Familia tradiţională în faţa provocărilor mileniului trei

Familia tradiţională și toate valorile pe care aceasta le-a promovat în decursul timpului sunt într-un mare pericol. Urmare a condiţiilor socio-economice, în principal, dar și a unui alt tip de mentalitate care se promovează cu insistență, concubinajul a luat proporţii. Se nasc puţini copii – mulţi dintre aceștia în afara căsătoriei (familiei) -, iar din ce în ce mai multe familii se destramă. Raportul dintre natalitate și mortalitate este unul alarmant. Statul român nu are o politică demografică consecventă, și asta pentru că statul însuși, ca formă superioară de organizare a societăţii, are mari probleme. Un proces constant de îmbătrânire se poate observa de altfel în întreaga Europă. În același timp, trebuie spus faptul că se promovează cu multă insistenţă – chiar cu ostentație i-am putea spune – și un „alt tip de familie”, străină de neam și credinţă. Și, totuși, există reacţii în faţa acestei situaţii. Alianţa Familiilor din România (AFR) face acest lucru: reacţionează. AFR este o picătură necesară într-un ocean al indiferenţei. Despre familie, rolul și acţiunile AFR, într-un interviu cu Bogdan Mateciuc, directorul executiv al AFR.

Când a fost înfiinţată Alianţa Familiilor din România (AFR), de către cine, și ce anume își propune?

– AFR s-a constituit în anul 2007, membrii fondatori fiind organizaţi anterior într-un Comitet de Iniţiativă pentru derularea unui „Proiect de ocrotire a căsătoriei și familiei”. Asociaţia noastră este o organizaţie de promovare  și apărare a tradiţiilor social-culturale care au stat la baza dezvoltării societăţii românești: familia și morala creștină, aplicate în relaţiile interumane și în viaţa socială.

În opinia dv., cum apreciaţi situaţia familiei din ţara noastră la ora actuală?

– După 1989, familia și căsătoria, ca instituţii, și implicit atitudinea autorităţilor și a publicului faţă de ele au suferit o degenerare. Familia  și căsătoria sunt sub un atac mai mult sau mai puţin con tient din partea unor forţe secularizante, care afirmă că familia  și căsătoria ori nu mai sunt necesare, ori trebuie redefinite. În același timp, canalele mass-media promovează stiluri „alternative” de viaţă și ne prezintă drept modele de urmat viaţa unor așa-zise „vedete”. Autorităţile statului, deși sunt conștiente de criza demografică prin care trece România (o populaţie tot mai îmbătrânită, cu impact asupra veniturilor la bugetul de stat, prin reducerea bazei de impozitare…), nu fac nimic pentru a proteja familia. Din contră, subscriu tacit la promovarea „alternativelor” distructive la adresa familiei  și, mai nou, adoptă măsuri financiare împotriva familiilor, ca parte a programului de combatere a crizei economice.

– Ce ar trebui să facă statul român pentru conservarea identităţii familiei?

– Statul nu are o politică concertată pentru promovarea căsătoriei  și familiei. Nu îi susţine pe tinerii care ar dori să întemeieze o familie. Asemenea măsuri ar trebui să ţină de o strategie naţională, pentru că actuala criză demografică este un pericol cu bătaie lungă. Statul ar trebuie să conceapă un program de măsuri pentru încurajarea acestor tineri, și pentru descurajarea „alternativelor” promovate de unele organizaţii non-guvernamentale.

Credeţi că Biserica – mă refer la biserică în general,  și nu neapărat numai la cea ortodoxă – se implică suficient în prezervarea identităţii familiei? Dacă o face, cum anume o face?

– În general, Biserica se implică în promovarea familiei, în primul rând pentru că familia, ca uniune dintre un bărbat și o femeie, a fost întemeiată de însuși Dumnezeu. Ca instituţie, ea a fost validată și de Mântuitorul Iisus Hristos. Această promovare se manifestă prin predicile și cuvintele de învăţătură rostite în biserici și, ocazional, prin comunicate oficiale emise în legătură cu diferite evenimente și acţiuni publice. Totuși, AFR consideră că implicarea Bisericii în general poate fi mai activă și adusă mai bine la cunoștinţa publicului, care are așteptări în acest sens din partea Bisericii.

