Despăgubiri obligatorii pentru toți românii

Conform Dicţionarului Explicativ al Limbii Române (DEX), a despăgubi înseamnă a plăti cuiva sau a lua de undeva echivalentul unei pierderi suferite, iar despăgubirea este acţiunea de a despăgubi şi rezultatul ei; compensarea unei pagube; sumă ce urmează a fi plătită unei persoane pentru repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat printr-o infracţiune; desdăunare, daună, compensaţie.

Constituţia României, la art.1, alin.1, alin.3 şi alin.5, prevede că: „România este stat naţional, suveran şi independent, unitar şi indivizibil. România este stat de drept, democratic şi social, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme, în spiritul tradiţiilor democratice ale poporului român şi idealurilor Revoluţiei din decembrie 1989 şi sunt garantate. În România, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie.”

Până să se ajungă la textul Constituţiei României, din anul 1991 revizuit în anul 2003, s-au petrecut multe evenimente în Istoria ţării noastre din ultimii 70 de ani. După al II-lea Război Mondial, conducătorii alogeni ai Uniunii Sovietice (U.R.S.S.) au impus, cu forţa şi în complicitate cu regele alogen al României, un regim comunist în ţara noastră. După alegerile fraudate din anul 1946, în conducerea României, în special a Securităţii, au fost numiţi comunişti evrei şi unguri (mai ales în Ardeal). Prin naţionalizarea de la 11 iunie 1948 şi după încheierea cooperativizării agriculturii, în anul 1962, s-a ajuns ca proprietatea să fie a întregului popor şi a început construirea socialismului. Poporul Român, sub conducerea Partidului Comunist Român (P.C.R.) a muncit din greu, inclusiv duminica, a făcut mari sacrificii pentru ca România să ajungă, în anul 1989, o ţară multilateral dezvoltată, cu o Armată puternică şi fără datorii externe. În cei 45 de ani ai socialismului, în România s-au realizat numeroase şi uriaşe investiţii şi fiecare cetăţean avea asigurat locul de muncă. Avuţia Naţională realizată în timpul socialismului aparţine Poporului Român, urmaş al Poporului Primordial în Dacia Edenică, în Grădina Maicii Domnului.

După lovitura de Stat din decembrie 1989 la conducerea României au ajuns, au fost susţinuţi şi impuşi, tot alogeni de aceiaşi etnie cu comuniştii din anii 1945-1964, mulţi dintre cei de acum fiind copii şi nepoţi ai celor de atunci şi plecaţi din această lume. Poporul Român a scăpat de dictatura comunistă, de alogenii comunişti, ajungând să fie condus de alogenii democraţi spre o societate multilateral demolată. Poporului Român i-a fost impus socialismul, începând cu anul 1945, iar din anul 1990 a fost obligat să revină la capitalismul sălbatic.

Constituţia României, revizuită în anul 2003, prevede la art.135 următoarele: „Economia României este economie de piaţă, bazată pe libera iniţiativă şi concurenţă. Statul trebuie să asigure:

 a) libertatea comerţului, protecţia concurenţei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de producţie;

 b) protejarea intereselor naţionale în activitatea economică, financiară şi valutară;

 c) stimularea cercetării ştiinţifice şi tehnologice naţionale, a artei şi protecţia dreptului de autor;

 d) exploatarea resurselor naturale, în concordanţă cu interesul naţional;

 e) refacerea şi ocrotirea mediului înconjurător, precum şi menţinerea echilibrului ecologic;

 f) crearea condiţiilor necesare pentru creşterea calităţii vieţii;

 g) aplicarea politicilor de dezvoltare regională în concordanţă cu obiectivele Uniunii Europene.”

  Conducătorii alogeni ai României, din decembrie 1989 şi până în prezent, erau obligaţi să respecte Constituţia şi legile ţării. În ce măsură şi-au îndeplinit sau au încălcat obligaţiile legale vor stabili Parchetele şi Instanţele judecătoreşti care, în curând, vor avea foarte mult de lucru. De ce ? Pentru că românii, din Ţara-mamă şi cei alungaţi în străinătate, au dreptul şi vor cere să fie despăgubiţi de către Guvernul României cu cel puţin 10% din valoarea de piaţă a firmelor privatizate şi a bogăţiilor naturale concesionate, respectiv cu suma de 10.000 euro pe persoană. Specialiştii români în domeniu au estimat că valoarea de piaţă a societăţilor comerciale privatizate de Guvernele României, din perioada post-decembristă, este de cel puţin 800 miliarde euro, iar a bogăţiilor de interes public ale subsolului şi resurselor naturale ale zonei economice şi a platoului continental al Mării Negre întrece suma de 1.200 miliarde euro. În total, peste 2.000 miliarde euro.

Guvernul României are obligaţia să respecte Constituţia, inclusiv prevederile de la art.16, alin.1 şi alin.2 : ,,Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări. Nimeni nu este mai presus de lege.”

