Re-revizuirea Constituției României în favoarea Ungariei!

În ziua de 19 iunie a.c., Comisia pentru revizuirea Constituţiei a votat textul Proiectului de Lege vizînd modificarea şi completarea Legii fundamentale a României. S-a înregistrat o singură abţinere de la vot, a reprezentantului U.D.M.R., iar parlamentarii din partea P.D.L. şi P.P.-D.D. s-au retras din Comisie. Reprezentanţii P.D.L. sînt nemulţumiţi de sfidarea de către Comisia pentru re-revizuirea Constituţiei a rezultatului referendumului naţional din anul 2009 vizînd Parlamentul unicameral, cu cel mult 300 deputaţi şi senatori. Parlamentarii Partidului Poporului Dan Diaconescu (P.P.-D.D.) au părăsit lucrările Comisiei, fiind nemulţumiţi de respingerea în totalitate a amendamentelor propuse şi de faptul că se acţionează pentru o nouă Constituţie, îndreptată împotriva Poporului Român şi a României. Singurii care sînt extraordinar de mulţumiţi sînt conducătorii Ungariei şi reprezentanţii U.D.M.R., care şi-au atins obiectivele, respectiv:

1. Crearea cadrului legal pentru obţinerea autonomiei teritoriale a Ardealului.

2. Arborarea legală a drapelului Ungariei şi a steagului unguresc al Ardealului (aşa-zisul steag secuiesc) pe instituţiile Statului Român, în peste 1.000 de localităţi din România.

3. Introducerea dreptului de veto al Consiliilor naţionale şi locale ale minorităţilor etnice împotriva autorităţilor deliberative şi executive ale Statului Român şi Poporului Român. Reprezentanţii U.D.M.R. în Parlamentul de la Bucureşti joacă teatru şi fac pe nemulţumiţii pentru că s-au respins, de către Comisia pentru revizuirea Constituţiei, două dintre pretenţiile lor, la care zic că ţin tare mult, adică:

1. Să scrie în textul Legii fundamentale a României că în baza unei legi speciale va fi reglementat statutul anumitor ţinuturi unde există mai mulţi unguri sau pelicani. Liderii U.D.M.R. dau ca exemple aşa-zisul Ţinut Secuiesc şi Delta Dunării, unde Ungaria şi ungurii au obţinut numeroase şi întinse proprietăţi.

2. Introducerea limbii ungare ca limbă regională în Ardeal şi în Bucureşti, care este a doua capitală din lume (după Budapesta) unde trăiesc cei mai mulţi etnici maghiari.

Pentru cei care au acordat atenţie şi au urmărit procesul ultrarapid de adoptare a propunerilor pentru noua Constituţie a României este limpede că scopul principal îl constituie satisfacerea pretenţiilor Ungariei şi a stăpînilor străini ai ţării noastre. Acest obiectiv al Comisiei pentru revizuirea Constituţiei a fost ocolit cu multă abilitate în mass-media, prin canalizarea discuţiilor pe alte teme, respectiv: republică sau monarhie; republică prezidenţială sau semi-prezidenţială; limitarea atribuţiilor preşedintelui României; consecinţele moţiunilor simple; imunitatea parlamentarilor; sancţionarea migraţiei senatorilor şi deputaţilor; includerea unei steme a monarhiei pe drapelul Republicii România; componenţa şi modul de alegere în Consiliul Superior al Magistraturii (C.S.M.) etc. Este evident că la revizuirea Constituţiei, ordonată pentru anul 2013, nu s-au adus modificări şi completări privind aspectele de: dezvoltare economico-socială a României; valorificarea în Interes Naţional a uriaşelor bogăţii naturale ale Poporului Român; interzicerea vînzării pămîntului strămoşesc la străini; creşterea nivelului de trai al populaţiei; drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, neadmiţîndu-se nici măcar dreptul la demnitate, primul dintre drepturile omului care este înscris în toate Constituţiile ţărilor europene.

