Vânzarea terenurilor la străini este neconstituţională şi trebuie interzisă!

În curând se împlinesc 24 de ani de la lovitura de stat din decembrie 1989. Timpul scurs de atunci le-a dat posibilitatea românilor să constate, cu argumente solide, că aşa-zisa revoluţie a fost pusă la cale, susţinută şi înfăptuită de forţe oculte internaţionale în colaborare cu alogenii noştri, fiind îndreptată împotriva Poporului Român şi a României. Guvernele post-decembriste au realizat următoarele „performanţe”: Au dat de pomană, pe calea privatizării, mii de fabrici, întreprinderi, uzine şi combinate pe care lichidatorii strategici le-au închis, apoi le-au tăiat în bucăţi, iar metalele rezultate le-au exportat din România. De subminarea economiei naţionale, înaltă trădare şi lichidarea a peste şase milioane locuri de muncă nu răspunde nimeni!; Au oferit, aproape gratuit, numeroasele bogăţii de interes public ale subsolului României către companii de stat din alte ţări şi multe firme internaţionale. Ca urmare, Bugetul de Stat a fost prejudiciat anual cu cel puţin 30 miliarde euro; Au alungat din Ţara-mamă peste cinci milioane de cetăţeni români, care din lipsa locurilor de muncă sau din cauza salariilor de mizerie au emigrat în peste 100 de ţări; Au îndatorat Poporul Român la băncile străine pentru creditele luate, ce depăşesc 150 miliarde de euro; Au distrus agricultura românească, care poate asigura hrană pentru 80 milioane de oameni. România a ajuns să importe 70-80 la sută din necesarul de alimente pentru populaţia sa. România este singura ţară din Europa unde cetăţenii sunt otrăviţi zilnic cu aditivi alimentari cancerigeni; Au acceptat încălcarea multor drepturi fundamentale ale cetăţenilor români, mai ales a dreptului la demnitate, dreptul la viaţă, dreptul la muncă, dreptul la sănătate, dreptul la învăţătură, dreptul la mediu sănătos, dreptul de proprietate privată, dreptul la un nivel de trai decent.

După aceste „performanţe” a venit la rând vânzarea pământului strămoşesc românesc la străini, conform programului întocmit de asasinii economici şi asasinii politici străini, care este pus în practică de cei autohtoni.

Ţările fondatoare a Uniunii Europene şi cele care au aderat ulterior, în valuri, la U.E. au negociat şi au obţinut o perioadă de timp, de trei-zece ani, până când să ia în discuţie vânzarea pământului la străini. România, în timpul Regimului Iliescu-Năstase şi cu negociator-şef Vasile Puşcaş, a fost singura ţară care nu a solicitat o perioadă de timp necesară pentru a analiza oportunitatea şi modalităţile de vânzare a pământului la străini. Nimeni nu-i întrabă pe cei trei de ce au acceptat astfel de clauze contrare Interesului Naţional. În Polonia s-a pregătit cadrul legal conform căruia străinii sunt obligaţi să îndeplinească o mulţime de condiţii pentru a putea cere să cumpere pământ polonez. Teoretic, pot străinii să facă demersuri pentru a cumpăra pământ în Polonia, dar practic nu pot îndeplini condiţiile impuse de lege. Experienţa poloneză este cunoscută Guvernului Ponta II, dar nu a fost adaptată pentru România.

