Graba strică treaba!

Marea majoritate a românilor nu au fost informaţi de către liderii partidelor politice care fac cu schimbul la guvernarea României, în ultimii 24 de ani, nici de către parlamentari, despre acţiunile diabolice ale asasinilor economici şi asasinilor politici străini, susţinute de cozi de topor autohtone, vizând jefuirea uriaşelor bogăţii naturale ale Poporului Român şi exproprierea românilor de către titularii licenţelor de exploatare a substanţelor minerale utile.

În 27 octombrie 2009, Senatul României a votat (fără niciun vot împotrivă) propunerea legislativă a senatorilor Toni Greblă (P.S.D.) şi Ion Ruşeţ (P.D.L.) privind modificarea şi completarea Legii minelor, Legea nr.85/2003, care stabileşte că terenurile necesare valorificării resurselor miniere sunt dobândite de titularii licenţelor de explorare, exploatare – dezvoltare prin exproprierea tuturor persoanelor fizice şi juridice de pe acele suprafeţe. De peste patru ani se aşteaptă perioada oportună pentru adoptarea acestei propuneri legislative în Camera Deputaţilor. Din momentul adoptării legii, marea majoritate a românilor îşi pierd dreptul de proprietate în favoarea titularilor de licenţe de explorare şi exploatare a bogăţiilor naturale. Cei mai mulţi dintre titularii de licenţe sunt străini.

În paralel cu acest demers legislativ al P.S.D. şi P.D.L., Guvernul Ponta II a iniţiat un proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii minelor nr.85/2003, în data de 26 iunie 2013. Proiectul de lege nu ţine seama de prevederile Constituţiei României şi nu vizează exploatarea şi valorificarea bogăţiilor naturale în Interes Naţional. Guvernul refuză să propună Parlamentului să legifereze că în contractele de concesionare şi în licenţele de exploatare a bogăţiilor naturale trebuie precizat că 80 la sută din producţia fizică obţinută aparţine Poporului şi Statului Român.

În Norvegia sunt obligate firmele care exploatează ţiţei şi gaze naturale să dea 93 la sută din producţie proprietarului, poporul norvegian, care astfel a ajuns bogat şi cu un nivel de trai ridicat.

Senatul României, în şedinţa din 2 decembrie 2013, a respins proiectul de lege al Guvernului Ponta II, în calitate de primă Cameră sesizată.

În ziua de 9 decembrie a.c., Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor a decis să trimită proiectul de lege de modificare şi completare a Legii minelor nr.85/2003 la Comisia pentru industrii şi servicii. Termenul de depunere a amendamentelor de către deputaţi a fost 9 decembrie 2013, iar termenul de depunere a Raportului de către Comisia pentru industrii şi servicii a fost tot în ziua de 9 decembie 2013. Dintre cele trei comisii care trebuiau să analizeze proiectul de lege şi să dea avize, respectiv Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, Comisia pentru administraţie publică şi Comisia juridică, numai prima a reuşit să dea un aviz favorabil, cu majoritate de voturi. Celelalte două Comisii nu au avut timp fizic să se întrunească. Comisia pentru industrii şi servicii, cu încălcarea Regulamentului Camerei Deputaţilor şi a propriului Regulament, fără să respecte termenul legal pentru depunerea amendamentelor şi fără avizele de la cele două Comisii, a reuşit performanţa să dezbată pe articole proiectul de lege (47 pagini) şi să redacteze un Raport de circa 80 de pagini, în timp de câteva ore. Fără ca acest raport să ajungă la toţi deputaţii, fără ca aceştia să fi fost anunţaţi din timp, conform Regulamenului Camerei Deputaţilor, în ziua de 10 decembrie 2013 a fost înscris acest proiect de lege pe ordinea de zi a Camerei Deputaţilor, a fost dezbătut şi votat. Au fost prezenţi în sală şi au votat electronic 299 deputaţi, din care 160 pentru, 105 împotrivă, au fost 22 abţineri şi 12 deputaţi nu au votat. Fiind o lege organică şi obţinând doar 160 voturi pentru a încetat procedura legislativă prin respingerea definitivă de către Camera Deputaţilor a proiectului de lege.

În legătură cu acest proiect de lege de modificare şi completare a Legii minelor nr.85/2003 s-a înregistrat la Camera Deputaţilor cea mai mare viteză de lucru din istoria tuturor Parlamentelor din toate ţările lumii. În cel mult 24 de ore, proiectul de lege al Guvernului Ponta II a parcurs traseul: Biroul Permanent, Comisii de specialitate, amendamentele deputaţilor, avize, Raport, dezbateri în plen şi vot final. Ca urmare a acestei viteze de „lucru” ameţitoare s-a ajuns ca la Comisiile de specialitate: să nu fie invitat şi să nu participe niciun reprezentant din partea ministerelor; să nu fie înregistrate şi dezbătute amendamente; să nu se întrunească două dintre Comisiile stabilite de Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor.

Spre deosebire de acest parcurs legislativ, la Senatul României s-a respectat Regulamentul acestuia, au avut loc dezbateri în Comisii în legătură cu amendamentele formulate de senatori, s-au dat avizele legale, iar Comisia economică, industrii şi servicii a întocmit un Raport şi chiar un Raport suplimentar asupra proiectului de lege de modificare şi completare a Legii minelor nr.85/2003, la care au fost anexate amendamentele admise şi amendamentele respinse.

