Citiți și vă cruciți! Revista presei maghiare din România (01.10 – 15.10.2014) (1)

Pământul Secuiesc este viabil şi sustenabil inclusiv în autonomie? / Noi ştim ce vrem

Nu mă îndoiesc nici pentru o fracţiune de secundă că Pământul Secuiesc autonom se va prezenta cu rezultate mai bune, sunt convins că regiunea se va ţine pe picioare din punct de vedere economic şi va reuşi să se dezvolte – ne-a declarat Antal Arpad. UDMR a dat publicităţii şi a supus dezbaterii publice proiectul de autonomie a Pământului Secuiesc, care poate fi studiat la rubrica Ştiaţi că a site-ului nostru (www.hirmondo.ro) şi la care pot fi formulate şi comentarii. Ce mai importantă întrebare vizând tema respectivă ar fi următoarea: Va fi sau nu viabilă, sustenabilă şi se va putea dezvolta din punct de vedere economic Regiunea Autonomă Pământul Secuiesc? L-am întrebat pe Antal Arpad, primarul din Sfântu Gheorghe, membru al comisiei de lucru vizând autonomia, cum va asigura statutul de autonomie elaborat de UDMR încasările necesare întreţinerii şi dezvoltării Pământului Secuiesc?

Autonomia ne dezvoltă

– În Uniunea Europeană funcţionează mai multe regiuni autonome, o caracteristică comună a acestora fiind aceea că, după ce au atins un oarecare nivel de autonomie, fiecare a devenit mai bogată. S-a dovedit despre fiecare regiune autonomă că s-au gospodărit mai eficient decât mai înainte, simt cu adevărat că fiecare oraş şi sat din regiune este al lor, pentru că pot decide singure asupra propriului destin, aceasta fiind latura sentimentală a lucrurilor – a arătat Antal Arpad. – Se spune că nu vom avea pe masă o felie mai mare de pâine dacă iubim Pământul Secuiesc. Nu cred acest lucru – a adăugat edilul din Sfântu Gheorghe, potrivit căruia diferenţa dintre regiunile autonome şi cele care nu sunt autonome este similară cu diferenţa existentă între oamenii care lucrează pentru ei înşişi şi cei care sunt angajaţi la alţii.

– Nu mă îndoiesc nici pentru o fracţiune de secundă că Pământul Secuiesc autonom se va prezenta cu rezultate mai bune, sunt convins că regiunea se va ţine pe picioare din punct de vedere economic şi va fi capabilă să se dezvolte. Să ne dea autonomie şi vom dovedi că, dacă în zece ani PIB-ul din România va creşte cu 15 la sută, PIB-ul de pe Pământul Secuiesc se va majora cu 30-50 la sută – a spus Antal Arpad.

Din punctul de vedere al sustenabilităţii economice, soluţia ar fi aceea ca statul român să renunţe, în favoarea Regiunii Autonome Pământul Secuiesc, la unele resurse şi bunuri, respectiv să accepte principiile stabilite în statut privind redistribuirea taxelor şi impozitelor.

Să nu permitem să pierdem sume substanţiale

Potrivit statutului, fiecare firmă, al cărei sediu nu se află pe teritoriul Pământului Secuiesc, ar fi obligată să înregistreze şi pe Pământul Secuiesc un centru de profit şi trebuie să plătească aici impozit după profitul realizat în regiune. Există ramuri care generează venituri substanţiale şi, în momentul de faţă, nu lasă niciun ban în regiune. Exemplul adus în acest sens de Antal Arpad este sectorul bancar, care, în afara faptului că plăteşte chiria pentru imobilele folosite şi o parte din impozitul pe venitul personal al propriilor angajaţi, nu lasă aici niciun procent din profitul obţinut. In prezent, venitul tuturor băncilor apare la Bucureşti. Situaţia este similară şi în ceea ce priveşte staţiile de benzină, furnizorii de energie electrică, firmele de telefonie şi de telecomunicaţii, respectiv firmele leasing.

