Iubiți Istoria? Cronologia domnilor Ţării Româneşti, voievozi, locotenenţe domneşti, căimăcămii, ocupaţii şi administraţii străine

• Litovoi (Oltenia, ante 1247 – circa 1279)

• Bărbat (Oltenia, post 1279 – post 1285)

• Seneslau (Muntenia, ante 1241 – post 1247)

• Tihomir (Muntenia, circa 1290 – circa 1310)

• Basarab I (ante 26 iulie 1324 – între 1 septembrie 1351 şi 31 august 1352)

• Nicolae Alexandru (între 1 septembrie 1351 şi 31 august 1352 – 16 noiembrie 1364)

• Vladislav I (Vlaicu) (post 16 noiembrie 1364 – între 19 iunie 1376 şi 7 iunie 1377)

• Radu I (ante 7 iunie 1377 – între 1 ianuarie şi 31 august 1385)

• Dan I (între 1 ianuarie şi 31 august 1385 – 23 septembrie 1386)

• Mircea cel Bătrân (post 23 septembrie 1386 – 31 ianuarie 1418)

• Vlad I (ante 21 martie 1396 – ante 6 decembrie 1396 sau între 24 şi 31 ianuarie 1397)

• Mihail I (post 31 ianuarie 1418 – ante 26 mai 1420)

• Radu Praznaglava (post 26 mai 1420 – ante 23 octombrie 1422) (prima domnie)

• Dan II (ante 23 octombrie 1422 – decembrie 1426 sau ante 24 ianuarie 1427) (prima domnie)

• Radu Praznaglava (între decembrie 1426 sau ante 24 ianuarie 1427 – ante 6 aprilie 1427) (a doua domnie)

• Dan II (ante 2 aprilie 1427 – între 30 ianuarie şi 14 iunie 1431) (a doua domnie)

• Alexandru Aldea (ante 14 iunie 1431 – post 17 noiembrie 1436)

• Vlad Dracul (ante 20 ianuarie 1437 – între 3 iulie şi septembrie 1442) (prima domnie)

• Basarab II (ante septembrie 1442 – ante 24 aprilie 1444)

• Vlad Dracul (ante 24 aprilie 1444 – între 23 noiembrie şi 4 decembrie 1447) (a doua domnie)

• Iancu de Hunedoara (4 – ante 16 decembrie 1447)

• Vladislav II (post 4 decembrie 1447 – între 15 aprilie şi 3 iulie 1456)

• Vlad Ţepeş (între ante 17 şi 19 octombrie – post 31 octombrie 1448) (prima domnie); (ante 3 iulie 1456 – ante 26 noiembrie 1462) (a doua domnie)

• Radu cel Frumos (a. 15 august 1462 – 23 noiembrie 1473) (prima domnie)

• Basarab Laiotă cel Bătrân (24 noiembrie – 23 decembrie 1473) (prima domnie)

• Radu cel Frumos (23 decembrie 1473 – ante 10 august 1474) (a doua domnie)

• Basarab Laiotă cel Bătrân (ante 10 august – post 4 septembrie 1474) (a doua domnie)

• Radu cel Frumos (post 4 septembrie – între 1 şi 4 octombrie 1474) (a treia domnie)

• Basarab Laiotă cel Bătrân (între 1 şi 4 – 20 octombrie 1474) (a treia domnie)

• Basarab cel Tânăr Ţepeluş (20 octombrie – noiembrie-decembrie 1474 / ante 10 ianuarie 1475) (prima domnie)

• Radu cel Frumos (noiembrie-decembrie 1474 / ante 10 ianuarie – ante 1 iunie 1475) (a patra domnie)

• Basarab Laiotă cel Bătrân (ante 1 iunie 1475 – ante 8 noiembrie 1476) (a patra domnie)

• Vlad Ţepeş (între post 7 octombrie şi ante 8 noiembrie 1476 – ante 10 ianuarie 1477) (a treia domnie)

• Basarab Laiotă cel Bătrân (ante 10 ianuarie – ante 10 decembrie 1477) (a cincia domnie)

• Basarab cel Tânăr Ţepeluş (ante 9 ianuarie 1478 – post 1 iunie 1480) (a doua domnie)

• Mircea II (post 1 iunie – ante 7 noiembrie 1480)

• Basarab cel Tânăr Ţepeluş (ante 7 noiembrie 1480 – 8 iulie 1481) (a treia domnie)

• Vlad Călugărul (post 8 iulie – ante 16 august 1481) (prima domnie)

