Atenţie, Guvernanţi – Arde Ţara!

De câteva luni, în tot mai multe localităţi ale României s-au declanşat o serie de demonstraţii ale cetăţenilor români îndreptate împotriva acţiunilor de jefuire a resurselor minerale (aurifere şi argintifere, metale rare, gaze de şist etc.) ale acestei ţări de diverse firme, unele cu o imagine relativ dubioasă sau despre care, practic se ştiu prea puţine lucruri.

Noi, cetăţenii acestei ţări constatăm că prospectarea sau chiar exploatarea acestor resurse se face pe baza unor discuţii în spatele uşilor închise, în mare secret, de parcă aceste resurse ar fi proprietatea exclusivă a celor care achiesează la înstrăinarea lor în mod dubios. Nici guvernul actual nu pare să fi adoptat o poziţie mai responsabilă pentru a se opune oricărei manevre sau tentativelor de ruinare a economiei naţionale, de tratare a ţării ca un hinterland al intereselor unor cercuri de interese de tip mafiot. Nimeni nu se deranjează măcar să explice, coerent şi credibil, raţiunile unor astfel de proiecte, beneficiile ce vor reveni României prin punerea lor în operă. Or aceasta întăreşte şi mai mult bănuiala justificată a opiniei publice cu privire la lipsa de onestitate a celor care iau decizii în privinţa lor.

P.R.M. crede că acest autism de care dau dovadă autorităţile competente este principala cauză a reacţiilor din stradă. Populaţia României pare a-şi fi pierdut încrederea în guvernanţi, indiferent de culoarea politică a acestora. De aceea, P .R .M . atrage atenţia factorilor responsabili din guvern şi din celelalte instituuţii ale statului să vină cu soluţii clare, nu cu improvizaţii. P.R.M .condamnă cu hotărâre miopia unor decidenţi politici actuali care consideră potrivit doar să trimită jandarmi să acţioneze împotriva celor care apreciază că au un cuvânt de spus în luarea unor decizii ce privesc atât viitorul ţării, cât şi propriul lor viitor. P.R.M. cere, aşadar, primului ministru, precum şi miniştrilor economiei şi mediului să dea publicităţii, în cel mai scurt timp, toate avizele şi acordurile semnate pentru prospectarea şi exploatarea de resurse minerale ale României. Când este vorba de avuţia naţională şi de valorificarea lor în interesul ţării şi al bunăstării fiecăruia dintre noi,

P.R.M. consideră că nu este nici justificat nici moral să se invoce clauze secrete. Nu putem tolera înstrăinarea avuţiei acestei ţări fără ca noi, cei mulţi şi tot mai disperaţi să nu ştim nimic şi să nu fim consultaţi de nimeni. Dacă este adevărat că în România construim un stat democratic şi că singura entitate ce deţine puterea este poporul, dezavuăm practicile de tip mafiot tot mai frecvente în demersurile ce vizează proiecte de dezvoltare economico-socială, de concesionare şi exploatare de resurse minerale de orice fel.

P.R.M. atrage atenţia asupra faptului că, la fel ca şi crimele împotriva umanităţii, şi spolierea şi subminarea avuţiei naţionale constituie o infracţiune gravă şi imprescriptibilă. Prin urmare, P.R.M. cere Procurorului general al României să se autosesiseze şi să demareze cercetarea penală împotriva celor care, fără a fi avut mandat şi competenţele cerute, au avizat proiecte ce sunt defavorabile României şi urmăresc înstrăinarea unor resurse majore în beneficiul exclusiv al unor aşa zişi investitori străini. Demersul Procurorului general al României ar trebui să vizeze toate contractele de privatizare dubioase încheiate din anul 1990 şi până în prezent spre a trimite după gratii pe toţi demnitarii care sunt vinovaţi de pierderile de sute de miliarde de lei suferite de România ca urmare a încheierii unor astfel de contracte păguboase şi spoliatoare. Totodată, P.R.M. cere ca, cu respectarea deplină a legii, să se acţioneze şi pentru recuperarea tuturor acestor pierderi de la cei găsiţi vinovaţi de săvârşirea de fapte penale cu iz de trădare naţională.

P.R.M. este conştient că pentru asigurarea de resurse financiare necesare marilor proiecte de dezvoltare economico-sociale de care are nevoie ţara, inclusiv pentru crearea de locuri de muncă şi asigurarea fondurilor pentru funcţionarea normală a sănătăţii, învăţăturii, culturii, cercetării ştiinţifice, a sportului etc. se impune adoptarea unei strategii coerente, credibile inclusiv cu privire la folosirea resurselor minerale pe care le mai are ţara.

P.R.M. cere primului ministru al Guvernului României să supună dezbaterii publice soluţiile pe care le are Executivul în acest moment cu privire la acest aspect, extrem de sensibil, oferind opiniei publice toate datele necesare pentru a elimina orice fel de abordări tendenţioase, anti româneşti, de blocare şi subminare. P.R.M. respinge orice invocări de negocieri secrete când e vorba despre economia ţării şi viitorul ei.

P.R.M. adresează sincere felicitări tuturor preoţilor din întreaga ţară care, în aceste momente decisive, sunt acolo, în stradă, alături de protestari, dovedind încă o dată că, în momente grele pentru ţară, ca întotdeauna, Biserica este alături de enoriaşi şi de interesele lor.

P.R.M. înţelege şi situaţia ingrată, deloc de invidiat, în care se află forţele de ordine (poliţiştii şi jandarmii), dar le cere să dea dovadă de reţinere de la orice brutalităţi şi abuzuri împotriva protestatarilor. PRM insistă ca şi aceştia să înţeleagă că şi ei au obligaţia să arate că nu se pot asocia cu cei care jefuiesc ţara şi fură viitorul cetăţenilor României, inclusiv al lor. Respectând legile în vigoare şi îndeplinindu-şi misiunile încredinţate corect, fără abuzuri şi exagerări, poliţiştii şi jandarmi vor evita orice fel de consecinţe ulterioare, inclusiv de răspundere materială şi penală.

P.R.M. se adresează, în acelaşi timp şi membrilor Parlamentului, cerându-le să nu tolereze incendierea ţării de dragul protejării intereselor criminale ale unor dubioase cercuri de afaceri, cu susţinere din ţară şi de peste hotare. Senatorii şi deputaţii actualei legislaturi vor trebui să facă dovada că reprezintă cu adevărat interesele celor ce i-au ales şi să ceară guvernanţilor să dovedească responsabilitate, corectitudine şi respectarea intereselor noastre naţionale.

P.R.M. se angajează să susţină, exclusiv prin mijloace politice, legale şi democratice, orice proiect ce vizează exploatarea raţională, cu respectarea legii şi a intereselor poporului român, a tuturor resurselor pe care le mai deţinem. Noi nu ne putem face părtaşii celor care urmăresc distrugerea mediului, exploatarea sălbatică, criminală, prin metode şi cu mijloace dezavuate în lume, a acestor resurse.

BIROUL POLITIC AL PARTIDULUI ROMÂNIA MARE ALES LA CONGRESUL EXTRAORDINAR DE LA ALBA IULIA

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*