Mari Români: Mitropolitul cărturar Nicolae Colan (1893-1967)

Mitropolitul-cărturar Nicolae Colan (1893-1967), născut la Araci, judeţul Covasna, ocupă un loc de frunte „în galeria marilor personalităţi ale neramuluiromânesc”. Activitatea sa cărturărească este strâns legată cu demnităţile ocupate în ierarhia bisericească: secretar arhiepiscopesc la Sibiu (1921-1922), profesor şi apoi rector al Academiei Teologice „Andreiane” din Sibiu (1922-1936), episcop al Vadului, Feleacului şi Clijului (1936-1957), arhiepiscop al Sibiului şi mitropolit al Ardealului (1957-1967).

Cu prilejul diferitelor aniversări ale mitropolitului Nicolae Colan, unii din colaboratorii săi apropiaţi au căutat să facă o statistică a scrierilor sale (lucrări, studii, articole, cuvântări, pastorale, hrisoave, necroloage, încercări literare, cronici, însemnări, recenzii etc.), risipite în publicistica vremii. Se poate afirma fără putinţa de a greşi că de la primele încercări publicistice din 1915 – apreciază pr. prof. Alexandru Moraru – şi până la încheierea episcopatului său la Cluj – Napoca, în 1957, scrierile vlădicului Nicolae Colan au ajuns la cifra de o mie. În susţinerea acestei cifre, care vorbeşte convingător despre unul din cei mai de seamă teologi şi cărturari români, părintele Alexandru Moraru redă următoarele surse bibliografice. Lucrarea bio-bibliografică întocmită, în anul 1937, de Iosif E. Naghiu, student la Academia Teologică Ortodoxă Română din Cluj, cuprinde, la început, o „notiţă biografică”, în limbile română şi franceză, „scrierile” fiind structurate astfel: periodice, studii şi articole (grupate în ştiinţifice şi în politice şi polemice), cuvântări şi pastorale, necroloage, recenzii, iar la sfârşit, o addenda.

Opera cărturărească a mitropolitului Nicolae Colan cuprinde următoarele volume: Sfântul Pavel către Filimon. Creştinismul şi sclavia, Sibiu, 1925, 34 p; La luptă dreaptă ! Un capitol de strategie misionară, Sibiu, 1926, 43p.; Biblia şi intelectualii, Sibiu, 1929, 78 p.; Cartea Sfântului Apostol Pavel către Efeseni, Sibiu, 1929, 32 p; Medalioane, Cluj, 1940, 119p; Biserica neamului şi unitatea limbii româneşti, Bucureşti, 1945, 45p; În legături, Cluj, 1946, 92 p. La acestea se adaugă următoarele traduceri: Hristos şi viaţa omenească, F.W.Foerster, Sibiu 1925, partea I, 260 p; partea a II-a, Sibiu, 1926, 292p; Omul cel nou, de Emil Fiedler, sub pseudonimul părintele Nicolae, Cluj, 1941, 149p; Sfântul Pavel. Din problemele vieţii creştine, de Eugen de Fay, sub pseudonimul părintele Nicolae, Cluj, 1942 (în manuscris); Noul Testament, Cluj, ediţia aI-a, 1942 şi ediţia aII_a, 1945, „ tălmăcire care se distinge şi prin fidelitatea faţă de original şi prin graiul îmbisericit în cel mai frumos înţeles al cuvântulu”

După excepţionala monografie dedicată ierarhului-cărturar de către pr. prof Alexandru Moraru, apărută la Cluj-Napoca, în anul 1989, prin grija aceluiaşi discipol, în anul 1995, a apărut lucrarea Omagiu Mitropolitului Nicolae Colan, volum ce cuprinde studii şi comunicări prezentate la sesiunile organizate la Sfântu Gheorghe şi Cluj-Napoca, cu prilejul marcării centenarului naşterii mitropolitului Nicolae Colan.

Prin grija preotului lector univ. dr. Dorel Man, în ultimii ani, au apărut două lucrări adunate în volum post-mortem. Prima, apărută în 1995, publică pastoralele la naşterea şi învierea domnului nostru Iisus Hristos, publicate între anii 1936-1967.