• Basarab cel Tânăr Ţepeluş (ante 16 august 1481 – între 13 martie şi 13 iulie 1482) (a patra domnie)

• Vlad Călugărul (ante 13 iulie 1482 – post 8 septembrie 1495)

• Radu cel Frumos (post 8 septembrie 1495 – post 23 aprilie 1508)

• Mihnea cel Rău (între 23 aprilie şi 9 mai 1508 – între 12 şi 29 octombrie 1509)

• Mircea III (ante 29 octombrie 1509 – circa 26 ianuarie 1510)

• Vlad cel Tânăr (Vlăduţ) (ante 26 ianuarie 1510 – 23 ianuarie 1512)

• Neagoe Basarab (ante 8 februarie – 15 septembrie 1521)

• Teodosie (post 15 septembrie 1521 – 7-22 ianuarie 1522)

• Vlad VI Călugărul (post 27 septembrie – între 14 şi 25 octombrie 1521)

• Radu de la Afumaţi (ante 22 ianuarie – ante 24 aprilie 1522) (prima domnie)

• Stăpânirea lui Mehmed bey de Nicopole (ante 24 aprilie – post 22 iunie 1522) (prima oară)

• Radu de la Afumaţi (post 22 iunie – între 4 şi 15 august 1522) (a doua domnie)

• Stăpânirea lui Mehmed bey de Nicopole (între 4 şi 15 august – post 16 octombrie 1522) (a doua oară)

• Radu de la Afumaţi (post 16 octombrie 1522 – ante 25 aprilie 1523) (a treia domnie)

• Vladislav III (ante 14 aprilie – ante 19 octombrie 1523) (prima domnie)

• Radu Bădica (ante 19 octombrie 1523 – între 19 şi 27 ianuarie 1524)

• Radu de la Afumaţi (ante 27 ianuarie – între 9 şi 20 martie 1524) (a patra domnie)

• Vladislav III (ante 20 martie – ante 18 septembrie 1524) (a doua domnie)

• Radu de la Afumaţi (ante 18 septembrie 1524 – 2 ianuarie 1529) (a cincia domnie)

• Vladislav III (ante 19 aprilie – post 18 august 1525) (a treia domnie)

• Basarab VI (ante 6 ianuarie – ante 5 februarie 1529)

• Locotenenţă domnească (în frunte cu Neagoe vornicul din Periş) (ante 5 februarie – ante 27 martie 1529)

• Moise (ante 27 martie 1529 – între 22 mai şi 4 iunie 1530)

• Vlad Înecatul (circa 4 iunie 1530 – post 18 septembrie 1532)

• Vlad Vintilă (post 18 septembrie 1523 – între 10 şi 13 iunie 1535)

• Radu Paisie (ante 13 iunie 1535 – post 24 februarie 1536) (prima domnie)

• Barbu Neagoe (post 24 februarie – ante 18 aprilie 1536)

• Radu Paisie (ante 18 aprilie 1536 – între 27 mai şi 2 iunie 1539) (a doua domnie)

• Şerban din Izvorani (post 2 iunie – ante 19 iulie 1539)

• Radu Paisie (ante iulie 1539 – între 27 aprilie şi 5 mai 1544) (a treia domnie)

• Laiotă Basarab (post 27 aprilie – ante 2 iunie 1544)

• Radu Paisie (ante 2 iunie 1544 – ante 20 februarie 1545) (a patra domnie)

• Mircea Ciobanul (între 25 februarie şi 2 martie 1545 – 15 noiembrie 1552) (prima domnie)

• Radu Ilie (15 noiembrie 1552 – ante 11 mai 1553)

• Mircea Ciobanul (7-11 mai 1553 – ante 11 martie 1554) (a doua domnie)

• Pătraşcu cel Bun (ante 12 martie 1554 – 24 decembrie 1557)

• Mircea Ciobanul (25 ianuarie 1558 – 25 septembrie 1559) (a treia domnie)

• Petru cel Tânăr (26 septembrie 1559 – 31 mai 1568)

• Alexandru II Mircea (ante 11 iulie 1569 -14 aprilie 1574) (prima domnie)

• Vintilă Pătraşcu (circa 21 aprilie – circa 3 mai 1574)

• Alexandru II Mircea (circa 3 mai 1574 – 27/28 septembrie 1577) (a doua domnie)

• Mihnea Turcitul (post 27/28 septembrie 1577 – 15-23 iulie 1583) (prima domnie)

• Locotenenţă domnească (în frunte cu Borcea clucerul) (ante 15/25 iulie – 28 august / 7 septembrie 1583)