– Aşezările mici se află într-o situaţie deosebit de delicată, pe cât de mic este satul de unde analizăm situaţia de pe Pământul Secuiesc, pe atât mai multe griji ne putem face în ce măsură va fi capabilă regiunea să se ţină în picioare. Dacă ne uităm la circumstanţe din Sfântu Gheorghe, suntem mult mai relaxaţi, având în vedere că impozitul achitat de unele firme din Sfântu Gheorghe este mai mare decât bugetul oraşului. Dacă aceşti bani ar rămâne la nivel local, ar putea fi realizate lucruri de neimaginat – a arătat Antal Arpad.

Edilul a adăugat: evident, aceşti bani ar trebui să ajungă nu numai în Sfântu Gheorghe, ci inclusiv în aşezările mai mici, ca să fie soluţionate şi problemele cu care se confruntă sătenii.

E nevoie de o astfel de reţea socială?

Intr-o regiune autonomă, contribuie la sustenabilitate nu numai creşterea încasărilor, ci inclusiv gospodărirea mai raţională. Seria greşelilor comise în ultimii 25 de ani a reprezentat-o politica socială proastă. Specialistul din Sfântu Gheorghe din cadrul comisiei de lucru vizând autonomia a arătat: proasta politică a guvernării de la Bucureşti a îndemnat populaţia activă să plece din ţară, deoarece în occident vor primi mai mulţi bani pentru aceeaşi muncă. Guvernele în exerciţiu nu au întreprins măsuri pentru menţinerea în ţară a populaţiei active , ci au insistat în permanenţă să extindă reţeaua socială. Ii îndeamnă pe cei care trăiesc într-o sărăcie cruntă să-şi asume creşterea mai multor copii şi să trăiască de pe urma lor.

– Dacă există în această ţară un risc la adresa securităţii naţionale, îl reprezintă nu autonomia Pământului Secuiesc, ci problemele demografice, sărăcia cruntă în care trăiesc din ce în ce mai mulţi oameni – a afirmat primarul din Sfântu Gheorghe.

– Dacă Pământul Secuiesc ar dispune de autonomie, ar putea fi aplicată o politică socială, în urma căreia cei care trăiesc în sărăcie lucie ar fi îndemnaţi nu să-şi asume creşterea mai multor copii, ci mai degrabă să se angajeze – a spus Antal Arpad, potrivit căruia o politică socială concretă ar putea fi, de exemplu, ca indemnizaţia de creştere a copilului să fie dedusă din impozit.

Cine are un venit mare, în cazul asumării creşterii copilului ar putea deduce un procent semnificativ din impozit, dacă beneficiază de venit mai mic, şi deducerea ar fi la procent mai mic . In felul acesta, ar fi îndemnaţi să-şi asume creşterea copiilor cei care dispun de venit şi nu familiile care vor copii ca să trăiască din indemnizaţia de care beneficiază după ei.

– Nu m-ar deranja dacă această politică ar fi aplicată în toată ţara, însă dacă ei nu şi-o doresc, se ne permite măcar nouă s-o punem în practică – a precizat Antal Arpad.

Banii să nu fie plimbaţi până în Bucureşti

Autorii statutului de autonomie ar vrea ca impozitele să fie încasate de Regiunea Autonomă Pământul Secuiesc, banii să nu fie plimbaţi până în Bucureşti şi înapoi, pe cât mai mult umblă banii, pe atât mai mult se şi mărunţesc.

– Scopul nostru este ca o parte cât mai semnificativă din veniturile produse aici să rămână la nivel local, doar un procent mic să ajungă la Bucureşti. Am dori de fapt să ni se acorde multe competenţe încă de la început, adică am putea gestiona orice cu excepţia politicii externe, armatei şi a serviciilor secrete – a precizat Antal Arpad.

De ce li se cuvine mai puţin secuilor?

Primarul din Sfântu Gheorghe a amintit de faptul că descentralizarea în ţara noastră a fost efectuată în anumite domenii, cum sunt învăţământul şi sistemul sanitar, şi ceea ce a fost descentralizat, pe Pământul Secuiesc funcţionează mai eficient decât înainte. Acest lucru dovedeşte că o regiune sau un judeţ poate fi eficient dacă decide singur asupra propriului destin.

