„Cu patria în suflet” – grupaj liric al unor autori din volumul antologic cu același titlu

Recent, la târgul  de carte BookFest 2013, a avut loc lansarea primului volum din colecția antologică purtând sugestivul titlu „Cu patria în suflet”. 35 de poeți au ținut să închine versuri de dragoste de țară și de dragoste pentru sfânta limbă românească, rezultând o voluminoasă și superbă carte, așa cum îi sunt apreciate calitățile prin conținut, copertă și execuție tipografică.  Mulți dintre coutori sunt poeți de notorietate, o parte sunt încă la început de drum liric având una sau mai multe cărți, iar o parte sunt debutanți din punct de vedere publicistic.

După distribuirea exemplarelor cuvenite fiecărui co-autor din țară și de peste hotare, proces care se apropie de finalizare, va fi lansat public un al doilea apel pentru participarea la următorul volum al acestei colecții atât de necesare în această perioadă istorică de disipare a energiilor creatoare, de entropie spirituală și de pierdere a reperelor necesare manifestării și prin literatură pentru ființa națională aflată sub apăsarea sufocantă a deculturalizării, a manelizării, a tabloidizării, a despatriotizării (!), a amatorismului, a resemnării,  a indiferenței și lipsei rezonanță la durerile și aspirațiile neamului românesc din ce în ce mai agresat.

La sugestia poetului Horia Scarlat și cu susținerea câtorva participanți la acest minunat proiect de retrezire (și) prin poezie a sentimentelor pentru țară și limba românească, intenționăm publicarea, între timp, a unei ediții speciale, a unui volum cu mai puțini autori, dar cu mai multe pagini și poezii, pentru o exprimare mai generoasă  a fiecăruia și la costuri mult mai suportabile decât tipărirea unui volum individual. Sperăm ca această carte să apară în maxim o lună de la definitivarea listei de autori, proces aflat în desfășurare, încât să îi puetm asigura o lansare pe măsură, odată cu relansarea cenaclului literar-artistic „Rezonanțe Românești” în cadrul unui spectacol memorabil.

Editorii își vor asuma o anumită selectivitate în cazul acestui supliment special, ținând foarte mult la calitatea versurilor, iar dacă o astfel de inițiativă va avea succes, vom scoate astfel de ediții ori de câte ori vor exista solicitări în acest sens. Lista participanților la realizarea și autofinanțarea acestui supliment va fi publicată după selecția materialelor și a autorilor. Avem deja câteva solicitări pentru înscrierea în acest proiect, dar și pentru realizarea celui de al doilea volum din antologia de colecție „Cu patria în suflet”.

Ne onorează să publicăm în „Colocvii literare” din ziarul Națiunea câteva poezii cu mesaj patriotic ale unor poeți de mare sensibilitate și ale căror versuri lăcrimează pentru țară în volumul pilot al colecției „Cu patria în suflet”. Preconizăm ca al doilea volum să fie lansat spre sfârșituil verii pentru a fi prezent la toamnă la târgul de carte Gaudeamus 2013.

În numele patriei – Adrian Tirchineci

Blestemat vă fie osul
Trădători de neam și țară!
Voi, ce vreți ca țara sfântă
În bucăți s-o faceți iară.

Limba voastră-i păr de vulpe,
Neam de iude păcătoase,
Ne dați codrii, ne dați munții,
Iar istoria e ștearsă!

Sfânta Dacie unită,
Visul marilor trecuți,
Nu v-ar mai răbda pământul,
Vreți s-o dați pe doi arginți!

Pruncii noștri duși de-acasă,
Pripășiți prin țări străine,
N-au avut un loc la masă,
Apă și puțină pâine…

Ucigași de neam și țară,
Cei aleși de un popor,
Ne-ați îndatorat urmașii,
Robi legați în țara lor!

O! Deșteaptă-te române!
Dar deșteaptă-te urnit
Și fă iadul să le pară
Paradisul mult dorit!

De acum până la moarte
Liniște să nu aveți,
V-ați vândut măicuța sfântă,
Lotrii, lepre ce sunteți!

Și să vă ferească sfântul
Când s-o ridica Ion,
Gheorghe și Vasile-alături,
Vor uita de Dumnezeu!

Născuți la poala Romei – Vasile David
Pământul Sfânt al țării a fost udat cu sânge,
Iar azi prin cimitire doar cucuveaua plânge,
Eroii libertății pierduți sunt prin cuvinte,
La un pahar de vorbă-s aducerile-aminte…

Iar cei plecați de-acasă în crunta pribegie
Se războiesc ca lupii, de foame în pustie…
Peste tot în astă lume uși în față ni se-nchid,
Românii cinstiți și harnici la grămadă-s puși la zid.

Nu ni se mai întorc nici morții în morminte,
A noastră lașitate e fără de cuvinte,
Stăm cu mâinile întinse și ne-ncalecă toți hunii,
Noi, născuți în poala Romei, am ajuns de râsul lumii.

Opriți acest trist film! S-au prăpădit destui,
Ca noi, vivanți cu acte să fim ai nimănui.
Încă mai curge-n trupuri un sânge genuin,
Iar lașitatea are un zâmbet viperin…

 

Atâta timp – Mihail Rujoiu    
Atâtea lacrimi ce au căzut pentru dreptate
Şi atâta sânge pentru vitejie
A supt acest pământ din vremuri vechi
Şi le-a păstrat în el pe veşnicie.

Atâta timp cât sunt român
Şi în piept o inimă îmi bate,
Eu voi lupta pe acest pământ
Şi viaţa îmi voi da pentru dreptate.

