Iubiți Istoria? Cronologia domnilor Moldovei, locotenenţe domneşti, căimăcămii, ocupaţii şi administraţii străine

• Dragoş (circa 1347 – circa 1354)

• Sas (circa 1354 – circa 1363)

• Bogdan I (1363 [post 24 iunie 1360 / ante 2 februarie 1365] – 1367 [ante 29 iunie 1368])

• Petru I (1367 – post iulie 1368)

• Laţcu (post iulie 1368 – 1375)

 • Petru II (1375 – decembrie 1391)

• Roman I (ante 30 martie 1392 – decembrie 1394)

• Ştefan I (decembrie 1394 – ante 28 noiembrie 1399)

• Iuga Ologul (ante 28 noiembrie 1399 – ante 29 iunie 1400)

• Alexandru cel Bun (ante 29 iunie 1400 – 1 ianuarie 1432)

• Iliaş (Ilia) (1 ianuarie 1432 – septembrie 1433) (prima domnie)

• Ştefan II (septembrie 1433 – 4 august 1435) (prima domnie)

• Iliaş (Ilia) (4 august 1435 – 8 martie 1436) (a doua domnie)

• Iliaş (Ilia) şi Ştefan II (post 8 martie 1436 – post 1 august 1442)

• Ştefan II (post 1 august 1442 – 13 iulie 1447) (a doua domnie)

• Roman II (13 iulie – ante 22 august 1447) (prima domnie)

• Petru III (ante 22 august – 23 decembrie 1447) (prima domnie)

• Roman II (23 decembrie 1447 – post 23 februarie – ante 5 aprilie 1448) (a doua domnie)

• Petru III (ante 5 aprilie – post 10 octombrie 1448) (a doua domnie)

• Guvernarea lui Ciubăr Vodă (Csupor de Monoszlo) (post 10 octombrie – decembrie 1448)

• Alexăndrel (Alexandru II) (decembrie 1448 – 12 octombrie 1449) (prima domnie)

• Bogdan II (12 octombrie 1449 – 15 octombrie 1451)

• Petru Aron (post 17 octombrie 1451 – ante 24 februarie 1452) (prima domnie)

• Alexăndrel (Alexandru II) (ante 24 februarie 1452 – 22 august 1454) (a doua domnie)

• Petru Aron (ante 25 august 1454 – 8 decembrie 1454 – 8 februarie 1455) (a doua domnie)

• Alexăndrel (Alexandru II) (ante 8 februarie – 25 martie 1455) (a treia domnie)

• Petru Aron (25 martie 1455 – 12 aprilie 1457) (a treia domnie)

• Ştefan cel Mare (12 aprilie 1457 – 2 iulie 1504)

• Bogdan III (30 iunie 1504 – 22 aprilie 1517)

• Ştefăniţă (Ştefan cel Tânăr) (22 aprilie 1517 – 14 ianuarie 1527)

• Petru Rareş (20 ianuarie 1527 – 14 septembrie 1538) (prima domnie)

• Ştefan Lăcustă (21 septembrie 1538 – circa 20 decembrie 1540)

• Alexandru Cornea (circa 21 decembrie 1540 – 9 sau 16 februarie 1541)

• Petru Rareş (9 sau 16 februarie 1541 – 2/3 septembrie 1546) (a doua domnie)

• Iliaş Rareş (3 septembrie 1546 – 30 mai 1551)

• Locotenenţă domnească (Ştefan Rareş şi Elena Ecaterina Brancovici) (1-24 mai 1551)

• Ştefan Rareş (24 mai 1551 – 1 septembrie 1552)

• Joldea (ante 4/12 septembrie 1552; 2 sau 3 zile)

• Alexandru Lăpuşneanu (4/12 septembrie 1552 – post 30 noiembrie 1561) (prima domnie)

• Despot Vodă (Ion Voievod) (18 noiembrie 1561 – 9 noiembrie 1563)