Comisia pentru revizuirea Constituţiei, condusă de senatorul Crin Antonescu (profesor de Istorie la liceu şi muzeograf) a recurs la tot felul de tactici şi tehnici de lucru pentru ca, în mare viteză şi prin nebăgare de seamă, să finalizeze textul proiectului de lege, care a fost amînat pentru luna septembrie a.c., la dezbateri în Senat. De ce s-a recurs la această amînare? Pentru ca Poporul Român să nu afle că s-a pus la cale re-revizuirea Constituţiei României în favoarea Ungariei, asigurîndu-se cadrul legal pentru dezmembrarea teritorială a ţării noastre şi pierderea Ardealului şi a altor provincii istorice româneşti! Preşedintele Comisiei pentru revizuirea Constituţiei, senatorul Crin Antonescu, a declarat (în 11 iunie a.c.) următoarele: „Cele mai importante opţiuni au fost aruncate în dezbatere. Nimeni nu ţine la secrete, nu doreşte să găsească soluţii pentru revizuirea Constituţiei, în spatele uşilor închise, pe sub masă sau prin înţelegeri de culise. Cred că înţeleg toţi că revizuirea Constituţiei nu este un act legislativ şi politic banal sau uzual“. Vorbe… vorbe… vorbe. Faptele îl contrazic pe domnul Crin Antonescu, iar textul pregătit de Comisie pentru re-revizuirea Constituţiei reprezintă un pericol uriaş pentru România, pentru Poporul Român şi viitorul său în Vatra Strămoşească! Textul votat de Comisia pentru revizuirea Constituţiei României constituie o bombă cu efect întîrziat pentru Uniunea Europeană! Imperiul botezat Uniunea Europeană va fi aruncat în aer de către Ungaria în complicitate cu conducătorii alogeni ai României prin:  legalizarea autonomiilor teritoriale pe criterii etnice; introducerea drepturilor colective pentru minorităţile etnice; acordarea dreptului de veto al minorităţilor etnice împotriva instituţiilor statelor în care trăiesc. Probabil, canicula din Bucureşti i-a făcut pe komisarii din Comisia de la Veneţia să nu observe „dinamitarea“ Uniunii Europene de către autorităţile de la Budapesta şi Bucureşti. În mod normal, Comisia pentru re-revizuirea Constituţiei trebuia să ia în discuţie şi să voteze numeroasele amendamente, la care se adaugă cele peste 7.000 de propuneri inventariate de Forumul constituţional, în ordinea articolelor din actuala Lege fundamentală. În fapt, s-a aplicat tactica celebrului criminal evreu Vladimir Ilici Lenin, unul dintre „părinţii“ marxism-leninismului (gîndit, scris şi aplicat de alţi evrei): „Un pas înainte, doi paşi înapoi“. Cînd s-a ajuns spre finalul textului Legii fundamentale şi al dezbaterilor, Comisia de revizuire a revenit la primele articole din Constituţie şi a admis amendamentele Ungariei şi ale U.D.M.R., respectiv:

1. La articolul 6 – „Dreptul la identitate“ au fost adăugate următoarele două amendamente:

a) „Reprezentanţii legali ai minorităţilor naţionale pot înfiinţa, potrivit legii privind statutul minorităţilor naţionale, organe proprii de decizie şi executive, cu competenţe privind dreptul la păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea idenţităţii lor.“

b) „Deciziile autorităţilor publice centrale şi locale se vor lua după consultarea cetăţenilor aparţinînd minorităţilor naţionale, cu privire la păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase.“

Nu există o Lege privind statutul minorităţilor naţionale! Cu toate că nu există o asemenea lege ea a fost înscrisă în textul de revizuire a Constituţiei.  Este cunoscut că, Ungaria şi U.D.M.R. au pregătit, timp de 12 ani, un proiect de lege privind statutul minorităţilor naţionale care să asigure obţinerea autonomiei culturale şi teritoriale a Ardealului. Proiectul de lege a fost însuşit de Guvernul Tăriceanu, după ce acesta a renunţat la religia ortodoxă şi s-a dus la Budapesta unde a trecut la religia catolică. Datorită senatorilor P.R.M., susţinuti la vot de reprezentanţii P.S.D. şi P.C., în ziua de 25 octombrie 2006, a fost respins în Senatul României proiectul de lege privind statutul minorităţilor naţionale. Pentru proiectul de lege al Ungariei vizînd autonomia teritorială a Ardealului au votat senatorii P.N.L. şi P.D.L. Senatorii U.D.M.R. (vreo 7) au părăsit sala Senatului atunci cînd a fost acceptat amendamentul P.R.M. vizînd eliminarea capitolului V „Autonomia culturală“.