• Petru Cercel (29 august / 8 septembrie 1583 – 6/16 aprilie 1585)

• Locotenenţă domnească (în frunte cu Hasan ceauşul şi Paraschiv clucerul) (26 martie / 4 aprilie – 23/30 mai 1585)

• Mihnea Turcitul (20/30 mai 1585 – post 8/18 februarie 1591) (a doua domnie)

• Locotenenţă domnească (în frunte cu Mitrea mare vornic) (martie-aprilie 1591)

• Mihnea Turcitul (ante 5/15 mai – post 22 mai / 1 iunie 1591) (a treia domnie)

• Ştefan Surdul (ante iunie 1/11 iunie 1591 – ante 29 octombrie / 8 noiembrie 1592)

• Alexandru cel Rău (ante 29 octombrie / 8 noiembrie 1592 – ante 22 august / 1 septembrie 1593)

• Locotenenţă domnească (condusă de Stroe Buzescu) (post 2/12 septembrie – ante 15/25 octombrie 1593)

• Mihai Viteazul (ante 15/25 octombrie 1593 – circa 20/30 noiembrie 1600)

• Nicolae Pătraşcu (post 14/24 noiembrie 1599 – 2/12 septembrie 1600)

• Simion Movilă (ante 16/26 octombrie – 23 iunie/3 iulie 1601) (prima domnie)

• Locotenenţă domnească (Radu, Preda şi Stroe Buzescu, Stoica postelnic, Andronic vistier şi Radu Şerban postelnic) (ante 26 iunie / 6 iulie – ante 7/17 octombrie 1601)

• Radu Şerban (ante 7/17 octombrie – ante 22 octombrie / 1 noiembrie 1601) (prima domnie)

• Simion Movilă (22 octombrie / 1 noiembrie 1601 – 17/27 iulie 1602) (a doua domnie)

• Radu Mihnea (post 12/22 octombrie 1601 – 5/15 martie 1602) (prima domnie)

• Radu Şerban (post 17/27 iulie 1602 – 11/21 decembrie 1610) (a doua domnie)

• Gabriel Bathory (ante 28 decembrie 1610 / 7 ianuarie 1611 – 6/16 martie 1611)

• Radu Mihnea (ante 23 martie / 2 aprilie – ante 19/29 mai 1611) (a doua domnie)

• Radu Şerban (ante 19/29 mai – 19/29 septembrie 1611) (a treia domnie)

• Radu Mihnea (ante 19/29 iulie 1611 – iulie 1616) (a treia domnie)

• Locotenenţă domnească (Nica din Corcova fost mare logofăt, Stoica din Strâmba vistier, Lupu Mehedinţeanu paharnic, Papa Greceanu vistier, Necula armaş, Dumitraşco postelnic; apoi Enache mare ban, Vintilă din Clăteşti mare logofăt, Cârste fost mare vornic şi Nica fost mare logofăt) (13/23 iulie – 6/16 septembrie 1616)

• Alexandru Iliaş (3/13 octombrie 1616 – 27 mai/6 iunie 1618) (prima domnie)

• Locotenenţă domnească (Lupu Mehedinţeanu) (27 mai/6 iunie 1618 – iulie 1618)

• Gavril Movilă (2/12 iunie 1618 – 22 iulie / 1 august 1620)

• Radu Mihnea (august 1620 – 14/24 august 1623)

• Alexandru Coconul (post 14/24 august 1623 – octombrie 1627)

• Locotenenţă domnească (octombrie 1627 – ianuarie 1628)

• Alexandru Iliaş (ianuarie 1628 – ante octombrie 15/25 1629) (a doua domnie)

• Leon Tomşa (ante 14/24 decembrie 1629 – 24 iulie / 3 august 1632)

• Radu Iliaş (post 21/31 iulie – septembrie 1632)

• Matei Basarab (ante 7/17 septembrie 1632 – 9/19 aprilie 1654)

• Constantin Şerban (post 9/19 aprilie 1654 – 28 februarie / 10 martie 1658) (prima domnie)

• Mihnea III Radu (23 februarie / 5 martie 1658 – a. 23 noiembrie / 3 decembrie 1659)

• Gheorghe Ghica (20/30 noiembrie 1659 – p. 26 aprilie / 6 mai 1660) (prima domnie)

• Constantin Şerban (1/11 mai – ante 25 mai / 4 iunie1660) (a doua domnie)

• Gheorghe Ghica (21/31 mai – 1/11 septembrie 1660) (a doua domnie)

• Grigore Ghica (post 6/16 decembrie 1660 – post 20/30 noiembrie 1664) (prima domnie)

