Ilie Șandru – 60 de ani de activitate didactică, instructiv-educativă, culturală, scriitoricească şi publicistică!

Profesorul Ilie SandruAm primit cu toată deschiderea şi disponibilitatea precum şi cu multă bucurie şi onoare, invitaţia de a contribui şi participa, anul acesta – 2013, la sărbătorirea, cinstirea, preţuirea şi omagierea domniei voastre, cu prilejul împlinirii a şaizeci de ani de activitate didactică, instructiv-educativă, culturală, scriitoricească şi publicistică. Cu alte cuvinte, anul acesta este unul festiv şi aniversar, mai ales pentru domnia voastră, însă, de data aceasta, permiteţi-mi să mă împărtăşesc şi eu de această bucurie şi încununare, acum la ceas aniversar şi jubiliar, deoarece împliniţi şi înmănunchiaţi o frumoasă vârstă, rotundă, cea de şaizeci de ani, frumoşi, plini, rodnici şi consistenţi, în activitatea cultural-spirituală, civic-patriotică şi publicistic-scriitoricească!…

Recunosc şi mărturisesc faptul că eu personal, vă cunosc de relativ puţină vreme dar de la bun început am fost plăcut impresionat de dumneavoastră, datorită caracterului, onoarei, demnităţii, blândeţii, înţelepciunii şi spiritului de om serios, onest şi muncitor, perseverent şi tenace, care vă caracterizează!… De aceea, am apreciat şi admir în continuare aceste calităţi, pe care le aveţi, le cultivaţi şi le împărtăşiţi şi altora, cu toată abnegaţia, dragostea şi generozitatea!…

Totodată, vă apreciez toată munca, osteneala şi sudoarea depusă în câmpul activităţii ştiinţifice, de cercetare, scriitoriceşti, publice, civice, publicistice, editoriale, culturale ori spirituale şi mai cu seaamă în cea organizatorică, fiind un bun iniţiator, fondator, coordonator şi organizator al multor activităţi, societăţi şi acţiuni culturale, de anvergură naţională şi internaţională, mai ales în colaborare cu Fundația Culturală „Miron Cristea”, cu Primăria oraşului Topliţa, cu Biblioteca orăşenească, cu Muzeul orăşenesc, cu Mănăstirea „Sfântul Ilie” şi cu Centrul Cultural Toplița, organizând, iată, de peste optsprezece ani, Zilele „Patriarh Elie Miron Cristea”, în frumosul şi pitorescul oraş Topliţa, de la poalele Munţilor Călimani, din judeţul Harghita, aici în centrul şi inima ţării, în ţinutul arcului intracarpatic al spaţiului românesc al judeţelor Covasna şi Harghita – ce alcătuiesc Sfânta Episcopie Ortodoxă Română a Covasnei şi Harghitei – păstorită cu multă dragoste şi jertfă, de blândul, răbdătorul dar fermul şi dârzul Arhiepiscop Ioan Selejan – cu care domnia voastră colaboraţi atât de bine, de frumos şi de eficient şi care, din aceste motive, vă stimează, vă respectă şi vă preţuieşte atât de mult, dimpreună cu noi toţi!…

Iată, aşadar, că în acest binecuvântat an – 2013, în perspectiva împlinirii a şaizeci de ani de activitate pusă în slujba societății româneşti, observ, constat şi recunosc cu toată admiraţia şi consideraţia că domnia voastră sunteţi un distins profesor, publicist şi scriitor, om de cultură şi spirit românesc, personalitate binecunoscută şi apreciată în sud-estul Transilvaniei şi în întreg spaţiul românesc, distins cu multe şi diferite ordine, medalii, premii şi diplome, care v-au recunoscut şi răsplătit, de-a lungul timpului, acţiunile şi activitatea cultural – ştiinţifică, precum şi implicarea benefică în promovarea istoriei şi culturii naționale. Cu alte cuvinte, sunteţi acreditat, certificat şi recunoscut ca un eminent profesor de „slovă românească, talentat publicist, continuator al tradiţiilor valoroase ale presei naţionale, prolific scriitor, autor a numeroase cărţi de publicistică, de proză literară şi istorică, excelent organizator al multor manifestări culturale şi ştiinţifice, de înaltă ţinută, lider civic şi politic, implicat profund şi benefic în viaţa cetăţii.

