Expropierea românilor; etapa a doua

După lovitura de stat din decembrie 1989, stăpânii străini ai României ajutaţi de alogenii din fruntea Statului Român şi a majorităţii partidelor politice parlamentare au creat cadru legal pentru jefuirea bogăţiilor naturale ale Statului Român. Se ştie că, până la sfârşitul anului 1989, bogăţiile naturale din Grădina Maicii Domnului erau exploatate, prelucrate şi valorificate de firme româneşti în Interes Naţional. Ele au contribuit cu venituri substanţiale la Bugetul de Stat al României şi la creşterea nivelului de trai al populaţiei.

În perioada post-decembristă, fără ştirea şi aprobarea Poporului Român prin Referendum Naţional, guvernanţii au oferit aproape gratuit bogăţiile naturale din România şi licenţele de explorare şi exploatare unor firme de stat din alte ţări şi unor corporaţii internaţionale. Acestea jefuiesc numeroasele bogăţii naturale din România şi plătesc la Bugetul de Stat cea mai mică redevenţă din lume. Ca urmare, veniturile Statului Român au fost diminuate anual cu cel puţin 30 de miliarde euro. Au fost închise peste 550 de mine, a fost dată pe niminc averea uriaşă a PETROM, au fost lichidate combinatele metalurgice şi siderurgice, a fost privatizată şi a dispărut industria orizontală din domeniul prelucrării şi valorificarii bogăţiilor naturale din România. Totul a fost programat de asasinii economici şi asasinii politici străini şi a fost realizat în complicitate cu guvernanţii de la Bucureşti, care au jucat rolul popândăilor politici.

Asasinii economici şi asasinii politici străini şi autohtoni nu se mulţumesc cu cât au jefuit şi furat din România, din averea Poporului Român ! Ei au recurs la tentativa de a-i expropria pe români şi de a-i alunga din România !

În 25 martie 2009, de Buna Vestire, senatorii Toni Greblă (P.S.D.) şi Ion Ruşeţ (P.D.L.) au înregistrat la Senatul României o propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.85/2003, Legea minelor. Scopul principal al acestei propuneri legislative îl constituie exproprierea cetăţenilor români şi dobândirea proprietăţilor acestora de titularii licenţelor de exploatare a substanţelor minerale utile. Iniţiatorii de la P.S.D. şi P.D.L. au adăugat la art.10 din Legea nr.85/2003 următorul text: „Se declară de utilitate publică lucrările miniere pentru exploatarea substanţelor minerale utile, care se execută în baza unei licenţe de exploatare.” Expropriator este Statul Român, prin titularii licenţelor de exploatare, operatori economici care notifică persoanele fizice sau juridice titulari de drepturi reale asupra procedurii şi ofertei de despăgubire, iar plata despăgubirilor o face titularul de licenţă.

În Senatul României, la 27 octombrie 2009, această propunere legislativă a fost votată fărăr niciun vot împotrivă ! De atunci, demersul P.S.D. şi P.D.L., susţinut de toţi senatorii, staţionează la Camera Deputaţilor unde aşteaptă votul final. După acel vot, aproape toţi proprietarii actuali îşi vor pierde proprietăţile în favoarea titularilor de licenţe, cei mai mulţi fiind străini. Cei mai mulţi titulari de licenţe pentru exploatarea bogăţiilor naturale ale Poporului Român au obţinut licenţele gratuit, ca la Roşia Montană, iar clauzele acestor documente sunt secrete sau confidenţiale. Se ştie că, în materia exproprierilor pentru cauză de utilitate publică există cadru legal necesar, respectiv: -Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică; -Legea nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local; -Hotărârea de Guvern nr.53/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.255/2010.

Cu toate acestea, la 10 iunie 2013, un grup de şase deputaţi şi un senator de la P.S.D. au înregistrat la Senatul României o propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local. Biroul Permanent al Senatului a stabilit să fie întocmit Raportul privind această propunere legislativă de către Comisia pentru administraţia publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului. Această Comisie nu a întocmit Raportul până la 29 octombrie a.c., iar la 21 noiembrie a.c. se împlineşte termenul de aprobare tacită. Acesta a fost scenariul la Senat pentru a nu se dezbate propunerea legislativă ca să nu afle populaţia României că i se pregăteşte etapa a II-a sau o nouă variantă de expropriere în masă a cetăţenilor, a multor milioane de români.

