Trădarea ca politică de stat!

Adrian Năstase nu e doar un afacerist penal, ci şi un politician mediocru. Mai precis, a fost cel mai prost prim-ministru pe care l-a avut România vreodată. Să luăm un singur exemplu: cazul privatizării frauduloase a Combinatului SIDEX Galaţi a fost interpretat de Năstase ca fiind un veritabil triumf al guvernării PSD. Aşa se înţelegea din alocuţiunea rostită de fostul premier la ceremonia de semnare a contractului de privatizare (25 iulie 2001): „Avem ocazia, astăzi, de a arăta foarte clar cum gândim, şi mai ales cum acţionăm. (…) În final, vreau să mulţumesc încă o dată celor care au făcut posibil acest moment, semnarea acestui contract, care are o valoare de simbol la trecerea celor 200 de zile de guvernare“. Într-adevăr, spunem noi, mai nimerit simbol nici că se putea găsi pentru guvernarea dezastruoasă a Partidului Social Democrat.

În aceeaşi serie neagră a gafelor cu efect dezastruos pentru statul român s-a înscris şi anunţul făcut pe 12 aprilie 2001, la teleconferinţa cu prefecţii, când Năstase a comunicat faptul că Guvernul a renunţat să conteste în instanţă retrocedarea către fostul rege Mihai a Castelului Săvârşin din Arad şi a unui imobil situat pe strada I.L. Caragiale nr. 36, din Bucureşti. Este absolut reprobabilă această abdicare gravă de la slujirea Interesului Naţional, prin favorizarea unui octogenar care a nenorocit România prin laşitatea sa din tinereţe. Aceasta nu este însă, nici pe departe, cea mai mare greşeală  politică pe care premierul a comis-o.

Pe Năstase îl dorea în fund (!) de Basarabia şi sabota permanent orice eforturi de apropiere a Unirii acestei provincii cu Patria-Mamă. Ca dovadă că preşedintele PSD era (și a rămas!) un demagog şi un oportunist, fără personalitate şi coloană vertebrală, redăm câteva fragmente dintr-un discurs din 24 iunie 1991, rostit în calitate de Ministru de Externe. Pe atunci, Năstase se bătea cu cărămida în piept cât e de patriot şi califica pactul Ribbentrop-Molotov ca „un act de încălcare flagantă a principiilor dreptului internaţional”: „Adăugăm la toate acestea faptul că, în acelaşi timp cu Basarabia şi Bucovina de Nord, a fost ocupat şi Ţinutul Herţei, care nu numai că nu fusese inclus niciodată în teritoriul unor state învecinate cu România, dar nici nu apare menţionat ca atare în nici unul din documentele privitoare la actul de anexiune, este mai mult decât evident că, în ansamblul lor, consecinţele Protocolului adiţional secret al Pactului Ribbentrop-Molotov asupra României sînt ab initio nule şi neavenite. (…) Rezultă din toate acestea că nimic din conduita României nu a justificat actul de ocupare de către trupele sovietice a teritoriilor româneşti din Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţei. (…)  Guvernul României şi-a exprimat în mai multe rânduri poziţia – pe care o reafirm în faţa dvs. astăzi – de a vedea în Pactul Ribbentrop-Molotov un act ilegal, de încălcare flagrantă a principiilor dreptului internaţional, nul şi neavenit încă din momentul semnării sale. De aici decurge caracterul ilegal al tuturor consecinţelor sale, inclusiv în ceea ce priveşte Basarabia şi celelalte teritorii româneşti încorporate cu forţa în URSS, în baza prevederilor lui.

Năstase a rămas mereu acelaşi lup în blană de oaie, mereu la pândă în căutarea unei noi prăzi din care să se înfrupte. El nu a trădat numai Basarabia, ci şi Transilvania, iar în cele din urmă, toată România! Prin protocolul iresponsabil prin care l-a semnat cu UDMR, liderul PSD a amanetat viitorul nostru şi al copiilor noştri. Ce poate fi mai rău pentru stabilitatea politică a Ţării, decât să faci un pact cu o organizaţie teroristă care luptă pentru separare teritorială pe criterii etnice, federalizare şi, în final, fărâmiţarea Statului Român?! Cu atât mai grav a fost gestul partidului condus de Năstase, cu cât acesta din urmă nu era un naiv, un copil de grădiniţă pe care să-l momeşti cu un pumn de bomboane (!). El ştia foarte bine că această Coloană a V-a maghiară nu se va opri niciodată din a-şi spori pretenţiile de la o zi la alta, dar a preferat o atitudine de laş şi profitor decât să pună piciorul în prag.

