Există și droguri atipice sau neconvenționale…

Făcînd abstracţie de tutun, alcool, cafea sau drogurile interzise de lege precum heroina, cocaina şi altele, putem să identificăm o serie de droguri speciale care ucid mai lent sau foarte lent, dar care şi ele anihilează voinţa omului şi îi provoacă chiar dependenţă. Îndeobşte se ştie că toate aceste droguri pomenite şi altele îi îmbogăţesc pe unii şi îi sărăcesc pe mulţi alţii.. Însăşi indivizii consumatori ai acestora sunt mult mai uşor controlaţi şi manipulaţi. Dar pentru că, manipularea în masă nu era suficientă, s-au creat şi s-au avut în vedere alte droguri mai sofisticate, ascunse, care să nu poată fi combătute.

Ei bine, aceste noi droguri ieşite din tiparele convenţionale, sunt cu atît mai periculoase cu cît oamenii nu sunt conştienţi de existenţa lor şi de nocivitatea lor. Acestea atacă mai întîi sufletul şi mintea, aducînd bolile sufleteşti care sunt cu mult mai grave decît cele trupeşti.

Cercetări mai recente demonstrează fără echivoc că TELEVIZIUNEA este un veritabil sedativ şi drog. Ea are efecte de relaxare la început precum medicamentele cu efecte calmante, pentru ca mai tîrziu să inducă stări specifice hipnozei. Vedem cum televiziunea exploatează la maximum puterea imaginii, cum recurge la efecte tot mai speciale care să impresioneze. Fiind un mijloc uşor de procurat şi prezent peste tot, ea a devenit un instrument ideal manipulării în masă şi uniformizării (omogenizării) modului de viaţă şi de gîndire al oamenilor de pretutindeni.

V-aţi pus întrebarea de ce ne desprindem tot mai greu de televizor şi internet? Doar pentru că le considerăm moderne, s-au banalizat şi sunt  indispensabile? De ce ne lăsăm captivaţi şi vrăjiţi ore în şir fără măcar să învăţăm ceva sau să ne informăm cu adevărat? Sau de ce nu le respingem deşi suntem conştienţi că sunt încărcate de erotism, violenţă, practici magice etc.? În mare parte, putem constata că televiziunea şi internetul nu asigură o informare corectă şi reală, ci mai degrabă o dezinformare şi o intoxicare, că multe din mesajele lor îndeamnă la apostazie, la lepădarea de credinţă. În vreme ce, spiritualitatea ortodoxă, tradiţiile şi cultura clasică şi autentică sunt reduse mereu la modul cel mai drastic, sunt minimalizate şi tot mai ignorate. De pildă, marşul homosexualilor se bucură de atenţia presei, în vreme ce marşurile împotriva avortului sau în favoarea familiei creştine trec aproape neobservate!

INTERNETUL şi JOCURILE AGRESIVE SAU VIRTUALE DE PE CALCULATOR  au devenit şi ele droguri pentru mulţi tineri de azi, concepute anume pentru refugierea sau evadarea  din perimetrul vieţii reale într-un spaţiu unde nu există responsabilităţi şi reguli morale bine definite. Oare cîţi dintre ei ajung să conştientizeze faptul că li se inoculează violenţa ca mod de viaţă, erotismul obsesiv ca centru al existenţei (ca scop în sine) şi chiar practicile oculte?

Ar trebui să ne întrebăm de ce la început, televiziunea, internetul şi jocurile pe calculator păreau foarte utile, interesante, chiar educative pe alocuri şi ce nu mai sunt astăzi la fel, ci dimpotrivă. Oare nu pentru a le accepta mai uşor, considerîndu-le pozitive? De fapt, ceea ce a urmat este o deturnare, care a avut loc treptat. Spaţiul micului ecran a fost şi este invadat de tot ceea ce este mai rău pentru sufletul omenesc.

Această invazie a răului în spaţiul public le-a transformat pe nesimţite în mijloace de înrobire şi îndobitocire, în adevărate maşini de spălare a creierului. Este greu de spus în ce măsură a fost afectată pînă acum gândirea şi evoluţia omenirii în ultimele decenii.

Aceste droguri pot fi încadrate în categoria armelor psihotronice în masă, pentru că ele operează asupra psihicului uman, producînd modificări importante. De ce credeţi că, în 1979, Uniunea Sovietică încerca pe atunci să obţină un tratat internaţional de interzicere a armelor electromagnetice şi a celor cu radiaţie acustică infrasonoră, în cadrul şedinţelor O.N.U.? Pentru că rămăseseră la vremea respectivă în urmă cu cercetările şi voiau să recupereze decalajul faţă de SUA şi alte state.

Însă pe noi ne interesează faptul că aceste arme există şi evoluează, că sunt direcţionate împotriva omului, pentru a-l aservi şi a-l lipsi de libertate. Ori Dumnezeu i-a dăruit din iubire omului libertatea pentru a se bucura de ea.

2 Responses to Există și droguri atipice sau neconvenționale…

    Lasă un răspuns

    Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

    *