• Radu Leon (12/22 februarie 1665 – post 3/13 martie 1669)

• Antonie din Popeşti (9/19 aprilie 1669 – ante 13/23 ianuarie 1672)

• Căimăcămie (Radu Creţulescu logofăt, Gheorghe Băleanu fost mare ban) (ante 24 ianuarie / 3 februarie – post 23 martie / 2 aprilie 1672)

• Grigore Ghica (post 23 martie / 2 aprilie 1672 – post 17/27 noiembrie 1673) (a doua domnie)

• Gheorghe Duca (6/16 decembrie 1673 – ante 28 noiembrie / 8 decembrie 1678)

• Căimăcămie (Badea Bălăceanu mare vornic şi Hrizea Karydi din Popeşti mare vistier) (ante 28 noiembrie / 8 decembrie 1678 – 6/16 ianuarie 1679)

• Şerban Cantacuzino (6/16 ianuarie 1679 – 29 octombrie / 8 noiembrie 1688)

• Constantin Brâncoveanu (29 octombrie / 8 noiembrie 1688 – 24 martie / 4 aprilie 1714)

• Ştefan Cantacuzino (25 martie / 5 aprilie 1714 – 25 decembrie 1715 / 5 ianuarie 1716)

• Nicolae Mavrocordat (25 decembrie 1715 / 5 ianuarie 1716 – 14/25 noiembrie 1716) (prima domnie)

• Căimăcămie (Mihai Cantacuzino, Radu Golescu, Ştefan Bujoreanu) (14-30 ianuarie 1716)

• Căimăcămie (Ioan Mavrocordat) (20 noiembrie / 1 decembrie – 14/25 decembrie 1716)

• Ioan Alexandru Mavrocordat (21 nov/2 decembrie 1716 – 23 februarie / 6 martie 1719)

• Administraţie austriacă în Oltenia (21 iulie 1718 – 18 septembrie 1739)

• Nicolae Mavrocordat (martie 1719 – 3/14 septembrie 1730) (a doua domnie)

• Constantin Mavrocordat (octombrie – noiembrie 1730) (prima domnie)

• Mihail Racoviţă Cehan (6/17 octombrie 1730 – 13/24 octombrie 1731) (prima domnie)

• Constantin Mavrocordat (13/24 octombrie 1731 – mai 1733) (a doua domnie)

• Grigore II Ghica (mai 1733 – noiembrie 1735) (prima domnie)

• Constantin Mavrocordat (16/27 noiembrie 1735 – 5/16 septembrie 1741) (a treia domnie)

• Mihail Racoviţă Cehan (5/16 septembrie 1741 – iulie 1744) (a doua domnie)

• Constantin Mavrocordat (iulie 1744 – aprilie 1748) (a patra domnie)

• Căimăcămie (Mitropolitul Neofit Cretanul, Grecianul ban, Dudescu vornic, Antonachi vistier, Fierăscu vistier) (februarie-aprilie 1748)

• Grigore II Ghica (aprilie 1748 – 23 august / 3 septembrie 1752) (a doua domnie)

• Matei Ghica (24 august / 4 septembrie 1752 – iunie 1753)

• Constantin Racoviţă Cehan (22 iunie / 3 iulie 1753 – 8/19 februarie 1756) (prima domnie); (8/19 februarie 1756 – august 1758) (a cincia domnie)

• Scarlat Ghica (august 1758 – 5/16 iunie 1761) (prima domnie)

• Constantin Mavrocordat (5/16 iunie 1716 – 9/20 martie 1763) (a şasea domnie)

• Constantin Racoviţă Cehan (9/20 martie 1763 – 26 ianuarie / 6 februarie 1764) (a doua domnie)

• Ştefan Racoviţă Cehan (februarie 1764 – 18/29 august 1765)

• Scarlat Ghica (18/29 august 1765 – 2/13 decembrie 1766) (a doua domnie)

• Alexandru Scarlat Ghica (2/13 decembrie 1766 – 17/28 octombrie 1768)

• Grigore III Ghica (17/28 octombrie 1768 – 5/16 noiembrie 1769)

• Administraţie militară rusă (5/16 noiembrie 1769 – iunie 1770)

• Manuil Giani Ruset (mai-noiembrie 1770)

• Administraţie militară rusă (noiembrie 1770 – 10/21 octombrie 1774)

• Alexandru Ipsilanti (15/26 septembrie 1774 – 4/15 ianuarie 1782) (prima domnie)

• Nicolae Caragea (4/15 ianuarie 1782 – iulie 1783)

