate/responsabilităţi eliminând motivaţiile absenteismului, surplusul de cheltuieli inutile funcţiei.

Zilele trecute un parlamentar (nu contează numele, persoana, facilităţile pe care şi le-a creat în şase legislaturi, cât a funcţionat în atare funcţie) perora necesitatea unei alinieri a indemnizaţiei la cotele europene, cerere de-a dreptul nesimţită în condiţiile în care cei care îi asigură indemnizaţia, cetăţeanul votant, se află în condiţii de minimă supravieţuire datorită şi parlamentului care, de şase legislaturi, roboteşte pentru propria imagine cu prioritate, ca şi cum parlamentul ar fi o instituţie supra-naţională iar componenţii săi direct aterizaţi de la Bruxelles. Sigur, greşeala, vina lucrului prost făcut aparţine şi electoratului care a uitat o vorbă din popor: câinii răi fac stâna bună!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*