Planul secret al Ungariei pentru anexarea Ardealului (1)

Persoanele aflate în conducerea României au fost informate de către Serviciile Secrete Româneşti despre pregătiriile care se fac pentru Diktatul de la Bruxelles, din anul 2014, vizând dezmembrarea teritorială a ţării noastre. Cu toate că ştiu ce se pregăteşte împotriva Poporului Român şi al României, cei informaţi nici nu acţionează, dar nici măcar nu reacţionează. Mai mult, preşedintele României, primul-ministru, preşedinţii Senatului şi Camerei Deputaţilor, directorii Serviciului Român de Informaţii (S.R.I.) şi Serviciului de Informaţii Externe (S.I.E.) refuză să facă cunoscut Poporului Român şi Parlamentului planul secret al Ungariei pentru anexarea Ardealului. Principalele direcţii de acţiune ale Ungariei şi revizionismului unguresc împotriva României şi Poporului Român sunt următoarele:

1. Dobândirea dreptului de proprietate asupra a peste 60 la sută din imobilele (clădiri, terenuri agricole şi păduri) din Ardeal de către Ungaria, persoane juridice şi persoane fizice maghiare pe următoarele căi:

a) Retrocedările în natură (cele mai multe bazate pe acte false) către bisericile maghiare (romano-catolică, reformată, unitariană şi luterană) care aparţin Ungariei.

b) Împroprietăririle ilegale ale Statusului romano-catolic şi Ordinelor călugăreşti catolice maghiare cu imobile pe care niciodată nu le-au avut în proprietate, ci doar în administrare.

c) Exproprierea românilor de către titularii unguri ai licenţelor de exploatare a bogăţiilor naturale din România, în baza modificărilor şi completărilor la Legea minelor, Legea nr.85/2003, votată în Senatul României (la 27 octombrie 2009) şi care aşteaptă doar votul final în Camera Deputaţilor, până în luna iune a.c.

d) Cumpărarea terenurilor agricole din România de către persoane juridice din Ungaria, la care se vor adăuga persoanele fizice ungare. Se ştie că, în Ungaria, la fel ca şi în alte ţări din Uniunea Europeană şi în Israel, este interzisă vânzarea pământului la străini.

2. Acordarea rapidă şi gratuită  de către Ungaria a dublei cetăţenii pentru românii get-beget. În timp ce Ţara-Mamă, România, acordă cetăţenia română pentru un număr foarte mic dintre fraţii noştrii români din Republica Moldova şi Ucraina, după un calvar de câţiva ani şi percepând taxe uriaşe, Ungaria vitregă şi perfidă a organizat un sistem diabolic şi antieuropean de acordare a dublei cetăţenii pentru români. Zilnic,  în 920 de localităţi din Ungaria, ţară vecină şi neprietenă,  multe mii de români get-beget primesc cartea de identitate şi paşaportul din partea Ungariei, în mod gratuit şi în maxim 30 de zile. La începutul aplicării Legii dublei cetăţenii de către Ungaria pentru minoritarii unguri din România ei au trebuit să plătească taxe şi să dea un examen, scris şi oral, care să dovedească cunoaşterea  limbii ungare, a Constituţiei, istoriei şi geografiei acestei ţări. Din vara anului 2012, legea respectivă a fost modificată şi românii care cer şi obţin cetăţenia Ungariei nu trebuie să cunoască limba ungară, nici Constituţia, nici imnul, nici istoria de 1.100 de ani şi nici geografia acestei ţări. S-a ajuns ca peste 2,5 milioane de cetăţeni români să dobândească deja cetăţenia Ungariei şi astfel să intre în spaţiul Schengen. În cel mult 12 luni, alte două-trei milioane de români get-beget vor intra în spaţiul Schengen cu ştiinţa şi acordul tacit al Consiliului Europei, Parlamentului European, Comisiei Europene şi J.A.I., obţinând formal cetăţenia Ungariei. Până să decidă, în mod discriminatoriu, intrarea României în spaţiul Schengen, probabil în anii 2014 sau 2015, komisarii de la Uniunea Europeană vor constata că peste cinci milioane de români au obţinut accesul şi dreptul la muncă în toate ţările din U.E.

