Ungaria, U.D.M.R., bisericile şi partidele etnice maghiare grăbesc autonomia Ardealului!

Autorităţile de la Budapesta împreună cu numeroasele organizaţii ale etnicilor unguri din România au declarat anul 2014 ca fiind anul obţinerii autonomiei teritoriale pe criterii etnice. Realizarea acestui obiectiv, urmărit cu tenacitate de către Ungaria şi revizionismul maghiar, este prevăzut să parcurgă în vara şi toamna acestui an următoarele etape:

1. Finalizarea proiectului de lege al U.D.M.R. şi Partidului Civic Maghiar (P.C.M.) privind înfiinţarea Ungariei mici cuprinzând judeţele Covasna, Harghita şi Mureş, precum şi depunerea acestui proiect de lege la Parlamentul României, cel târziu în luna septembrie a.c.

2. Continuarea înţelegerilor secrete dintre conducătorii U.D.M.R. şi P.S.D. vizând modificarea legislaţiei existente prin ordonanţe de urgenţă care să permită adoptarea legală a însemnelor Ungariei mici, respectiv imnul naţional al Ungariei, drapelul Ungariei şi steagul unguresc al Ardealului (aşa-zisul steag al ţinutului secuiesc). Pentru realizarea acestor obiective anti-româneşti ale Ungariei şi U.D.M.R., premierul Victor Viorel Ponta (preşedintele P.S.D. şi candidat la funcţia de Preşedinte al României) şi vicepremierul Liviu Dragnea s-au deplasat în judeţele Covasna şi Harghita, unde în baza unor înţelegeri secrete a fost stabilit calendarul pentru realizarea lor.

3. În mare secret, Ungaria şi U.D.M.R. au pus la cale şi este în curs de realizare o reţea de comunicaţii foarte bine securizată, prin fibră optică, care permite coordonarea acţiunilor de la Budapesta împotriva integrităţii teritoriale a României. Prin acest sistem de telecomunicaţii speciale ale Ungariei, extins în numeroase localităţi şi în mai multe judeţe din Ardeal, sub pretextul cooperării regionale şi transfrontaliere, autorităţile de la Budapesta coordonează pregătirile pe care U.D.M.R., bisericile ungureşti şi organizaţiile paramilitare maghiare le fac pentru declararea şi înfăptuirea autonomiei teritoriale a Ardealului, inclusiv pentru declanşarea unui război civil, după scenariile din Kosovo şi Ucraina. Până acum, principalele obiective coordonate de la Budapesta, prin reţeaua de fibră optică realizată în secret pe teritoriul României au fost următoarele: dobândirea a cât mai multe suprafeţe de terenuri agricole şi păduri pe calea retrocedărilor ilegale; acordarea cetăţeniei Ungariei, în mod gratuit, pentru milioane de români; organizarea unităţilor paramilitare ale etnicilor unguri; suplimentarea numărului de arme şi muniţii din depozitele aflate ilegal în multe localităţi din Ardeal.

Despre lucrările privind telecomunicaţiile speciale, executate şi cele contractate pe teritoriul României de către autorităţile de la Budapesta în complicitate şi cooperare (inclusiv financiară, cu o contribuţie de 15 la sută) cu autorităţile locale din Ardeal conduse de către reprezentanţi ai U.D.M.R., au aflat şi raportat atât Serviciul Român de Informaţii (S.R.I.), cât şi Serviciul de Informaţii Externe (S.I.E.), dar beneficiarii acestor informaţii refuză să le valorifice, iar Comisia parlamentară de control a S.R.I. şi S.I.E. a intrat într-o lungă vacanţă, acum de vară. Respectând principiul transparenţei, opinia publică românească şi mai ales românii din Ardeal este necesar să beneficieze rapid de informaţii din partea Preşedintelui României şi primului-ministru în legătură cu sistemul de telecomunicaţii speciale al Ungariei realizat şi cel în curs de extindere pe teritoriul României şi obiectivele acestuia. În timp ce Ungaria şi U.D.M.R. extind pe teritoriul României reţeaua secretă de fibră optică, primul-ministru şi Preşedintele României i-au înştiinţat pe români că au de gând să „rupă” sau să menţină pactul lor de coabitare. Cei doi actori politici fac ping-pong, acum, pe tema pactului de cooperare. Incredibil dar adevărat, Ungaria a realizat şi extinde un serviciu de telecomunicaţii speciale în Ardeal, cu ştiinţa şi complicitatea autorităţilor Statului Român!

4. Continuarea întâlnirilor publice şi secrete prilejuite de taberele de vară organizate de Ungaria în Ardeal, cu sprijinul U.D.M.R. şi al bisericile maghiare. La acestea se adaugă taberele de pregătire paramilitară organizate în Ardeal de către Ungaria şi U.D.M.R., cu participarea liderilor partidului Jobbik din Ungaria, inclusiv a preşedintelui acestei formaţiuni politice extremiste. Unii conducători ai autorităţilor Statului Român, cu toate că au toate argumentele legale la dispoziţie, au refuzat să-l declare „persona non grata” pe preşedintele partidului Jobbik şi astfel acesta va zburda, din nou, prin localităţile româneşti din Ardeal şi va organiza minoritatea maghiară pentru obţinerea autonomiei teritoriale pe criterii etnice.

5. Numirea în funcţia de viceprim-ministru al României şi ministru al Culturii a unei persoane potrivite să susţină acţiunile revizioniste ale Ungariei şi obţinerea autonomiei teritoriale a Ardealului. Premierul Victor Viorel Ponta, candidat la funcţia de Preşedinte al României, a confirmat, inclusiv prin recenta vizită de lucru făcută în judeţul Harghita, că susţine acţiunile Ungariei şi U.D.M.R., îndreptate împotriva Poporului Român şi a integrităţii teritoriale a României.

Având în vedere uriaşul pericol unguresc şi acţiunile Ungariei şi U.D.M.R. desfăşurate în România, la organismele europene, la cancelariile marilor puteri europene şi în S.U.A. (prin lobby-ul unguresc), Partidul România Mare solicită liderilor partidelor politice parlamentare să acţioneze urgent pentru scoaterea U.D.M.R. de la guvernarea României, iar Parchetul să întreprindă toate demersurile pentru scoaterea în afara legii a U.D.M.R. şi a partidelor politice etnice maghiare care au încălcat Constituţia şi legile Statului Român şi acţionează sub conducerea autorităţilor Ungariei pentru dezmembrarea teritorială a României şi obţinerea autonomiei teritoriale a Ardealului.

În această vară şi-au anunţat candidatura la funcţia de Preşedinte al României mai multe persoane şi personalităţi, cărora îmi îngădui să le solicit să-şi exprime în mod public poziţia faţă de acţiunile extrem de periculoase ale Ungariei şi U.D.M.R. îndreptate împotriva ţării noastre şi Poporului Român.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*