Amendamentul U.D.M.R., care a fost admis recent de către Comisia pentru revizuirea Constituţiei, acordă pentru prima dată în Europa dreptul minorităţilor să-şi constituie, pe banii populaţiei majoritare, organe proprii de decizie şi executive pe criterii etnice. Acelaşi amendament al U.D.M.R. va institui dreptul de veto al minorităţilor etnice în Statul Român! Fără consultarea şi aprobarea scrisă a Consiliilor naţionale şi locale ale tuturor minorităţilor etnice:

* Preşedintele României nu se poate adresa Parlamentului cu mesaje şi nu are voie să decidă referendumuri.

* Parlamentului României i se interzice să ia în discuţie un proiect de lege sau propunere legislativă.

* Guvernului României i se interzice să adopte proiecte de legi, ordonaţe de urgenţă şi hotărîri.

* Consiliile judeţene şi Consiliile locale nu pot să ia în discuţie şi să adopte hotărîri.

* Primarii şi preşedinţii Consiliilor judeţene nu au voie să dea dispoziţii.

* Şefii instituţiilor publice centrale şi locale trebuie să ceară şi să obţină acordul scris al reprezentanţilor Consiliilor minorităţilor etnice, inclusiv pentru ocuparea unui post de portar.

Admiterea cu atîta uşurinţă şi iresponsabilitate a amendamentelor Ungariei şi U.D.M.R. la articolul 6 din Constituţia României dovedeşte că parlamentarii din Comisie nu au citit şi nu cunosc proiectul de lege privind statutul minorităţilor etnice, aflat la Parlament din anul 2005. Alţi trădători ai Neamului Românesc, unii cu statutul de deputat sau senator, caută să-i liniştească şi să-i păcălească pe români susţinînd că amendamentele U.D.M.R. admise la Comisie vor fi respinse în plenul Senatului şi al Camerei Deputaţilor. Ele trebuiau respinse de către Comisia pentru revizuirea Constituţiei. Regula în Parlament este următoarea: amendametele admise în Raportul Comisiei nu se mai discută în Plen, decît la cererea expresă şi motivată a unui parlamentar sau Grup parlamentar. Logică pare întrebarea: de ce au fost admise, în doar cîteva minute, amendamentele Ungariei şi U.D.M.R.? Este evident, din nou, că există o înţelegere între liderii U.S.L. şi U.D.M.R. împotriva Poporului Român şi a României!

2. La articolul 12 – „Simboluri naţionale“ s-a admis şi introdus un alineat 5 cu următorul text: „Minorităţile naţionale îşi pot folosi în mod liber, în spaţiul public şi privat, propriile simboluri naţionale care reprezintă identitatea lor etnică, culturală, lingvistică şi religioasă.“ Ca urmare, pe lîngă drapelul României, vor fi arborate la Parlament, Guvern, Palatul Controceni, pe instituţiile publice, în birouri şi în sălile de clasă, încă 18 drapele la care se adaugă multe steaguri, inclusiv şi, mai ales, drapelul Ungariei şi steagul unguresc al Ardealului. România şi românii vor ajunge de rîsul Europei şi al lumii. Probabil că, măcar acum, înţeleg românii de ce Guvernele Tăriceanu, Boc, Ungureanu şi Ponta au tolerat arborarea ilegală a drapelului Ungariei, a steagului cu stema Ungariei Mari şi a steagului unguresc al Ardealului (aşa-zisul steag al Ţinutului Secuiesc). Textul amendamentului admis al Ungariei şi U.D.M.R. confirmă acceptarea de către preşedintele P.N.L., Crin Antonescu, la Congresul liberalilor, a cadoului otrăvit oferit: steagul unguresc al Ardealului, la care beneficiarul a declarat că ţine tare mult.