Graba a stricat socotelile asasinilor economici şi asasinilor politici care au urmărit, cu concursul Guvernului Ponta II, să fie legiferate proceduri simplificate de acordare a licenţelor de exploatare, de obţinere a autorizaţiilor, acordurilor şi avizelor prevăzute de lege cu scopul de a jefui uriaşele bogăţii naturale ale Poporului Român şi de a plăti la Bugetul de Stat cele mai mici redevenţe din lume.

Cadrul legal propus de Guvernul Ponta II prevede, în esenţă, că bogăţiile naturale exploatate din România aparţin în totalitate firmelor care au licenţa de exploatare, iar Poporul Român are drept de preemţiune la cumpărarea unor cantităţi din cele extrase din ţara noastră. Dar, pentru aceasta este necesar ca Statul Român să ceară firmelor străine care au licenţe de exploatare în România să binevoiască să-i vândă anumite cantităţi din unele bogăţii şi la preţul pieţei mondiale.

Se ştie că, începând cu anul 1998, în timpul Regimului Constantinescu-Ciorbea şi în cele care i-au urmat, prin 11 Hotărâri de Guvern au fost închise 556 de mine. Închiderea minelor s-a făcut sub diverse pretexte, iar acum se încearcă redeschiderea lor cu dedicaţie pentru anumite firme străine care să devină proprietare exclusive asupra resurselor naturale ale Poporului Român. Prin proiectul de lege, Guvernul Ponta II a precizat că „exploatarea resurselor minerale utile din mina cu activitate minieră încetată poate fi concesionată la solicitarea persoanelor juridice interesate.” Acelaşi Guvern Ponta II a aprobat proiectul de lege de modificare a Legii minelor şi a precizat că: „Prevederile licenţelor în vigoare rămân valabile pe întreaga lor durată, în condiţiile în care au fost încheiate.” Ca urmare, angajamentele U.S.L. cu privire la mărirea redevenţelor şi uşoara creştere a veniturilor la Bugetul de Stat pe această cale se pot clasa la capitolul „Gogoşi pentru proşti”.

Spre deosebire de textul din Legea nr.85/2003, art.6, alin.1, lit.a care stipulează că „vânzarea-cumpărarea terenurilor şi, după caz, a construcţiilor situate pe acestea, la preţul convenit între părţi”, Guvernul Ponta II a propus ca această operaţiune să se facă în condiţiile legii, adică la suma stabilită de titularul de licenţă.

Guvernul Ponta II a propus modificarea art.17, alin.1 din Legea nr.85/2003, care să aibă următorul cuprins „Titularul licenţei de explorare , are dreptul să obţină direct licenţa de exploatare pentru oricare dintre resursele minerale explorate.” La art.21, Guvernul Ponta II a propus un nou aliniat cu următorul text: „Prevederile licenţelor în vigoare rămân valabile pe întrega lor durată, în condiţiile în care au fost încheiate.” De asemenea, a fost propus spre a fi modificat art.25 din Legea nr.85/2003, astfel: „În limitele unui perimetru de explorare sau exploatare, autoritatea competentă poate acorda, în condiţiile legii, unor persoane juridice, altele decât titularul licenţei, dreptul de explorare sau exploatare pentru alte resurse minerale, cu acordul titularului.” Acelaşi Guvern Ponta II a completat prevederile art.39 din aceiaşi lege stabilind că titularul licenţei are următoarele obligaţii:

-lit. f, să păstreze confidenţialitatea asupra datelor şi informaţiilor cu privire la activitatea proprie şi să le difuzeze numai în condiţiile prevăzute în licenţă.
-lit. m, să transmită autorităţii competente datele şi informaţiile necesare pentru calcularea redevenţei miniere.

-lit. n, să transporte, să folosească, să manipuleze şi să depoziteze în perimetrul de explorare/exploatare, deşeuri şi substanţe periculoase şi /sau toxice, radiocative sau orice alte substanţe poluante.

Sfidând atribuţiile Consiliilor judeţene, Consiliilor locale şi Prefecturilor în raza cărora se află perimetrele concesionate, Guvernul a stabilit că A.N.R.M. le informează în scris , în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a licenţelor de exploatare, numai despre existenţa acestora, urmând ca în maximum 30 de zile de la solicitarea titularului de licenţă Consiliile judeţene şi Consiliile locale să modifice Planurile Urbanistice Generale şi cele Zonale şi să elibereze autorizaţiile de construire.

Având în vedere uriaşele bogăţii naturale pe care le-a lăsat Bunul Dumnezeu Poporului Român în ţara noastră şi pentru a respecta prevederile Constituţiei vizând valorificarea acestor bogăţii în Interes Naţional, Partidul România Mare propune şi solicită partidelor politice parlamentare şi neparlamentare să acţioneze pentru înfiinţarea unui Minister al Resurselor Naturale şi pentru obligativitatea înscrierii în toate contractele de concesionare şi licenţele de exploatare a intrării în proprietatea Statului Român a 80 la sută din resursele minerale exploatate.

Apropiindu-se Sărbătorile Crăciunului şi Anului Nou, în contextul respingerii în Camera Deputaţilor a proiectului de lege de modificare şi completarea Legii minelor nr.85/2003, merită să fie felicitaţi de către cetăţenii români toţi cei 105 deputaţi care au votat împotriva proiectului, precum şi cei 34 de deputaţi care s-au abţinut de la vot sau au refuzat să voteze. Datorită lor, românii au parte de o bucurie la sfârşitul acestui an.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*