Să nu uităm crimele horthyste!

Anul acesta, la 30 august, se împlinesc 73 de ani de la adoptarea Diktatului de la Viena, document odios ce a contribuit la sfârtecarea trupului țării și a declanșat nenumărate atrocități și crime îndreptate împotriva poporului român. După cedarea teritoriul de nord vest și după retragerea armatei și a autorităților civile române, trupele horthyste de ocupație, adesea incitate și sprijinite de localnici unguri au pornit o greu de imaginat prigoană împotriva românilor din zona cedată. Au intrat deja în istorie crimele săvârșite cu bestialitate și sânge rece cărora le-au căzut victime români, evrei sau țigani nevinovați din numeroase localități transilvane, între care: Ip, Trăsnea, Huedin, Sărmaș, Țaga, Sântioana etc.

Acestora, li se adaugă acțiunile sistematice ale autorităților ungurești de ocupație vizând alungarea și expulzarea a sute de mii de români din satele și orașele lor, prigoana îndreptată împotriva intelectualității române rămase, îndeosebi împotriva învățătorilor și preoților satelor și orașelor românești.

Nu avem dreptul să uităm nici distrugerea a mii de lăcașuri de cult, închiderea școlilor în limba română sau în limbile minorităților trăitoare în teritoriul cedat, preluarea samavolnică, fie de autorități, fie de localnici unguri colaboraționiști ai regimului de ocupație, a proprietăților mobile și imobile ale românilor și evreilor din Ardealul de Nord-Vest, cum nu trebuie să uităm nici faptul că, spre a-și ascunde jaful și crimele săvârșite, ocupanții unguri au susținut soluția finală nazistă îndreptată împotriva evreilor, contribuind la deportarea către lagărele morții a sute de mii de evrei nevinovați. În cei patru ani de ocupație horthystă în Ardealul de Nord-Vest aproape că nu a rămas nici o familie care să nu fi fost îndoliată și afectată de crimele și atrocitățile săvârșite de acele bestii cu chip uman.

Având în vedere acest autentic holocaust căruia românii i-au căzut victime, PRM solicită Parlamentului României adoptarea unui act normativ de condamnare a crimelor săvârșite pe teritoriul Ardealului de Nord-Vest cedat vremelnic forțelor revizionist revașarde și horthyste ungurești.

PRM consideră că se impune ca Președintele Republicii Ungare să ceară Parlamentului României permisiunea ca, la deschiderea, la 1 septembrie a.c., a noii sale sesiuni, să se poată adresa poporului român și să-i ceară scuze pentru crimele săvârșite de-a lungul timpului de unguri împotriva românilor. Acest gest, în opinia P.R.M., ar arăta lumii că Ungaria este un stat civilizat, capabil să-și asume greșelile și ororile trecutului. În acest sens, PRM reamintește că președintele Putin și cancelarul Merkel au cerut iertare victimelor agresiunilor și crimelor naziste și sovietice.

De asemenea, PRM cere primului ministru al României adoptarea unei hotărâri de înființare a unui muzeu și centru de studiere a crimelor Diktatului de la Viena, a crimelor horthyste, a cărui inaugurare să aibă cel mai târziu loc la 30 august 2015 spre a marca trei sferturi de veac de la aceste tragice evenimente. Totodată, PRM cere Ministerului Culturii și Ministerului Finanțelor Publice să găsească soluții de sprijinire materială și financiară a asociațiilor, ligilor, uniunilor românești consacrate perpetuării memoriei cu privire la suferințele poporului român din perioada 1940-1945. În egală măsură, P.R.M. solicită primului ministru al Guvernului României să se implice personal spre a sista finanțarea UDMR și a oricăror organisme pretins culturale, ce promovează ura împotriva României și urmăresc distrugerea unității sale teritoriale.

PRM solicită Academiei Române și insitutelor de istorie din subordinea acesteia să elaboreze lucrări științifice care, pe bazaactelor oficiale și a documentelor existente în fonduri arhivistice, să facă cunoscute lumii suferințele poporului român în perioada ocupației horthyste spre a se înțelege neliniștea și îngrijorarea de acum a românilor ardeleni ca urmare a perpetuării și intensificării demersurilor revizionist revanșarde susținute și finanțate de autoritățile de la Budapesta, îndrumate și încurajate de oficiile consulare ungurești de la Cluj-Napoca și Timișoara.

Nu în ultimul rând, PRM cere primului ministru al Guvernului să dispună demolarea oricăror monumente ridicate pe teritoriul României și dedicate unor criminali unguri, care au incitat și săvârșit omorârea a sute de români, evrei sau țigani nevinovați, iar Ministerului Public să demareze urmărirea penală împotriva celor ce au autorizat și finanțat ridicarea unor astfel de monumente destinate omagierii făptuitorilor de crime împotriva poporului român, în vederea trimiterii lor în fața instanțelor de judecată.

PRM nu admite nici un fel de toleranță împotriva autorilor unor crime abominabile și cere aplicarea legii cu dreaptă măsură.

BIROUL PERMANENT AL PARTIDULUI ROMÂNIA MARE ALES LA CONGRESUL DE LA ALBA IULIA

Lasă un răspuns