Legiferarea zilei de 15 martie ca Ziua demnității etnice a Etniei Române

Asociaţia “VICTORIA” a Luptătorilor în Revoluţie, din Timişoara, care grupează, în cadrul membrilor săi, cele mai importante personalități care au organizat și declanșat, în data de 20 decembrie 1989: Revoluția Română din decembrie 1989 (RRD-1989), pe fundamentul social al desfășurării revoltei timișorene, declanșată în data de 16 decembrie 1989, apreciază că Etnia Română se află, în prezent, într-o situație dezastruoasă, chiar în România, unde, pe de o parte, este: Etnie statală principală, ca: Etnie fondatoare a Statului Român, iar, pe de altă parte, este nu doar subminată, ca atare, ci chiar batjocorită, mai ales în Transilvania, de către reprezentanți, iredentiști, ai Etniei Hungariene, precum și în capitala României, de către anumiți reprezentanți și chiar conducători ai unor instituții de putere, de Stat, care (în calitate de: „cozi de topor”, ale unor grupări de interese oculte și subversive, de tip etnic, masonic și chiar mafiot, ostile Statului Român și Etniei Române),  sunt dispuși, contra unui „cost” corespunzător, să acționeze, inclusiv în mod distructiv, nu doar împotriva intereselor fundamentale, respectiv principale, ale Etniei Române, ci chiar pentru dezintegrarea statală și, respectiv, dezetnicizarea populațională a României. În contextul celor expuse anterior, Consiliul Director al asociației noastre  consideră că referitor la problemele, deosebit de grave, cu care se confruntă, în prezent, Statul Român și Populația statală a României, revoluționarii autentici, care au avut un rol determinant în declanșarea și înfăptuirea RRD-1989, la Timișoara, precum și care au rămas atașați idealurilor RRD-1989 (în conformitate și cu prevederile din Articolul 1, aliniatul 3, din Constituția României), au datoria patriotică de a-și asuma rolul de: garanți individuali ai apărării, promovării și implementării, la nivel societal, a idealurilor RRD-1989 și de a acționa, ferm și eficient, în acest scop, motiv pentru care, noi, cei care, ca membri ai asociației, ne-am asumat, în mod voluntar, această calitate, precum și responsabilitățile aferente:

  1. 1.      Propunem promovarea acțiunii social-civice, întreprinsă de către eleva: Sabina Elena Muruianu, din orașul Sfântul Gheorghe, județul Covasna, de a veni, la școală, în data de: 15 martie 2013, cu o bentiță tricoloră, cu însemnele coloristice ale drapelului statal (înfășurată în jurul capului, în dreptul frunții), în: acțiune specific patriotică, de importanță etnică și chiar statală, având în vedere nu doar curajul și demnitatea, dovedite, cu acest prilej, de eleva, în cauză, ci și ostilitatea cu care a fost tratată, de către diriginta clasei, respectiv de către conducerea școlii, a cărei elevă era, respectiv de către conducerea Inspectoratului Județean, Școlar, Covasna, respectiv de către alți reprezentanți, iredentiști, ai Etniei Hungariene, din orașul, precum și din județul respectiv, care au mers până acolo încât au amenințat-o nu doar cu represalii personale, ci și cu asasinarea. Acțiunea, în cauză, apreciem că demonstrează și modul autentic, patriotic, în care o tânără elevă, din Transilvania, a înțeles să cinstească un simbol heraldic, statal, de tip drapel, comparativ cu modul exchibiționist, specific „gheșeftar”, în care a procedat conducerea postului privat de televiziune: Antena 3, vizând înscrierea unei acțiuni, tipic publicitare, în așa-numita: Carte a recordurilor, chiar cu prețul călcării, în picioare, a unei pânze de dimensiuni uriașe, colorată, în mod similar, drapelului statal al României și „proclamată” ca fiind: drapel al României, în acordurile imnului național, precum și în solemnitatea prezentării onorului, de Stat, de către o formațiune militară, de gardă, unui prim-ministru, de calitatea profesională și, mai ales, morală, specifică lui Victor Viorel Ponta, care, în aprecierea noastră, exercită, în prezent, în mod accidental și nenorocit, pentru marea majortate a Populației statale, postul de șef de Guvern al României.
  2. 2.      Propunem ca pentru aprecierea și cinstirea, pe viitor, a acțiunii, în cauză, precum și a personalității, foarte tinere, care a înfăptuit-o, ziua de: 15 martie să fie propusă, oficial, Parlamentului României, pentru a fi legiferată și aniversată, în viitor, ca: Ziua demnității etnice a Etniei Române, cu atât mai mult, cu cât acțiunile reprezentanților iredentiști, ai Etniei Hungariene, corelate și impulsionate de acțiunile trădătoare și chiar: „înalt trădătoare”, comise de către indivizi mancurtizați, care au acționat, în trecut, respectiv care acționează și în prezent, în calitate de: „cozi de topor” (inclusiv ale Etniei Române), au adus, în Transilvania, în stare de: resemnare oportunistă și chiar de: lașitate, civico-etnică, cea mai mare parte a etnicilor români (fapt evidențiat, elocvent, chiar de modul în care s-a desfășurat acțiunea Sabinei Elena Muruianu), dovedindu-se că etnicii români, din Transilvania, capabili să mai reacționeze, cu demnitate și curaj, la provocările iredentiste, hungariene, sunt nu doar în minoritate, ci, din nenorocire, pentru Etnia Română, au ajuns să fie considerați și apreciați doar ca: excepții.
  3. 3.   Având în vedere cele menționate anterior, Consiliul Director al Asociaţiei “VICTORIA” a Luptătorilor în Revoluţie, din Timişoara, va propune, în cadrul viitoarei Adunări generale a membrilor asociației, conferirea titlului, onorific, de: Membru de onoare, al asociației noastre, elevei Elena Sabina Muruianu, dacă și personalitatea, în cauză, va accepta să i se confere distincția respectivă.
  4. 4.      Același Consiliu Director va mai propune membrilor asociației, tot în cadrul viitoarei Adunări generale, și ca Asociaţia “VICTORIA” a Luptătorilor în Revoluţie, din Timişoara, să-și asume rolul de: asociație inițiatoare a desfășurării, la Timișoara, a unui: proces moral, intentat următoarelor persoane (indivizi): Traian Băsescu, Emil Boc, Victor Viorel Ponta, Crin Laurențiu Antonescu, Mugur Isărescu, Dan Voiculescu, Ion Iliescu, Marko Bela, Kelemen Hunor, Attila Cseke, Monica Macovei, George Cristian Maior, Mihai Răzvan Ungureanu, Zsolt Lendvay Simon, Sorin Ioniță (ș.a.), pentru rolul determinant, respectiv complicitar, respectiv amenințător și insultător, pe care l-au avut, iar, unii dintre ei, îl mai au, în degradarea societală, respectiv în denigrarea statală, a României, prin acțiuni de subminare, oculte și subversive, a Statului Român, respectiv a conștiinței statale, etnico-civice, a Etniei Române.
  5. 5.      Consiliul Director al Asociaţiei “VICTORIA” a Luptătorilor în Revoluţie, din Timişoara, atenționează, tot în contextul expus anterior, pe toți conducătorii post-revoluționari, foști și actuali, ai Statului Român, care, în aprecierea asociației noastre, au avut un rol determinant în diminuarea, până la anulare și chiar pervertire și batjocorire a idealurilor RRD-1989, că nu vor fi nici iertați și nici uitați, în timp, ci vor fi, corespunzător, dezocultați și acuzați, în scopul de a fi inculpați, judecați și pedepsiți, oficial, pentru activitatea lor de: „mari rău-făcători”, la nivel societal, inclusiv prin: „recurs procesual”, la nivelul istoriei, în cazul în care nu se va reuși realizarea recursului juridic, în cursul temporal al viitorului apropiat.
  6. 6.      Consiliul Director al Asociaţiei “VICTORIA” a Luptătorilor în Revoluţie, din Timişoara, va mai propune membrior asociației, în cadrul viitoarei Adunări generale, ca asociația noastră să-și asume și inițiativa organizării unui alt: proces moral, la Timișoara, intentat principalilor vinovați (deghizați în specialiști în Drept, dar, de fapt: „bișnițari” în Drept, respectiv în Drept Constituțional), datorită cărora, în aprecierea noastră, în loc ca România să fie apărată, post-revoluționar, la nivel legislativ, de o: Constituție de tip Lege Supremă în Stat, a fost și încă mai este condamnată să suporte efectele legislative, specifice, ale unui „surogat” constituțional, de tip: pseudo-Lege, adică, de fapt, o: Declarație, oficială, de principii și opțiuni constituționale, fără putere, deplină, de lege. Populația României trebuie să afle și să conștientizeze bine faptul că, în absența unui sistem jurisdicțional, de nivel constituțional, care să aibă puterea juridică de a inculpa, respectiv de a acuza, judeca și pedepsi infracțiunile constituționale, adică să includă un: Cod de infracțiuni constituționale, respectiv un: Tribunal Constituțional, respectiv un: Cod de proceduri juridice, de nivel constituțional, România va fi cel mult un Stat de drept, pentru „căței”, dar nu și pentru „dulăi” (cu scuzele de rigoare pentru exemplul peiorativ, dar, apreciem că și concludent, utilizat). Astfel, actuala coaliție politico-partidică, majoritară (care a înglobat, din nou, în cadrul coaliției majoritare, și chiar la guvernare, pseudo-partidul Uniunea Democrată Maghiară din România – UDMR, deși nu era necesar și promisese, pre-electoral, că n-o va face), denumită: Uniunea Social-Liberală (USL), și alcătuită din Partidul Social Democrat (PSD), Partidul Național Liberal (PNL) și, respectiv, Partidul Conservator (PC), dovedește că se pregătește, să perpetueze, în România, situația „pseudo-constituțională”, moștenită de la predecesori, și să „ofere” Populației statale, o așa-zisă: Constituție, în regim de exclusivitate (spre votare, prin referendum constituțional), în contextul în care Populația statală a fost, în permanență, în perioada post-revoluționară, și probabil va mai fi, și în continuare, dezinformată prin manipulare mediatică, la care se va mai adăuga, tot probabil, și fraudarea electorală, în scopul menținerii, chiar și cu orice preț, a Puterii în Stat, pentru o categorie populațională, privilegiată, în mod nemeritocratic, la nivel societal, reprezentând anumite grupări de interese, specific clientelare, oculte, subversive și distructive (de diverse tipuri, precum: profesional, sindical, industrial, bancar, civic, etnic, religios, politico-partidic, dar, mai ales: deviaționist-sexual, agentural, masonic și chiar mafiot), obiectiv ce urmează a fi realizat, inclusiv cu sprijinul, determinant, al unor instituții de Stat, cărora li s-a deturnat (în mod subversiv și samavolnic) misiunea societală, în agenturi de diversiune, și, respectiv, de poliție politică.

Lasă un răspuns