Familia tradiţională în faţa provocărilor mileniului trei

Familia tradiţională și toate valorile pe care aceasta le-a promovat în decursul timpului sunt într-un mare pericol. Urmare a condiţiilor socio-economice, în principal, dar și a unui alt tip de mentalitate care se promovează cu insistență, concubinajul a luat proporţii. Se nasc puţini copii – mulţi dintre aceștia în afara căsătoriei (familiei) -, iar din ce în ce mai multe familii se destramă. Raportul dintre natalitate și mortalitate este unul alarmant. Statul român nu are o politică demografică consecventă, și asta pentru că statul însuși, ca formă superioară de organizare a societăţii, are mari probleme. Un proces constant de îmbătrânire se poate observa de altfel în întreaga Europă. În același timp, trebuie spus faptul că se promovează cu multă insistenţă – chiar cu ostentație i-am putea spune – și un „alt tip de familie”, străină de neam și credinţă. Și, totuși, există reacţii în faţa acestei situaţii. Alianţa Familiilor din România (AFR) face acest lucru: reacţionează. AFR este o picătură necesară într-un ocean al indiferenţei. Despre familie, rolul și acţiunile AFR, într-un interviu cu Bogdan Mateciuc, directorul executiv al AFR.

Când a fost înfiinţată Alianţa Familiilor din România (AFR), de către cine, și ce anume își propune?

– AFR s-a constituit în anul 2007, membrii fondatori fiind organizaţi anterior într-un Comitet de Iniţiativă pentru derularea unui „Proiect de ocrotire a căsătoriei și familiei”. Asociaţia noastră este o organizaţie de promovare  și apărare a tradiţiilor social-culturale care au stat la baza dezvoltării societăţii românești: familia și morala creștină, aplicate în relaţiile interumane și în viaţa socială.

În opinia dv., cum apreciaţi situaţia familiei din ţara noastră la ora actuală?

– După 1989, familia și căsătoria, ca instituţii, și implicit atitudinea autorităţilor și a publicului faţă de ele au suferit o degenerare. Familia  și căsătoria sunt sub un atac mai mult sau mai puţin con tient din partea unor forţe secularizante, care afirmă că familia  și căsătoria ori nu mai sunt necesare, ori trebuie redefinite. În același timp, canalele mass-media promovează stiluri „alternative” de viaţă și ne prezintă drept modele de urmat viaţa unor așa-zise „vedete”. Autorităţile statului, deși sunt conștiente de criza demografică prin care trece România (o populaţie tot mai îmbătrânită, cu impact asupra veniturilor la bugetul de stat, prin reducerea bazei de impozitare…), nu fac nimic pentru a proteja familia. Din contră, subscriu tacit la promovarea „alternativelor” distructive la adresa familiei  și, mai nou, adoptă măsuri financiare împotriva familiilor, ca parte a programului de combatere a crizei economice.

– Ce ar trebui să facă statul român pentru conservarea identităţii familiei?

– Statul nu are o politică concertată pentru promovarea căsătoriei  și familiei. Nu îi susţine pe tinerii care ar dori să întemeieze o familie. Asemenea măsuri ar trebui să ţină de o strategie naţională, pentru că actuala criză demografică este un pericol cu bătaie lungă. Statul ar trebuie să conceapă un program de măsuri pentru încurajarea acestor tineri, și pentru descurajarea „alternativelor” promovate de unele organizaţii non-guvernamentale.

Credeţi că Biserica – mă refer la biserică în general,  și nu neapărat numai la cea ortodoxă – se implică suficient în prezervarea identităţii familiei? Dacă o face, cum anume o face?

– În general, Biserica se implică în promovarea familiei, în primul rând pentru că familia, ca uniune dintre un bărbat și o femeie, a fost întemeiată de însuși Dumnezeu. Ca instituţie, ea a fost validată și de Mântuitorul Iisus Hristos. Această promovare se manifestă prin predicile și cuvintele de învăţătură rostite în biserici și, ocazional, prin comunicate oficiale emise în legătură cu diferite evenimente și acţiuni publice. Totuși, AFR consideră că implicarea Bisericii în general poate fi mai activă și adusă mai bine la cunoștinţa publicului, care are așteptări în acest sens din partea Bisericii.