Românii sunt singurii cetăţeni dintr-o ţară membră a Uniunii Europene care intră în spaţiul Schengen prin obţinerea dublei cetăţenii din altă ţară europeană, în timp ce ţara lor, România, nu este admisă în acest spaţiu.

Este pentru prima dată în Istoria Poporului Român, urmaş al Poporului Primordial în Grădina Maicii Domnului, în Dacia Edenică, când Ungaria a devenit generoasă pentru români. Doar în aparenţă ! În fond, Ungaria intenţionează să păcălească organismele europene şi cele de la O.N.U., urmând să susţină, fără legătură cu realitatea faptică, numărul de 4,5-5 milioane de „unguri” din Ardeal, pe care să-i confirme cu paşapoartele şi cărţile de identitate ungureşti. Această acţiune diabolică a Ungariei, unică în Europa, nu este demascată la Bruxelles de către preşedintele şi premierul României, deşi o cunosc şi îi ştiu consecinţele! După ce Ungaria ajunge să acorde dubla cetăţenie la peste 4 milioane de români get-beget va acţiona, în anul 2014, pentru autonomia Ardealului pe criterii etnice, solicitând aplicarea principiului autodeterminării popoarelor.

3. Falsificarea Istoriei Poporului Român, urmaş al Poporului Primordial al geto-dacilor şi în special a Istoriei Ardealului, Grădina sau Cetatea Domnului. Specialiştii în domeniul istoriei din Europa şi S.U.A. au aflat şi susţin că leagănul civilizaţiei pe planeta Pământ a existat în spaţiul carpato-danubiano-pontic, în Grădina Maicii Domnului, în Dacia Mare, cu cel puţin 10.000 de ani înainte de naşterea Fiului Domnului, Iisus Hristos. Limba şi Scrierea Primordială au aparţinut geto-dacilor în Dacia Edenică, în Ţara Havila ( Valahia) despre care scrie în Biblie, în Facerea, Întâia Carte a lui Moise. Se ştie că, ungurii sunt urmaşii unui popor barbar, venit în Câmpia Panonică din îndepărtata Asie, în anii 890-900. Despre unguri, în anul 889, Reginonis, în cronica sa, scrie următoarele: „Neam feroce şi mai crud decât orice fiară…ei nu trăiesc ca oamenii ci ca fiarele: se hrănesc cu cărnuri crude, beau sânge şi inima oamenilor prinşi în războaie o mănâncă drept leac; ei nu ştiu ce este mila şi nici un sentiment de pietate nu mişcă inima lor.”  Despre venirea ungurilor şi aşezarea lor în Câmpia Panonică vorbesc izvoarele istorice, mai ales, „Cronica notarului anonim al regelui Bela” şi „Cronica lui Simon de Keza”, precum şi cartea „Continuitatea românilor în Dacia – Dovezi noi” a lui G.Popa Lisseanu, care ar trebui să fie retipărită în sute de mii de exemplare pentru a-i reduce la tăcere pe cei care susţin în mod fals că Poporul Român s-a format în sudul Dunării, în secolele al XII –lea şi al XIII-lea, de unde s-a infiltrat în Ardealul ocupat de unguri. Adevărul istoric este că la sosirea lor în Ardeal, ungurii au găsit în Grădina Domnului sau Cetatea Domnului mai multe voievodate ale urmaşilor geto-dacilor, care au avut o unitate de limbă şi o continuitate neîntreruptă în Vatra Strămoşească, de peste 11.000 de ani.