– 90-95% din sarcini ar trebui transferate de la Bucureşti la nivel local – susţine Antal Arpad.

Judeţele de pe Pământul Secuiesc nu dispun nici în prezent de autonomia de care beneficiază celelalte judeţe. Administraţiile locale au posibilităţi minime să le acorde facilităţi întreprinzătorilor, în schimb, statul îşi permite acest lucru. La Craiova sau Piteşti, de exemplu, statul le-a acordat un sprijin substanţial fabricilor de automobile, iar impozitele plătite după acestea pot fi folosite pentru dezvoltarea comunităţii locale. Pe Pământul Secuiesc niciunul din marii investitori nu a beneficiat de subvenţii de la stat.

In ceea ce priveşte cheltuielile, situaţia diferă, având în vedere că la Sfântu Gheorghe există două teatre, întreţinute de administraţia locală, în timp ce la Caracal funcţionează un singur teatru, care este finanţat de stat. Un alt exemplu este cel al drapelelor, ceea ce le este permis altor judeţe, este interzis în judeţele Covasna şi Harghita. In Regiunea Autonomă Pământul Secuiesc ar putea fi adoptate deciziile privind facilităţile acordate investitorilor sau funcţionarea eficientă a instituţiilor din punctul de vedere al cheltuielilor – susţine Antal Arpad, potrivit căruia unii dacă nu pot aduce argumente împotriva autonomiei Pământului Secuiesc încep să-şi facă griji pentru noi, că nu vom reuşi să ne întreţinem.

– Grija purtată faţă de noi e binevenită, însă pot să spun doar să ne încredinţeze nouă propria soartă pentru că ştim ce vrem şi vom fi capabili să ne întreţinem – a conchis Antal Arpad.

Sursa: cotidianul Szekely hirmondo, nr. 189 din 01.10.2014, autor Kovacs Zsolt

La forurile UE, pentru autonomie

Petiţia prin care se insistă asupra autonomiei economice şi administrative a Transilvaniei ar urma să fie trimisă la guvernul român, parlamentul României şi instituţiile UE.

In declaraţia făcută ieri, Fancsali Erno, iniţiatorul acţiunii de strângere de semnături pentru susţinerea autonomiei Transilvaniei, a comunicat că prefectul judeţului Cluj nu a răspuns la petiţia depusă acum mai bine de şase luni, semnată de peste 10.000 de persoane. Intre timp, numărul semnatarilor petiţiei a crescut la 13.200.

Iniţiatorii au pus în vedere faptul că în măsura în care până la sfârşitul lunii octombrie nu va sosi un răspuns din partea prefectului, vor înainta documentul parlamentului şi guvernului şi în cazul în care nu se va răspunde la acesta până în ianuarie 2015, textul va fi trimis şi instituţiilor Uniunii Europene. Iniţiativa noastră democratică nu poate fi ignorată. Regiunile istorice ale României au dreptul la autodeterminare. In anul 2016 dorim să decidem în legătură cu autonomia regiunilor istorice şi federalizarea României – au comunicat iniţiatorii.

Acţiunea de strângere de semnături s-a desfăşurat pe internet, petiţia fiind semnată de un număr aproape egal de maghiari şi români. Petiţia se referă între altele la independenţa Transilvaniei, la tradiţiile istorice ale bunei convieţuiri între popoarele şi confesiunile din Transilvania, cerând pentru Transilvania istorică, pentru Banat, Partium şi Maramureş autodeterminare şi guvernare regională cu sediul la Cluj. Petiţia se referă la faptul că Transilvania este mult mai dezvoltată în comparaţie cu alte regiuni ale ţării, însă este tratată de guvernele bucureştene drept o colonie. Ei au mai mare nevoie de noi ca noi de ei. Regiunea noastră ar fi capabilă să se întreţină. Nu ne trebuie ceea ce nu ne aparţine, dar nu renunţăm la ceea ce este al nostru! – se menţionează în petiţie.

