Ungaria și ungurii cumpără pământurile Ardealului!

Parlamentul României a adoptat în ziua de 7 martie 2014 Legea nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului. Legea a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 178 din 12 martie 2014. Legea nr.17/2014 a intrat în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, iar normele metodologice au fost emise în termen de şapte zile de la data intrării ei în vigoare.

Nu întâmplător, urmaşii celor care L-au răstignit pe Fiul Domnului, cei aflaţi acum vremelnic la conducerea României şi a majorităţii partidelor politice parlamentare, au programat intrarea în vigoare a Legii nr.17/2014 şi a normelor metodologice de aplicare a ei, în Săptămâna Mare, în Vinerea Mare, când în bisericile creştine a fost Denia Prohodului Domnului.

Practic, din Săptămâna Mare, în România a început Doliul Naţional! Este pentru prima dată, în ADEVĂRATA ISTORIE A POPORULUI ROMÂN, URMAŞ AL ADEVĂRATULUI POPOR ALES DE BUNUL DUMNEZEU, CARE TRĂIEŞTE ÎN GRĂDINA MAICII DOMNULUI, TERITORIUL LOCUIT CONTINUU DE PESTE 12.000 DE ANI DE NEAMUL SCOBORÂTOR DIN ZEI, DE POPORUL PRIMORDIAL AL GETO-DACILOR, când conducătorii ţării şi parlamentarii au legiferat vânzarea terenurilor agricole din extravilan, fără limită de suprafaţă, începând de la frontiera de stat, către state străine, persoane juridice străine, persoane fizice străine şi la apatrizi.

Guvernul Ponta II se grăbeşte să vândă la bucată, cu încălcarea Constituţiei României, părţi însemnate din teritoriul ţării noastre, din Grădina Maicii Domnului, din Vatra Strămoşească, apărată de mii de ani prin jertfele Eroilor Neamului Românesc. Pentru ca să poată vinde rapid, la state străine şi la persoane juridice străine, terenurile agricole din domeniul public şi domeniul privat al Statului Român, prin Legea nr.17/2014, în Titlul II, la art.25, s-a prevăzut că în termen de maxim 15 zile de la intrarea în vigoare a acestei legi se predau la Secretariatul General al Guvernului, elementele patrimoniale ale Agenţiei Domeniilor Statului, creditele bugetare aferente acestei instituţii şi numărul de posturi cu personalul aferent (268 de posturi). Prin această stratagemă, a Guvernului Ponta II, a fost desfiinţată Agenţia Domeniilor Statului (ADS) şi Guvernul României poate vinde, în baza Legii nr.17/2014, terenurile agricole din extravilan, aflate în proprietatea Statului Român.

La propunerea Guvernului Ponta I, Parlamentul României a votat la art.1, lit. a, că scopul principal al Legii nr. 17/2014 îl constituie „asigurarea securităţii alimentare, protejarea intereselor naţionale şi exploatarea resurselor naturale, în concordanţă cu interesul naţional.” Din textul legii lipsesc precizările cu privire la denumirea popoarelor şi statelor străine care îşi vor asigura securitatea alimentară prin valorificarea terenurilor agricole cumpărate în România.

Cu încălcarea prevederilor din Constituţia României, art.44, prin Legea nr.17/2014, art.2, alin.2, s-a prevăzut că persoanele juridice având naţionalitatea română sau a unui stat membru al Uniunii Europene pot achiziţiona terenuri agricole în România.Pentru a se putea vinde terenurile agricole din România la persoane juridice străine, cu încălcarea Constituţiei, niciunul dintre partidele politice parlamentare sau grupurile parlamentare nu au sesizat Curtea Constituţională. Ca urmare, prin Legea nr.17/2014, care încalcă prevederile art.44 din Constituţia României, se pot vinde terenurile agricole din România, inclusiv cele pe care se află situri arheologice, la persoane juridice străine şi la state străine, cele mai interesate fiind Ungaria, Israel şi unele ţări arabe.