• Ştefan Tomşa I (9 august 1563 – 20 februarie – 4 martie 1564)

• Alexandru Lăpuşneanu (20 februarie – 10 martie 1564 – 9 martie 1568) (a doua domnie)

• Bogdan Lăpuşneanu (9 martie 1568 – ante 15 februarie 1572)

• Ioan Vodă cel Viteaz (ante 15 februarie 1572 – 11 iunie 1574)

• Petru Şchiopul (post 11 iunie 1574 – ante 18 noiembrie 1577) (prima domnie)

• Ioan (Nicoară) Potcoavă (18 noiembrie – 28-30 decembrie 1577)

• Petru Şchiopul (31 decembrie 1577 – ante 9 februarie 1578) (a doua domnie)

• Alexandru Potcoavă (ante 9 februarie – 12/13 martie 1578)

• Petru Şchiopul (13 martie 1578 – 2 decembrie 1579) (a treia domnie)

• Iancu Sasul (post 9 decembrie 1579 – 2-5 septembrie 1582)

• Petru Şchiopul (17 octombrie 1582 – 9/19 august 1591) (a patra domnie)

• Locotenenţă domnească (în frunte cu mitropolitul Gheorghe Movilă) (19/29 august 1591 – ante 16/26 decembrie 1591)

• Aron Vodă (ante 16/26 decembrie 1591 – 15/25 iunie 1592) (prima domnie)

• Petru Cazacul (iulie/august – 4/14 octombrie 1592)

• Aron Vodă (8/18 octombrie 1592 – 25 aprilie / 5 mai 1595) (a doua domnie)

• Ştefan Răzvan (26 aprilie / 6 mai – 2/12 mai – post 22 august / 1 septembrie 1595)

• Ieremia Movilă (25 august / 4 septembrie 1595 – post 8/18 mai 1600) (prima domnie)

• Mihai Viteazul (6/16 mai – septembrie 1600)

• Locotenenţă domnească (Udrea Băleanu hatman şi pârcălab de Suceava, Andronic Cantacuzino vistiernic, Sava urmaşul şi Negrea mare spătar) (ante 14/24 iunie – post 13/23 iulie 1600)

• Marcu Cercel (post 13/23 iulie – ante 6/16 septembrie 1600)

• Ieremia Movilă (6/16 septembrie 1600 – 30 iunie / 10 iulie 1606) (a doua domnie)

• Constantin Movilă (post 30 iunie / 10 iulie – ante 20/30 iulie 1606) (prima domnie)

• Simion Movilă (ante 20/30 iulie 1606 – 14/24 septembrie 1607)

• Mihail Movilă (post 14/24 septembrie – 9/19 decembrie 1607)

• Constantin Movilă (11/21 decembrie 1607 – ante 21/31 decembrie 1611) (a doua domnie)

• Ştefan Tomşa II (ante 21/31 decembrie 1611 – post 12/22 octombrie 1615) (prima domnie)

• Alexandru Movilă (post 12/22 octombrie 1615 – 23 iulie / 2 august 1616)

• Radu Mihnea (ante 26 iulie / 5 august 1616 – post 9/19 februarie 1619)

• Gaspar Graţiani (5/15 aprilie 1619 – 15/25 septembrie 1620)

• Alexandru Iliaş (post 10/20 septembrie 1620 – septembrie 1621) (prima domnie)

• Ştefan Tomşa II (octombrie 1621 – septembrie 1623) (a doua domnie)

• Radu Mihnea (septembrie 1623 – 13/23 ianuarie 1626) (a doua domnie)

• Miron Barnovschi (post 13/23 ianuarie 1626 – august 1629) (prima domnie)

• Alexandru Coconul (septembrie 1629 – 29 aprilie / 9 mai 1630)

• Moise Movilă (29 aprilie / 9 mai 1630 – p. 5/15 decembrie 1631) (prima domnie)

• Alexandru Iliaş (post 5/15 decembrie 1631 – aprilie 1633) (a doua domnie)

