Cuvinte-ncuminţite (IV)

1. Guvernanţii – oameni sus-puşi, care dau uitării omenia pentru a putea sluji cu devotament inechitatea;

2. Fericirea este acel moment al vieţii în care omul se amăgeşte cu iluzia eliberării de povara trebuinţelor;

3. Omul dă dovadă de înţelepciune atunci când se mulţumeşte cu tot mai puţin, pentru ca astfel să le poată dărui semenilor din ce în ce mai mult;

4. Gelozia este femeia de serviciu a dragostei, care spală rufele murdare în văzul lumii;

5. Cei mai mulţi oameni văd în filosofie posibilitatea de-a pălăvrăgi la nesfârşit. Tocmai de aceea, după canoanele pitagoreice, omenirea a zămislit aşa de puţini filosofi;

6. Cât de grăitoare este tăcerea înţeleptului!;

7. Nu toţi oamenii căzuţi pe gânduri au calitatea de gânditori;

8. Deseori viaţa se dovedeşte prea scurtă pentru a putea parcurge calea până la capătul ei ascuns în necunoscut, unde atâţia oameni speră să întâlnească fericirea. Şi când moartea le dă târcoale, ei speră cu îndârjire în nemurirea de dincolo, situaţie liniştitoare care le asigură timpul trebuincios pentru a dibui în cele din urmă fericirea;

9. De-abia când are de-a face cu oamenii, Dumnezeu ştie că infernul este o realitate cutremurătoare;

10. Ispitele sunt acele delicioase capcane puse de păcat pe firul vieţii omului, pe care doar nevolnicii se străduiesc să le evite;

11. De ce minciuna îi este omului mai apropiată decât adevărul? Pentru că aparenţa îl încântă, pe când esenţa îl frământă;

12. O societate este cu atât mai civilizată cu cât tot mai mulţi membri ai ei ţin să vorbească şi tot mai puţini sunt dispuşi să asculte;

13. Motivul zbaterii celor mulţi: Să aibă din belşug de toate şi încă ceva pe deasupra!;

14. Omul devine cu adevărat iraţional de-abia după ce inima lui se sustrage efortului de-a gândi;

15. Nu trebuie să ne mire că există bestii printre noi, când tot mai mulţi oameni simt ca şi cum n-ar avea inimă şi gândesc ca şi cum n-ar avea cap;

16. Principiul de bază al democraţiei: Unii fac şi alţii trag;

17. Unii oameni ştiu mai bine ca melcii să se pitească în cochiliile lor şi să nu răspundă chemărilor de a-şi scoate coarnele;

18. Mulţi dintre cei ajunşi la înălţime nu cad, ci se prăbuşesc;

19. Diferenţa dintre omul căzut şi căzătură: Primul este respins de verticala existenţei omeneşti, cel de-al doilea este absorbit de orizontala ei;

20. Raiul şi iadul se exclud reciproc. Nu şi în inima omului;

21. Dacă-i hrănit corespunzător, sufletul omului are miraculoasa însuşire de-a se mări necontenit;

22. Axioma fundamentală a geometriei spirituale: Pentru a exista, Spiritul n-are nevoie de timp şi spaţiu, dar timpul şi spaţiul nu pot exista fără el;

23. Cu cât inima unui om este mai mare, cu atât acesta este mai sănătos din punct de vedere spiritual;

24. Chiar şi trupul pipernicit poate găzdui un suflet mare;

25. Oamenii se împuţinează pe măsură ce populaţia globului creşte.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*