Prin urmare, cugetând eu acum, în acest ceas sărbătoresc, omagial şi aniversar, la activitatea şi la personalitatea domniei voastre foarte complexă şi foarte completă, mă gândesc la darul omului providenţial cu care v-a înzestrat Creatorul şi Stăpânul nostru al tuturor – Domnul Dumnezeu şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos – pe Care dumneavoastră îl cinstiţi cu toată sinceritatea, seriozitatea, dragostea şi abnegaţia!…

M-aş bucura să ştiu că atât contemporanii cât şi posteritatea vă vor acorda, totdeauna, cinstea, recunoştinţa şi preţuirea cuvenită pentru tot ce aţi făcut, pentru ceea ce sunteţi şi însemnaţi (sau ar trebui să însemnaţi) dumneavoastră în conştiinţa şi în memoria noastră colectivă, care, mă rog lui Dumnezeu să nu fie alterată şi o spun aceasta cu mare înfrigurare fiindcă, din păcate, noi cam avem „darul” acesta de a ne uita binefăcătorii şi înaintaşii noştri dar încerc, totuşi, să–mi fac un act de încurajare şi de optimism şi să cred că ori de câte ori va fi pomenit numele Ilie Şandru va fi pronunţat cu veneraţie şi respect pentru tot binele pe care dumneavoastră l-aţi făcut atâtor oameni şi care fapte, fiţi sigur, că sunt consemnate de către Dumnezeu în Împărăţia Sa cea cerească şi veşnică de care, ne rugăm Lui, să aveţi parte!…

Aşadar, fiţi încredinţat că sunt foarte mulţi oameni de rând, din ţară noastră şi din diaspora românească, credincioşi ori slujitori ai altarelor care se roagă Bunului Dumnezeu, să vă dăruiască multă linişte şi pace în suflet, multă bucurie sufletească şi să vă răsplătească pentru faptul că i-aţi făcut pe ei sau pe copiii lor oameni, cu spirit, suflet şi simţământ românesc, cu şcoală serioasă şi autentică, cu carte românească de învăţătură, cu biblioteci şi cu studii înalte, încheiate, în aceste locuri, deloc facile şi suficient de vitregite, din acest punct de vedere – lucru care nu poate fi uitat de şi în istoria sau geografia acestor locuri – marcate de prezenţa şi activitatea dumneavoastră, atât de bogată şi de prodigioasă şi care s-a desfăşurat, şi încă se desfăşoară, pe parcursul atâtor ani (şaizeci la număr); rugăciuni cărora mă alătur şi eu, dorindu-vă, încă odată să ne trăiţi întru mulţi, folositori şi roditori ani, alături de familie, de colegi sau colaboratori şi de toţi cei dragi ai dumneavoastră!…

În încheierea acestor modeste dar sincere rânduri, scrise cu toată preţuirea şi admiraţia, la acest mărit praznic şi ceas aniversar, doresc să vă urez, încă odată, să aveţi parte de multă putere de muncă în continuare, de multe realizări şi sporite împliniri sufleteşti, însoţite de un sincer şi călduros „La Mulţi şi Fericiţi Ani!” Să vă bucuraţi de realizările şi împlinirile de până acum, să le cultivaţi şi să le înmulţiţi, pe mai departe, îndeosebi pe cele de ordin cultural, spiritual, românesc şi cărturăresc!…  Dumnezeu să vă ajute şi să vă poarte de grijă!

Lasă un răspuns