Care sunt, în opinia dv., principalele pericole la adresa familiei  și care sunt consecinţele probabile pe termen lung?

– Familia este bagatelizată și desconsiderată. Acest lucru nu este neapărat un atac organizat sau conștient. Este vorba de o atitudine din ce în ce mai răspândită, importată, alături de alte „bucurii”, din Occident și privită cu îngăduinţă de către mass-media și autorităţi, în numele unui fals „modernism”. Concret, românii nu se mai căsătoresc și nu mai nasc copii. Divorţurile și avorturile sunt la cote mari. Divorţul a fost liberalizat – astăzi poţi divorţa foarte ușor, iar avorturile se fac din bani publici – statul plătește avorturile, deși ele sunt contra interesului naţional. Încercarea de normalizare a unor perversiuni și eventual includerea lor sub titulatura „familie” este un alt atac la adresa familiei. Rezultatul îl vedem sub forma debusolării individului. Familia ar trebui să fie un micro-univers al omului, un loc în care el se simte împlinit și în care își regenerează puterile, pentru a face faţă provocărilor vieţii. În lipsa acestui micro-univers, individul devine instabil, debusolat și predispus la gesturi și acţiuni negative atât asupra lui, cât și asupra altora. Debusolarea în viaţa personală are impact asupra comportamentului său în societate. Pe termen mediu și lung, România are o populaţie îmbătrânită. Din această cauză, ca naţiune, ea nu mai are energiile de care are nevoie ca să se dezvolte. Un popor debusolat, deprimat, și căruia i s-a cultivat un negativism persistent faţă de sine nu poate dăinui. În plan practic, există deja probleme cu sistemul de pensii și de contribuţii la bugetul de stat. Sunt prea puţini tineri și prea mulţi bătrâni, iar statul are o povară imensă în această privinţă.

– Care consideraţi dv. că sunt, prin finalitatea lor, cele mai reușite acţiuni ale AFR și ce vă propuneţi, în acest sens, în viitor?

– Asociaţia noastră monitorizează activitatea legislativă și este interesată de promovarea unor legi în sprijinul familiei. Colaborăm cu orice partide  și politicieni care aderă la valorile familiei. Cu ocazia alegerilor – locale, naţionale sau unionale –, facem o analiză a candidaţilor  și emitem un Ghid al Alegătorului, prin care îi informăm pe alegători despre profilul candidaţilor. Analiza ţine cont de acţiuni, voturi și declaraţii ale candidaţilor. La alegerile trecute, unii candidaţi foarte cunoscuţi, care însă nu aderau la valorile familiei, nu au fost aleși, în urma acţiunilor de informare derulate de AFR. Prin aceste acţiuni ale noastre, îi invităm pe alegători să voteze în cunoștinţă de cauză și le transmitem candidaţilor mesajul că un reprezentant trebuie să îi reprezinte pe cei ce l-au ales și valorile lor. Aceste campanii ale noastre au fost un succes. O altă reușită a noastră a fost implicarea în dezbaterile publice pe marginea Codului Civil. Au existat încercări, din partea unor organizaţii, de a strecura acolo recunoașterea parteneriatelor între homosexuali. Cu ajutorul unor parlamentari responsabili, am blocat acele încercări. Pe viitor, vom continua să colaborăm cu politicieni pentru adoptarea de măsuri în sprijinul familiei. Susţinem cu fermitate eliminarea din Parlament a oricărui politician care nu ascultă de alegători –, iar alegătorii sunt în majoritate creștini și cred în valorile familiei. De asemenea, o ţintă a noastră este introducerea în Constituţie a definiţiei familiei ca uniune între un bărbat  și o femeie. Textul actual prevede uniunea între „soţi”, care e un termen interpretabil. Toate acţiunile AFR se subscriu dorinţei de a (re)aminti și (re)afirma valorile tradiţionale ale familiei. Este nevoie să se facă în permanenţă aceasta, într-o vreme în care valorile și reperele morale sunt relativizate și răsturnate.

