Vizita prietenilor de suflet la Biblioteca „Târgu-Mureş”

La Biblioteca „Târgu-Mureş” din Chişinău, a avut loc un eveniment cultural de mare importanţă. Un grup de oameni de cultură din mun. Târgu-Mureş: Nicolae Băciuţ, Valentin Marica, Ilie Şandru, pr. dr. Gheorghe Şincan, prof. Dimitrie Poptămaş (ctitorul bibliotecii noastre) ne-a onorat cu prezenţa. La întâlnire cu oaspeţii târgumureşeni a venit şi neobositul eminescolog acad. Mihai Cimpoi, care a aceptat propunerea de a fi director de onoare la revista Vatra veche, începând cu numărul 11 din 2013. Publicul, studenţi de la Colegiul Financiar Bancar, a fost nerăbdător să se întâlnească  încă o dată cu prietenii generoşi ai bibliotecii.

Activitatea a fost onorată de discursul de excepţie despre mari cărturari români a acad. Mihai Cimpoi. O mare şi plăcută surpriză a fost şi prezentare recentelor cărţi a Domniei sale. Este vorba de „Esenţa temeiului’’, care este, de fapt, o monografie şi include  pe ctitorii literaturii noastre, precum ar fi: poeţii Văcăreşti, I. H. Rădulescu, Grigore Alexandrescu, Vasile Cîrlova, cel care a orientat literatura română spre modernitate. Această lucrare serveşte drept suport de referinţă pentru elevi şi studenţi. Mihai Cimpoi a prezentat Dicţionarul Enciclopedic “Mihai Eminescu”, o lucrare  inedită ce conţine comentarea operei eminisciene pe plan naţional şi internaţional, care include şi   toate personalităţile la care a făcut referinţă ”Luceafărul” limbii române, ceea ce va îmbogăţi vast cultura oricărui cititor.  Studiind dicţionarul, facem cunoştinţă cu analizele celor 430 de poezii scrise de marele poet Mihai Eminescu. Rezumatul este prezentat în şase limbi. O noutate pentru toţi participanţii a fost lucrarea Dicţionarul General al Literaturii Române la care lucrează în prezent acad. M. Cimpoi şi care reflectă informaţii despre scriitorii români din toată lumea. Acest dicţionar va servi drept suport de referinţă pentru elevi şi studenţi.

Publicul s-a bucurat, şi de această dată, de prezenţa prof. Dimitrie Poptămaş la Biblioteca “Târgu-Mureş”. Domnia sa a vorbit cu mare mândrie despre imaginea Bibliotecii “Târgu-Mureş” în comunitatea chişinăuiană şi târgumureşeană, despre fondul de carte impresionant, expus accesului liber la raft, şi despre serviciile de calitate oferite cititorilor de orice vârstă. Un sfat util le-a dat studenţilor: Nu uitaţi de carte! Deşi societatea s-a modernizat şi apar noi mijloace de comunicare, cartea trebuie să rămână mereu în capul mesei, căci ea ne oferă informaţii pertinente, exacte, precise. Cartea este pilonul culturii, ea ne cultivă, ne învaţă să scriem şi să vorbim. Cartea ne formează personalitatea şi oricând să avem plăcerea de a reveni la carte şi bibliotecă. Dimitrie Poptămaş s-a oprit la două reviste, una fondată la Târgu-Mureş şi alta în Basarabia. Este vorba despre Vatra veche, a cărei serie din 1894, Vatra, foaie ilustrată de duminică, a fost fondată de trei titani ai literaturii române: Slavici, Caragiale şi Coşbuc şi de revista Viaţa Basarabiei, fondată în 1932 de Nicolae Costenco şi Pan Hallipa. El a menţionat valoarea actualei reviste Vatra veche, fondatorul căreia este Nicolae Băciuţ. şi s-a oprit la activitatea de creaţie a colegilor săi, Nicolae Băciuţ, Valentin Marica, Ilie Şandru, Gheorghe Şincan şi, îndeosebi, la cărţile noi editate la editura “Nico” şi aduse în dar cititorilor bibliotecii.