Sursa: cotidianul Haromszek, nr. 7311 din 02.10.2014

Se pregăteşte o nouă întâlnire de la Neptun / Interes venit din America

Îmi este clar că maghiarimea din Transilvania manifestă diverse sentimente faţă de întâlnirea de la Neptun, organizată acum 20 de ani, însă susţin şi astăzi că atunci, acolo, în circumstanţele date, reprezentanţii UDMR au încheiat compromisuri raţionale – a afirmat Allen Kassoff, director pensionar al Project of Ethnic Relations (PER), care s-a informat la Sfântu Gheorghe, împreună cu Jonathan Rickert, cu privire la modul în care este susţinută ideea autonomistă.

Conducătorii PER s-au întâlnit, în organizarea filialei din judeţul Covasna a UDMR, cu aproximativ douăzeci de intelectuali locali. Scopul lor era să constate care este părerea persoanelor care nu aparţin vieţii politice, dar sunt formatori de opinii, despre aspiraţiile autonomiste de pe Pământul Secuiesc.

Allen Kassoff a reflectat asupra modului în care este văzută în Statele Unite ale Americii situaţia din România. In 1990, în mijlocul circumstanţelor schimbate în mod radical, şi în special după declanşarea conflictelor din Iugoslavia, am încercat să evităm ca lucrurile să degenereze şi în România – a spus Kassoff. Tocmai pentru acest motiv au luat legătura cu intelectuali români şi maghiari, politicieni lideri, şi au încercat să le prezinte modul în care problema etnică a fost soluţionată în alte ţări. De asemenea, au insistat să se aşeze la discuţii pentru dezbaterea problemelor comune. Era nevoie de cel puţin şase luni de demersuri de convingere ca acest lucru să se întâmple în sfârşit, rezultatul constituindu-l întâlnirea de la Neptun, urmată de o întrunire din Elveţia, respectiv de o altă consfătuire de la Neptun.

– Ştiu că mulţi pun la îndoială şi acum faptul că vicepreşedinţii de pe vremea respectivă ai UDMR ar fi fost însărcinaţi să încheie un acord, însă susţin şi în prezent că aceştia au încheiat un acord raţional, pe marginea căruia au putut fi îndeplinite drepturile lingvistice ale maghiarimii, şi este normal ca UDMR să participe la guvernare – opinează Kassoff.

Evident, situaţia s-a schimbat de atunci, a venit vremea unui nou acord de anvergură şi conducătorii PER intenţionează – la solicitarea unor politicieni români – să intervină în acest sens. Vrem să ne informăm despre problemele ce preocupă opinia publică română şi cea maghiară – a spus preşedintele PER.

Invitaţii au precizat: minoritatea maghiară revendică din ce în ce mai ferm autonomia teritorială, iar acest lucru este generat, într-o anumită privinţă, de atitudinea de respingere manifestată de politicienii români. Este important şi factorul de timp, deoarece -dacă lucrurile nu se schimbă- până la soluţionarea problemei, maghiarii ar putea dispărea din Transilvania. Degeaba suntem acuzaţi că soluţionarea o aşteptăm din partea Budapestei, dacă Bucureşti-ul nici nu participă la discuţii în cadrul cărora ne-am putea exprima pretenţiile – au argumentat participanţii. Dacă Bucureşti-ul le respinge, poziţia adoptată de Budapesta nu are niciun efect, Uniunea Europeană nu vrea nici să audă de ele, iar preşedintele Statelor Unite afirmă că România a soluţionat în mod exemplar problema etnică (G. Bush, 2002, Bucureşti), pe cine sau pe ce mai putem conta? – au întrebat participanţii. Preşedintele Bush a calificat situaţia din România ca fiind una satisfăcătoare comparativ cu conflictul existent în Iugoslavia – a explicat Kassoff, subliniind importanţa dialogului raţional.

– Este sarcina clasei politice maghiare din România să caute canalele, oamenii din rândul comunităţii române care manifestă deschidere faţă de problema respectivă şi recunosc că este şi în interesul românilor ca această problemă să se soluţioneze. Noi vrem să creăm posibilitatea unui astfel de dialog – a spus preşedintele PER.

Sursa: cotidianul Szekely hirmondo, nr. 193 din 07.10.2014, autor Erdely Andras

Centrul European de Studii Covasna – Harghita 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*