Lista martirilor români din Hodac uciși de unguri în 1848

Președintele UDMR Arad, Bognar Levente, viceprimar al municipiului Arad, a opinat în cadrul unei conferințe de presă faptul că afirmaţia că în 1848-1849 armatele maghiare ar fi ucis 40.000 de români este o minciună a „extremiştilor”, care „otrăvesc” buna convieţuire, istoricii stabilind că „cifra nu este cea reală”. Cu privire la această afirmație dezgustătoare a viceprimarului UDMR din Arad l-am rugat pe istoricul clujean Vasile Lechințan, doctor în istorie, să facă câteva precizări.

”Despre uciderea a 40.000 de români la revoluţia ungară a scris marele gazetar şi om de cultură George Bariţiu chiar în epoca stăpânirii ungare în Transilvania. Sigur că este o cifră aproximativă pentru epoca lui Bariţiu, dar cine contestă această cifră face o diversiune, pentru a abate atenţia de la marile atrocităţi făcute de revoluţionarii unguri în Transilvania. Bariţiu nu avea de unde să ştie numărul exact al victimelor şi de aceea 40.000 a rămas ca un simbol că au fost foarte mulţi români executaţi de nişte tirani care nu aveau nimic comun cu ideea de libertate la 1848-1849. Nu poţi contesta o cifră dacă şi astăzi se descoperă noi şi noi documente inedite în această problemă atât de gravă. Numai cel care nu are nimic comun cu sentimentul tragicului, cu ideea de Umanitate, se grăbeşte să conteste de dragul cifrei. André Malraux a spus celebra butadă că „O viaţă nu-nseamnă nimic, dar nimic nu-nseamnă cât o viaţă”. Pentru criminalii de la 1848-1849 numai prima parte a acestei butade era valabilă, din păcate. De aceea trebuie să ne ferim ca de foc, cum zice ţăranul român, să ne batem cu numărări de victime, pentru că – vorba marelui scriitor francez – nimic pe lume nu-nseamnă cât o viaţă. Dar pentru aceasta înseamnă să te ţii în sfera culturii şi a umanului şi nu obsesiv în sfera confruntării tribale”, afirmă istoricul Vasile Lechințan.

”Ar trebui să-i recomandaţi, domnule Dan Tanasă, contestatarului cifrei de 40.000 să numere doar lista alăturată a celor ucişi la 1848-1849 în localitatea Hodac din județul Mureș şi apoi în mod sigur că-i va fi ruşine de crimele revoluţiei ungare şi în loc să mai conteste cifrele va lua aminte că istoria este cea dată de documente şi nu cea contrafăcută pentru a glorifica ceea ce nu-i de glorificat şi a te mândri cu monumente contestate încă la ridicarea lor de către români”, conchide istoricul Vasile Lechințan.

Martirii români din Hodac de la 1848-1849 (transcriere)

  1. Farcaş Maria, văduva preotului <Toader Lupu> pe care l-au omorât, orfani 5 Hodac Avere nu are, nici loc 22 de vite cu coarne şi tot ce au avut la casă In pădurea “Mociar”, numită 2 februarie < s.v.1849> I-o scos ochii, i-o smuls barba, apoi i-o sdrobit capu Jagerii [echipele de vânătoare] subpovăţuirea lui Soos şi Fekete
  2. Iacob Maria, văduva lui Iacob Petrea, orfani 5 Hodac Are moşie şi 2 vaci 2 vite cu coarne In pădure in “Mociar”2 februarie L-au puşcat şi sdrobit capu Dto
  3. Farcaş Sia, văduvalui Farcaş Iuon aFlorii, orfani 2Hodac Are moşie Tot i-au luat ce au avut 1 vacă, 2 juninci In jos de sat16 februarie L-o tăiat cu securile Csapat <trupele de vanătoare> lui Jenei
  4. Fejer Maria, văduva lui Fejer Goria -Hodac Are moşie şi alta nimic10 vite cu coarne şi

Toate hainele Dto [L-o tăiat cu securile] Dto Dto Dto

  1. Farcaş Varvara, văduva lui Farcaş Simeon, orfani 3 Hodac Moşia are şi o vacă şi 1 junincă 9 vite cu coarne In pădure in Mociar 2 februarie L-o puşcat Jagerii sub povăţuirea lui Soos şi Fekete
  2. Fejer Safta, văduva lui Fejer Sandu, 2 orfani Hodac Moşie, alta nimic 4 vite cu coarne Din jos de podul satului 16 februarie L-au tăiat, şi [pe] 2 prunci ai săi Csapatu lui Jenei
  3. Pop Flo[a]rea,văduva lui Pop Sandu Hodac Moşie, 2 juninci 2 vaci In pădure 2 februarie L-o puşcat şi i-o tăiat manile Jagerii lui Soos şiFekete
  1. Farcaş Nastasia, văduva lui Farcaş Vasilie, 2 orfani Hodac Moşie 1vacă cu 1viţel 1 vacă, 1viţel La capătu satului, de viu l-au băgat in groapă şi l-au astupat 16 februarie L-au astupat in groapa celor morţi de viu Ţigani şi unguri din Gurghiu
  2. Pop Maria a lui Pop Constantin, 5 orfani Hodac Moşie, 2 vaci, 2 vaci, 2 juninci şi oile, tot La podu satului 16 februarie i-o tăiat capu Jenei csapat

10. Iacob Onica,văduva lui Iacob Dumitru, 3 orfani Hodac, 2 boi, 2 iepe, 2 vaci, 1 junc şi 8 cai La podu satului 16 februarie i-o tăiat capu Csapatu Jenei

