„Galeria este, din când în când, casa fiecăruia…”

Spunea nu cu mulți ani în urmă Ioan Drăghici la vernisajul uneia dintre fascinantele sale expoziții. Astăzi, artistul intră în „casa” galeriei Elite Art cu o nouă provocare. „Corpul uman”, avându-l ca invitat pe sculptorul Andrei Marina.

Artistul are o fișă biografică excepțională ce relevă repere demne de toată admirația. Și nu întâmplător, cele două decenii consacrate artei, prin expoziții personale și de grup, participările la expoziții internaționale, realizarea unor lucrări de artă monumentală, pictura murala de la Biblioteca Centrală Universitară din București, restaurările murale de la Academia de Studii Economice din Capitală, se constituie într-un filigran peste ani a rafinamentului prin grafică și pictura.

Lucrările lui Ioan Drăghici reprezintă adevărate studii de anvergură clasică asupra anatomiei feminine, artistul oprind secvența temporală a picturii și asupra unor aspecte obișnuite ale realității. Rezultatul se transferă prin metafore plastice sugestive în atenția privitorului. Iar reevaluarea reperelor interioare se regăsește în lucrările lui Drăghici prin frământările și vibrațiile exprimate în forme corporale și forme plastice. Ca într-o antiteză a corpului-concept, dramatismul operelor artistului pare a șoca, dar tonul este stins prin senzația de siguranță evocata de imaginea trupului feminin, penița artistului reușind să redea farmecul aparte al delicateței nudului feminim.

Același tremur estetic al siguranței poate fi găsit și la nivelul altor registrii picturali: peisaje cu floră necunoscută, imaginală poate, dar și în reproducerea viguroasă a liniilor ce definesc feluriți armăsari aflați, în secvența temporală a artei, în clipe de confruntări violente ce definesc imaginea artistului asupra grandoarei sculpturale.

Expoziţia poate fi vizitată până pe 17 aprilie a.c., în fiecare zi de luni până vineri, de la orele 11:00 la orele 19:00, iar sâmbăta de la 10:00 la 14:00, la ELITE ART GALLERY, strada Academiei, nr.15, București. Iar invitația de a trece pragul artei elitiste poate fi configurată în reperele criticului de artă Corneliu Antim, care ne provoacă la acest exercițiu vizual de „juxtapunerea a tot felul de elemente şi detalii formale, multe cu o viguroasă trăsătura senzorială a notaţiei grafice”, prin care putem transla în limbajul nostru aceasta „sursă a modernităţii limbajului plastic al lui Ion Drăghici, dar şi coeziunea rostirii sale artistice”.

Lasă un răspuns