Ion Bugan – vocea unui veteran care a pătimit prin tenebrele închisori…

E DREPTUL NOSTRU să ne arătăm rănile! E DREPTUL NOSTRU să ne plângem morţii!  E DREPTUL NOSTRU să ne apărăm Ţara, Libertatea, Cinstea şi Demnitatea!
CĂTRE POLITICIENI  ROMÂNI

Ruşine să va fie-n veac,
Că v-aţi trădat străbunii,
Ce zac în gropiile comune,
De parcă n-aţi fi pui de dac

Lăsaţi pe-ai voştri guvernanţi
Să va vândă glia strămoşească,
N-auziţi strigătul mailor străbuni?
Strigă tuturor, strângeţi-vă  laolată toţi
Sub sfântul  tricolor!

De cât rob în ţară ta, şi să  auzi cum
Strănepoţii îşi vor blestema strămoşii,
Mai bine, lasați-mă să zac, la doi metri sub pământ!

Cei mari au rămas în Istorie,
Brâncovenii, Burebista, Decebal, Ştefan cel Mare,
Mihai Viteazul şi mulţi alţii, şi cei ce
Zac în pământ, fără cruci şi fără mormânt,
De la Aiud la Jilava, de la Gherla, Piteşti la
Canalul Dunărea Marea Neagră.

O, Doamne, cât am îndurat,
şi câte dureri am suportat,
Şi câte lacrimi am vărsat şi cât ne-au
Schingiuit şi torturat.

Stăpânii, luaţi din drum, veniţi pe tancuriile
Staliniste, com-interniștii din brigăzile roşii,
Păgânii fără neam şi fără ţară!

Păgânii ne-au distrus Bisericile,
Păstorii au fost întemniţaţi, ne-au ucis
Bătrâni şi Copii, au semănat cruci şi
Morminte, durerii şi suferinţe,
Munţii de Cadavre!

Nu să vină Mircea cel Bătrân
Și nici Ştefan, de la Putna
Să-i alunge  pe păgâni,
Când voi aţi lăsat lupta!

Neam român ce vii din vifor,
Neam  ce-ai sângerat din greu,
Dar cu pieptul tău,
Duşmanii ţi-ai biruit mereu,
Strângeţi-vă sub Triculorul
Biruintilor Străbune, neamul meu!

Priviţi cum Ţara se destramă
Hoţii o cotropesc, ei îşi fac palate şi
Castele pe alte meleaguri, iar pământul
Nostru drag şi sfân este contaminat cu
Deşeuri radio-active şi chimice, neamul meu !

Ţara se goleşte, Oamenii o părăsesc că n-au
Drepturi  şi cuvânt pe pământul lor cel drag şi sfânt,
Că el ni-e leagăn şi mormânt !

*

De s-ar ridica Ștefan cel Mare din Mormânt/ Ar avea de ce ne judeca!/ Aşa dezbinaţi şi intrigaţi nu am fost în întreagă noastră istorie/ Sute de ideologi, profeţi şi şarlatani, mistici şi intrigatori/ Acţionează zi şi noapte pentru a ne dezbina/ Prin ONC-uri şi alte organizaţii, hoţii ne vor pământul/ Roşia Montană, gazele de șiat, petrolul, iar pe noi sclavii lor!/ Poporului român i-se citeşte Liturghia de fii şi nepoţi com-interniştilor/ Cu titluri de doctorate în științe de corupţie şi furt!

O! Cât de mare este mulţumirea mea/ Ce simt că v-am putut fi de folos în lupta mea/ Împotriva cotropitorilor, mi-aş lua voia să va spun că/ Că de s-ar încheia şirul zilelor mele pe pământ, mâine/ Aş socoti împlinită o bună parte din datoria mea de om…

Lasă un răspuns