Ungaria are ca politică de stat falsificarea propriei istorii şi mai ales Istoria Ardealului şi a Daciei Mari. La numeroasele cărţi şi articole apărute în Ungaria socialistă prin care se falsifică Istoria Poporului Român şi a României, Regimul Ceauşescu i-a dat o replică, în anul 1986, printr-o culegere de studii şi articole apărute în cartea „Jocul periculos al falsificării istoriei”. Dintre autorii români care au prezentat ADEVĂRUL ISTORIC cu privire la România, Ardeal şi Ungaria amintim pe: prof.univ.dr.Mircea Muşat, acad.Ştefan Pascu, prof.univ.dr.Ştefan Ştefănescu, dr.Augustin Deac, prof.univ.dr.Francisc Păcurariu, prof.univ.dr. Dinu C.Giurescu, prof.univ.dr.Florin Constantiniu, prof. univ.dr.Viorica Moisuc, prof.univ.dr.Ion Coja, prof.univ.dr.Mihai Ungheanu, dr.Alexandru Savu, prof.univ.dr. Gh.I.Ioniţă, dr.Cristian Popiştean. De remarcat că, în timp ce făceau parte din lagărul socialist atât România cât şi Ungaria, duşmanii de 1.100 de ani ai Poporului Român au continuat să falsifice de la Budapesta ADEVĂRUL ISTORIC despre Poporul Primordial şi continuitatea sa de peste 11.000 de ani în Grădina Maicii Domnului, în Vatra Strămoşească. Acum, când Ungaria şi România fac parte din N.A.T.O. şi Uniunea Europeană, se continuă de la Budapesta aceiaşi politică revizionistă împotriva ţării noastre, vizând în principal Ardealul.

Spre deosebire de Regimul românului Ceauşescu, Regimurile alogenilor Iliescu, Constantinescu şi Băsescu nu au dat nicio replică fermă acţiunilor antiromâneşti şi revizioniste ale Ungariei, mai mult le-au facilitat şi tolerat, punând în mare pericol integritatea teritorială a României.

Tot pe tema ADEVĂRULUI ISTORIC trebuie ştiut că falsa legendă cu „Dracula-vampirul” a fost creată tot de unguri cu scopul viclean de a încerca să o ascundă pe „Femeia – vampir”, contesa Erzsebet, unguroaica ( 1560-1614) vinovată de asasinarea la castel, rând pe rând, a 600 de femei tinere pentru a face ea baie în sânge, spre a încerca să rămână mereu tânără şi frumoasă. După numeroase plângeri ale părinţilor fetelor dispărute la castel, la ordinul regelui Mathias al II-lea s-a declanşat o anchetă care a stabilit modalităţile prin care contesa-vampir Erzsebet a ucis, pentru propriile plăceri, 600 de tinere. Contesa-vampir a fost condamnată la moarte şi zidită de vie într-o cameră a castelului din Csejthe, pe care ungurii refuză să-l facă punct de atracţie turistică. Încă nu-i prea târziu şi românii pot să-i ajute, la cerere. Aflându-se adevărul despre unguroaica contesă-vampir, este posibil ca în curând să fie turnat despre aceasta un film care are mari şanse să câştige premiul Oscar.  Pentru a nu se cunoaşte adevărul despre contesa-vampir, propaganda ungară a creat şi a întreţinut falsa legendă a lui „Dracula-vampirul”. Adevărul este că domnitorul  Vlad Ţepes a fost drept, un viteaz, un conducător care a luptat împotriva turcilor şi pentru neatârnarea Ţării Româneşti.

4. Pregătirea paramilitară a tinerilor unguri din Ardeal şi a depozitelor cu armament şi muniţii, despre care S.R.I. şi S.I.E. i-au informat pe preşedinţii României, primii-miniştri, preşedinţii Senatului şi Camerei Deputaţilor, precum şi pe parlamentarii din Comisia de control al Serviciilor Secrete. De la sfârşitul anului 1989 şi până în acest an au fost aduse din străinătate şi au fost depozitate în multe locuri în Ardeal mari cantităţi de armament (pistoale mitralieră şi pistoale) precum şi muniţia aferentă, care urmează să fie folosite pentru atacarea unităţilor militare, sediilor Poliţiei şi Jandarmeriei, precum şi pentru săvârşirea de atrocităţi împotriva românilor, similare cu cele de după Diktatul de la Viena. Scenariile cu insurgenţii, din alte state, sunt arhicunoscute şi aşteaptă să fie aplicate şi în Ardeal.

În faţa acestui mare pericol, Regimurile Iliescu, Constantinescu şi Băsescu au refuzat să acţioneze pentru aplicarea legii şi pentru confiscarea depozitelor ungureşti de armament şi muniţie din Ardeal şi pentru arestarea persoanelor vinovate de tentativa de genocid.

5. Intensificarea lobby-ului unguresc, împotriva României şi pentru anexarea Ardealului, în capitalele însemnate ale lumii: Washington, Berlin, Londra, Paris, Moscova, Roma, Viena, Bruxelles, Strasbourg şi, mai ales, Vatican.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*