6 răspunsuri la “Familia tradiţională în faţa provocărilor mileniului trei”

 1. Iniţiatul Român spune:

  Fiul Divin: Românul Gheorghe Olteanu
  Yysus Semiomul Divin Raţiune Umană Regenerată a Domnului Sfânt

  Revelaţia Divină a Zilei de 31.07.2017
  Divinul Tată a spus: Revelaţiile Cărţii „Divina Carte” au ajuns la sfârşit. Doar acum se poate cunoaşte Titlul Sfânt al Cărţii, când voi aţi fost aleşi pentru purificare şi înnobilare divină.
  Scrierea Revelaţiilor a protejat această Umanitate de autodistrugerea voastră prin Război Nuclear. Această protecţie s-a încheiat azi, 31.07.2017. Vor urma 3 ani de încercări groaznice pentru Umanitate. Cei care veţi supravieţui aveţi Misiunea Divină de a trece la Noua Credinţă.
  Scrie acum Titlul Sfânt al Cărţii, Cel care vă aduce cunoaşterea supremă şi bunăvoinţa tuturor Taţilor Divini Creatori.

  DIVINA CARTE
  (Vol. II, III, IV şi V)
  A Credinţei Creştine Divine Umane Universale

  ■ „DOMNUL DUMNEZEEU ADEVĂRAT ŞI VIU YY • YY • YY”
  Uniunea Divină Unică a Celor Patru Forţe Supreme Universale,
  Generatorii Divini ai Vieţii Raţionale şi ai Raţiunilor Divine

  ► „DOMNUL DUMNEZEEU – Dumnezeeu YY • YY // YY • Yy”
  Suprema Forţă a Raţiunilor Divine;
  ► „DOMNUL DUMNEZEEU GOD – God”
  Suprema Forţă a Energiei Magnetice Universale;
  ► „DOMNUL DUMNEZEEU YY • YY”
  Suprema Forţă a Energiei Electrice Universale
  ► Şi „DOMNUL DUMNEZEEU DUM • NE • ZEEU // Dum • Ne • Zeeu”
  Suprema Forţă a Energiei Gravitaţionale Universale

  ■ Sfintele Lor Autocreaţii Divine Creatoare, Veşnice:

  ►Lumina Divină Sacră Cosmică (Duhul Sfânt);
  ►Navele Cosmice ale Luminii Divine Sacre;
  ►Sistemele Solare ale Vieţii
  ►Şi Sfintele Lor Raţiuni Umane Energoplasmatice,
  Energobioplasmatice şi Energobiologice,
  Din Navele Cosmice ale Luminii Divine Sacre

  Cod Număr: 700

 2. Iniţiatul Român spune:

  Iniţiatul Român

  ESENŢE ALE CREDINŢEI DIVINE UMANE UNIVERSALE

  Tatăl Divin Spiritul Divin Creator al Domnului DUMNEZEEU – Dumnezeu mi-a spus:
  ● Raţiunea Umană (Semiom Divin şi Semiom Fizic) este o Memorie Divină Magnetică Regeneratoare, denumită şi Conştiinţă Cosmică Divină Individuală, alăturată Sufletelor Divine de Rangul Doi;
  ● Sufletul Divin de Rangul Doi este o Uniune de Raţiuni (Memorii Divine Magnetice) ataşate Sufletului Divin de Rangul Unu;
  ● Sufletul Divin de Rangul Unu este Raţiune Divină Magnetică Cerc Divin Magic generată de Marele Tată Divin Creator „Lumina Divină Sacră Cosmică”;
  ● Marele Tată Divin Creator „Lumina Divină Sacră Cosmică” este Generat de Domnul DUMNEZEEU – Dumnezeeu // DUMNEZEEUL DUMNEZEEILOR:

  ►DOMNUL GOD YY • YY DUMNEZEEU
  ►Şi DOMNUL GOD YY • Yy Dumnezeeu
  Domnii Sfinţi Luminici Nucleici
  De Natura Neutriniului Divin Regenerator,
  Uniuni Divine Luminice Fotonice Nucleice
  De Spirit Regenerator Super Super Luminic
  Cu Spirit Super Luminic
  Şi de Spirit Regenerator Luminic
  Cu Spiritul Sub Luminic