• Mihail I Suţu (iulie 1783 – 26 martie / 6 aprilie 1786) (prima domnie)

• Nicolae Mavrogheni (26 martie / 6 aprilie 1786 – septembrie 1790)

• Administraţie militară austriacă (noiembrie 1789 – iulie 1791)

• Mihail I Suţu (martie 1791 – decembrie 1792) (a doua domnie)

• Alexandru Moruzi (ianuarie 1793 – 17/28 august 1796) (prima domnie)

• Alexandru Ipsilanti (17/28 august 1796 – 22 noiembrie / 3 decembrie 1797) (a doua domnie)

• Constantin Hangerli (22 noiembrie 1797 – 18 februarie / 1 martie 1799)

• Alexandru Moruzi (31 ianuarie / 11 februarie 1799 – 7/19 octombrie 1801) (a doua domnie)

• Mihail I Suţu (7/19 octombrie 1801 – 19/31 mai 1802) (a treia domnie)

• Căimăcămie (Bimbaşa Sava) (19/31 mai – 20 iunie 1802)

• Căimăcămie (Alexandru Suţu, domnul Moldovei) (20 iunie -18 august 1802)

• Constantin Ipsilanti (18/30 august 1802 – 12/24 august 1806) (prima domnie)

• Alexandru Suţu (12/24 august – 3/15 octombrie 1806) (prima domnie)

• Constantin Ipsilanti (3/15 octombrie 1806 – mai 1807) (a doua domnie)

• Administraţie militară rusă (decembrie 1806 – octombrie 1812)

• Constantin Ipsilanti (iulie-august 1807) (a treia domnie)

• Administraţie militară rusă (august 1807 – octombrie 1812)

• Ioan Caragea (27 august / 8 septembrie 1812 – 29 septembrie / 11 octombrie 1818)

• Căimăcămie (Grigore Brâncoveanu, Barbu Văcărescu, Constantin Samurcaş) (29 septembrie / 11 octombrie – 12/24 noiembrie 1818)

• Alexandru Suţu (5/17 noiembrie 1818 – 19/31 ianuarie 1821) (a doua domnie)

• Comitet provizoriu de ocârmuire (Grigore Brâncoveanu, Grigore Ghica, Barbu Văcărescu şi mitropolitul Dionisie Lupu) (19 ianuarie – 24 februarie / 8 martie 1821)

• Căimăcămie (Constantin Negri, Ştefan Vogoride) (24 februarie / 7 martie -16/28 martie 1821)

• Conducerea lui Tudor Vladimirescu (martie – 14/26 mai 1821)

• Ocupaţie turcească (16 mai 1821 – iunie 1822)

• Grigore IV Ghica (12 iulie 1822 – 11 mai 1828)

• Căimăcămie (mitropolitul Grigorie IV Dascălu) (28 aprilie / 10 mai – 29 aprilie / 11 mai 1828)

• Administraţie militară rusă (mai 1828 – aprilie 1834)

• Alexandru Ghica (22 martie / 3 aprilie 1834 – 7 octombrie 1842)

• Căimăcămie (Iordache Filipescu, Teodor Văcărescu, Mihail Cornescu) (14/26 octombrie 1842 – 20 decembrie 1842 / 1 ianuarie 1843)

• Gheorghe Bibescu (20 decembrie 1842 / 1 ianuarie 1843 – 13/25 iunie 1848)

• Căimăcămie (Emanoil Băleanu) (29-30 iunie 1848)

• Locotenenţă domnească (Ion Heliade Rădulescu, Nicolae Golescu, Christian Tell) (28 iulie / 9 august – 14/25 septembrie 1848)

• Căimăcămie (Constantin Cantacuzino) (13/25 septembrie 1848 – iunie 1849)

• Barbu Ştirbei (iunie 1849 – 20 octombrie 1853) (prima domnie)

• Administraţie militară rusă (17 octombrie 1853 – 19 iulie 1854)

• Ocupaţie turcească (27 iulie – august 1854)

• Ocupaţie austriacă (7 august 1854 – 13 martie 1856)

• Barbu Ştirbei (5 octombrie 1854 – 25 iunie 1856) (a doua domnie)

• Căimăcămie (Alexandru Ghica) (17 iulie 1856 – 18 octombrie 1858)

• Căimăcămie (Ion Manu, Emanoil Băleanu şi Ioan Filipescu) (18 octombrie 1858 – 24 ianuarie 1859)

• Alexandru Ioan Cuza (24 ianuarie 1859 – 11 decembrie 1861)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*