În continuare, am avut plăcerea să-l audiem pe dl. Nicolae Băciuţ, care ne-a sensibilizat citindu-ne din poemele sale emoţionante, inclusiv o poezie fascinantă, un elogiu adus cititorului bibliotecii ,,Târgu-Mureş’’: Sărut stânga, sărut dreapta / Celui ce deschide cartea…, o poezie plină de frumuseţe şi de cântec, o poezie ce a atins coardele inimii tuturor celor aflaţi în sală. Un moment unic, un moment de suflet a fost recitarea poeziei În fiecare zi, de Romulus Vulpescu, de către talentatul Nicolae Băciuţ: În fiecare zi, ne batem joc / De păsări, de iubire şi de mare / Şi nu băgăm de seamă că, în loc / Ramâne un desert de disperare, care le-a vorbit tinerilor despre realitatea că uităm să fim umani, uităm să fim mai buni. Lectura ne va salva, reamintindu-ne că suntem oameni şi trebuie să iubim – un mesaj cu adevărat sublim.

Nicolae Băciuţ şi-a prezentat noile sale cărţi: Poezii verzi pe pereţi, Cincizeci şi cinci (poeme) şi Poemul din colivie (interpretări critice) şi un set de cărţi apărute la editura “Nico”:  Biserici de lemn ale românilor din ţinuturile mureşene, de Ioan Eugen Man, Victor Crăciun, de Mariana Cristescu, şi a bunilor săi colegi de breaslă: Valentin Marica (Metanii peste strigătul arborelui: Versuri închinate lui Grigore Vieru), Ilie Şandru (Peste hotarele timpului, Pe urmele lui Octavian C. Tăslăuanu), Gheorghe Şincan (Aş râde, dar nu pot de plâns, Cuvinte noi, năravuri vechi, Liber în ultimul hal). Nicolae Băciuţ a menţionat şi despre proiectul Institului Cultural Român de promovare a literaturii române în localităţile Moldovei, cu sprijinul căruia au fost întreprinse întâlniri literare în localităţile: Ialoveni, Costeşti, Bardari, Ruseşti, unde au fost primiţi cu multă căldură, iar versurile recitate de scriitorii târgumureşeni a impresionat publicul, deoarece astfel de activităţi culturale se organizează rar în ultimul timp.

Valentin Marica, senior editor la Radio România Târgu-Mureş şi redactor-şef adjunct la revista Vatra veche, a vorbit despre importanţa Centrului de Studii Literare „Grigore Vieru’” din Târgu-Mureş, al cărui director de onoare este acad. Mihai Cimpoi. Cu mândrie şi-a amintit despre lansarea volumului Alb de duminică: Evocări ale scriitorilor târgumureşeni despre Grigore Vieru la biblioteca noastră – un eveniment de mare amploare pentru publicul chişinăuian. V. Marica şi-a prezentat noua sa carte Metanii peste strigătul arborelui:  Versuri închinate lui Grigore Vieru şi a recitat poezia Rugăciune pe o carte, o poezie încărcată de fascinante metafore. Se pomeneşte şi metafora ,,urcarea muntelui’’, care este asociată lui Grigore Vieru. Această asociere chiar i se potriveşte poetului, întrucât ştim că Grigore Vieru a fost mereu un luptător. Am avut plăcerea să-l avem ca oaspete pentru prima dată la biblioteca noastră pe   Pr. Dr. Gheorghe Şincan, Protopop din Târgu-Mureş, un iscusit publicist, care a prezentat trei cărţi recent apărute la Editura ,,Nico’’: Aş râde, dar nu pot de plîns, Cuvinte noi, năravuri vechi şi Liberi în ultimul hal. Prof. Ilie Şandru a vorbit despre ultimele sale cărţi: Pe urmele lui Octavian C. Tăslăuanu, Peste hotarele timpului şi a prezentat vasta lucrare despre dumnealui – Ilie Şandru: 60 de ani în slujba învăţămîntului şi culturii româneşti din seria Profesioniştii noştri.

Vizita oamenilor de cultură din Târgu-Mureș a lăsat un tezaur de neprețuit în colecția Cărți cu dedicații a bibliotecii „Târgu-Mureș”.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*