„Bretania” în viziunea lui Sorin Adam

Adept al picturii figurative, Sorin Adam propune, în cadrul Galeriei Artelor de la Cercul Militar Naţional din Bucureşti, o expoziţie personală având ca subiect central „Bretania”. Membru al Uniunii Artiştilor Plastici-filiala Bucureşti, Sorin Adam are deja un impresionant palmares de expoziţii personale şi de grup atât în România, cât şi în străinătate. Una dintre temele spre care s-a îndreptat în ultimii ani a fost lumea mediteraneană, pictorul proiectând pe șevalet compoziţii peisagistice din Maroc, Egipt, Israel, Grecia. Sorin Adam a făcut parte și din grupul artiştilor Mircea Doinaru, Vadim Creţu, Mihai Potcoavă şi Minu Movilă, realizând, în 2010, o expoziţie de pictură dedicată metropolei de pe Bosfor ca omagiu adus capitalei culturale europene 2010, Istanbul. În expoziția vernisată în cadrul Cercului Militar, artistul se întoarce spre occidentul catolic.

Născut la 22 august 1968, la Ploieşti, Sorin Adam este absolvent al Academiei de Arte „Luceafărul” – Secţia pictură, promoţia 1996, şi licenţiat al Academiei de Artă Bucureşti în acelaşi an. Între anii 1998 şi 2002 a fost preparator universitar la Academia de Artă „Luceafărul” din Bucureşti. Din 1997 este membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România. Începând cu anul 1990 şi până în prezent, Sorin Adam a participat la 18 expoziţii de grup, saloane şi târguri naţionale şi internaţionale, bienale, din România şi Italia, având şi zece expoziţii personale în Bucureşti, Constanţa, Florenţa.

Despre Sorin Adam, în 1995, Constantin Piliuţă nota: „Un nou vârtej al vrerii, Sorin Adam este neobosit în a găsi un făgaş al desfăşurării sale. Un colorist şi inteligent gânditor al suprafeţei, Adam bate la uşa unei cariere grele şi, cred eu, fructuoase”. De asemenea, Vasile Grigore declara: „Am văzut, câteva ore în atelierul sau, superbe picturi, naturi statice, nuduri de femei, de o frumuseţe plastică ce-l caracterizează ca un artist reprezentativ contemporan. M-am bucurat spiritual privind câteva peisaje italiene care le alătură în timp românesc cu marile capodopere ale lui Gheorghe Petraşcu, Nicolae Dărăscu şi Corneliu Baba, care au trăit pictural ore, zile, în aura veneţiană. Sorin Adam este un autentic continuator al acestor iluştri pictori europeni”.

Lasă un răspuns