În realitate, în perioada decembrie 1989 – februarie 2013, Guvernele României nu au respectat multe dintre prevederile Constituţiei. Toate guvernele post-decembriste au făcut ce au vrut în domeniul privatizărilor! Rezultatul ?  Dezastru naţional, aproape în toate cazurile ! Practic, în România post-decembristă, privatizare înseamnă lichidare! Nimeni nu-i întreabă pe cei care au decis privatizările: ce lege a economiei de piaţă au aplicat în România şi de ce au vândut societăţile comerciale şi băncile româneşti cu foarte mult sub valoarea lor de piaţă. Parlamentul României niciodată nu a controlat Guvernul în privinţa privatizărilor ! De ce nu o face ?  Este complice la jefuirea Poporului Român ?  Sunt întrebări pe care ziariştii uită să le pună parlamentarilor. Ce s-a întâmplat cu partidele politice care au format şi susţinut în Parlament acele guverne ?  Chipurile, au fost sancţionate de electorat prin vot, la alegerile controlate şi fraudate, fiind obligate să treacă periodic din banca Puterii în banca Opoziţiei, în toate combinaţiile posibile, spre a acţiona împotriva Poporului Român! Aşa au fost păcăliţi şi jefuiţi românii, începând din decembrie 1989. Aşa au ajuns din săraci şi mai săraci.

La comandă externă, guvernanţii împreună cu majorităţile parlamentare au avut grijă să-i despăgubească doar pe unii, cu dedicaţie, iar pe cei mai mulţi, circa 20 de milioane de cetăţeni români, i-au uitat de la aplicarea aceloraşi prevederi din Constituţie.

În baza unor legi speciale, promovate şi ulterior aplicate de guvernele post-decembriste, s-a căutat să se facă dreptate şi să fie despăgubiţi în natură sau în bani cei ale căror bunuri au fost naţionalizate de regimul comunist. S-a ajuns să fie restituite în natură, din averea Poporului Român, foarte multe clădiri, terenuri agricole şi păduri. Multe retrocedări de imobile s-au făcut în Ardeal către Ungaria, prin intermediul bisericilor şi ordinelor ungureşti, precum şi a Statusului Romano-Catolic. La baza retrocedărilor către Statul ungar şi minoritarii unguri din Ardeal stau numeroase acte false, iar Parchetul nu le cercetează. Acolo unde retrocedările în natură nu au fost posibile, Guvernul României a acordat despăgubiri în lei. Anual aceste despăgubiri s-au ridicat la mai multe miliarde de euro. În Bugetul de Stat pe anul 2013, Guvernul Ponta II a alocat o sumă uriaşă pentru despăgubirile în lei, cea mai mare de până acum.

Acelaşi Guvern Ponta II, la fel ca şi guvernele precedente de după anul 1989, nu s-a gândit şi nu a pregătit cadrul legal pentru despăgubirea tuturor cetăţenilor români, cu cel puţin 10.000 de euro de persoană din valoarea societăţilor comerciale şi a bogăţiilor naturale înstrăinate în ultimii 23 de ani.

În prima lună a anului 2013, Guvernul Ponta II le-a spus românilor adevărul parţial în legătură cu datoria externă a României şi i-a înştiinţat că fiecare cetăţean are de plătit 2.500 euro, plus dobânzi. De ce au fost luate împrumuturi externe şi la ce dobânzi ?  Care a fost destinaţia lor ?  Care sunt investiţiile realizate din creditele externe ?   Sunt întrebări la care au refuzat să răspundă preşedinţii României, premierii şi eternul guvernator al Băncii Naţionale, domnul Mugurel Constantin Isărescu.

Despre sumele încasate din privatizări şi din concesionarea uriaşelor bogăţii naturale, niciun guvern nu a prezentat Poporului Român adevărul. Românii află din mass-media şi, uneori, de la premierul României că iarăşi cresc preţurile şi tarifele, fiindcă aşa-i în economia de piaţă. Preţurile se reglează în funcţie de cerere şi ofertă. Aşa se întmplă în piaţă cu preţurile la legume şi fructe. Când însă au vândut şi continuă să vândă societăţile comerciale şi unităţile strategice ale Poporului Român, guvernele post-decembriste au ignorat legea de bază a economiei de piaţă şi au oferit unor investitori etichetaţi strategici, la preţuri care sfidează orice concurenţă şi mai ales Poporul Român, numeroase fabrici, uzine, combinate industriale şi agricole, alte mii de întreprinderi româneşti. Uzina „Tractorul” din Braşov a fost vândută pe un dolar. Toate privatizările, de fapt, înstrăinările societăţilor comerciale s-au făcut sub valoarea lor de piaţă, la preţuri foarte mici, dar cu acoperire legală ! Cel puţin în aparenţă. La marea majoritate a privatizărilor contractele sunt secrete pentru Poporul Român ! Aproape toate firmele privatizate au fost închise şi tăiate pentru fier vechi. Deocamdată, nimeni nu răspunde, nici material şi nici penal. Responsabilii cu manipularea şi îndobitocirea cetăţenilor români au făcut caz de condamnarea penală a doi foşti miniştri care au luat mită caltaboş ca să facă trafic de influenţă la o licitaţie. În multe cazuri de privatizare s-a ajuns ca Guvernul României să înstrăineze gratuit societăţi comerciale sau bănci româneşti unor firme străine şi prin contract să se angajeze la obligaţii ale vânzătorului faţă de cumpărător, pentru următorii 10-30 de ani după privatizare !  Exemple celebre sunt privatizările de la PETROM (făcută de Regimul Iliescu-Năstase) şi Banca Comercială Română – B.C.R. (înfăptuită de Regimul Băsescu-Tăriceanu). Practic, prin toate privatizările din România, guvernele post-decembriste i-au îmbogăţit enorm pe cei care au acceptat oferta şi au dat comisioanele. Parchetul şi Direcţia Naţională Anticorupţie (D.N.A.) se fac că nu ştiu, nu aud şi nu văd în privinţa jafurilor din privatizări, traficuri de influenţă şi a mafiei în domeniul retrocedărilor.