11. Iacob Ioana a lui Iacob Vasilie, 4 orfani Hodac Moşie şi 1 vacă 2 boi şi 1 vacă, bucate şi haine La podu satului 16 februarie i-o tăiat capu Csapatu luiJenei

12. Farcaş Maria,văduva lui Farcaş Petrea Hodac Moşie şi alta nimic 1 vacă şi tot ce –au avut Dto 16 februarie i-o tăiat capu Csapatu lui Jenei

13. Farcaş Parasciva a lui Farcaş Filipu,orfani 2 Hodac Moşie, 1vacă1 vacă şi 2 viţei Dto 16 februarie i-o tăiat capu Dto

14. Man Maria s-au omorat Hodac – – La podu 16 februarie i-o lovit-o in cap-

15. Man Oana a lui Man Vasilie,orfani 5 Hodac Are moşie Tot ce au avut, 2 junci, toate

Oile Dto 16 februarie l-au puşcat Stephi Pauli din Gligerie<Glăjerie>

16. Pop Vasilica a lui Pop Crăciun, 5 orfani Hodac Are moşie Tot ce auavut Dto 16

Februarie l-au tăiat, şi [pe] un prunc a lui Csapatu luiJenei

17. Man Maria,văduva lui Man Vasilie, 5 orfani Hodac Moşie 2 vaci Oile toate 31 Dto 16 februarie l-au puşcat Dto

18. S-au omorat o muere Lina, au rămas 1 orfan Hodac Nimic – In casă 16 februarie Au tăiat-o cu lancea Dto

19. Farcaş Oana a lui Farcaş Iuon, văduvă cu orfani 4 Hodac Are moşie, 2 vaci 2 junci In pădure in Mociar 2 februarie l-opuşcat Dto

20. Frandeş Mariuca, chilavă,văduva lui Frandeş Iuon, 3 orfani Hodac Extrem săracă 2 boi, 2 vaci şi tot ce au avut La podu satului 16 februarie l-o puşcat Jenei csapatu

21. Pop Sanda văduva lui Pop Ştefan Hodac Moşie puţină şi 1 junincă 1 vacă 15

Oi La podu satului 16 februarie l-o puşcat Dto

22. Man Jica văduva lui Man Iuon, orfani 3 Hodac Moşie, 2 boi,2 vaci 4 junci, 20 oi Dto 16 februarie i-au tăiat capu Dto

23. Farcaş Nastasia a lui Farcaş Iuon, 3 orfani Hodac Are moşie, doi boi şi o vacă şi 20 de oi O vacă şi bucatele şi porcii La podu satului 16 februarie Tăiet cu secure prin Maris Janos

24. Fejer Constantin, văduv, cu 4 copii acum orfani de tot Hodac Are moşie, o vacă Doi viţei La podu satului 16 februarie Tăiet cu securea Prin csapatului Jenei

25. Gorgaja Nastasia a lui Gorgaja Toder,oarbă, cu un orfan Hodac Fără moşie Lipsite de veşminte La podu satului 16 februarie Tăiet cu securea Prin csapatu lui Jenei

26. Butiulcă Nastasia a lui Butilcă Dumitru cu 3 orfani Hodac Are moşie şi 2 boi, şi 2 vaci Lipsită de car şi plug şi bucate La podu satului 16 februarie Tăiet cu securea Prin csapatu lui Jenei

27. Popa Marie ş-au perdut ficioru, au rămas singură Hodac Fără moşie O junincă şi stupi Dto 16 februarie Tăiet cu securea Dto

28. Farcaş Maria a lui FarcaşVasilie, cu 5 orfani Hodac Are o jumătate de moşie 2 capre, haine şi bucate In Gurghiu 24 februarie Bătut şi scoase maţele prin …Ferma Josef

29. Nicolici Stratona a lui Teodor, cu 5 orfani Hodac Are moşie, 2 vaci şi 6 oi 3 vaci şi 1 cal, 3 juninci In“Mociar” 2 februarie Puşcat Prin csaptului Soos

30. Nicolici Ioana a lui Iuon,cu 6 orfani mici Hodac Are moşie, 2 vaci 2 juninci, bucate şi haine La podu satului 16 februarie Tăiet Prin jagerii lui Jenei

31. Farcaş Maria a lui Mihailă, are o copilă Hodac Are moşie de jumătate şi 2 vaci 30 de oi şi i-au ars casa oborat Dto 16 februarie Dto [Tăiet] Prin jagerii lui Jenei

32. Farcaş Constantin, omorat, i-au rămas 4 copii Hodac Au moşie Două vaci şi stupii şi bucatele La tarla, bătut de moarte 25 februarie Oborat Prin Glăgerie

33. Man Alexandru, puşcat la mana stangă şi chilav Hodac Fără moşie 4 vite, bucate şi haine Au scăpat din cei omoraţi 25 februarie Cu pistolu Jagerii lui Jenei

34. Farcaş Iuon, chilav cu 5 copii Hodac Are .de moşie O vacă şi 2 porci, 105 merţe

de bucate, 13 de ovăz, 3 de fasole, 3 de grau In “Mociar” cu cei omoraţi 2 februarie

Puşcat la ochi şi piept Prin jagerii

35. Farcaş Ilie, de 12 ani, chilav, a scăpat din grămadă Hodac Are părinţi neputincioşi- La podu satului s-au chilăvit in grămadă 16 februarie Lovit cu bota in cap Prin jageri

36. Frandeş Sandu, june, chilav Hodac Are 2 boi Bucate şi haine şi 28 fl. In pădure,- de la plug luandu-l 20 aprilie Bătut la pămant Prin Lakatos Martzi şi Puki Pas(?) din Gurghiu

[Scrişi] Prin mine popa Ştefan Farcaş m.p.

Parohu <ortodox>Hodacului

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*