În ziua de 11 iunie a.c., Zsolt Nemeth, secretar de stat în Ministerul de Externe de la Budapesta, a declarat la încheierea Conferinţei Permanente Maghiare următoarele: „Cetăţenia, administraţia regională, dreptul de a folosi propria limbă şi propriile simboluri, precum şi educaţia sînt cele 4 aspecte care au impact asupra vieţii comunităţilor maghiare din străinătate şi pe care va pune accent politica externă a Ungariei“…“Este reconfortant faptul că, în ultimele luni, disputa tensionată privind folosirea stegului secuiesc a fost practic rezolvată cu o victorie!“ Guvernul de la Budapesta este optimist şi speră că amendamentul respins de Comisie privind recunoaşterea limbii ungare ca limbă regională în România va fi admis în Plenul Senatului şi al Camerei Deputaţilor de la Bucureşti. Indicaţiile preţioase de la Budapesta au fost bine primite şi îmbrăţişate de preşedintele Comisiei pentru revizuirea Constituţiei şi, după doar două zile, el a impus să se revină la articolele 1, 6 şi 12 unde au fost apoi admise amendamentele Ungariei şi U.D.M.R. împotriva Poporului Român.

3. La articolul 1 – „Statul Român“, după alineatul 1 s-a introdus următorul text: „România recunoaşte rolul istoric în constituirea şi modernizarea statului român al Casei Regale, al minorităţilor naţionale, al Bisericii Ortodoxe şi ale celorlalte culte religioase.“ Ca urmare, la Budapesta şi în Ungaria este mare bucurie. Guvernul Orban are ca prioritate, în politica externă, să influenţeze politicile vecinilor Ungariei la nivel constituţional. Singura ţară unde s-au făcut paşi uriaşi în favoarea Ungariei este România!

După autonomia de facto în judeţele Covasna şi Harghita, precum şi în multe localităţi din Ardeal, obţinută prin complicitatea şi cu susţinerea Guvernelor post-decembriste, Comisia pentru revizuirea Constituţiei a pregătit terenul pentru consacrarea unei autonomii de jure a minorităţilor etnice, în special a celei ungare, prin garantarea drepturilor colective şi introducerea noţiunii de comunităţi locale cu drepturi extinse cum nu există nicăieri în Europa şi nici pe alte continente. Comisia condusă de senatorul Crin Antonescu nu recunoaşte adevărul şi rolul istoric al Poporului Român, urmaş al geto-dacilor, care a constituit leagănul civilizaţiei în Europa. Aceeaşi Comisie umileşte Biserica Ortodoxă Română pe care o situează în urma casei regale şi minorităţilor etnice în constituirea şi modernizarea Statului Român. Minoritatea maghiară, care nu a recunoscut şi nu recunoaşte Marea Unire de la Alba-Iulia din 1 Decembrie 1918, care acţionează de 95 de ani împotriva Statului Naţional Unitar Român şi a Poporului Român, care a boicotat referendumurile din anii 1991 şi 2003 pentru Constituţia României, care acţionează împreună cu autorităţile din Ungaria pentru pregătirea Diktatului de la Bruxelles din anul 2014 vizînd autonomia teritorială a Ardealului, este considerată de către U.S.L. că are prioritate faţă de Biserica Ortodoxă Română în constituirea şi modernizarea Statului Român. Înaintea Bisericii Naţionale şi sfidînd numeroase adevăruri istorice, în textul de revizuire a Constituţiei, este plasată şi casa regală a evreilor din familia Hohenzollern – Sigmaringen, care au jefuit, prădat şi trădat România şi Poporul Român. Fostul rege Carol al II-lea, un iresponsabil, corupt, lacom, laş şi imoral, la fel şi unul din urmaşii săi, este plasat în textul de revizuire a Constituţiei României înaintea Bisericii Ortodoxe Române. Pentru Poporul Român a început o vară fierbinte şi secetoasă, iar la toamnă i se pregăteşte în Parlament o Constituţie împotriva sa şi pentru dezmembrarea teritorială a României în favoarea Ungariei. Viaţa a demonstrat că, fără reprezentarea Partidului România Mare în Parlamentul României a fost posibil să se ajungă la re-revizuirea Constituţiei în favoarea Ungariei şi a iredentismului ungar.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*