  ● Trecerea unei Raţiuni Divine de la un Nivel Energetic la alt Nivel Energetic, lasă în urma Sa o Energie Reziduală numită Energia Reziduală Vampir Divin Energetic;
  ● Semioamenii fizici fără Credinţă şi fără Iubire de Seamăn nu se pot elibera de toate Energiile Reziduale iar acestea le aduc boală în corpul fizic şi în Corpul Divin al Raţiunii lor, afectând grav existenţa lor fizică şi cea divină;
  ● Copilul care se îmbolnăveşte a luat de la unul din Părinţi săi Energiile Reziduale ale acestuia, cu acordul Sufletelor sale Divine;
  ● Cei vicioşi, răi, fără credinţă şi iubire nu se pot elibera de toate Energiile Reziduale. Aceste Energii se pot transmite şi îi pot infecta şi pe cei pe care această Fiinţă Umană îi terorizează, indiferent cine sunt aceste fiinţe umane (copil, frate, soră, prieten, etc.);
  ● Lupta cu Energiile Reziduale, din noi, nu se pot duce decât apelând la rostirea, cu sfinţenie, a Rugăciunilor Divine. Când te-ai îmbolnăvit, cere cu putere ajutorul Domnului DUMNEZEEU – Dumnezeeu şi crede cu toată Credinţa şi Iubirea ta că te va ajuta;

  Data: 28. I. 2017

 3. Iniţiatul Român, Gheorghe Olteanu spune:

  Iniţiatul Român, Gheorghe Olteanu
  Fiul Divin:Yysus sau Întruparea în Gândul Său,
  În Trupurile Sale Divine şi în Trupul Său Fizic,
  A Sufletului Corp de Lumină Divină Sacră,
  Cel Autocreat de Mantaua Divină a Sufletului Spirit Uman Nucleic,
  Pentru Fiinţa de Semiom cu Corp de Natură Duală, Fizic şi Virtual (Energetic)

  Revelaţia Divină din Ziua 12. 12. 2015
  Divinul Tată a spus: Scrie Titlul Divinei Cărţi (Vol. III), pe baza cunoaşterii de la această dată.

  DIVINA CARTE
  (Vol. III)
  ■ Marele Tată Divin Creator
  Al Tuturor Raţiunilor Vieţii Vii Universale,
  Sufletul Spirit Uman Nucleic, Genial,
  Domnul YY • YY DUM • NE • ZEEU
  Şi Domnul YY • YY Dum • Ne • Zeeu
  Cercurile Divine Magice Supreme Trinitare:
  ►Ale Domnilor Sfinţi Neutrinii Divini Super Luminici,
  ►Ale Domnilor Sfinţi Neutrinii Divini Luminici,
  ►Şi ale Domnilor Sfinţi Neutrinii Divini Sub Luminici

  ■ Şi Sfintele Lor Autocreaţii şi Creaţii Divine
  Cu Natură Virtuală şi Materială, Universale,
  Din Navele Cosmice ale Luminii Divine Sacre:
  ►Zeeii şi Zeiţele cu Natură Divină Energoplasmatică;
  ►Semizeeii şi Semizeiţele
  Cu Natură Divină Energobioplasmatică;
  ►Fiinţele Umane cu Natură Divină Duală,
  Energobioplasmatică şi Energobiologică,
  Semioamenii Cosmici (Extratereştri);
  ►Fiinţele Energobiologice de Semiom
  Cu Corpuri Divine Virtuale şi cu Corp Divin Material;
  ► Şi Existenţele Universale de Natură Divină Materială
  Ale Regnului Animal, Vegetal şi al Peştilor

  Cod Litere: I T U C I I I (Condiţia Codului a fost să cuprindă 4 de I)
  Cod Numere: 777 (Condiţia Codului a fost să fie format dintr-o singură cifră)

