Gânduri la apariţia unei cărţi eveniment

De curând am primit prin bunăvoinţa preotului stavrofor Radu Botiş, distins om de cultură din Ulmenii Maramureşului interesanta lucrare datorată lui Constantin Toni Dârţu şi intitulată „Personalităţi române şi faptele lor 1950 -2010”, care a văzut lumina tiparului sub egida editurii Studis din Iaşi, 2014.

De fapt lucrarea asupra căreia zăbovim este un Dicţionar întocmit la iniţiativa acad. Cristofor Simionescu preşedintele Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România-Iaşi. Acest volum de colecţie, care este editat sub îndrumarea Mariei Magdalena Balantyne din Anglia şi are un sumar compartimentat în mod judicios după cum urmează: viaţă spirituală, drept financiar, fiscal şi bancar, ştiinţă şi cultură, mari proiecte de infrastructură, literatură şi artă, tehnică şi medicină. De asemenea volumul cuprinde şi o listă cu personalităţile cuprinse în volumele LV-LVIII. Printre aceste personalităţi care au binemeritat un loc în aceste volume amintim şi pe ploieştenii noştri de excepţie şi anume Nichita Stănescu şi Elis Râpeanu alături de nume grele ale culturii şi ştiinţei naţionale ca: Gh Buzatu Grigore Vieru, Geo Saizescu,Constantin Brâncuşi etc., precum şi personalităţi din diaspora.

În volumul 59 de care ne vom ocupa descoperim oameni care prin dăruire, sacrificii, inteligenţă, profesionalism şi talent şi de ce nu multă credinţă în Dumnezeu au lăsat sau lasă în urma lor profunde semne ale trecerii lor prin viaţă, binemeritând de la comunitate. Toţi cei prezenţi în acest volum au demonstrat viziune, integritate morală şi sens asupra obligaţiilor lor sociale. Aceste personalităţi cuprinse în prezentul volum dar şi în cele precedente au sădit în rândul generaţiilor actuale şi vor sădi în rândul celor viitoare principii de viaţă ca înţelepciune, generozitate, prestanţă, echilibru, onoare, dragoste faţă de Dumnezeu, faţă de ţară şi faţă de oameni.

În cele 58 de volume anterioare care cuprind peste 1000 de personalităţi menţionăm 25 de membri ai Academiei Române, 45 de membri ai altor academii din străinătate, şase mitropoliţi 18 arhiepiscopi şi episcopi, 326 profesori universitari, 223 doctori în ştiinţe medicale, 338 poeţi, eseişti epigramişti etc. Iniţiatorii acestei lucrări de excepţie şi de suflet şi-au făcut o datorie de onoare să includă şi numele unor personalităţi ale ştiinţei şi culturii naţionale dispărute pe nedrept prea devreme. Amintim aici pe C.Rădulescu-Motru, prof. univ. Petre Brânzei, acad. Ştefan Odobleja, Onisifor Ghibu, soprana Teodora Lucaciu, Mircea Vulcănescu,pictorul baron George Lovendal, istoricul de excepţie Corneliu Tamaş care a făcut cinste şcolii arhivistice naiţonale şi alţii.

Autorii au inclus în volumele apărute până acum personalităţi din 32 domenii de activitate care s-au remarcat nu numai în ţară dar şi în alte 16 ţări străine în perioada 1950-2014. Apar în lista celor menţionaţi în volumele anterioare deja publicate, Nicolae Labiş, Adrian Păunescu, Ioan Alexandru etc. Ne face o deosebită onoare să consemnăm că în volumul 59 asupra căruia ne-am aplecat figurează şi părintele Radu Botiş, om de profundă cultură, spirit enciclopedic, iniţiatorul unor reviste online. „Slova creştină” cu suplimentul „Slova copiilor” şi „Glas comun”. Părintelui Radu Botiş alcătuitorii volumului în cauză i-au acordat un spaţiu consistent de 35 de pagini, ceea ce spune ceva.

În incheiere nu ne rămâne decât să felicităm pe responsabilii Dicţionarului de personalităţi şi să le urăm să continue să publice şi alte volume care sunt atât de necesare.

Prof. dr. Constantin Dobrescu
Fundaţia pentru Istoria Prahovei

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*