Se vinde, în mare grabă, la bucată România?!

Fără ştiinţa şi aprobarea Poporului Român dată prin referendum naţional, asasinii economici şi asasinii politici străini împreună cu Regimul post-decembrist au pus la cale şi au realizat un plan diabolic vizând lichidarea României ca ţară, în paralel cu exproprierea şi exterminarea urmaşilor Poporului Primordial, al Adevăratului Popor Ales de Bunul Dumnezeu în Grădina Maicii Domnului, în Dacia Edenică.

În Postul Crăciunului din anul 2013, cei fără frică de Dumnezeu şi care au înfăptuit, în ultimii 24 de ani, Holocaustul împotriva Poporului Român au reuşit să treacă prin Guvern şi prin Parlament, în mai puţin de o lună, proiectul de lege privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan de către persoane fizice şi de înfiinţare a Autorităţii pentru Administrarea şi Reglementarea Pieţei Funciare.

În ziua de 20 noiembrie 2013, Guvernul Ponta II şi-a însuşit acest proiect de lege şi l-a trimis la Parlamentul României. Senatul, ca primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege privind vânzarea pământului strămoşesc la străini. În ziua de 9 decembrie a.c., şedinţa Senatului României a fost condusă de Preşedintele George Crin Laurenţiu Antonescu, cel care a uitat subit, în numeroasele apariţii televizate, să le vorbească românilor despre acest act de trădare naţională.

În ziua de 10 decembrie a.c., Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor a hotărât următoarele: termenul de depunere al amendamentelor la proiectul de Lege privind vânzarea unor părţi însemnate din teritoriul naţional al României la străini este 10 decembrie 2013; termenul de depunere a Raportului de către Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi este 10 decembrie 2013; avizul asupra proiectului de Lege îl dă Comisia pentru agricultură, până în 11 decembrie 2013. Raportul Comisiei juridice a fost primit, cu întârziere, în ziua de 17 decembrie 2013 şi imediat, în aceiaşi zi, a fost înscris pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputaţilor, care l-a şi adoptat în câteva minute. Din cei 300 de deputaţi prezenţi au votat pentru 221, contra 27, s-au abţinut 50 şi nu au votat doi. Merită să primească felicitări toţi cei 77 de deputaţi care au votat împotrivă ori s-au abţinut de la votarea legii prin care se pune la cale lichidarea Neamului Românesc şi dezmembrarea teritorială a României!

Şedinţa Camerei Deputaţilor a fost condusă de Preşedintele Valeriu Ştefan Zgonea, care refuză să se laude cu această Lege ce reprezintă cea mai neagră filă din istoria Parlamentului României şi, mai ales, din Istoria de peste 12.000 de ani a strămoşilor noştri geto-daci, Poporul Primordial pe planeta Pământ. Este puţin probabil ca să fie exercitat, de un grup de deputaţi, dreptul de sesizare a Curţii Constituţionale. Preşedintele Traian Băsescu aşteaptă să promulge această lege. Apoi, proprietarii de terenuri agricole pot renunţa la părţi însemnate din teritoriul naţional al României, fără ştiinţa şi aprobarea Poporului Român, căruia prin Constituţie îi aparţine suveranitatea naţională. Aceiaşi Constituţie precizează, la articolul 3, că „teritoriul României este inalienabil.” Se ştie că, încă nu au fost arestaţi şi condamnaţi criminalii din decembrie 1989. Cei din decembrie 2013 când vor fi arestaţi, cercetaţi şi condamnaţi la închisoare pe viaţă pentru trădarea de ţară ? La această întrebare poate şi trebuie să răspundă Poporul Român cu fermitate şi demnitate, prin unitate şi prin participare la manifestaţii paşnice publice de protest.

Pentru ca Poporul Român să nu ştie ce au pregătit asasinii economici şi asasinii politici străini, împreună cu cei autohtoni, s-a recurs la tot felul de diversiuni pentru a da de lucru mass-mediei şi a îndrepta atenţia opiniei publice spre alte teme de scandal. Liderii partidelor politice parlamentare s-au făcut că lucrează la alte subiecte: legalitatea şi moralitatea dobândirii unui credit de un milion de euro de către fiica Preşedintelui României pentru a cumpăra 300 hectare de teren arabil; majorarea sau nu a accizei la carburanţi cu 7 cenţi; majorarea pensiilor cu rata inflaţiei; promulgarea Legii Bugetului de Stat pe anul 2014; părerile şi certurile regizate în U.S.L.; superimunitatea parlamentarilor; graţierea pedepselor până la şapte ani; schimbarea ministrului Culturii; numirea unui preşedinte interimar la Televiziunea Română etc.