Până acum, în Istoria sa de peste 12.000 de ani, Poporul Român a luptat împotriva tuturor duşmanilor pentru apărarea teritoriului naţional şi a pământului sfânt moştenit de la strămoşii geto-daci. Niciodată în Istoria Poporului Român nu s-a permis vânzarea pământului strămoşesc la străini! De-a lungul mileniilor, multe milioane de înaintaşi din rândurile Poporului Român şi-au dat viaţa în războaiele pentru apărarea Patriei şi a gliei străbune din Vatra Românească. În niciuna din ţările din Uniunea Europeană nu s-a trecut la vânzarea pământului la străini. În timp ce Uniunea Europeană nu acceptă intrarea României în Spaţiul Schengen, iar aproape patru milioane de cetăţeni români au fost nevoiţi să solicite şi au obţinut şi cetăţenia Ungariei, Guvernul Ponta II şi partidele politice parlamentare se grăbesc să vândă la străini, la preţuri de nimic sfântul pământ românesc, udat cu sângele străbunilor şi fără aprobarea Poporului Român, dată printr-un referendum naţional. În mod logic şi practic, Parlamentul şi Guvernul României trebuie să aplice în relaţiile cu ţările din Uniunea Europeană principiul reciprocităţii şi al consensului. Vânzarea pământului din ţările membre ale U.E. către străini trebuie să înceapă de la aceiaşi dată, fără nicio discriminare. România trebuie să negocieze în cadrul Uniunii Europene ca să obţină pentru fermierii români şi proprietarii de terenuri agricole un nivel al subvenţiilor cel puţin egal cu nivelul mediu al acestora din U.E., iar abia ulterior să fie stabilite condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească cetăţenii străini care doresc să cumpere pământ românesc. De asemenea, trebuie stabilit cadrul legal pentru a bloca specula cu terenurile agricole cumpărate de străini.

În Constituţia României, la art.3, alin.1, scrie că: „teritoriul României este inalienabil.” El nu poate fi înstrăinat. Cu toate acestea, Guvernul Ponta II a adoptat un proiect de lege care nu cuprinde nicio prevedere care să blocheze vânzarea terenurilor agricole la străini şi nici stoparea speculei cu aceste terenuri. Proiectul de lege al Guvernului Ponta II nu interzice cumpărătorilor din Uniunea Europeană a terenurilor româneşti să le vândă altor cetăţeni de pe toate continentele.

În ziua de 20 noiembrie a.c., Guvernul Ponta II a aprobat proiectul de lege privind vânzarea-cumpărarea terenurilor agricole situate în extravilan de către persoane fizice, precum şi înfiinţarea Autorităţii pentru Administrarea şi Reglementarea Pieţei Funciare. Acest proiect de lege a fost înaintat Parlamentului, urmând să se găsească modalităţile practice (posibil o ordonanţă de urgenţă) ca până la 1 ianuarie 2014 să existe cadrul legal pentru vânzarea la străini a unor suprafeţe uriaşe de terenuri agricole aflate pe teritoriul României.

În fond, Guvernul Ponta II a pregătit, în mare viteză, cadrul legal pentru renunţarea la părţi însemnate din teritoriul naţional, cu încălcarea Constituţiei României ! Poporul Român nu a hotărât prin referendum naţional că renunţă la o parte din teritoriul României care să fie vândut, sub controlul Guvernului, la persoane fizice din alte state şi la apatrizi. Este posibil ca pe terenurile vândute străinilor, în baza cadrului legal iniţiat de Guvernul Ponta II, să fie strămutate sau colonizate populaţii străine. Se încalcă astfel articolul 3 – Teritoriul, alin.4 din Constituţia României. În numeroase ţări ale lumii este interzisă prin lege vânzarea pământului la străini. În Israel se aplică pedeapsa capitală pentru cetăţeanul care vinde teren la străini.

În România, la sfârşitul anului 2013, Guvernul Ponta II a pregătit cadrul legal şi încurajează vânzarea-cumpărarea terenurilor agricole către persoane fizice străine. Acţiunea guvernamentală pune în mare pericol existenţa şi viitorul Poporului Român şi integritatea teritorială a României! Când în lume se accentuează criza alimentară, iar în România se asigură doar 20-30 la sută din necesarul de alimente pentru populaţie, Guvernul a hotărât să vândă o mare parte din terenurilor agricole. Ce suprafaţă se va vinde ? Proiectul de lege limitează la cel mult 100 ha. pentru o persoană fizică. Se ştie că, preţurile terenurilor agricole din România sunt printre cele mai mici din Europa. Ca urmare, vor fi foarte mulţi cumpărători din ţările Uniunii Europene, Norvegia, Islanda şi Lichtenstein, dar şi din alte ţări (de pe alte continente), în condiţiile reglementate prin tratate internaţionale, pe bază de reciprocitate. Orice cetăţean de pe planeta Pământ dacă are reşedinţa pe teritoriul unuia din statele membre ale U.E. are dreptul să cumpere, la preţuri derizorii, mari suprafeţe din Sfântul Pământ Românesc.

