Nu internetul dăunează grav Ortodoxiei!

Fiecare dintre noi are dreptul la replică derivând din libertatea de exprimare consacrată şi de legea fundamentală care este Constituţia. Fiecare creştin are şi această datorie sfântă de a mărturisi Adevărul. Prin urmare, nu putem trece cu vederea sau sub tăcere anumite articole din presa românească, cu precădere din presa care se pretinde încă a fi şi ortodoxă.

Să luăm cazul articolului ,,Internetul dăunează grav Ortodoxiei”, semnat de dl. Răzvan Bucuroiu în revista ,,Lumea credinţei”. La prima vedere, în special pentru cei neavizaţi în problemele cu care se confruntă ortodoxia, articolul nu pare de rea credinţă, incriminând internetul, care astăzi mai mult tulbură minţile tinerilor decât îi ajută să-şi dezvolte personalitatea, le creează nelinişte, indignare, revoltă, amărăciune, depresie şi chiar deznădejde… Însă vom vedea că avem de-a face cu o generalizare care nu corespunde adevărului.

Lecturând cu mai multă atenţie articolul cu pricina, descifrăm şi motivele pentru care militează. Iar motivul principal este acesta: să discrediteze şi să reducă la tăcere pe toţi aceia care au îndrăznit şi critică globalizarea şi oculta mondială (francmasoneria). Autorul acestui articol, vorbeşte printre altele de aşa-zisul gust al românului pentru exagerări şi pentru ,,teoria conspiraţiei”, de execuţiile şi sentinţele bloggerilor de pe Internet, de ,,reeducarea sufletelor creştine slabe prin site-urile ortodoxe”, de ,,refuzul realităţii” şi idealizarea unui ,,trecut fabulos”, de ,,lagărul virtual al internetului” şi de ,,stricarea suflatelor” celor care cad pradă deznădejdii… În primul rând, avem convingerea nestrămutată că nu Internetul (sau oricare alt mijloc de informare în masă) este ,,virusul mortal care loveşte Ortodoxia perfid şi nu are antidot”, ci globalismul actual care atacă ortodoxia pe diverse căi, care mai de care mai subversive, cum ar fi: promovarea asiduă a sectarismului, ecumenismului, materialismului, relativismului, imoralităţii în mass-media (erotismului, violenţei, pornografiei), teoriilor evoluţioniste (darwiniste şi neodarwiniste) etc.

Fără îndoială că, adepţii sau promotorii globalizării în lume sunt înregimentaţi în francmasoneria condusă de evreii sionişti (ultranaţionalişti), cei care nu au renunţat încă la teoria sau teza poporului ales cândva de Dumnezeu. Credem că, a vorbi astăzi de ,,teoria conspiraţiei” reprezintă o mare diversiune şi un mare neadevăr. Conspiraţia împotriva libertății popoarelor de a avea propriul lor destin prin crearea unui GUVERN MONDIAL, unei REPUBLICI UNIVERSALE, unei RELIGII UNICE este cât se poate de vizibilă astăzi şi cât se poate de reală! Pentru că una este teoria şi alta este practica, dovedindu-ne că totul converge către acest suprem obiectiv masonic urmărind controlul absolut şi puterea sau supremaţia mondială.

Autorul afirmă că ,,ne stricăm sufletele cu adevăruri imposibil de verificat şi nici de purtat ca povară”. Cu alte cuvinte, nu avem nevoie de raţiune şi nici nu trebuie să cunoaştem lumea în care trăim. Dar, oare avem nevoie de dovezi palpabile pentru a crede în Dumnezeu şi în cuvintele proorocilor care ne-au vorbit de vremurile din urmă când va veni sfârşitul lumii? Cunoașterea adevărului ne conduce automat la deznădejde? Dimpotrivă, ea trebuie să fie un imbold pentru a demasca uneltirile vrăjmaşului şi celorlalţi creştini, pentru a nu-şi pierde credinţa sau sufletul.

Părerea noastră este că la ora actuală există multe dovezi privind existenţa masoneriei şi chiar despre planurile lor. Există temple masonice deschise formal publicului larg în unele ţări. Există cărţi şi afirmaţii făcute de personalităţi publice de prestigiu din ţara noastră şi din întreaga lume despre acest subiect. Există unii care au înfruntat moartea şi au demascat până la un punct masoneria. Există unele documente ale acesteia care au căzut întâmplător în mâinile altora, cum este şi lucrarea tradusă de Ionel Moţa ,,Protocoalele Înţelepţilor Sionului”. Apoi, avem nenumărate dovezi ale imixtiunii masoneriei în treburile politice deşi ei afirmă exact contrariul. Apoi, nu ştim că Bisericile Ortodoxe din Grecia, Rusia, Serbia, România, Cipru au condamnat în Sinoadele lor deja francmasoneria? Există documente imbatabile. În România sunt încă în vigoare dispoziţiile din 1937.