Acum, după ce a fost votată în Parlament în mare taină şi în viteză Legea de vânzare a Sfântului Pământ Strămoşesc la străini, liderii partidelor politice parlamentare, senatorii şi deputaţii caută să ascundă adevărul privind scopul acestei legi şi, mai ales, consecinţele sale incredibile asupra existenţei şi viitorului Poporului Român şi a României, începând cu anul 2014.

Această lege are un rol decisiv în Apocalipsa României şi a Poporului Român! Au ieşit la suprafaţă şi au devenit tot mai vizibili şi vocali cei care au plănuit-o şi o susţin. Deocamdată, Poporul Român nu a fost informat, nu ştie şi nu reacţionează cu demnitate şi fermitate împotriva celor care au pus la cale şi au legiferat cumpărarea de către străini (persoane juridice şi persoane fizice) a terenurilor agricole din România şi vânzarea ţării. Scopurile declarate de Guvernul Ponta II şi nu cele adevărate ale legii votate în Camera Deputaţilor în ziua de 17 decembrie a.c. sunt următoarele:

a) asigurarea securităţii alimentare;

b) stabilirea unor măsuri privind dobândirea , prin vânzare-cumpărare, a dreptului de proprietate de către persoanele fizice asupra terenurilor agricole situate în extravilan;

c) comasarea terenurilor agricole în vederea creşterii dimensiunii fermelor agricole şi constituirea exploatţiilor viabile economic;

d) înfiinţarea Autorităţii pentru Administrarea şi Reglementarea Pieţei Funciare.”

Prevederile acestei legi se aplică cetăţenilor români, respectiv cetăţenilor străini şi apatrizilor, ”precum şi persoanelor juridice având naţionalitatea unui stat membru al Uniunii Europene sau a statelor care sunt parte la Acordul privind Spaţiul Economic European.” Contrar proiectului de lege şi textului votat în Senatul României, în Camera Deputaţilor s-a votat pentru vânzarea pământului românesc şi la persoanele juridice străine, fiind astfel contrazis titlul legii.

Sfidând proiectul de lege al Guvernului Ponta II şi textul însuşit de Senatul României, în Camera Deputaţilor a fost modificat textul la art.3, alin.3, stipulându-se că: „terenurile agricole situate în extravilan, în care se află situri arheologice, în care au fost instituite zone cu patrimoniu arheologic reperat sau zone cu potenţial arheologic evidenţiat întâmplător, pot fi înstrăinate prin vânzare.” Ca urmare, riscă să fie vândute la persoane fizice şi juridice străine terenurile agricole pe care se află Peştera Sfântului Andrei, mănăstirile de pe tot cuprinsul ţării, multe din cetăţile dacice, precum şi majoritatea şantierelor arheologice de pe teritoriul României.

La Camera Deputaţilor a fost modificat textul de la art.4 propus de Guvernul Ponta II şi votat în Senatul României cu referire la dreptul de preemţiune al tinerilor în vârstă de până la 40 de ani care deţin competenţe şi calificări profesionale adecvate şi care se stabilesc pentru prima dată într-o exploataţie agricolă. La art.4 din Lege se precizează că: „Înstrăinarea, prin vânzare, a terenurilor agricole situate în extravilan se face cu respectarea dreptului de preemţiune al coproprietarilor, arendaşilor, proprietarilor vecini, persoanelor care desfăşoară activităţi agricole pe raza administrativ-teritorială a localităţii, precum şi al Statului Român, în această ordine, la preţ şi în condiţii egale.”

Textul legii votat în Camera Deputaţilor instituie o procedură extrem de rapidă, pe zile lucrătoare, pentru vânzarea la străini a terenurilor agricole din România sub coordonarea şi controlul Guvernului.

Prin Legea Ponta II privind vânzarea pământului strămoşesc românesc la străini s-a înfiinţat Autoritatea pentru Administrarea şi Reglementarea Pieţei Funciare, în subordinea Guvernului şi în coordonarea primului-ministru. Această Autoritate preia patrimoniul Agenţiei Domeniilor Statului şi îl scoate la vânzare pentru străini, persoane fizice şi persoane juridice. La capitolul de dispoziţii finale sunt prevăzute în lege amenzi de 50.000 lei-100.000 lei pentru cei care nu respectă prevederile legii de la art.3-7. Mulţi dintre actualii proprietari de terenuri agricole care intenţionează să le vândă riscă să fie amendaţi de către Guvern cu sume cuprinse între 50.000 şi 100.000 de lei. Ca urmare, este de dorit ca proprietarii de terenuri agricole să nu se grăbească pentru a primi asemenea amenzi uriaşe.