• Miron Barnovschi (aprilie – 22 iunie / 2 iulie 1633) (a doua domnie)

• Moise Movilă (22 iunie / 2 iulie 1633 – aprilie 1634) (a doua domnie)

• Vasile Lupu (aprilie 1634 – 3/13 aprilie 1653) (prima domnie)

• Gheorghe Ştefan (3/13 aprilie – 28 aprilie / 8 mai 1653) (prima domnie)

• Vasile Lupu (28 aprilie/8 mai – 8/18 iulie 1653) (a doua domnie)

• Gheorghe Ştefan (8/18 iulie 1653 – 3/13 martie 1658) (a doua domnie)

• Gheorghe Ghica (3/13 martie 1658 – 2/12 noiembrie 1659)

• Constantin Şerban (octombrie-noiembrie 1659) (prima domnie)

• Ştefăniţă Lupu (noiembrie 1659 – 17/27 ianuarie 1661) (prima domnie)

• Constantin Şerban (17/27 ianuarie – ante 17/27 februarie 1661) (a doua domnie)

• Ştefăniţă Lupu (ante 17/27 februarie – 19/29 septembrie 1661) (a doua domnie)

• Eustratie Dabija (post 19/29 septembrie 1661 – 11/21 septembrie 1665)

• Căimăcămie (octombrie – noiembrie 1665)

• Gheorghe Duca (noiembrie 1665 – 21/31 mai 1666) (prima domnie)

• Alexandru Iliaş (post 21/31 mai 1666 – noiembrie 1668)

• Gheorghe Duca (decembrie 1668 – decembrie 1671) (a doua domnie)

• Mihalcea Hâncul (decembrie 1671 – ianuarie 1672)

• Gheorghe Duca (ianuarie – 10/20 august 1672) (a treia domnie)

• Ştefan Petriceicu (10/20 august 1672 – noiembrie 1673) (prima domnie)

• Dumitraşcu Cantacuzino (noiembrie 1673 – ianuarie 1674) (prima domnie)

• Ştefan Petriceicu (februarie 1674) (a doua domnie)

• Dumitraşcu Cantacuzino (februarie 1674 – noiembrie 1675) (a doua domnie)

• Antonie Ruset (noiembrie 1675 – noiembrie 1678)

• Gheorghe Duca (noiembrie 1678 – noiembrie 1683) (a patra domnie)

• Ştefan Petriceicu (noiembrie 1683 – martie 1684) (a treia domnie)

• Dumitraşcu Cantacuzino (aprilie 1684 – mai 1685) (a treia domnie)

• Căimăcămie (Ion Racoviţă „Vornicul”) (mai – iunie 1685)

• Constantin Cantemir (15/25 iunie 1685 – 16/26 martie 1693)

• Dimitrie Cantemir (18/28 martie – aprilie 1693) (prima domnie)

• Constantin Duca (mai 1693 – 8/18 decembrie 1695) (prima domnie)

• Căimăcămie (Tudosie Dubău logofăt, Bogdan hatman, Iordache Ruset vistiernic) (decembrie 1695 – ianuarie 1696)

• Antioh Cantemir (ianuarie 1696 – septembrie 1700) (prima domnie)

• Căimăcămie (Ion Buhuş) (septembrie 1700)

• Constantin Duca (septembrie 1700 – iunie 1703) (a doua domnie)

• Căimăcămie (Ion Buhuş logofăt) (15 iunie – septembrie 1703)

• Mihai Racoviţă (septembrie 1703 – februarie 1705) (prima domnie)

• Căimăcămie (Lupu Bogdan vornic) (23 februarie – martie 1705)

• Antioh Cantemir (martie 1705 – iulie 1707) (a doua domnie)

• Căimăcămie (Iordache Ruset vornic, Ion Neculce spătar, Ilie Cantacuzino vornic, Ilie Catargiu vornic) (1 mai – 24 noiembrie 1707)

