Control guvernamental la primăriile care oferă bani manifestărilor „culturale” ungureşti

În aceste zile opinia publică românească are satisfacţia de a afla că un grup de români cu coloană vetebrală este decis să repare o gravă eroare politică, respectiv acordarea unei înalte distincţii a Statului Român – Steaua României, unui agent al serviciilor secrete ungureşti. P.R.M. le adresează sincere felicitări tuturor iniţiatorilor acestui gest de normalitate şi demnitate naţională. Avem convingerea că urmare a nenumăratelor declaraţii anti-româneşti făcute în ultimul sfert de veac de acest sinistru personaj, înaltul ordin îi va fi retras.

Nu ne miră deloc faptul că preşedintele U.D.M.R., Kelemen Hunor, la comanda stăpânilor lui de la Budapesta, a sărit în sprijinul lui Làszlo Tökes, deşi, aparent, între cei doi ar exista diferende insurmontabile în chestiuni politice majore. Iată că, în realitate, U.D.M.R., la fel ca Làszlo Tökes, în pofida dezicerilor conjuncturale, urmăreşte, de la apariţia ei pe scena politică a României, sfârtecarea teritorială a ţării, obţinerea unui statut preferenţial, care încalcă absolut orice norme şi practici la nivelul Uniunii Europene, pentru minoritatea ungurească din România.

P.R.M. cere procurorului general al României, ca pornind de la acest moment, să demareze cercetări, în limitele şi cu respectarea deplină a legislaţiei în vigoare, pentru stabilirea şi sancţionarea tuturor persoanelor cu funcţii de conducere în U.D.M.R. şi în celelalte organisme, constituite pe criterii etnice, care au primit şi folosit fonduri din surse externe pentru a desfăşura acţiuni cu caracter politic, îndreptate, de regulă, împotriva statului ai cărui cetăţeni sunt.

P.R.M. solicită, în acelaşi timp, primului ministru al Guvernului României să dispună propriului corp de control efectuarea de cercetări la nivelul tuturor primăriilor şi consiliilor judeţene din Ardeal din bugetele cărora au fost alocate sume însemnate de bani pentru organizarea de acţiuni, pretins culturale, dar menite a promova valori cultural-artistice care nu au nimic de a face cu tradiţiile şi obiceiurile specifice minorităţii maghiare, în vederea promovării de acţiuni în instanţă în temeiul legislaţiei existente.

P.R.M. consideră că absolut nici o instituţie a Statului Român nu trebuie să mai tolereze nici un şantaj sau ameninţare venită din partea pastorului Tökes, a acoliţilor şi susţinătorilor lui, sau din partea U.D.M.R., la fel de vinovată, ca celelalte structuri politice cu program iredentist apărute în Ardeal. Considerăm că Ministerul Administraţiei şi Internelor trebuie să acţioneze, cu deplina respectare a legii, a drepturilor constituţionale ce revin tuturor locuitorilor ţării, deci inclusiv minorităţilor etnice, dovedind fermitate în interzicerea oricăror manifestări şi acţiuni de tip segregaţionist, iredentist sau revanşard.

P.R.M. adresează tuturor europarlamentarilor români, indiferent de partidul politic căruia îi aparţin, să ia poziţie în comisiile din care fac parte şi să contracareze, prin informări corecte şi obiective, toate minciunile şi mistificările orchestrate de guvernanţii de la Budapesta în acest caz, precum şi a oricăror atacuri îndreptate împotriva României. Doar în felul acesta se vor putea combate toate manifestările, din ţară şi de peste hotare, care reprezintă o ameninţare împotriva României, a integrităţii sale teritoriale, a siguranţei şi liniştii locuitorilor ei, dar şi împotriva siguranţei şi păcii în sud-estul european.

BIROUL PERMANENT AL PARTIDULUI ROMÂNIA MARE ALES LA CONGRESUL EXTRAORDINAR DE LA ALBA IULIA

Lasă un răspuns