Partidul România Mare s-a pronunţat, a acţionat şi va acţiona împotriva vânzării pământului românesc la străini şi solicită Avocatului Poporului să sesizeze Curtea Constituţională în legătură cu Legea privind vânzarea terenurilor agricole din România către persoane fizice şi juridice străine. De asemenea, dacă este patriot român şi apără interesele Neamului Românesc, viitorului Poporului Român şi integritatea teritorială a României, Preşedintele Traian Băsescu nu va promulga Legea privind vânzarea pământului din Vatra Românească la străini şi va decide organizarea unui referendum naţional în legătură cu renunţarea la părţi însemnate din teritoriul naţional.

Contrar celor înscrise în expunerea de motive şi în articolul 1 al Legii adoptate de Parlament, Guvernul nu asigură securitatea alimentară a populaţiei României în urma vânzării Sfântului Pământ Românesc la persoane fizice şi persoane juridice străine. Terenurile agricole constituie un bun naţional care nu trebuie scoase la vânzare sub coordonarea Guvernului României şi în folosul asasinilor economici şi asasinilor politici străini care acţionează în Holocaustul împotriva Poporului Român ! Guvernul Ponta II nu a făcut niciun studiu de impact privind vânzarea terenurilor agricole din România la persoane fizice şi persoane juridice din străinătate.

Vânzarea terenurilor agricole din ţara noastră către străini este o problemă de viaţă sau de dispariţie a Poporului Român şi a României !

Se ştie că, în multe ţări din Uniunea Europeană, ca de exemplu în Franţa, Austria şi Ungaria, s-a interzis prin lege vânzarea pământului la străini, persoane fizice şi persoane juridice. Ţările din U.E. care au interzis vânzarea la străini a unor părţi din teritoriul lor naţional nu au primit nici cartonaşe galbene şi nici nu au fost ameninţate cu excluderea din Uniunea Europeană. Regimul post-decembrist din România este primul din Uniunea Europeană care se grăbeşte să vândă părţi din teritoriul inalienabil al ţării noastre la străini şi apatrizi.

Pentru a preveni vânzarea pământului românesc la străini este necesar ca, în perioada Sărbătorilor de iarnă şi în primăvara anului viitor, în toate localităţile României, preoţii împreună cu primarii, consilierii locali, dascălii şi specialiştii din agricultură să-i sfătuiască pe cetăţenii care intenţionează să vândă terenuri agricole la străini să pretindă şi să înscrie în cererea pe care o înregistrează la Primărie un preţ de vânzare de 1.000 euro/mp, respectiv 10.000.000 euro/hectar. De asemenea, Partidul România Mare solicită Guvernului Ponta II să dea o ordonanţă de urgenţă prin care să modifice şi să completeze Legea privind măsurile de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole cu un articol în care să se precizeze că vânzătorii au obligaţia să pretindă un preţ de minimum 1.000 euro/mp pentru terenurile agricole situate în extravilan. Prin aceste acţiuni, valorificând inteligenţa românească, se împacă şi capra şi varza, iar străinii îşi pot pune pofta-n cui în ceea ce priveşte cumpărarea Sfântului Pământ Românesc din Grădina Maicii Domnului !

O astfel de ordonanţă de urgenţă, coroborată cu o atitudine responsabilă şi demnă din partea proprietarilor de terenuri agricole din România, va contribui la asigurarea unor Sărbători fericite pentru românii dn ţară şi de pretutindeni. Dacă pentru salvarea Roşiei Montane şi stoparea exploatării gazelor de şist prin fracturare hidraulică au ieşit în stradă şi au protestat paşnic zeci de mii de români, atunci pentru salvarea teritoriului României de la vânzare către străini şi pentru valorificarea bogăţiilor naturale în Interes Naţional este necesar ca să se unească şi să participe la manifestaţii publice paşnice aproape întregul Popor Român, precum şi românii de pretutindeni.

Uniţi salvăm teritoriul naţional şi asigurăm un viitor fericit Poporului Român în Grădina Maicii Domnului !

Un răspuns la “Se vinde, în mare grabă, la bucată România?!”

  1. Mucanu Aurel spune:

    Nu inteleg, daca suntem popor ales, locuitori ai Gradinii Maicii Domnului, cum de-i lasa Dumnezeu sa-si faca de cap si sa nu ia in seama ce dispune Dumnezeu ?
    Ori nu exista Dumnezeu si oamenii decid in aceasta lume ori Dumnezeu exista dar are alta nationalitate decat cea romaneasca si este firesc sa tina cu nationalitatile conlocuitoare din Romania ori exista si eronat s-a stabilit ca suntem un popor ales si primordial si ca in Romania ar fi Gradina Maicii Domnului(De mirare cum pot crede ortodocsii un Papa catolic care are tot interesul sa ne dea pierzarii pentru ca fiind popor latin ne-am lepadat de Roma si am aderat la Bizant.
    Intortocheate sunt caile Domnului.

Lasă un răspuns