Nu ştim la ce fel de Biserică se referă autorul (sau credem că e vorba de Patriarhia Română, care stă foarte pasivă), când spune mai departe: ,,Îţi spune Biserica ta ceva? Nu asculţi, că ai aflat tu de pe internet că lucrurile stau tocmai pe dos. Te sfătuieşte duhovnicul tău să faci sau să nu faci cutare lucru? Nu eşti fraier şi nu pleci urechea, că tu ai duhovnici ai neamului, dar şi consilieri spirituali, care postează comentarii şi sfaturi duhovniceşti on line.” Oare, în viziunea autorului Biserica se reduce la înalta ei ierarhie, care foarte probabil a îmbrăţişat ecumenismul? Nu a numit marele nostru teolog Dumitru Stăniloae ecumenismul ca fiind ,,produsul masoneriei”? Iar noi ştim că mulţi clerici şi mireni se opun ecumenismului, dictaturii mondiale şi globalizării. Îi contestă autorul pe marii duhovnici ai neamului pe care nici nu i-a pomenit, precum Ilie Cleopa, Arsenie Boca, Arsenie Papacioc, Ioanichie Bălan, Iustin Pârvu şi alţii? Ne întrebăm dacă autorul are măcar cunoştinţă despre lucrările lor.

De aceea, a incrimina Internetul reprezintă o greşeală gravă. A susţine că el atentează la viaţa duhovnicească şi duhul ortodoxiei este iarăşi o atitudine contrară adevărului. Dimpotrivă, noi credem că deranjează tot mai mult tocmai această deconspirare a globalizării şi masoneriei. Adevăraţii creştini nu se tem decât de Dumnezeu şi nu se tulbură sufleteşte analizând sau văzând ce se întâmplă în jur. Trăind în duhul ortodoxiei, ei se întăresc permanent prin participarea la slujbe (Sfintele Taine), post, rugăciune şi împlinirea poruncilor (faptelor creştine). Niciun fir de păr din capul omului nu cade fără voia lui Dumnezeu.

Aşadar, Internetul, ca mijloc modern şi rapid de comunicare şi cu o tot mai mare răspândire, nu trebuie demonizat şi respins. Sigur că o anumită cenzură ar fi de dorit, dar numai în privinţa protejării site-urilor ortodoxe, care prezintă ortodoxia şi problemele ei, care sunt infestate de linck-uri sau materiale postate de anumiţi haeckeri sau profesionişti plătiţi anume în acest scop pentru a semăna confuzie sau a arunca în derizoriu subiecte importante (promovând pornografia, jocurile violente şi cele virtuale).

Nu sunt lipsite de importanţă nici ingerinţele grupului G8 a ţărilor puternic industrializate, care au avut reuniuni unde au ridicat şi problema reglementării Internetului (considerând-o deci foarte importantă!). Deja acordul internaţional ACTA din 2012 a fost foarte criticat de mulţi tineri din multe ţări pentru că este un atentat la libertatea de exprimare.

Discreditarea de către dl. Răzvan Bucuroiu a tuturor celor care se opun masoneriei merge chiar până la insinuarea nebuniei lor: ,,Te miri cum de mai existăm pe planetă ca oameni ai credinţei, într-atâtea atacuri ale ocultei, ale agenturilor (ironie vizavi de ,,agenturile străine” pomenite de Ceauşescu la mascarada de proces intentat de un tribunal ad-hoc excepţional – n.a.), ale coruptelor guverne euro-atlantice?! Toate sunt descrise însă minuţios, cu o siguranţă bolnavă. Reeducarea sufletelor creştine slabe, prin aceste site-uri, este garantată! Căci despre reeducare este vorba aici. Devii bănuitor, ciufut. Şi se usucă dragostea din inimă, încrederea, speranţa.” Mai mult, adversarii globalizării sunt acuzaţi că fac o ,,reeducare” asupra credincioşilor slabi sau neîntăriţi în credinţă. Este practic o răsturnare totală a planurilor şi a realităţii. Nu masonii s-au ocupat de reeducare (spălarea creierului), ci ortodocşii care vorbesc de ,,himera masoneriei” sunt ,,torţionari”!… Noi nu credem că omul prevenit în acest fel devine suspicios şi confuz, ci dimpotrivă, devine mai vigilent, mai lucid şi mai bine informat. Ori, ei tocmai asta vor, ca oamenii să fie cât mai puţin informaţi sau ignoranţi.

Este întâmplător faptul că, în altă revistă patronată de acest domn Bucuroiu, fost preşedinte al Asociaţiei Ziariştilor şi Editorilor Creştini, în ,,Lumea monahilor”, apar articole de genul ,,Lupta anti-cip e o ţintă falsă” semnat de Stareţul Iustin de la Oaşa? Ne îndoim că dumnealui ar fi de cu totul altă părere. Până la urmă pe cine deranjează atât de mult prezenţa site-urilor ortodoxe în general? Pe cine deranjează existenţa crucilor şi icoanelor în spaţiul public? Oare nu pe cei care luptă de fapt împotriva adevărului şi împotriva lui Dumnezeu?

Lasă un răspuns