Dreptul la apărare al Țării și al cetățenilor DacoRomâniei!

Senatul Academiei DacoRomâne TDC și conducerea Blocului Unitatea Națiunii – BUN – rețea independentă de societăți, asociații, fundații, organizații profesionale, sindicate, societăți cultural-științifice și obștești, personalități individuale din toate domeniile de activitate umană, în curs de configurare este împuternicită să declare și să susțină pentru întărirea funcției de apărare a națiunii dacoromâne și de consolidare a statutului cadrului militar al României,

1. Avînd în vedere situația internă și internațională deosebit de gravă, atacurile directe la valorile apărate de Constituție, în special din articolul 1;

2. Ținînd cont de faptul că statul național român unitar, suveran și independent al cărui teritoriu este inalienabil și indivizibil este apărat de Armata României care are misiunea de a apăra ordinea constituțională;

3. Luînd în considerație faptul că astăzi statului cadrului militar este deființat în esența sa, prin  amputări incredibile care afectează azi și pe termen lung îndeplinirea funcției de apărare, de existență liberă a statului român;

4. Avînd în vedere campania unor factori de putere care au terfelit statutul și demnitatea de militar al României, prin sintagme de genul ”pensii nesimțite”;

5. Ținînd cont de faptul că astăzi e Ziua Eroilor Neamului ziua în care cinstim jertfa înaintașilor pe cîmpurile de luptă pentru libertatea și suveranitatea națională;

6. Constatînd că în conformitate cu tradițiile militare, cei care au depus un singur jurământ militar față de unica patrie din lume, cadrele militare la înalțarea în grad primeau pe viață de la statul căruia i-a jura credință pe viață, în dar, o sabie, un stilet și, mai recent, un pistolet;

7. Știind că dușmanii care se pretind a fi prieteni se tem de curajul, cinstea, onoarea și vitejia militarilor români;

8. Luînd act de faptul că aliații din U.E. și NATO în loc să ne consolideze forța militară, mai degrabă ne-au dezarmat, ne-au desființat unități, ne-au falimentat industria militară și a disponibilizat cadre militare dar ei continuă militarizarea pe baza de programe de înarmare belicoase, iar mai recent ne impun o regionalizare care înseamnă dezmembrarea unității naționale la care a aspirat de milenii întreaga națiune

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*