Știința propune adevăruri!

Un salon internațional de inventică este un eveniment cu variabile de la o ediție la alta, noutatea, ca produs al cercetării, impunând modificări în prezențe. Mai intervine, desigur, și factorul material, sumele reduse de care dispun o serie de institute și instituții pentru astfel de participări. La fel, salonul relevă, pe undeva, și o anume reordonare a relațiilor internaționale, convulsiile sau problemele care induc absența din salon a reprezentanților cercetării de noutate dintr-o serie de țări. Politică și știință. Pe acest fond Salonul Inventica 2014 are suficiente oferte care așteaptă (o așteptare prelungiră) implicarea interesată a întreprinzilor, a afaceriștilor autotoni încă slab reprezentați pe piața concurențială și încă neclarificați asupra plusului de succes pe care ți-l poate asigura un brevet de invenție bine industrializat.

În afara unor prieteni consacrați dar intrați într-o zonă labirintică, cea consacrată VIP-urilor (Justin Capră, spre exemplu) ne lipsește prezența ex-ieșeanului Jack Golstein, cel căruia i-am consacrat un loc aparte în mediatizarea creațiilor sale, cele legate de tehnologiile nepoluante de prelucrare a minereurilor aurifere. Punerea la punct a stației pilot din împrejurimile orașului Baia Mare, zecile de șarje de minereu exploatate, dominanta de profit față de tehnologiile cancerigene propuse de Gold Corporation (minereu rezultat în final cu trei-cinci la sută mai mult, cantitativ și obținerea unor substanțe nobile care se adaugă profitului). Posibil ca și sarabanda mediatică a cianuriștilor să fi intrat în retragere după aflarea acestor rezultate la vedere, colectivul condus de Jack Goldstein oferind celor interesați șansa de a vedea la lucru tehnologiile materializând brevetele prezente și la Inventica de ani buni. Propriu-zis, făcând abstracție de persoanele interesate direct, material în susținerea prelucrării cu cianuri, a grupurilor politice în căutarea unui plus de capital de vizibilitate, prin rezultatele obținute oricine poate stabili prioritățile:

  1. Tehnologia românească de prelucrare a minereurilor aurifere (fără cianuri) prin valoare intrinsecă dar și prin recunoaștere internațională va deveni etalonul de prelucrare a minereurilor oriunde pe glob;
  1. În plan științific, printr-o mediatizare coerentă, rezultatele cercetării de la Baia Mare pot atrage interesul internațional și în promovarea altor propuneri creative (unele dintre acestea fiind prezente și în actualul Salon Internațional Inventica – Iași – 2014);
  1. Clasa politică, administrația publică centrală va deveni, posibil, mai atentă și maicooperantă în susținerea cercetării științifice autohtone cu aplicabilitate demonstrată; Se demonstrează încă odată că resursele creative pot fi prioritar utile în micșorarea parțială a efectelor crizei economice. Incluse unei strategii pragmatice aceste resurse pot asigura locuri de muncă, revigorarea vieții sociale în anumite zone și, mai ales, tezaurizarea aurului românesc în depozitele proprii statului.

Concret, ca un prim semnal de interes internațional, Slovacia a trimis deja la Baia Mare o cantitate de minereu aurifer pentru a fi analizată și prelucrată în stația pilot, de colectivul coordonat de Jack Goldstein. Se cuvine pus în evidență și efortul financiar și material al d-lui ing. Florian, cât și interesul administrației publice locale din Baia Mare pentru buna desfășurare a activității din acest domeniu.

Suntem convinși că, în acest moment, un surplus de susținere din partea massmediei, a oamenilor de știință, a Academiei României și nu în ultimul rând a clasei politice va marca reușita de la Baia Mare ca un reper distinct în punerea în valoare a creativității tehnico-științifice naționale.

Lasă un răspuns