În acest context legislativ, Ungaria duce o politică de stat, foarte bine coordonată de la Budapesta, privind cumpărarea unor suprafeţe cât mai mari de terenuri agricole în România şi mai ales în Ardeal. În Limba Geto-Dacilor, din care se trage Limba Română şi limba italiană, Ardeal înseamnă Cetatea Domnului. Acest Adevăr Istoric se regăseşte şi în limba ungară unde pentru Vatra de formare a Poporului Român se foloseşte cuvântul Erdely şi nu Transilvania, o altă lucrătură ungurească menită să-i păcălească pe unii dintre istoricii cu diplomă.

Principalele modalităţi de acţiune ale Ungariei şi UDMR pentru depăşirea (mai ales pe căi ilegale) a 50 la sută din proprietăţile imobiliare din Ardeal le constituie retrocedările în natură de clădiri, terenuri şi păduri, la care se adaugă cumpărarea terenurilor agricole pe care le scot la vânzare, în baza Legii nr.17/2014, Guvernul României, persoane juridice şi persoanele fizice române.

Pentru ca Ungaria şi ungurii de pretutindeni să poată cumpăra terenuri agricole în Ardeal, Guvernul şi Parlamentul de la Budapesta au decis următoarele:

1. Toate băncile din Ungaria care acordă credite la persoane juridice şi persoane fizice ungare, pentru a cumpăra terenuri agricole în Ardeal, beneficiază de subvenţionarea integrală a dobânzilor.

2. Persoanele juridice care au naţionalitatea română şi capital majoritar maghiar beneficiază de credite pe termen lung şi cu dobânda subvenţionată integral de statul ungar pentru a cumpăra terenuri agricole în România, dar mai ales în Ardeal.

3. Cetăţenii români care au primit şi cetăţenia Ungariei (sunt aproape patru milioane, din care 1,2 milioane etnici unguri) beneficiază de credite pe termen lung cu dobânda subvenţionată integral de Guvernul de la Budapesta, pentru a cumpăra terenuri agricole, în special în Ardeal.

4. Chiriile plătite lunar de instituţiile Statului Român la hoţii de imobile (dobândite pe calea retrocedărilor ilegale), la bisericile maghiare, la Statusul romano-catolic, la Ordinele călugăreşti catolice maghiare, la alte persoane juridice şi persoane fizice maghiare inclusiv la urmaşii optanţilor unguri, vor fi folosite cu prioritate pentru cumpărarea de terenuri agricole în Ardeal. Aceste chirii depăşesc anual zece milioane euro. Practic, Ungaria cumpără terenuri agricole în Ardeal cu bani încasaţi de la contribuabilii români în urma retrocedărilor ilegale de imobile.

5. Să fie valorificate prevederile art.20, alin.1 şi 2 din Legea nr. 17/2014, care precizează că această lege nu se aplică antecontractelor şi pactelor de opţiune care au fost autentificate la notariat anterior intrării în vigoare a acesteia, precum şi în cazul înstrăinărilor între rude, până la gradul al treilea, inclusiv.

Guvernul de la Budapesta a ştiut că va reuşi, cu sprijinul UDMR şi cu complicitatea partidelor politice parlamentare româneşti, să introducă în Legea nr.17/2014 art.20 şi a solicitat din timp persoanelor juridice şi persoanelor fizice maghiare din România să încheie un număr cât mai mare de antecontracte şi pacte de opţiune cu vânzătorii români de terenuri agricole, cărora să le garanteze preţuri avantajoase, iar ulterior statul ungar le va oferi, în compensare, ajutoare financiare.

Această politică diabolică a Ungariei şi revizionismului unguresc este cunoscută de Serviciile de Informaţii ale Statului Român şi de persoanele care au acces la rapoartele acestora, dar cu toţii refuză să abordeze această problemă în Consiliul Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) şi să acţioneze pentru a stopa toate demersurile Guvernului de la Budapesta vizând obţinerea autonomiei teritoriale a Ardealului.

În faţa acestor mari pericole, românii sunt datori să se unească şi să acţioneze pentru România noastră, România urmaşilor noştri!

Un răspuns la “Ungaria și ungurii cumpără pământurile Ardealului!”

  1. DENNYS spune:

    SALUT ….CA BINE ZICI TREZIREA , DA CINE SA SE TREZEASCA???? ACEASTA LEGE ESTE DATA DEFAPT CU ALT SCOP EVREII SUNT CEI CARE VOR CU ORICE PRET SA CUMPERE TERENURILE NOASTRE!!!TREZIREA

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*