În urma lecturării lor, părintele Man a dat fiecărei pastorale un titlul, ce reflectă, de fapt, tema tratată de ea.. În „Cuvânt înainte”, pr. prof. dr. Alexandru Moraru, apreciază că „în pastoralele sale, ierarhul academician apare ca un dârz apărător al credinţei ortodoxe, patriot de seamă, om al păcii şi ocrotitor al limbii române. Pastoralele mitropolitului Nicolae Colan- au un pronunţat fond biblic şi patristic, înveşmântate într-un fermecător grai românesc, ceţşi are izvorul în „limba vechilor cazanii”, precum şi în cea a cronicarilor munteni şi moldoveni, pildă pe care o poate lua orice om de cultură al vremurilor nostre”

Cea de a doua lucrare, publicată în anul 1998, cuprinde studii, articole şi traducerii, cuprinse sub titlul Teologie şi spiritualitate ortodoxă. Volumul este structurat pe trei capitole: studii, articole şi traduceri. În carte apar pentru prima dată traducerile manuscrise: Sfântul Pavel – Din problemele vieţii creştine, de Eugene de Fay şi Individualism şi autoritate bisericească, de Fr. W.Foerster, puse la dispoziţia îngrijitorului de d-ra Ileana Leuca, nepoata mitropolitului Colan.

Prin bunăvoinţa şi cu sprijinul aceleiaşi distinse personalităţi, am reconstituit bibliografia mitropolitului Nicolae Colan, din perioada 1937-1967. Studiile şi articolele sunt redate cronologic, cu menţionarea publicaţiei sau lucrării unde au apărut. În acest sens, au fost consultate principalele publicaţii religioase şi laice, respectiv: „Renaşterea”, „Viaţa Ilustrată”, „Revista Teologică”, „Telegraful Român”, „Tribuna Ardealului”, „Ortodoxia”, „Mitropolia Ardealului” ş.a. Majoritatea articolelor sunt semnate cu numele autorului, dar unele şi cu pseudonime precum: Neculce, Dinu Pajură, Părintele Nicolae, Radu Brazdă, Părintele Vasile, N. şi nent’to Culiţă.

Mitropolitul Nicolae Colan era recunoscut ca un publicist de primă mărime. Problemele abordate sunt deosebit de diverse şi complexe. În domeniul Teologiei a tratat teme de bază ale învăţăturii creştine, iar în lucrările cu caracter laic a abordat teme privitoare la istoria, limba şi cultura naţională, dar şi despre civilizaţia universală. Întreaga sa operă, teologică şi laică, dovedeşte o pregătire temeinică, înveşmântată într-o corectă, precisă şi neaoşă limbă românească, greu de imitat.

În perioada 1937-1967, a publicat aproape 300 de lucrări, pastorale, studii şi articole, majoritatea acestora apărând în primii zece ani cuprinşi în monitorizare (1937-1947). Practic, după instalarea comunismului, cu foarte mici excepţii, în fiecare an a publicat doar pastorale la naşterea şi învierea Domnului nostru Iisus Hristos.

Răspunzând „comandamentelor” vremurilor trăite, tematica abordată de Mitropolitul Nicolaie Colan în publicistica sa este la fel de diversă şi complexă ca şi cea din perioada „tinereţii” (1915-1937). Rămânând prioritară, problematica teologică este în mod fericit însoţită de cea laică care cuprinde teme de cultură naţională, limba şi literatura română, educaţie, medalioane dedicate unor mari personalităţi ş.a. De remarcat lucrările şi articolele apărute în perioada 1940-1944 în Transilvania de Nord aflată sub ocupaţia horthystă, cât şi „descătuşarea” de după eliberarea Ardealului de Nord.

Relevante sunt în acest sens articolele apărute în tomna anului 1944, în „Telegraful Român”: Bucuria fraţilor desrobiţi, Cartea neagră, Ceva nou pe frontul de vest, Civilizaţie milenară şi încă ceva, Comandamentele ceasului de faţă, De la Trianon la ce va fi, Disciplină şi solidaritate naţională, 1944, Hitler pe plăci, Noua ordine europeană, Răsuflă şi Ţara voivodală,, Reeducarea Ungariei, Regele erou, Revenire la regimul democratic, Sulemeneală umanitaristă, Ţara lui „feljelentem, megbuntetem”, Trăiască armata.

Deşi suntem convinşi că nu am reuşit să cuprindem toate publicaţiile din perioada cercetată (1937-1967) în care au apărut studii şi articole sub semnătura Mitropolitului Nicolae Colan, considerăm totuşi că, investigaţia noastră contribuie la o mai bună cunoaştere a bibliografiei mitropolitului cărturar, constituind în acelaşi timp un modest omagiu de recunoştinţă adus patronului spiritual al Centrului Eclesiastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”, instituţie de cultură şi spiritualitate ortodoxă şi românească ctitorită cu binecuvântarea şi purtarea de grijă a P.S. Ioan Selejan.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*