• Mihai Racoviţă (20/30 iulie 1707 – 17/27 octombrie 1709) (a doua domnie)

• Căimăcămie (în frunte cu logofătul Ion Buhuş) (octombrie 1709 – 25 ianuarie 1710)

• Nicolae Mavrocordat (decembrie 1709 – 23 noiembrie/4 decembrie 1710) (prima domnie)

• Căimăcămie (în frunte cu vornicul Iordache Ruset) (25 noiembrie – 10 decembrie 1710)

• Dimitrie Cantemir (23/4 decembrie – 11/22 iulie 1711) (a doua domnie)

• Căimăcămie (Lupu Costachi mare vornic, Maxut postelnic, Antioh Jora hatman, Gheorghe Apostol mare vistiernic) (august – 26 septembrie 1711)

• Căimăcămie (Ioan Mavrocordat dragoman) (26 septembrie – 8 noiembrie 1711)

• Nicolae Mavrocordat (8/19 noiembrie 1711 – decembrie 1715) (a doua domnie)

• Mihai Racoviţă Cehan (25 decembrie 1715/5 ianuarie 1716 – 25 septembrie / 7 octombrie 1726) (a treia domnie)

• Căimăcămie (Constantin Costache spătar, Sandu Sturdza ban) (25 septembrie / 7 octombrie – 18/29 decembrie 1726)

• Grigore II Ghica (25 septembrie / 7 octombrie 1726 – 5/16 aprilie 1733) (prima domnie)

• Constantin Mavrocordat (mai 1733 – noiembrie 1735) (prima domnie)

• Grigore II Ghica (16/27 noiembrie 1735 – 3/14 septembrie 1739) (a doua domnie)

• Administraţie militară rusă (septembrie – octombrie 1739)

• Grigore II Ghica (3/24 octombrie 1739 – 3/14 septembrie 1741) (a treia domnie)

• Constantin Mavrocordat (5/16 septembrie 1741 – 18/29 iulie 1743) (a doua domnie)

• Ioan Mavrocordat (20/30 iulie 1743 – aprilie 1747)

• Grigore II Ghica (aprilie 1747 – aprilie 1748) (a patra domnie)

• Constantin Mavrocordat (aprilie 1748 – 20/31 august 1749) (a treia domnie)

• Căimăcămie (Iordache Stavrache) (20/31 august – 7/18 decembrie 1749)

• Constantin Racoviţă Cehan (20/31 august 1749 – 22 iunie / 3 iulie 1753) (prima domnie)

• Matei Ghica (22 iunie / 3 iulie 1753 – 8/19 februarie 1756)

• Constantin Racoviţă Cehan (8/19 februarie 1756 – 9/20 martie 1757) (a doua domnie)

• Căimăcămie (Dumitraşcu Sturza spătar) (martie 1757)

• Scarlat Ghica (13 martie 1757 – august 1758)

• Căimăcămie (Vidale) (august-septembrie 1758)

• Ioan Teodor Callimachi (august 1758 – mai – iunie 1761)

• Grigore Callimachi (mai-iunie 1761 – 29 martie 1764) (prima domnie)

• Grigore III Ghica (martie 1764 – ianuarie – februarie 1767) (prima domnie)

• Grigore Callimachi (ianuarie 1767 – 3/14 iunie 1769) (a doua domnie)

• Constantin Mavrocordat (18/29 iunie 1769 – 4/15 decembrie 1769) (a patra domnie)

• Administraţie militară rusă (septembrie 1769 – ianuarie 1775)

• Grigore III Ghica (28 septembrie/9 octombrie 1774 – 1/12 octombrie 1777) (a doua domnie)

• Constantin Moruzi (30 septembrie / 11 octombrie 1777 – 28 mai / 9 iunie 1782)

• Alexandru I Mavrocordat (28 mai / 9 iunie 1782 – 1/12 ianuarie 1785)

