Gânduri despre o carte de educație religioasă

Volumul părintelui Radu Botiş intitulat Aspecte pedagogice şi catehetice în lucrarea de mântuire a Domnului Iisus Hristos, apărut în condiţii grafice de excepţie la editura Inspirescu din Satu Mare, anul acesta, este necesar tuturor creştinilor ortodocşi. Lucrarea a apărut sub egida Asociaţiei Cultural-Creştin Umanitară „Ars Vivat” din localitatea Ulmeni cu binecuvântarea PS Iustin Sigheteanu, fiind la a doua ediţie. Prima ediţie  a fost premiată la „Cărţile anului”, secţiunea Didactică, Baia Mare, 2012. Cartea are 246 pagini fiind redactată pe baza unei bogate bibliografii de specialitate.

Înainte de a proceda la recenzarea cărţii, considerăm necesar să punctăm impresionanta personalitate a părintelui Radu Botiş, care ni se dezvăluie nu doar ca un prelat aplecat spre cele sfinte cu pasiune şi dăruire, ci şi ca un excepţional om de cultură. Prin activitatea sa multilaterală, Radu Botiş binemerită de la comunitatea din care face parte şi căreia i-a consacrat toată priceperea şi activitatea sa. Rar mi-a fost dat să întâlnesc în rândul preoţilor o personalitate de talia părintelui Radu Botiş, care excelează în varii domenii de activitate: culturală, creştin-filantropică, didactică şi duhovnicească. Mă bucur că mă număr printre cunoscuţii săi şi sunt onorat de colaborarea cu sfinţia sa.Regretatul Artur Silvestri spunea despre Preotul stavrofor Radu Botiş că este unul dintre mulţii războinici ai lui Hristos, care ştie să folosească cu talent şi folos, în lupta de educare creştină, o unealtă, poate cea mai prost folosită de majoritatea oamenilor Pământului.

Din bogatul său CV, aflăm că preotul Radu Botiş este membru al Asociaţiei Scriitorilor, filiala Baia Mare, al Ligii Scriitorilor, filiala Maramureş, laureat al Concursului literar de inspiraţie spiritual – creştină „Izvorul Tămăduirii” Bucureşti, al Concursului Internaţional de poezie al Românilor de pretutindeni „Starpress” 2008, etc. Radu Botiş este o prezenţă literară activă în revistele din Germania, Canada, Italia, Serbia, SUA, etc. De asemenea desfăşoară o bogată activitate creştin-umanitară şi îndrumă câteva reviste de cultură electronice.

În condiţiile globalismului, când ne confruntăm cu un spirit uniformizator şi un atac virulent la adresa bisericii şi religiei creştine, când are loc o permanentă ameninţare a degradării credinţei în ideologie, când se pledează pentru înlocuirea  creştinismului cu raţionalismul ateu sau cu o nouă religie universală de tip New Age, trebuie pus accentul pe asumarea şi promovarea valorilor creştine, care îl au în centru pe Dumnezeu, iar lucrarea preotului Radu Botiş este de stringentă actualitate.

Constatăm că volumul recenzat este un instrument de cercetare  nu numai pentru teologi, studenţi, dar se adresează celor ce vor să cunoască mai bine implicarea Divinităţii, din punct de vedere spiritual şi moral-religios în educaţia religioasă, în spaţiul geografic al ortodoxiei. Credem că nu greşim afirmând că lucrarea este rezultatul unei perioade îndelungate de cercetări şi reflecţii moral-creştine, din partea autorului.

Lucrarea contribuie la întărirea educaţiei religioase, componentă de bază a educaţiei civice şi morale a membrilor comunităţilor umane pe baza unor principii şi metode pedagogice printre care amintim principiul psihologic al intuiţiei, principiul practic-educativ şi metodele dialogului, observaţiei, exemplului personal, etc. Lucrarea este structurată pe cinci capitole bine închegate, care contribuie la o mai bună înţelegere şi aprofundare a cunoştinţelor religioase şi, mai ales, ajută cititorul să pătrundă în esenţa spiritualităţii creştine. Autorul accentuează latura spirituală a învăţăturii creştin-ortodoxe, semnificaţia existenţei factorului divin pentru omenire şi efectul învăţăturilor lui Dumnezeu asupra Apostolilor şi, prin ei, asupra Comunităţilor umane.

Cartea părintelui Radu Botiş este o mare oportunitate şi pentru slujitorii şcolii, pentru părinţi şi pentru toţi cei interesaţi de aprofundarea valorilor moral-creştine, acum când este nevoie de o nouă încreştinare. Această carte ar trebui să se afle în mai toate instituţiile de educaţie, biblioteci şi lăcaşuri de cult pentru a fi studiată şi a servi drept călăuză. Lucrarea este scrisă cu acribie, într-un limbaj elevat, dar accesibil şi profanilor. Pentru întocmirea ei s-a investit muncă şi timp. Autorul se relevă ca un erudit care încearcă să pună în lumină vocaţia de învăţător şi pedagog al lui Dumnezeu în relaţia cu oamenii, care formează turma sa. Prin această lucrare cu real conţinut ştiinţific, Radu Botiş îmbogăţeşte bibliografia teologică şi religioasă atât de necesară preotului şi profesorului de religie, ca şi celor care vor să se iniţieze în studiul religiei.

Capitolul „Pilde”, îţi provoacă, după lectură, o meditaţie profundă asupra adevărurilor fundamentale ale creştinismului pentru a pătrunde în esenţa spiritualităţii moralei creştine. Acest  compendiu de religie sub toate aspectele ei morale, are rolul de a armoniza mistica bisericii creştine cu valenţele cognitive şi propune paradigma simbiozei între suflet şi raţiune. Cea mai mare parte a lucrării se referă la specificul învăţăturii lui Iisus Hristos „cel mai mare pedagog şi catehet al tuturor timpurilor”, deoarece găsim explicaţii cu privire la diferite „nume” ale divinităţii privite prin prisma misiunii sale pe Pământ.

În încheiere putem afirma că erudiţia autorului  acestei lucrări şi activităţile cultural creştin-ortodoxe şi filantropice în care este implicat, ni-l înfăţişează pe părintele Radu Botiş ca pe un adevărat spirit renascentist destinat unor noi înfăptuiri, care să susţină măreţia Bisericii strămoşeşti şi Neamul.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*