Redacţia română de la radio „Ucraina-internaţional” din nou pe muchie de cuţit

Redacția emisiunilor în limba română de la radio „Ucraina Internaţional” face un apel către conducerea Ucrainei, instituţiile diplomatice române acreditate în Ucraina, instituţiile internaţionale din lume, către jurnaliştii români de pretutindeni şi solicită ajutorul lor în soluţionarea problemei legate de funcţionarea în continuare a acestei redacţii în componenţa Companiei Naţionale de Radiodifuziune a Ucrainei şi a Postului de radio „Ucraina – Internaţional”.  Decizia “necugetată” a domnului Taras Avrahov, director General al Companiei Naţionale de Radiodifuziune a Ucrainei înaintată Comitetului de stat al Ucrainei pentru Televiziune şi Radiodifuziune de a transfera redacția română la Cernăuţi, în cadrul Companiei regionale de stat de tele – radio – difuziune, unde există deja o redacţie în limba română, care pregăteşte emisiuni la nivel regional, va duce la lichidarea acestei redacţii şi la dispariţia celor patru ore şi 25 de minute de emisiuni în limba română pe care le realizează zilnic colectivul redacţiei emisiuni în limba română la radio „Ucraina – Internaţional”.

Amintim că în primăvara acestui an a mai fost o asemenea încercare de a reduce numărul de jurnalişti români din cadrul acestui colectiv şi de a lichida redacţia românească. Graţie sprijinului primit din partea Jurnaliştilor români de pretutindeni, intervenţiilor din partea Administraţiei Preşedintelui Ucrainei, Primului Ministru al Ucrainei, Împuternicitului Radei Supreme a Ucrainei în drepturile omului, Ministrului de Externe al Ucrainei, Deputatului poporului din Ucraina, domnului Ion Popescu şi a altor instituţii internaţionale s-a reuşit să fie “salvată” această redacţie, însă nu şi colectivul ei în componenţă deplină. Atunci au fost reduşi 25 la sută din numărul angajaţilor.

Astăzi se pune din nou problema lichidării redacţiei însă pe o cale mai „delicată”, transferarea acesteia la Cernăuţi, unde nu există posibilităţi pentru funcţionarea unei redacţii care pregăteşte emisiuni în limba română pentru străinătate. Colectivul redacţiei emisiunilor în limba română de la radio “Ucraina –Internaţional  ” s-a adresat din nou preşedintelui Ucrainei Viktor Ianukovyci, primului ministru – Mykola Azarov, Preşedintelui Radei Supreme a Ucrainei Volodymyr Rybak,  Secretarului Consiliului Naţional de securitate şi apărare a Ucrainei, dlui Andrii Kliuev, preşedintelui Comitetului de stat pentru televiziune şi radiodifuziune al Ucrainei – Olexandr Kurdinovyci cu rugămintea să nu dea “undă verde” preferinţei domnului Taras Avrahov, care doreşte cu orice preţ să lichideze această redacţie românească din Ucraina pe căi umbrite de lumina instituţiilor de stat şi internaţionale.

Colectivul redacţiei se adresează către înalţii demnitari din ţară, către instituţiile diplomatice române acreditate în Ucraina, către instituţiile internaţionale din Europa, către jurnaliştii români de pretutindeni cu rugămintea să intervină în soluţionarea acestei probleme şi să fie salvată nu doar redacţia în limba română a postului de radio “Ucraina – Internaţional”, care există de 45 de ani, dar şi limba română, în general, în această ţară. Prin metoda “mişelească” de a transfera această redacţie la Cernăuţi, ceea ce înseamnă lichidarea ei, românii din Ucraina sunt lipsiţi de anumite drepturi, de a avea emisiuni în limba lor maternă, de a fi auziţi în Europa într-o limbă europeană… De aici porneşte începutul. Vă rugăm să ne ajutaţi să salvăm această redacţie şi limba română în Ucraina. Cu mult drag şi speranţă în ajutorul Dumneavoastră.

Colectivul redacţiei emisiunilor în limba română de la radio „Ucraina –Internațional”

Lasă un răspuns