Pe lângă facilitarea cumpărării terenurilor agricole din România de către străini, proiectul de lege al Guvernului Ponta II îngrădeşte libera circulaţie a terenurilor între români. Preţul de vânzare al terenurilor agricole stabilit de către proprietari va fi foarte mare pentru cetăţenii români şi Statul Român, care au dreptul de preemţiune, dar va fi foarte mic pentru străini, mai ales pentru cei din ţările bogate ale lumii.

Este cunoscut că, vânzarea-cumpărarea de terenuri agricole între persoane fizice este o acţiune privată, iar preţul terenului se stabileşte în condiţiile economiei de piaţă. Prin proiectul de lege înaintat Parlamentului, Guvernul Ponta II instituie un monopol în privinţa informaţiilor legate de vânzarea-cumpărarea de terenuri agricole, prin înfiinţarea Autorităţii pentru Administrarea şi Reglementarea Pieţei Funciare. De asemenea, în cazul în care titularii dreptului de preemţiune (coproprietari persoane fizice, arendaşi, vecini persoane fizice, persoane fizice cu vârsta de până la 40 de ani care desfăşoară activităţi agricole pe raza administrativ-teritorială a localităţii unde este situat terenul respectiv, Statul Român) nu cumpără terenul, atunci vânzătorul îl poate oferi străinilor, dar proprietarul nu are voie să modifice preţul stabilit iniţial în cererea depusă la Primărie. În cazul în care proprietarul terenului vinde la străini terenul din teritoriul naţional la un preţ mai mic sau mai mare decât cel anunţat la Primărie, vânzarea este lovită de nulitate absolută. Străinii pot cumpăra necondiţionat pământ agricol în România şi, probabil (prin amendarea proiectului de lege ) fără limită de suprafaţă. În cazul terenurilor agricole situate în extravilan pe o rază de 10 kilometri de la graniţa României, ele pot fi înstrăinate prin vânzare-cumpărare, doar cu avizul Ministerului Apărării Naţionale. În cazul terenurilor agricole pe care s-au stabilit zone cu patrimoniu arheologic reperat sau zone cu potenţial arheologic evidenţiat întâmplător, ele pot fi înstrăinate prin vânzare doar cu avizul Ministerului Culturii. În cazul în care nu s-au solicitat şi nu au fost obţinute aceste avize fapta constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de 25.000 lei.

Guvernul Ponta II susţine că prin vânzarea terenurilor agricole la străini se asigură protejarea siguranţei alimentare şi comasarea terenurilor agricole, fărămiţate de Regimurile post-decembriste. Este inexplicabil faptul că, Guvernul Ponta II nu a sesizat şi nu a solicitat măcar un aviz din partea Consiliului Suprem de Apărare al Ţării în legătură cu vânzarea pământului românesc la străini şi renunţarea la milioane de hectare din teritoriul României.

Toate firmele care au obţinut licenţe pentru explorarea şi exploatarea gazelor de şist prin fracturare hidraulică vor finanţa persoane fizice din străinătate ca să cumpere terenuri agricole în România pe care vor amplasa sondele şi vor declanşa jaful şi genocidul, afectând grav resursele de apă şi mediul înconjurător. Partidul România Mare se pronuţă împotriva vânzării terenurilor agricole la străini şi solicită organizarea unui referendum naţional pe această temă.

Lasă un răspuns