O inimă am şi pentru ţară bate
Şi scut voi fi pe vecie,
Să apăr ţara şi al ei pământ
Şi pacea în scumpa Românie.

Român am fost, român voi fi
Şi pentru ţară am să mor,

Căci m-am născut pe acest pământ
Eu îl iubesc şi îl ador.

Român am fost, român voi fi
Căci am jurat să-mi apăr glia,
Aici eu m-am născut şi am crescut
Şi voi muri pentru acest nume, România.

Suntem români – Doina Butnaru 

Suntem neamul sacru, mitic

De pe plaiul mioritic,

Mândri, aprigi sunt oltenii,

Drepți și harnici moldovenii.

Suntem neamul românesc

De pe plaiul strămoșesc,

Chibzuiți sunt ardelenii,

Sprinteni și isteți muntenii.

Suntem neamul neclintit
De pe plaiul cel sfințit
Pentru limba ce-o grăim,
Pentru glia ce-o iubim.

Unirea cea mare  – Mihaela Tălpău

Din hotare în hotare
Se aude o chemare,

Toţi românii-n Sărbătoare

Cer a Țării Unire Mare!

Într-o horă a unirii,

Într-o horă a-ntregirii

Cântă românii-ntr-un glas

Spre Unire-ncă-un pas!

Hai să dăm suflet cu suflet

Să se-audă lung răsunet,

România, ţară sfântă,

Inima de dor ne cântă!

Toţi iubim pământu-acesta
Şi n-i dragă pitoreasca

Românie, dulce plai,

Gura noastră cea de rai!

Şi iubim această glie,

Dulcea noastră Românie

Să-i aducem fiecare
Mângâiere şi-nchinare!

 

Odă iernii române Ion Lupan

 

Am vrut să scriu o odă iernii,

Cu sânii pe zăpadă să-i scriu…

Clopoţei de cristal, de-nceput,

de Naştere şi de ajun să compună muzica

sacră a copilăriei noastre…

O iarnă zână-bună-mamă ce paşii ne adună

lângă strămoşi şi ne spune câte-n

stele şi-n lună…

O iarnă zână-bună-mamă-glie,

Ne dă slovă şi pâinea bună pe masă,

Ne duce cu plugul din casă în casă,

Ne-nvață să fim buni și drepți…

O iarnă zână-bună-mamă-glie-povaţă,

Cu Dumnezeu ne spală pe faţă.

Apoi ne ia pe câte unul de mână

şi ne duce în limba română…

Iarna mea, a ta, a lui –

Patria copilăriei noastre…

 

Invitație  – Gheorghe Vicol  

 

Prietene, de vii în ţara mea

Şi vrei să afli totul despre ea,

Ascultă-o rapsodie de Enescu,

Citeşte un poem de Eminescu,

Priveşte „Pasărea Măiastră”,

Ori mergi la marea cea albastră,

Contemplă „Gânditorul” din argilă,

El în istorie e prima filă!

Admiră cerul, de-i senin ori înnorat,

Spre el drapelul ţării mele-i înălţat.

Urcă pe munţi, coboară spre câmpii

Şi prinde-te în jocuri de copii.

Mănâncă borşul românesc cu cimbru

Şi calcă rar pe urme vechi de zimbru.

Intră să vezi o veche mănăstire

Şi sufletul ţi-l umple de iubire.

Prietene, de vii în ţara mea,

Aş vrea să afli multe despre ea;

Te voi primi cu pâine şi cu sare,

Venirea ta va fi o sărbătoare!

Ce este dor de țară pentru mine – Horia Scarlat

Ce este dor de țară pentru mine ?
Stau și mă-ntreb când ies la sfadă,
Câmpiile de sub Carpați printre izvoare line
Sau Marea Neagră cu a ei promenadă.

Ce este dor de țară pentru mine ?
Întreb istoria neamului ca mare eroină
Ecoul clopotului sfânt între ruine,
Cu glasul din folclor ce își cântă o doină.

Ce este dor de țară pentru mine ?
Pot fi părinții și copiii sau femeia iubită
O patrie între ecourile pline de suspine
A multor tineri ce o lasă părăsită.

Ce este dor de țară și de neam ?
Poate fi vântul ce adie cald în frunză
Pe uliță, povestea din bunici ce-o auzeam
La o bucat’ de mămăligă și de brânză.

Ce este dor de țară, ce-i dorul de pământ ?
E locul în care știu că, într-o zi,
Va fi aici pe veci al meu mormânt
Din țara mea ce voi lăsa, în grijă la copii.

Trezeşte-te popor – Virgil Ciucă  

Trezeşte-te, popor, trezeşte-te din moarte,

Dreptatea n-o obţii prin rugăciuni deşarte,

Cum vechii securişti azi conduc România,

Nu ai cui să te plângi că ţi-au redus simbria!

Partide şi guverne  pentru noi  sunt păgâni

Hoţii şi veneticii pe ţară sunt stăpâni.

Popii şi comuniştii au strâns averi prin jaf,

La cârma ţării noastre tronează un vătaf.

Trezeşte-te, popor, căci vor să te distrugă

Ţări care s-au unit ca lor să le fii slugă.

Şi nu uita în veci că te-au vândut la Yalta

Reînoind trădarea la şuşeanea în Malta.

Trezeşte-te, popor, în munte strânge oaste!

Duşmanii fără scrupul sunt înfrăţiţi prin caste

Şi obligă românii să plece-n pribegie

Cu gând că neamul dacic va piere pe vecie.

Trezeşte-te, popor, pune mâna pe armă,

Întreaga Naţiune să fie în alarmă!

Uneşte România prin legământ fratern,

Să nu ne lăsam neamul s-ajungă în infern.

Lasă un răspuns