În esenţă şi pe înţelesul tuturor, cei şapte parlamentari ai P.S.D., care nu le-au cerut cetăţenilor în campania electorală a U.S.L. ca să-i voteze pentru a-i putea expropria, propun Parlamentului să aducă următoarele modificări şi completări la actuala Lege nr.255/2010: -Comisia de expropriere, prevăzută la art.18, publică un anunţ într-un ziar local sau de circulaţie naţională pentru a aduce la cunoştinţa persoanelor interesate data începerii activităţii ei şi tabelele cu cetăţenii care îşi pierd dreptul de proprietate; Titularii drepturilor de proprietate asupra imobilelor ce urmează a fi expropriate îşi pot exprima opţiunea în termen de 20 de zile de la data notificării, făcută cu sprijinul autorităţilor publice locale; Actualii proprietari de imobile pot opta între cuantumul despăgubirii oferită de titularul de licenţă sau reconstrucţia pe un alt amplasament a imobilelor ce vor fi afectate de lucrări miniere; În afara despăgubirilor acordate, titularul licenţei de exploatare „în cazul în care a declanşat procedura de expropriere şi a afectat semnificativ o localitate, poate, la solicitarea autorităţilor publice locale, să organizeze, în condiţiile legii, pe cheltuială proprie, perimetrul de reconstrucţie, cu utiltăţile necesare desfăşurării traiului, în comunitatea nou înfiinţată. În acest perimetru de reconstrucţie vor fi reconstruite imobilele proprietate publică şi privată afectate de către execuţia lucrărilor miniere de exploatare situate în coridorul de expropriere.” Acesta reprezintă suprafaţa de teren şi imobilele aferente ce vor fi afectate de lucrările prevăzute la art.2 din Legea nr.255/2010, la care parlamentarii P.S.D. au mai adăugat la alin.1, lit.d, următorul cuprins: „lucrările de interes naţional pentru realizarea, dezvoltarea producerii, transportului şi distribuţiei de energie electrică, transport şi distribuţie gaze naturale, pentru extracţia de gaze naturale, precum şi lucrările de dezvoltare, modernizare şi reabilitare a Sistemului Naţional de Transport al ţiţeiului, gazolinei, etanului, condensatului.”

Autorii propunerii legislative au avut mare grijă să nu-i oblige pe titularii de licenţe să suporte cheltuielile de strămutare a şcolilor, bisericilor, cimitirelor, instalaţiilor de alimentare cu apă, gaze, iluminat stradal etc, făcând referire la textul de modificare a Legii nr.255/2010 numai la aceia care pot. Cei care nu pot nu au nicio obligaţie !?

După apariţia Legii nr.255/2010, aceasta a fost modificată şi completată de mai multe ori prin Legile nr.90/2011, nr.205/2011, nr.71/2013, nr.220/2013 şi nr.229/2013, cu scopul de a permite exproprierea rapidă a titularilor de imobile, fără o justă, prealabilă şi dreaptă despăgubire. Dintre aceste modificări şi completări ale Legii nr.255/2010 exemplificăm următoarele: Expropriator este Statul Român prin „Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, pentru lucrările de dezvoltare şi modernizare a sistemului naţional de transport al gazelor naturale.”; „Notificarea intenţiei de expropriere a imobilelor, precum şi lista imobilelor ce urmează a fi expropriate se transmit prin poştă către proprietari. Lista imobilelor se face publică prin afişarea acesteia la sediul consiliului local, respectiv şi pe pagina proprie de internet a expropriatorului. În termen de 20 de zile calendaristice de la data notificării, prevăzute la alin.1, proprietarii imobilelor cuprinse în listă au obligaţia prezentării la sediul expropriatorului, în vederea stabilirii unei juste despăgubiri.”; „Prin notificarea prevăzută la alin.1 se va stabili şi termenul de eliberare a imobilului, care nu poate fi mai mic de 30 de zile lucrătoare.”; „Expropriatorul are obligaţia emiterii deciziei de expropriere.”; „Decizia de expropriere constituie titlu executoriu pentru predarea bunului imobil…”; „Contestaţia asupra deciziei de expropriere nu suspendă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor imbile în cauză.”; „Transferul dreptului de proprietate asupra imobilelor din proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice…operează de drept de la data emiterii actului administrativ de expropriere de către expropriator.”

Este evident că parlamentarii P.S.D. au primit ordin de la asasinii economici şi asasinii politici ca să completeze cadrul legal pentru începerea jafului, dezastrului ecologic şi genocidului de către titularii licenţelor de exploatare a bogăţilor naturale ale Poporului Român, în special pentru zăcămintele complexe din Munţii Apuseni şi pentru gazele de şist prin fracturare hidraulică. Pentru aflarea adevărului în legătură cu apropiatele exproprieri în masă ale titularilor de drepturi reale este necesar ca în fiecare localitate cetăţenii să solicite primarului şi Consiliului local să organizeze adunări publice pentru informarea corectă a proprietarilor de imobile în legătură cu titularii şi licenţele de explorare şi exploatare a bogăţiilor naturale. În curând, dacă populaţia nu va ieşi în stradă la manifestaţii paşnice de protest, titularii licenţelor de exploatare a bogăţiilor naturale vor avea cadrul legal pentru exproprierea persoanelor fizice şi a persoanelor juridice.

Comuniştii nu au avut curajul să-i exproprieze în masă pe români. În schimb, partidele politice parlamentare (începând cu anul 2009) au pregătit şi susţin două propuneri legislative menite să faciliteze exproprierea a peste 10 milioane de români de către asasinii economici şi asasinii politici străini şi autohtoni care au primit, de regulă, gratuit licenţe de exploatare a bogăţiilor naturale, acte secrete eliberate de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale din subordinea Guvernelor Ciorbea, Vasile, Isărescu, Năstase, Tăriceanu, Boc, Ungureanu şi Ponta.

Uniţi, salvăm proprietăţile private şi România !

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*