Citiţi, reamintiți-vă şi vă cruciţi ce au putut scorni minţile celor din PSD, sub baronul Năstase, pentru a ne face sclavi pe plantaţia grofilor din UDMR: „Având în vedere rezultatele pozitive ale colaborării dintre PSD şi UDMR în anul 2001, pe baza Protocolului încheiat între cele două formaţiuni politice, ţinând seama de efectele benefice ale colaborării PSD-UDMR din anul 2001 asupra realizării unor deziderate majore ale întregii societăţi româneşti, PSD şi UDMR îşi manifestă voinţa fermă de a continua şi dezvolta colaborarea lor în anul 2002. (…) Cele două formaţiuni politice vor continua să acorde o atenţie prioritară tematicii privind protecţia minorităţilor naţionale, dezvoltarea instituţională şi legislativă a problematicii acestora. Se vor lărgi, în continuare, condiţiile pentru asigurarea dreptului de a-şi păstra şi dezvolta liber exprimarea identităţii etnice pentru toţi cetăţenii români aparţinând minorităţilor naţionale, astfel încât să se poată manifesta pe deplin în sfera culturii, religiei, educaţiei, învăţământului şi vieţii publice. Se va acorda o atenţie deosebită problemelor comunităţilor minoritare din localităţile unde ponderea lor este mică în raport cu populaţia majoritară. (…) Se va continua susţinerea echilibrată din bugetul de stat a unităţilor administrativ-teritoriale locuite şi de minorităţi naţionale. (…) În învăţământul superior se vor înfiinţa facultăţi şi catedre în limba maghiară la Universitatea «Babeş-Bolyai» din Cluj-Napoca. (…) Se va analiza posibilitatea înfiinţării secţiei de învăţământ în limba maghiară la Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş, stabilindu-se şi cifra de şcolarizare; La Academia de Muzică «Gheorghe Dima» din Cluj-Napoca, Institutul Agronomic din Cluj-Napoca şi Universitatea Tehnică «Petru Maior» din Târgu Mureş se va studia posibilitatea înfiinţării de grupe cu predare în limba maghiară, în conformitate cu prevederile legii. (…) Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei va analiza şi soluţiona dezvoltarea reţelelor de antene în perspectiva interceptării programelor de radio şi televiziune în limba maghiară astfel încât să se realizeze o coerenţă sporită a acestora la nivel local şi regional. (…) Se va înfiinţa „Institutul pentru studierea problemelor minorităţilor naţionale”; în cadrul acestui institut se va crea şi o secţie pentru problemele maghiarilor (31 iulie 2002). (…) Se va introduce în ,,Legea privind Statutul poliţistului” prevederea existentă în ,,Legea privind funcţionarul public” ca în acele localităţi unde există o minoritate naţională cu un procent mai mare de 20% să fie angajaţi şi poliţişti care cunosc limba minorităţii respective. (…) Se va asigura o reprezentare proporţională a reprezentanţilor minorităţilor naţionale, inclusiv în funcţiile decizionale în structurile instituţionale, la nivel naţional, teritorial şi local. (Adică un fel de „numerus clausus” arbitrar şi discriminatoriu pentru majoritari! – n.a.) Filialele PSD şi UDMR din judeţul Mureş vor conlucra pentru ca liceul teoretic «Bolyai Farkas» să revină la statutul de liceu cu predare în limba maghiară. Se va rezolva problema „Grupului statuar al libertăţii” de la Arad, în conformitate cu procesul-verbal semnat de Comisiile mixte guvernamentale şi cu Memorandumul de Înţelegere semnat de primii-miniştri ai României şi Ungariei. (…) Partidul Social Democrat se angajează să consulte de fiecare dată, în prealabil, Uniunea Democrată Maghiară din România în problemele majore de politică internă şi externă a României”. Trădare pe faţă. Fără alte comentarii.

Nu putem omite nici aberanta Ordonanţă de Urgenţă nr. 31 din 13 martie 2002 privind „interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi al promovării cultului persoanelor vinovate de săvîrşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii”. (…) Acestea, spunem noi, în ciuda declaraţiilor belicoase din iunie 1991. Personajul nostru se răzgândea de la o zi la alta, în goana sa disperată după funcţii şi avere.

Am uitat poate și de actele de barbarie îndreptate împotriva celor patru busturi ale Mareşalului Ion Antonescu? Biserica din Bariera Vergului, Bucureşti; Cimitirul Eroilor Neamului – com. Leţcani, jud. Iaşi; Piatra Neamţ; Slobozia. Acțiuni care au stârnit un val de proteste din partea tuturor celor care ţin la adevărul istoric şi la respectul pe care îl datorăm personalităţilor care au influenţat evoluţia naţiunii române de-a lungul veacurilor…

Am uitat oare dară de toate acestea?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*