7 IDEALURI ale mișcării culturale DacoRomână

Senatul Fundației Academia DacoRomână T.D.C. propune, în săptămîna dintre Ziua Culturii Naționale și Ziua Unirii Principatelor Române, în pragul unui sfert de veac de activitate postdecembristă liberă, independentă, pe tărîmul cercetării în domeniul dacoromânisticii – înțeleasă ca știința despre conștiința acțiunilor și inacțiunilor națiunii dacoromâne de la originile Europei pînă în viitorii posibili și dezirabili, pentru împlinirea următoarelor 7 IDEALURI ale mișcării culturale pe care o reprezentăm întru  identitatea națională românească:

1. Realizarea unei federații universale a organizațiilor nonguvernamentale dacoromânești – FORUMUL ORGANIZAȚIILOR CULTURAL-ȘTIINȚIFICE DACOROMÂNEȘTI – F O C U S, și mai cu seamă a năzuințelor organizațiilor românilor din întreaga lume. Avem nevoie de F O C U S, după modelul reprezentat de Societatea Carpații și iluștrii noștri înaintași precum marele Nicolae Densușianu cu monumentala sa lucrare, biblia dacoromânilor – Dacia Preistorică, genialul voievod al limbii și culturii dacoromâne, Mihai Eminescu, gînditorul care ne îndeamnă  să dacizăm totul,  enciclopedistul de geniu B.P. Hasdeu care s-a întrebat și a dat răspunsul academic dacă au pierit dacii, precum și conform înțelepciunii unor nenumărați părinți fondatori, precum pr. Dumitru Bălașa, simboluri ale luptei pentru libertate și identitate națională, pentru continuitate neîntreruptă, pentru autohtonitate și dăinuire nemuritoare în vatra strămoșească în respectul tradițiilor și obiceiurilor străvechi ale inaintașilor noștri. Unirea în simțire, în cuget și acțiune va consolida și accelera procesul de solidaritate și de unitate națională al tuturor acelora care amplifică acest uriaș curent cultural dacist într-o mișcare cu o forță spirituală pe care nu o va mai poate înfrînge nici o putere din lumea contemporană.

2. Constituirea pentru întîia dată în istoria României a unei prime componente denumite SECȚIA DE DACOROMÂNISTICĂ în structura de cercetare a Academiei Române, cel mai înalt for național de consacrare științifică și culturală al țării, care reunește personalități consacrate din domeniile științei și culturii, instituție de interes public național de cercetare în domeniile fundamentale ale științei și culturii de calificare profesională superioară, cu personalitate juridică de drept public și independentă în lucrările sale de orice natură, din Bucuresti. Există niponistică, iudaistică, germanistică etc., de ce n-ar exista și dacoromânistică în inima forului suprem al culturii naționale? Sediul dacoromânisticii este în Academia Română. Pentru aceasta trebuie să reunim și să reconstituim colecția de lucrări dacoromânești intitulat Biblioteca dacoromânească la Biblioteca Academiei Române, să continuăm împreună proiectele începute precum revista Studii și cercetări de dacoromânistică, Enciclopedia Academiei DacoRomâne, Istoria DacoRomânilor, Dicționarul etimologic al limbii dacoromâne, Gramatica limbii dacoromâne, alte lucrări de seamă ale membrilor tuturor organizațiilor cultural –științifice dacoromânești care reprezintă adevărate teze de doctorat în materie, momente de cotitură culturală, descoperiri de seamă, repere fundamentale pentru istoria, cultura și civilizația strămoșilor nostri daci.  Cultura este scutul eternității oricărei națiuni.

3. Dacă istoria, cultura și civilizația de la Dunăre, din Carpați și de la Marea Neagră sunt dacoromânești, dacă limba noastră este dacoromână, dacă națiunea noastră este dacoromână, atunci și ACADEMIA ROMÂNĂ trebuie să se autodefinească ACADEMIA DACOROMÂNĂ. Așadar va fi Academia DacoRomână, pentru că nu poate fi nici rromo-română, nici iudeo-română, nici islamo-română sau slavo-română, nici altfel.

4. Biserica Ortodoxă Română, maica națiunii dacoromâne este păstrătoarea tradițiilor spirituale nemuritoare ale paleocreștinismului zamolsian dacoromânesc, isvorul din care s-a născut religia creștin-ortodoxă națională. De aceea ea trebuie să devină BISERICA NAȚIONALĂ ORTODOXĂ DACOROMÂNĂ fiind mai întîi biserică națională și apoi ortodoxă, a dacoromânilor din întreaga lume și sub semnul lui Zamolse, întîiul nostru Iisus Christos.

5. În aceste vremuri de pericole deosebit de grave și de amenințări fățișe la adresa unității naționale, de dictate imperial pentru dezmembrare a țării prin așa-zise regionalizări și descentralizări, în jurul  F O C U S este necesară unirea tuturor forțelor naționale social-politice, cultural-științifice și profesionale într-o organizație atotcuprinzătoare intitulată BLOCUL UNITĂȚII NAȚIUNII – B U N pentru desăvîrșirea revoluției de unitate națională sub semnul marelui voievod al limbii și culturii dacoromânești MIHAI EMINESCU și sub conducerea unei elite culturale denumite Garda DacoRomână.

6. Ambele organizații reunite, F O C U S  și B U N  trebuie să propună un proiect de Constituție pentru DacoRomânia care, pe baza unui referendum național, atunci cînd condițiile de conștiința națională vor permite, să consacre REVENIREA LA DENUMIREA ȚĂRII DACIA sau DACOROMÂNIA ca etapă intermediară, astfel încît să știe toată lumea că românii sunt vechii daci și că proiectul dacic primordial a învins prin veacuri și milenii sub semnul marelui rege Burebista.

7. Pentru împlinirea programului de redacoromânizare și de reinstaurare a valorilor zamolsiene ale dreptei credințe creștin-ortodoxe, pentru redobîndirea componentei identitare originare, F O C U S și B U N  au  nevoie de un vector politic al dacoromânității din întreaga lume, de un partid  național autentic cu doctrină națională. Propunem denumirea de PARTIDUL DACILOR LIBERI – D.L. ca partid în curs de constituire care, pe baza unui Program de renaștere dacoromânească pe termen lung să acceadă democratic la putere pentru a duce la îndeplinire idealurile noastre de eternizare a valorilor temporale dacoromânești în epoca globalizării, conform năzuințelor noastre de pace, prietenie și colaborare internațională, într-o lume mai bună și mai dreaptă.

Veniți cu noi, DacoRomânia va renaşte prin adevăr, dreptate, muncă și credință!

Un răspuns la “7 IDEALURI ale mișcării culturale DacoRomână”

  1. dumitru spune:

    Buna ZIUA! UNDE VA PUTEM CONTACTA?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*