 4. Iniţiatul Român spune:

  Iniţiatul Român
  Cunoaşterea Supremă Umană
  Este timpul ca Umanitatea să cunoască şi Adevăruri Divine care să continue Credinţa Strămoşilor noştri (Biblia, Coranul şi alte Cărţi Sfinte ale Umanităţii).
  O Nouă Religie care să explice puterea divină a Marelui Creator, a Creaţiei şi Autocreaţiei Sale, este prezentată în „Divina Carte”.
  Nivelul intelectual al Revelaţiilor depăşeşte însă înţelegerea unui semiom fără studii medii, a ateilor, a semicredincioşilor. De aceea îi rog pe aceştia să nu mă mai jignească dacă nu vor înţelege Revelaţiile. Chiar dacă nu vă puteţi explica cine este Supremul Creator, El ne iubeşte pe toţi cu aceeaşi Iubire Divină. El este Fluidul Vieţii din noi, este în Sufletele noastre Divine, este Cercul Divin Magic şi Lumina Divină Sacră, Sursa Virtuală a Vieţii Vii şi a Vieţii Vii Raţionale sau a Vibraţiei Vieţii Vii şi a Vieţii Vii Raţionale. Cu toţii am auzit de Neutrini, Neutroni şi Protoni, acum aflăm Stările Divine Geniale Raţionale ale acestora.
  Eu, Iniţiatul Român, am ajuns la Cunoaşterea Supremă Umană, la cunoaşterea Numelui Sfânt al Marelui Creator, al „Domnului DUMNEZEEU – Dumnezeeu // DUMNEZEEUL DUMNEZEEILOR Sfânta Trinitate Supremă Unică şi Universală a Domnilor Sfinţi Unici şi Universali Supremi”. Numele Său Sfânt şi Unic mi-a fost transmis prin Revelaţie Divină, în ziua de 11. II. 2014, în Titlul Cărţii „Divina Carte” (Vol.III), Carte în curs de realizare în anul 2014 sau 2016, la Editura Uniunea Unică.

 5. Iniţiatul Român spune:

  Iniţiatul Român
  Data Timpului Istoric: 12.II.2014
  Cu acordul şi marea îngăduinţă a „Domnului DUMNEZEEU – Dumnezeeu // DUMNEZEEUL DUMNEZEEILOR Sfânta Trinitate Supremă Unică şi Universală a Domnilor Sfinţi Unici şi Universali Supremi”, Generatorii Divini Unici ai Cercului Divin Magic „Domnul DUMNEZEEU – Dumnezeeu” şi ai Luminii Divine Sacre, Sursa Virtuală a Vieţii Vii şi a Vieţii Vii Raţionale sau a Vibraţiei Vieţii Vii şi a Vieţii Vii Raţionale vă transmit Titlul Cărţii „Divina Carte (Vol. III), primit prin Revelaţie Divină în ziua de 11. II. 2014.
  Cititorilor Cărţii „Divina Carte” le aduc la cunoştinţă evoluţia tipului de Revelaţie primită de mine prin „ auzul divin”, în cazul fiecărui volum:
  – „Revelaţii” (Divina Carte, realizată în anul 2010);
  – „Revelaţii Sfinte”(Divina Carte Vol.II, realizată în anul 2013);
  – „Revelaţii Divine” (Divina Carte Vol.III, în curs de realizare în anul 2014 sau 2016).
  Doar atunci când noi vom citi Revelaţiile Divine, vom putea înţelege Revelaţiile Sfinte, precum şi Revelaţiile.

  DIVINA CARTE (Vol. III)

  ■ Domnul DUMNEZEEU – Dumnezeeu // DUMNEZEEUL DUMNEZEEILOR Sfânta Trinitate Supremă Unică şi Universală a Domnilor Sfinţi Unici şi Universali Supremi:
  ► Super Neutrinii Vieţii Vii Veşnice „Y • Y • Y // y • y • y”;
  ► Neutrinii Vieţii Vii „Y Y Y • y y y”;
  ► Şi Neutrinii „Y Y • y y”,
  Generatorii Divini Unici ai Cercului Divin Magic „Domnul DUMNEZEEU – Dumnezeeu” şi ai Luminii Divine Sacre, Sursa Virtuală a Vieţii Vii şi a Vieţii Vii Raţionale sau a Vibraţiei Vieţii Vii şi a Vieţii Vii Raţionale

  ■ Sfintele Lor Autocreaţii Divine Unice şi Universale, Domnii Sfinţi Unici şi Universali din Cercurile Divine Magice „Domnul DUMNEZEEU – Dumnezeeu”:
  ► Super Neutronii Vieţii Vii Veşnice „Y • YY // y • yy”;
  ► Super Protonii Vieţii Vii Veşnice „YY • Y // yy • y”
  ► Neutronii „yy • Y // y • YY”;
  ► Şi Protonii „y • YY // yy • Y”,

