Antologia poeților contemporani din întreaga lume

Avem în față o Antologie a poeților contemporani din întreaga lume, ediție  bilingvă română-germană, apărută la editura Editgraph, Buzău, 2014, în Colecția Grai Românesc. Vorbim, așadar, de un produs nou, dacă ar fi să vorbim în termeni de marketing sau dacă privim creația, actul scrierii ca proces, în urma căruia  se naște un… produs. Desigur, un dar pentru minte și pentru inimă, atât de des neglijate într-o epocă ce privilegiază trupul, supradimensionând, prin prea mare atenție ce i se dă, vulnerabilitatea și nimicnicia. O carte, așadar, de suflet, care surpinde atât prin părțile ei componente, cât și prin vederea de ansamblu, ca tot unitar.

Gândită ca o oglindire a câtorva prezențe valoroase ale momentului, antologia spicuiește din roadele celor cuprinși în acest evantai, versuri pe linie tradiționalistă, sau, din contră, abordări lirice care propun o viziune modernă, post modernă, înscrisă, oricum am încerca să o numim, pe sinuoasa direcție a lui novum. După o scurtă prezentare a autorului, o carte de vizită în care sunt surprinse inspirat reperele creației, crezul poetic, orientarea majoră a poeziei, sunt redate la fiecare scriitor câte două poezii, fiecare fiind tradusă și în germană. Este momentul să punem în lumină pe cel care s-a ocupat de acest măreț proiect, coordonatorul Trandafir Sîmpetru, dar și pe traducător, Angelik Brenda, a cărei implicare laborioasă merită lăudată în mii de cuvinte. În proximitatea universului liric, cuvintele curg șuvoi, se succed cu o rapiditate care lesne ne poate păcăli, intrăm ca într-un iureș din care anevoie mai putem ieși. Păstrând caracterul ludic, ne jucăm arghezian cu cuvintele și vom rezuma spunând doar cinste celor care au contribuit la acest proiect!

Volumul înglobează un grupaj de texte poetice, scurte, cu referințe critice menite să ghideze cititorul interesat, să îl provoace la a cerceta mai departe, la a scotoci prin marea Bibliotecă a cunoșterii, la a vrea să știe mai mult.

În acest perimetru deja schițat, apariția acestei antologii stârnește interes nu numai în rândul aprigilor cititori de literatură, de poezie, în special, ci și al celor care vor și au acum ocazia, să își actualizeze cunoștințele cu privire la fenomenul literar, cu privire la ce mai e nou prin spațiul contemporan, dat fiind faptul că  ne e cam dificil să le știm chiar pe toate… Mai e nevoie din când în când, de o inițiativă de acest fel, care să marcheze cu o precizie matematică, să cuantifice, să contabilizeze realitatea, să o radiografieze pentru a ne oferi o imagine cât mai accesibilă, clară, coerentă, a ceea ce se petrece în spațiul literar, (suntem în acord cu jocurile propuse de poeții antologați, cu care, prin intermediul fascinației pe care o exercită cuvântul, am intrat într-un viu și autentic dialog).

Mediile din care provin autorii amintiți sunt dintre cele mai diverse, bănuim că, în principal filologice, jurnalistice, teologice – cum este cazul părintelui Radu Botiș, de pildă, despre care știm că se manifestă în creația artistică cu siguranța celui foarte conștient de menirea, de calitățile, de talentele cu care a fost înzestrat. Poeziile cu care este reprezentat sunt Din suflet orișicând răsună și Mă rog…, valoroase pentru că surpind emblematic ceea ce transmite întreaga sa creație, adică seninătate, împăcare cu sine, cu semenii, cu Dumnezeu.

Ne-am oprit asupra acestor două poezii, prin prisma faptului că pe autor îl știm cu toții din variate medii, mai cu seamă prin intermediul internetului. Însă putem adăuga, spicuind și fără să zăbovim prea mult, din motive legate de spațiu, alte nume valoroase, precum Marin Moscu, Diana Olteanu, Constantin Bidulescu, Lucreția Ionescu Buiciuc, Dorin Moldovan, Emilia Popescu Rusu, Petre Ioan Crețu, Violeta Laichici Seifert, Mariana Ciurezu, Ștefan Dima, Rodica Cernea, Carmen Georgeta Popescu, Ovidiu Sinov, Alexandra Victoria Filip, Cornel Balaban, Luminița Săceleanu, Doina Cotfas, Ioan Adrian Trifan, Daniela Tiger, Lilioara Macovei, Liliana Narcisa Farcaș, Anca Popescu, Rodica Constantinescu, Doina Bulzan, Maria Bratu, Ana Munteanu Drăghici, Ligia Grindeanu, Constantin Mironescu, Georgeta Pamfil Manta, Elena Lungu, Costică Nechita, Karelia Mihaela Neacșu, Liuba Botezatu, Trandafir Sîmpetru care și încheie, cu modestia care îl caracterizează, seria condeielor lirice.

Diversitatea autorilor stârnește un și mai viu interes, nume consacrate sau în curs de consacrare, în orice caz, o pleiadă menită să ne ofere, nouă, cititorilor, de la elevi, studenți, tineri învățăcei, până cei mai puțin tineri…, un evantai pestriț, bogat și lucrat cu migala unui homo artifex. O carte cu parfum de sensibilitate și delicatețe, destinată să plimbe suav sufletul cititorului prin diverse formule literare, convingeri estetice și orientări tematice.

Prof. dr. Mihaela Rotaru

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*