Care sunt, în opinia dv., principalele pericole la adresa familiei  și care sunt consecinţele probabile pe termen lung?

– Familia este bagatelizată și desconsiderată. Acest lucru nu este neapărat un atac organizat sau conștient. Este vorba de o atitudine din ce în ce mai răspândită, importată, alături de alte „bucurii”, din Occident și privită cu îngăduinţă de către mass-media și autorităţi, în numele unui fals „modernism”. Concret, românii nu se mai căsătoresc și nu mai nasc copii. Divorţurile și avorturile sunt la cote mari. Divorţul a fost liberalizat – astăzi poţi divorţa foarte ușor, iar avorturile se fac din bani publici – statul plătește avorturile, deși ele sunt contra interesului naţional. Încercarea de normalizare a unor perversiuni și eventual includerea lor sub titulatura „familie” este un alt atac la adresa familiei. Rezultatul îl vedem sub forma debusolării individului. Familia ar trebui să fie un micro-univers al omului, un loc în care el se simte împlinit și în care își regenerează puterile, pentru a face faţă provocărilor vieţii. În lipsa acestui micro-univers, individul devine instabil, debusolat și predispus la gesturi și acţiuni negative atât asupra lui, cât și asupra altora. Debusolarea în viaţa personală are impact asupra comportamentului său în societate. Pe termen mediu și lung, România are o populaţie îmbătrânită. Din această cauză, ca naţiune, ea nu mai are energiile de care are nevoie ca să se dezvolte. Un popor debusolat, deprimat, și căruia i s-a cultivat un negativism persistent faţă de sine nu poate dăinui. În plan practic, există deja probleme cu sistemul de pensii și de contribuţii la bugetul de stat. Sunt prea puţini tineri și prea mulţi bătrâni, iar statul are o povară imensă în această privinţă.

– Care consideraţi dv. că sunt, prin finalitatea lor, cele mai reușite acţiuni ale AFR și ce vă propuneţi, în acest sens, în viitor?

– Asociaţia noastră monitorizează activitatea legislativă și este interesată de promovarea unor legi în sprijinul familiei. Colaborăm cu orice partide  și politicieni care aderă la valorile familiei. Cu ocazia alegerilor – locale, naţionale sau unionale –, facem o analiză a candidaţilor  și emitem un Ghid al Alegătorului, prin care îi informăm pe alegători despre profilul candidaţilor. Analiza ţine cont de acţiuni, voturi și declaraţii ale candidaţilor. La alegerile trecute, unii candidaţi foarte cunoscuţi, care însă nu aderau la valorile familiei, nu au fost aleși, în urma acţiunilor de informare derulate de AFR. Prin aceste acţiuni ale noastre, îi invităm pe alegători să voteze în cunoștinţă de cauză și le transmitem candidaţilor mesajul că un reprezentant trebuie să îi reprezinte pe cei ce l-au ales și valorile lor. Aceste campanii ale noastre au fost un succes. O altă reușită a noastră a fost implicarea în dezbaterile publice pe marginea Codului Civil. Au existat încercări, din partea unor organizaţii, de a strecura acolo recunoașterea parteneriatelor între homosexuali. Cu ajutorul unor parlamentari responsabili, am blocat acele încercări. Pe viitor, vom continua să colaborăm cu politicieni pentru adoptarea de măsuri în sprijinul familiei. Susţinem cu fermitate eliminarea din Parlament a oricărui politician care nu ascultă de alegători –, iar alegătorii sunt în majoritate creștini și cred în valorile familiei. De asemenea, o ţintă a noastră este introducerea în Constituţie a definiţiei familiei ca uniune între un bărbat  și o femeie. Textul actual prevede uniunea între „soţi”, care e un termen interpretabil. Toate acţiunile AFR se subscriu dorinţei de a (re)aminti și (re)afirma valorile tradiţionale ale familiei. Este nevoie să se facă în permanenţă aceasta, într-o vreme în care valorile și reperele morale sunt relativizate și răsturnate.

6 Responses to Familia tradiţională în faţa provocărilor mileniului trei

    Lasă un răspuns

    Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

    *