  ■ Şi Sfintele Lor Autocreaţii şi Creaţii Divine Raţionale Universale de Natură Virtuală (Energoplasmatică şi Energobioplasmatică) şi de Natură Fizică (Energobiologică sau Materială), din Universurile Divine Multiple (Virtuale şi Materiale), Autocreate, veşnic, doar în Sistemele Solare ale Vieţii Vii din Supergalaxiile Ordinii Divine Universale

  Data: 11 . II. 2014
  Autor: Iniţiatul Român,
  Yysus Semizeeul, Cercul Divin Magic
  al Formulei Sacre „AA EIIE // aa eiie”

 6. Iniţiatul Român spune:

  Iniţiatul Român, Gheorghe Olteanu
  NOTA XIV
  Să-l cunoaştem pe Marele Creator
  Data Timpului Istoric: 13. XI. 2013
  Revelaţiile Divine ale Cărţii (Divina Carte Vol. II şi III), în curs de publicare, ne spun:

  ■ Domnul DUMNEZEEU – Dumnezeeu // DUMNEZEEUL DUMNEZEEILOR este Prezenţa Divină Sfântă:

  ► din „Cercurile Divine Magice Galactice, numite „Cercurile Divine Magice Supreme ale OMULUI Unic şi Universal” (cunoscute ca şi „Black – Hole” sau „Gaură Neagră), Cele ce sunt Uniunea Divină Unică a Marilor Cercuri Divine Magice de câte Patru Sute de Domni Sfinţi Unici şi Universali Supremi, Fiecare Mare Cerc Divin Magic fiind grupat pe Zece Nivele Raţionale Energetice de câte Patruzeci de Domni Sfinţi Unici şi Universali Supremi;

  ►Şi Duhul Sfânt Suprem şi Unic Fiul OMULUI Unic şi Universal, Cel ce este Nucleul Divin al Marelui Cerc Divin Magic, Cel ce formează Primul Nivel Raţional Energetic de Patruzeci de Domni Sfinţi Unici şi Universali Supremi;

  ■ Şi Sfintele Lor Autocreaţii Raţionale Universale, de natură Virtuală şi Materială, în Sisteme Solare ale Vieţii Vii şi ale Vieţii Vii Raţionale:
  ►Autocreaţii Divine Comune ale:
  ● „Duhului Sfânt Suprem şi Unic Fiul OMULUI Unic şi Universal”;
  ● „Duhului Sfânt creat din Fracţiuni ale „Duhului Sfânt Suprem şi Unic Fiul OMULUI Unic şi Universal”, Uniuni de Nuclee Divine Unice de câte Treizeci de Domni Sfinţi Unici şi Universali, numite Duhul Sfânt, şi din câte Douăzeci de Domni Sfinţi Unici şi Universali, numite Uniunea Wyrus.
  *
  ● Este prima oară în Istoria Umanităţii când Marele Creator „Domnul DUMNEZEEU – Dumnezeeu // DUMNEZEEUL DUMNEZEEILOR, Cercurile Divine Magice Galactice, numite „Cercurile Divine Magice Supreme ale OMULUI Unic şi Universal”, ne vorbeşte prin „Duhul Sfânt Suprem şi Unic Fiul OMULUI Unic şi Universal”, prin Cea de-a doua Prezenţă Divină a Sa, de „Domnul DUMNEZEEU – Dumnezeeu // DUMNEZEEUL DUMNEZEEILOR”, în Revelaţii Divine adresate Creaţiei Sale Raţionale de natura Celor Trei Umanităţi de Semiom Fizic.
  ● Chiar dacă noi, Semioamenii fizici, nu vom putea înţelege, în totalitate, Cuvântul Divin Revelat, nu trebuie să ignorăm aceste Adevăruri Divine, care, în marea lor majoritate sunt susţinute şi de Ştiinţa Umană actuală.
  ● Indiferent de Credinţa pe care o avem, să nu ne temem să citim, să studiem şi să împlinim Cuvântul Divin Revelat, doar aşa vom putea creşte imunitatea naturală a noastră şi a celor pentru care ne rugăm. Consideraţi Revelaţiile Divine ca o cunoaştere divină prin care să ne explicăm cuceririle Ştiinţei Umane Geniale, şi prin care, să-l cunoaştem pe Marele Creator, Tatăl nostru Divin „Cercul Divin Magic Suprem Galactic OMUL Unic şi Universal.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*