• Alexandru II Mavrocordat (1/12 ianuarie 1785 – 3/14 decembrie 1786)

• Alexandru Ipsilanti (ianuarie 1787 – 8/19 aprilie 1788)

• Administraţie militară austriacă (1787 – iulie 1791)

• Manuil Giani Ruset (30 aprilie / 11 mai 1788 – martie 1789)

• Administraţie militară rusă (octombrie 1788 – martie 1792)

• Administraţie militară austriacă (17 noiembrie 1789 – 16 mai 1791)

• Alexandru Moruzi (martie 1792 – ianuarie 1793) (prima domnie)

• Mihail I Suţu (28 iunie / 10 iulie 1801 – 19 septembrie / 1 octombrie 1802)

• Alexandru Callimachi (25 aprilie / 6 mai 1795 – martie 1799)

• Constantin Ipsilanti (7/18 martie 1799 – 28 iunie / 10 iulie 1801) (prima domnie)

• Alexandru Suţu (28 iunie / 10 iulie 1801 – 19 septembrie / 1 octombrie 1802)

• Căimăcămie (în frunte cu logofătul Iordache Canta) (19 septembrie – 28 octombrie 1802)

• Alexandru Moruzi (19 septembrie / 1 octombrie 1802 – 12/24 august 1806) (a doua domnie)

• Scarlat Callimachi (17/24 august – 17/29 octombrie 1806) (prima domnie)

• Alexandru Moruzi (3/15 octombrie 1806 – 7/19 martie 1807) (a treia domnie)

• Administraţie militară rusă (noiembrie 1806 – mai 1812)

• Constantin Ipsilanti (7/14 decembrie 1806 – august 1807) (a doua domnie)

• Alexandru Hangerli (7/19 martie – 24 iulie / 5 august 1807)

• Scarlat Callimachi (iulie 1807 – iunie 1810) (a doua domnie; numit de turci, nu o ocupă)

• Căimăcămie (Iordache Ruset-Rosnovanu) (7-31 decembrie 1806)

• Căimăcămie (Veniamin Costache) (1 ianuarie 1807 – ante 20 februarie 1808)

• Scarlat Callimachi (27 august / 8 septembrie 1812 – 12/24 iunie 1819) (a treia domnie)

• Căimăcămie (Manu, lacovachi Rizos-Nerulos, postelnici) (20 iunie – noiembrie 1819)

• Mihail II Suţu (12/24 iunie 1819 – februarie 1821)

• Căimăcămie (mitropolitul Veniamin Costache) (20 martie – mai 1821)

• Eteria sub conducerea lui Alexandru Ipsilanti (februarie-martie 1821)

• Căimăcămie (Ştefan Vogoride) (21 mai – 1/13 iulie 1821)

• Ocupaţie turcească (16 mai 1821 – iulie 1822)

• Ioan Sandu Sturdza (1/13 iulie 1822 – 23 aprilie / 5 mai 1828)

• Ocupaţie rusească (25 aprilie 1828 – aprilie 1834)

• Mihail Sturdza (aprilie 1834 – iunie 1849)

• Grigore Alexandru Ghica (august 1849 – 30 octombrie 1853) (prima domnie)

• Ocupaţie rusească (18 octombrie 1853 – 4 septembrie 1854)

• Grigore Alexandru Ghica (octombrie 1854 – 1/14 iulie 1856) (a doua domnie)

• Căimăcămie (Teodor Balş) (11 iulie 1856 – 17 februarie 1857)

• Căimăcămie (Nicolae Vogoride) (17 februarie 1857 – octombrie 1858)

• Căimăcămie (Ştefan Catargiu – se retrage la 20 octombrie 1858, urmându-i I.A. Cantacuzino – Vasile Sturdza şi Atanasie Panu) (octombrie 1858 – 5 ianuarie 1859)

• Alexandru Ioan Cuza (5 ianuarie 1859 – 11 decembrie 1861)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*