În situaţia extrem de gravă în care a fost adusă România de toate regimurile post-decembriste, Poporul Român are dreptul şi obligaţia să acţioneze pentru ca fiecare cetăţean să primească, în anul 2013, o despăgubire de cel puţin 10.000 de euro, din sumele încasate de guvernanţi în urma privatizărilor şi a concesionării bogăţiilor naturale. În ultimii 23 de ani, guvernanţii nu au realizat mari investiţii ci au fost preocupaţi de lichidarea, împreună cu asasinii economici şi asasinii politici străini, economiei naţionale din România, de desfiinţarea a peste 6 milioane locuri de muncă, de alungarea dinŢara-mamă a peste 5 milioane de români, de înrobirea la băncile străine, de jefuirea bogăţiilor naturale. Toţi premierii alogeni ai României au reuşit, până acum, să-i păcălească pe cetăţenii români şi să nu-i despăgubească nici măcar cu 10% din valoarea de piaţă a bunurilor realizate de Poporul Român în anii socialismului. Poporul Român a fost deposedat de Avuţia Naţională pe care a făurit-o şi este îndreptăţit la despăgubiri din partea guvernanţilor care au înstrăinat-o. În acest an, Poporul Român poate şi trebuie să-i înştiinţeze pe cei din Guvernul Ponta II că nu va participa la referendumul naţional pentru revizuirea Constituţiei dacă, înainte de data acestuia, nu vor fi despăgubiţi toţi cetăţenii cu cel puţin 10.000 de euro de persoană. Dacă premierul Victor Viorel Ponta va motiva că nu dispune de 200 miliarde de euro din cele peste 2.000 miliarde euro cât este valoarea de piaţă a firmelor privatizate şi a bogăţiilor naturale concesionate, atunci va trebui să informeze Poporul Român şi să se adreseze Parchetului şi D.N.A.

Guvernul Ponta II dispune de fondurile necesare pentru plata despăgubirilor pentru toţi cetăţenii români ! Altfel nu şi-ar permite să privatizeze (înstrăineze) C.F.R. Marfă, Oltchim, Poşta Română, Hidroelectrica, Nuclearelectrica, Tarom şi altele la preţuri derizorii, de peste 100 de ori mai mici decât valoarea de piaţă.

Culmea prostiei şi jafului în domeniul privatizărilor o constituie angajarea unor firme străine de consultanţă, plătite cu sume uriaşe, care au propus Guvernului României să vândă firmele de stat la cele mai mici preţuri din lume. Ca să nu se ajungă la consecinţe, a fost eliminată din Codul penal infracţiunea de subminare a economiei naţionale.

La revizuirea Constituţiei au nevoie de voturile cetăţenilor români atât Regimul Băsescu-Ponta, cât şi liderii partidelor politice parlamentare, dar, mai ales, stăpânii străini ai României, cei care au pus la cale şi dirijează Holocaustul împotriva Poporului Român.

Neacordarea despăgubirilor pentru toţi românii, în următoarele şase luni, va fi urmată de neparticiparea alegătorilor la referendumul pentru re-revizuirea Constituţiei. Ca urmare, toate demersurile Guvernului Ponta II pe tema Constituţiei şi a regionalizării vor fi în zadar.

După ce au fost despăgubiţi minoritarii, a venit şi rândul majoritarilor, a celor 20 de milioane de cetăţeni români, să fie despăgubiţi de către Guvernul României.

În vederea rezolvării rapide a problemei despăgubirilor pentru 20 de milioane de români, Guvernul Ponta II are ocazia şi poate să-şi angajeze răspunderea în Parlament. Ar fi pentru prima dată când în Parlamentul României un Guvern şi-ar angaja răspunderea pentru Poporul Român şi nu împotriva lui, aşa cum s-a întâmplat în ultimii 23 de ani.

Românii au dreptul şi trebuie să acţioneze uniţi, pentru obţinerea despăgubirilor, inclusiv prin manifestaţii publice paşnice.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*